K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdružení místních samospráv ČR

Datum: 28. 12. 2015, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Ostatní

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Aktivně usiluje o spravedlivé dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě.

127

V. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv, které se konalo v září, schválilo programové zásady na další období, provedlo některé změny stanov a zvolilo nové členy vedení. Podrobněji jsme o republikovém shromáždění informovali v minulém čísle. Nyní představujeme zvolené předsednictvo SMS ČR a připomínáme šest základních principů a pravidel na nichž je Sdružení založeno (článek 2 stanov SMS ČR):

 1. právo obcí na svou odpovědnost a v zájmu jejich občanů spravovat podstatnou část věcí veřejných samostatně (právo na samosprávu),
 2. zákaz neodůvodněné diskriminace občanů obcí a menších měst oproti občanům největších měst (zákaz diskriminace),
 3. důsledné plnění Ústavy ČR a Evropské charty místní samosprávy, zaručující právo obcí na samosprávu a přiměřené vlastní zdroje, s nimiž mohou obce v rámci svých pravomocí volně nakládat (finanční soběstačnost),
 4. právo na spolurozhodování obcí o rozdělení daňových příjmů státního rozpočtu samosprávným celkům, jež jsou určeny na zajištění samosprávy obcí (princip spolurozhodování),
 5. rozdělování daňových výnosů místním samosprávám na základě systémové a odůvodněné úpravy, která nepopírá rovnost nejen občanů, ale i regionů na všech úrovních (systémovost dělení daňových výnosů),
 6. dialog a spolupráce se státními a politickými institucemi i mezinárodními orgány, vědeckými a vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem a občanskou společností o otázkách samosprávy (princip spolupráce).
JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR
JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda
Ing. Josef Bartoněk, 2. místopředseda
Ing. Josef Bartoněk, 2. místopředseda
Předseda
JUDr. Stanislav Polčák, Komora organizací
1. místopředseda
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Komora obcí, starosta obce Dolní Studénky
2. místopředseda
Ing. Josef Bartoněk, Komora obcí, Zastupitel obce Osvětimany
3. místopředseda
Ing. Mgr. Jan Sedláček, Komora obcí, starosta obce Křižánky
Členové předsednictva
 • Mgr. Radek Brázda, Komora obcí, starosta obce Troubky
 • Pavel Eliáš, Komora obcí, starosta obce České Heřmanice
 • Karel Ferschmann, Komora obcí, starosta obce Němčovice
 • Ing. Věra Kovářová, Komora organizací
 • Mgr. Oldřich Vávra, Komora obcí, starosta obce Tupesy
Sdružení místních samospráv České republiky
Zlín – Prštné, Nábřeží 599, 760 01
tel.: 577 688 103, 604 345 806
e-mail: info@smscr.cz
www.smscr.cz
TOPlist
TOPlist