Asociace krajů chce řešit situaci v dopravě, nové tendry mají kraje vypisovat až s novým zákonem o veřejných zakázkách

4. 12. 2015 AKČR Doprava

Praha – Mimořádnou videokonferenci svolal na páteční ráno předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek, které se zúčastnili hejtmani, představitelé krajů a odborových organizací. Tématem jednání byla stávková pohotovost řidičů regionální dopravy.

Asociace krajů ČR

Během jednání podali zástupci krajů informace o současném stavu zajištění regionální autobusové dopravy. „Domluvili jsme se, že s výjimkou Královehradeckého kraje, kde již byl vyhlášen a běží nový tendr na dopravce, budou nové tendry vyhlašovány až po přijetí nového zákona o veřejných zakázkách – předpokladem je duben 2016,“ uvedl předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Jak dodal, s vládou budou kraje dále konzultovat nutné legislativní úpravy a zejména novou metodiku zadávání veřejných zakázek na regionální autobusovou dopravu. Dojde k analýze stávajících smluv na základě dohody mezi premiérem, ministryní pro místní rozvoj a předsedou Asociací krajů České republiky, kraje poskytnou plnou součinnost a dodají podklady.

„Rozumíme požadavkům odborů a Asociace krajů je připravena situaci řešit, ale řešení musí být ve spolupráci kraje, vláda, parlament a odbory a v souladu s platným legislativním rámcem. Hejtmani podporují jednoznačně sociální dialog, vnímají jako oprávněné požadavky řidičů na lepší odměňování a jsou připraveni spolupracovat s vládou a parlamentem na zajištění dlouhodobého systémového řešení veřejné dopravy – autobusové i železniční,“ sdělil Michal Hašek.

Miloš Němeček