Iniciativa PAKT o zapojování občanů do veřejného rozhodování – veřejný závazek (nejen) samospráv

14. 9. 2015 Zelený kruh Reforma veřejné správy

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, tedy o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti do demokratického rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. V rámce konference bude vyhlášena iniciativa PAKT – závazek veřejné správy o spolupráci s občany. K iniciativě se budou moci přihlašovat jednotlivé obce či jiné složky státní správy.

Zelený kruh
  • Kdy: 14. 9. 2015, 9.30–10.00
  • Kde: Senát Parlamentu ČR, vchod „A“ z Valdštejnské ulice
PAKT (Participace Komunikace Transparentnost)

Iniciativa je součástí projektu PAKT (Participace Komunikace Transparentnost), který se snaží prosadit systémový přístup formující podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanů do rozhodování na různých úrovních veřejné správy. Jde např. o zapojení veřejnosti do územního a strategického plánování, do komunitního plánování sociálních služeb, zapojení do rozhodování znevýhodněných skupin (bezdomovců, sociálně slabých) či motivaci k zájmu dětí a mládeže. Od začátku letošního roku se scházeli představitelé veřejné správy a občanských iniciativ a společně vytvářeli rámec, jak více a efektivně občany do veřejného rozhodování zapojit. Vzniklo Prohlášení PAKT, Standardy participace a Metodika participace. Tyto nástroje jsou užitečnými pomocníky především pro politiky a úředníky. Na základě výzvy a dalších jednání budou zástupci projektu prosazovat tento společný rámec na úrovni obcí a regionů.

Během konference proběhne představení nových systémových nástrojů zapojení veřejnosti do správy v obcích a regionech a příkladů dobré praxe. V rámci konference vystoupí např. sociolog Josef Bernard, šéf národní sítě zdravých měst Petr Švec a zkušenosti z Norska přijede představit Kirsten Paaby z organizace The Ideas Bank Foundation.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných je nejen efektivní, ale také nejvíce transparentní způsob demokratického rozhodování,“ uvádí Pavel Mička, vedoucí participačních projektů v organizaci Agora CZ, a dodává: „Naším úkolem bude nyní přesvědčit politickou reprezentaci, že užší spolupráce s občany a naslouchání jejich hlasu má smysl a je ku prospěchu všem.“

Více informací se dozvíte na www.paktparticipace.cz