Zákon o vnitřním řízení a kontrole se má aplikovat přiměřeně, přiměřeně

18. 5. 2015 OF 2/2015 Reforma veřejné správy

V březnu byl publikován článek o návrhu zcela nového zákona, který má nahradit současnou úpravu finanční kontroly. Předkladatel maximalistický text po připomínkovém řízení částečně upravil (dokument vypořádání připomínek má 1200 stran).

Pro většinu měst a obcí je podstatné, že došlo k uvolnění kritérií pro povinné zřizování útvaru interního auditu, dále byla zrušena navrhovaná služba inspekce a současný způsob přezkoumání hospodaření se ponechává. I přesto má stále návrh více než 50 stran, v některých pasážích až zbytečně detailních, a ještě prostřednictvím vyhlášek předpokládá využití mezinárodních auditorských standardů.

Autorka článku měla na konci března možnost diskutovat s prvním náměstkem ministra financí Lukášem Wagenknechtem o předpokládaných dopadech doslovného výkladu zákona na menší města a malé obce. Zástupce předkladatele je přesvědčen, že v současné podobě návrh zákona neznamená pro samosprávu žádnou dodatečnou zátěž a zdůrazňuje zásadu přiměřenosti, která se v návrhu na řadě míst objevuje.

Logická úvaha, že přiměřená opatření pro malou obec a pro statutární město či ministerstvo se liší, bývá však nezřídka zamlžena následnými metodickými pokyny či postupy kontrolního orgánu… Dle pana náměstka se předpokládá série školení ve spolupráci s kraji (bezplatných?) a také možnost telefonické konzultace přímo na speciální lince ministerstva.

Třeba dojde k dalším změnám návrhu při projednávání v Parlamentu ČR, kde již velká část zákonodárců má zastupitelské zkušenosti s obvyklými dopady opatření směřujících k posílení kontroly obcí.

Jaroslava Kypetová