Na kulturní památky a atraktivity obce získávají stamiliony z EU

10. 12. 2013 OF 4/2013 Regiony

Stamiliony korun z evropských fondů jdou na obnovu kulturních památek. Rekonstrukce historických nemovitostí zároveň dělají města a obce přitažlivější. Evropská injekce v mnoha případech znamená vznik nové nebo rozšíření stávající služby či atraktivity.

Příkladem jsou desítky projektů měst, obcí a také farností financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Není vždy nutné evropské peníze investovat do výstavby něčeho nového. Stávající městská a obecní vybavenost má své kouzlo i historii. Rekonstrukce historických objektů často provází nové dispoziční řešení, budovy nacházejí nový smysl a využití. Příkladem za mnohé další je vznik návštěvnického centra – muzea Město klobouků v dříve nevyužívaném historickém domě přímo v centru Nového Jičína, nebo přeměna bývalé banky na obecní dům v Opavě,“ tvrdí David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské dotace.

V případě ROP Moravskoslezsko je obnova kulturních památek nejčastěji součástí podpory městské a obecní vybavenosti. Na tento typ projektů šla významná část z 1,2 miliardy korun, nasměrovaných z ROP Moravskoslezsko na rozvoj malých obcí s méně než pěti tisíci obyvateli, i z přibližně 1,7 miliardy korun, určených na vybavenost středně velkých měst s pěti až padesáti tisíci obyvateli. Pozadu nezůstávají ani velká statutární města, která mají na investice do vlastní přitažlivosti vyčleněnou dotaci 3 miliardy korun. Většina ze stovek projektů je již v provozu, desítky v realizaci.

Kromě samotných obcí jsou při obnově kulturních sakrálních památek velmi aktivní také ostravsko-opavské biskupství a jednotlivé farnosti. Díky evropské dotaci prohlédly desítky kostelů, které jsou cílem nejen návštěvníků mší, ale také výletníků. Od roku 2007 uspělo s žádostí o evropskou dotaci na rekonstrukci kostela nebo farního centra 25 farností, projekty si vyžádaly dotaci 190 milionů korun.

Rekonstrukce odhalila cenné malby

Krnov
Krnov

Jedním z takových míst je kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci. Po rekonstrukci se kostel coby turistická atraktivita více otevřel zájmu návštěvníků. Důvody jsou nasnadě. Práce odhalily cenné nástěnné malby, které po stránce ikonografické a slohové patří k velkým objevům v regionu. V interiéru kostela, který se nachází při výjezdu z Krnova na Bruntál, je také nejstarší znak města Krnova. Díky evropské dotaci devět milionů korun se podařilo obnovit střechu, fasádu a interiér kostela. Věž kostela zdobí nové hodiny, na které přispěli místní obyvatelé.

Muzeum provede dílem Zdeňka Buriana

Při návštěvě Štramberka na Novojičínsku by lidé neměli minout muzeum, otevřené v roce 2011 a zasvěcené malíři a ilustrátorovi pravěku a dobrodružství Zdeňku Burianovi. Nachází se přímo na štramberském náměstí a vzniklo rekonstrukcí půdních prostor historického domu. Evropská unie přispěla 7,5 milionů korun. Kdo zde zavítá, může obdivovat některé z 10 tisíc děl, obálek a knižních ilustrací a dozví se to nejzajímavější o Burianově životě.

V Metylovicích žili věhlasní řemenáři

Kožedělné výrobky řemeslníků z Metylovic na Frýdecko-Místecku získaly věhlas po Evropě i v zámoří. V druhé polovině 19. století se obec proslavila hlavně díky výrobě metylovického biče. Dnes to připomíná expozice nazvaná Kožane město. Doplňuje ji sbírka gramofonů a rádií jednoho z místních občanů. Muzeum vzniklo rekonstrukcí bývalé kožedělné a řemenářské dílny a za přispění evropské dotace 3,4 milionů korun.

Venkovské tradice a hodnoty

Holasovice
Holasovice

Renovací bývalé kůlny a části bývalé barokní stodoly vznikla vstupní expozice a rozšířily se výstavní prostory regionálního muzea Slezský venkov v Holasovicích na Opavsku. Muzeum provozované stejnojmenným občanským sdružením uchovává místní tradice a hodnoty a přibližuje je návštěvníkům. Nejedná se přitom o obyčejné místo. Holasovický dvůr patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám v Moravskoslezském kraji, místní nálezy jsou součástí expozic muzeí v Opavě a ve Vídni. Při posledním průzkumu z let 2011–2012 zde bylo prokázáno osídlení lokality ve 4. tisíciletí př. n. l. Při rozšíření muzea se uplatnila evropská dotace 7,7 milionů korun, která obstarala většinu z potřebných nákladů.

Další novinky v Moravskoslezském kraji

Nejsou to ani zdaleka poslední investice do přitažlivosti měst a obcí a jejich kulturního dědictví. Letos na podzim se má otevírat Muzeum v Bílovci. Po kompletní rekonstrukci měšťanského domu s mansardovou střechou z 18. století zavítají první návštěvníci do nově řešených expozičních a výstavních prostor. Evropská dotace na projekt je 18 milionů korun. Totéž se týká vytvoření nové expozice v Muzeu Hlučínska, nazvané příznačně Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Vzniká rekonstrukcí dosud nevyužívaných prostor zámku za přispění téměř 8 milionů korun z EU. Otevírat se má příští rok. Své další klenoty odhalí také Ostravská metropole. Jedním z nich bude nové řešení tzv. Trojhalí v oblasti Nové Karoliny. Památkově chráněný industriální objekt, tvořený dvěma halami bývalé elektrocentrály a jednou halou bývalé ústředny, se mění v nové multifunkční centrum. Po otevření v roce 2014 zde má být městská galerie, zázemí pro společenské, kulturní a sportovní vyžití. Na projekt je schválená evropská dotace 283 milionů korun.

Michal Sobek, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko