Ubude na krajských silnicích kamionů?

4. 12. 2013 Dopravní federace Doprava

Vláda v demisi dnes projedná materiál ministra dopravy k budoucnosti mýtného systému v ČR po roce 2016[1]. Je potřeba, aby spolu s navrhovaným zpoplatněním všech silnic první třídy (vlastněných státem) došlo i ke zpoplatnění těch krajských silnic druhé a případně třetí třídy, jejichž zpoplatnění kraje kvůli velké zátěži nákladní dopravou požadují. Jinak se problém objíždění dnes zpoplatněných dálnic po silnicích nižších tříd pouze dále posune – ze silnic I. třídy na již dnes nadměrně zatížené krajské komunikace.

Pavel Přibyl z Dopravní federace k tomu uvádí: „Po řadě let se objevuje příležitost rozetnout začarovaný kruh vytvořený nedomyšleným mýtným systémem v roce 2007, který nasměroval část těžké nákladní dopravy mimo dálnice na silnice I., II. a III. třídy, do cesty řadovým motoristům a přímo pod okna obyvatel stovek našich obcí. Vláda si musí uvědomit, že mýtný systém nemůže plnit vládní pokladničku za cenu vytváření problémů krajům a obcím.“

Poznámky

  1. Rozvoj systému elektronického mýta v České republice – Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice. Ministerstvo dopravy, listopad 2013