Bezpečnostní audity u cyklostezek nebudou zavedeny

28. 11. 2013 SMO ČR Doprava

Praha – Ministerstvo dopravy na základě iniciativy Svazu měst a obcí ČR mění pravidla pro poskytování příspěvku na výstavbu a údržbu cyklostezek Státním fondem dopravní infrastruktury pro rok 2014.

Svaz měst a obcí České republiky

V průběhu schvalování pravidel pro poskytování příspěvků Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 vyvstala otázka povinného zavedení bezpečnostního auditu. Na popud svazové Dopravní komise, v jejímž čele je europoslanec Vojtěch Mynář, se Svaz měst a obcí ČR obrátil na Ministerstvo dopravy s iniciativou, aby zabránilo jejich zavedení. Svaz argumentoval především tím, že se jedná o nesystémové řešení, které má jen zakrýt neodbornost některých projektantů, přičemž by nepochybně došlo ke znatelnému prodloužení projektovací fáze výstavby, k prodražení zakázky a k celkovému zvýšení administrativní zátěže. Ani provedení bezpečnostního auditu by přitom nemuselo vést ke zkvalitnění projektu, poněvadž auditoři by stejně jako projektanti museli splňovat velmi podobné, ne-li stejné nároky na výkon této vysoce odborné činnosti.

Také díky této iniciativě došlo Ministerstvo dopravy k názoru, že zavedení bezpečnostního auditu je nedílnou náležitostí projektové žádosti pouze v případě akcí, u kterých již byl zpracován. U ostatních tedy nutnou podmínkou žádosti o příspěvek není a přinejmenším ani v následujícím roce nebude. Tím se Svazu měst a obcí v součinnosti s Ministerstvem dopravy podařilo velmi efektivním způsobem zabránit jedné z možných překážek rozvoje cyklistické infrastruktury a tím i snad přispět k jejímu dalšímu rozvoji.

Lenka Zgrajová