Fakta a mýty o cenách českých dálnic

14. 11. 2013 Sdružení pro výstavbu silnic Praha Doprava

Praha – V poslední době se zejména v předvolební kampani stále častěji v médiích objevovaly informace, že české dálnice jsou dvakrát až třikrát dražší než v zahraničí, nebo dokonce nejdražší na světě. Protože většina těchto výroků je v rovině tvrzení bez jakýchkoli důkazů, rozhodlo se naše sdružení uvést tyto informace na pravou míru.

Toto tvrzení se na veřejnosti poprvé objevilo asi před deseti lety ústy jednoho vrcholného manažera projektové společnosti, která neuspěla v jednom z dálničních tendrů. A od té doby se tato informace jako mezi „odborníky“, tak v médiích šířila a žila vlastním životem. Situaci vygradoval před několika lety ex-ministr dopravy Bárta, který „boj se zlými stavebními firmami“ používal jako prostředek pro budování image rázného politika, který brání zájmy občanů. Tak se zrodil nikým nezpochybňovaný fakt, který však s realitou nemá nic společného.

Všichni tzv. „odborníci“ tvrdí, že stavíme předražené dálnice, aniž si uvědomí, že již téměř tři roky nebyla u nás žádná nová soutěž na výstavbu dálnice vypsána a poslední (Modernizace D1) je realizována v cenách, které jsou v průměru o 40 % nižší, než předpokládal projekt. Existuje celá řada studií a dalších věcných podkladů, které dokazují, že Česká republika má ceny srovnatelné s ostatními zeměmi.

Podle průzkumu Eurostatu, který proběhl ve 33 evropských zemích, jsou ceny inženýrských staveb v ČR na úrovni 84 % průměru EU.

Ceny inženýrských staveb v zemích EU dle studie Eurostat [%, 100 %=průměr EU]
Země Inženýrské stavby
Dánsko 164
Lucembursko 149
Finsko 147
Nizozemí 130
Lotyšsko 127
Polsko 125
Rakousko 124
Irsko 122
Francie 115
Slovinsko 110
Maďarsko 109
Německo 103
Estonsko 100
Malta 99
Litva 97
Rumunsko 92
Řecko 90
Španělsko 90
Slovensko 89
Portugalsko 85
Česko 84

Zdroj: NERV

Studie zpracovaná společností IBR se zaměřila na cenové porovnání dálnice D11 (Poděbrady–Hradec Králové) s jinými dálnicemi realizovanými v ČR, v Rakousku a ve Slovinsku a dále na cenové porovnání dálnice D8 (Ústí nad Labem–státní hranice) a německé A17. Cena za jeden kilometr uvedeného úseku D11 se pohybovala od 172 do 282 milionů korun, což bylo podobné jako u jiných českých dálnic, např. D3, D5, D47 a rychlostní silnice R35). V zahraničním srovnání byla průměrná cena dálnice D11 o 17 procent levnější než průměrná cena všech porovnatelných dálnic v Rakousku a naopak o 21 procent dražší než průměrná cena všech porovnatelných dálnic ve Slovinsku. Tedy opět někde uprostřed.

Dále studie porovnávala ještě podrobněji ceny za výstavbu dálnice D8 s německou dálnicí A17. Například u úseků s velkými mosty je na první porovnávání 1 kilometr úseku dálnice D8 o zhruba 27 milionů korun levnější než porovnávaný úsek dálnice A17, v druhém případě o zhruba 36 milionů korun dražší než porovnávaný úsek na dálnici A17. Je nutné ale podotknout, že žádné dvě dálnice nemají zcela totožné geologické podmínky, české jsou většinou podstatně komplikovanější. Z výsledků studie jasně vyplynulo, že tvrzení o výrazně dražších českých dálnicích se prostě nezakládá na pravdě.

„Jak nedávno vyplynulo z šetření NKÚ, cenu dálnic u nás zvyšuje nekvalitní a příliš dlouhá příprava, která ale není zaviněna stavebními firmami,“ řekl dnes Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavu silnic Praha a dodal: „Mimochodem, NKÚ hodnotil tři a více let staré projekty, situace na stavebním trhu se od té doby razantně změnila.“ Například jen příprava rekonstrukce D1, která je dnes nejčastěji kritizována, trvala dlouhé 3 roky.

Ani poslední tisková konference NKÚ, která na toto téma proběhla 7. listopadu, nepotvrdila, že by na vině byly stavební firmy, ale fakt, že zásadní problémy jsou zejména na straně zadavatelů. Ale ani informace zveřejněné na této tiskové konferenci nejsou zcela jednoznačné. Podle nich by dle NKÚ pomohlo rozdělení tendrů v ČR na menší části a navýšení počtu otevřených řízení.

Sdružení pro výstavbu silnic Praha je v podstatě jedno, jakým způsobem se budou stavby soutěžit. Zvláštní ale je, že NKÚ před časem kritizoval i ceny výše zmíněné dálnice D8 (Ústí nad Labem–státní hranice), přestože byla tendrována právě takovým způsobem, který stejný úřad doporučuje jako správný. Zakázka byla rozdělena na 9 částí, přičemž všechny větší mosty a tunely byly soutěženy samostatně. Jak jsme již uvedli výše, dle našeho názoru stavba předražená není. NKÚ ale přesto zadavatele kritizoval za tzv. „salámovou metodu“. Co je tedy správně – dělení zakázek, nebo větší celky?

Bohužel, napadat silničáře je dnes moderní. Nikdo se ale příliš nezabývá tím, že kontroloři NKÚ už za pár let zřejmě nebudou mít na silnicích a dálnicích co kontrolovat, protože ŘSD nepřipravuje a tedy ani netendruje žádné větší stavby.

Sdružení pro výstavbu silnic Praha zastupuje odborníky z nejrůznějších firem a institucí, které se výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic podílejí. Jako takové zásadně odmítá ničím nepodložená tvrzení o okrádání státu. „Fakta jsou na naší straně a naše sdružení je odhodláno mýty o předražené výstavbě dálnic vyvracet,“ řekl Petr Svoboda.