XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR

16. 10. 2013 OF 4/2013 Ostatní

Svaz měst a obcí ČR v letošním roce pořádal svůj třináctý Sněm. Na 500 starostů a starostek z celé České republiky se sjelo 19. a 20. září do Českých Budějovic, aby zhodnotili činnost Svazu a shodli se na prioritách pro následující dvouleté období.

XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR
XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR

Jedná se o priority, které reagují jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy, tak na dlouhodobé požadavky a problémy měst a obcí. Den před jednáním Sněmu se uskutečnilo setkání členů Předsednictva SMO s vládou.

Mezi přítomné starostky a starosty na Sněmu zavítal také předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a jednání byl přítomen premiér Jiří Rusnok spolu s členy svého kabinetu a další hosté. Delegáti s nimi diskutovali potřeby samosprávy.

Na program Sněmu byla zařazena i aktuální problematika sociálního začleňování. Kromě vrcholící přípravy na budoucí programové období čerpání fondů EU k hlavním tématům Sněmu patřilo financování školství, problematika veřejných zakázek a veřejné podpory, veřejně prospěšné práce a veřejná služba.

Dalším důležitým bodem Sněmu byla diskuse o nastavení podmínek pro intenzivnější meziobecní spolupráci, která může pomoci samosprávám s řešením problémů v oblastech jejich samostatné působnosti.

Svaz měst a obcí ČR v současné době sdružuje 2500 obcí, městysů, měst a statutárních měst – to je 39,99 % všech municipalit, ve kterých žije celkem 7,905 milionu obyvatel, což je 75,25 % obyvatel České republiky. Delegáti mj. projednali návrhy na změnu stanov a jednacího řádu.