Národní konference Venkov 2013

2. 10. 2013 OF 4/2013 Regiony

Lázně Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji vítají od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země. Národní konference Venkov 2013 se zaměří především na otázku – jaké bude nastavení dotací pro rozvoj venkova v připravovaném programovacím období 2014–2020.

Jaké možnosti bude mít český a moravský venkov v oblasti čerpání evropských dotací v budoucím plánovacím období Evropské unie, bude skutečně hlavní otázkou i tématem Národní konference Venkov 2013. Na tradiční, již páté konferenci pořadatelé očekávají účast minimálně tří stovek aktérů rozvoje venkova z tuzemska i zahraničí.

Zviditelnit venkov

Třídenní setkání umožňuje účastníkům společně hledat řešení problémů, které náš současný venkov nejvíce trápí. Tomu odpovídá i skladba témat, na které je letošní ročník zaměřen. „Hlavní motto nese název Budoucnost venkova 2014–2020 a na tuto problematiku jsou vyhrazeny hned dva konferenční bloky,“ říká ředitel konference František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Aktuální téma souvisí se současným rozhodováním na ministerstvech a ve vládě o nastavení evropských fondů v budoucím plánovacím období EU pro Českou republiku.

„Stojíme před otázkou, jaký podíl z celkového balíku eurodotací připadne pro venkovské oblasti, tedy pro obce, podnikatele či neziskové organizace. Nedávné změny politické situace poněkud zamotaly již dohodnuté kroky,“ upřesňuje jeden z organizátorů konference Tomáš Šulák ze Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje s tím, že právě na podzim by mělo dojít ke chválení dohody o evropských fondech mezi ČR a EU. „Bude to navíc v době předvolební kampaně, takže i proto chceme, aby se o venkovu hovořilo daleko víc než dosud,“ dodal.

„Cokoliv, co přispěje ke zpopularizování tématu venkova, je dobré. A konference je jednou z možností, jak toho dosáhnout. Vše, co pomůže posunout vnímání ve prospěch venkova, je potřebné. Protože teď, když se lámou ledy v přípravě nových programů z Evropské unie na další období, se začíná i oficiálně hovořit o tom, že na venkov se peníze opět moc nedostanou. Proti tomu je potřeba něco dělat,“ uvedl Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, který je hlavním pořadatelem konference Venkov 2013.

Diskuze – workshopy – exkurze

Konference nabídne několik konkrétně zaměřených workshopů i exkurze. Téma Zemědělství a venkov zacílí na budoucnost a spolupráci zemědělců s ostatními složkami života na venkově. Jak dál v samosprávě? – to je otázka pro debatu nad reformou volebního systému pro komunální volby, tlaky na (ne)dobrovolné slučování obcí či odstraňování byrokracie v samosprávě. Zažijte venkov! – workshop zaměřený na venkovský cestovní ruch a regionální značky. Téma Služby jako cesta k zaměstnanosti bude řešit problematiku obchodní obslužnosti obcí, budoucnosti venkovských pošt či tvorby pracovních míst na venkově. Seminář Putting CLLD into Practice je určen zahraničním účastníkům se zacílením na zavádění komunitně vedeného místního rozvoje do praxe. „Odborný program je široký a jistě přinese mnoho informací a námětů pro další období,“ seznamuje předseda Národní sítě MAS ČR František Winter s programem prvního dne.

Ve středu program začne hlavní společnou diskusí o budoucnosti venkova. Tento den se uskuteční také exkurze do okolí, které budou tematicky napojené na jednotlivé workshopy, či tři diskusní panely, z nichž jeden bude mít v režii Krajský úřad Olomouckého kraje a představí na něm své rozvojové priority pro venkov. Ve čtvrtek program vyvrcholí společným plenárním zasedáním.

Pro účastníky je připraven také bohatý doprovodný program, výstavy, prezentace partnerů a zajímavých projektů, jarmark místních produktů či dva společenské večery. Účastníci také jistě ocení krásné okolí místních lázní a dobrou dopravní dostupnost. Veškeré podrobnosti včetně podrobného programu naleznou zájemci na webu www.venkov2013.cz.

Národní konference VENKOV, jejímž hlavním pořadatelem je Spolek pro obnovu venkova ČR a hlavním donátorem Celostátní síť pro venkov zřízená ministerstvem zemědělství, se každoročně účastní více než tři sta aktérů rozvoje venkova od náměstků ministrů a vysokých státních a krajských úředníků přes předsedy nejrůznějších stavovských komor až po početnou skupinu zástupců místních akčních skupin, rozvojových agentur či starostů obcí, aktivních zemědělců, podnikatelů a zástupců neziskového sektoru. Významná je také účast několika desítek zahraničních hostů, zástupců evropské sítě místních akčních skupin ELARD, dorazí dokonce i zástupci Evropské komise.

Mezi významné partnery konference patří i Olomoucký kraj, který její konání podpořil finančně i osobní záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila, který se také konference aktivně zúčastní. „Organizátoři, kteří připravili zdárný průběh této prestižní akce, doufají, že si účastníci odvezou z Hranicka a Olomouckého kraje jen ty nejlepší dojmy a budou tak šířit dobré jméno našeho regionu po celé republice,“ dodává Kopecký.

Národní konference Venkov

  • 2009: Holešov (Zlínský kraj);
  • 2010: Lázně Bělohrad (Královéhradecký kraj);
  • 2011: Sedlčany, Prčice (Středočeský kraj);
  • 2012: Nové Hrady (Jihočeský kraj);
  • 2013: Hranice, Teplice n. B. (Olomoucký kraj)