K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Evropské peníze jsou v regionech vidět

Datum: 29. 4. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Regiony

Letos jsou v regionech vyhlašovány poslední výzvy z regionálních operačních programů. Sčítají se zbytkové alokace a plánuje se jejich rozdělení tak, aby mohly být do konce roku 2013, kdy končí programové období, uzavřeny všechny smlouvy o poskytnutí dotace a zejména využity všechny peníze, které regiony měly k dispozici prostřednictvím regionálních operačních programů.

Střední Morava

Například z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava bylo od roku 2007 doposud schváleno 850 projektů za přibližně 16 miliard korun. V letošním roce zbývá tedy mezi kraje, města, obce, neziskový sektor a podnikatele rozdělit 1,7 miliardy korun. Při detailnějším pohledu na schválená čísla je zřejmé, že mezi velmi úspěšné žadatele o dotaci patří obce.

Z celkového počtu obce Olomouckého a Zlínského kraje realizují 430 schválených projektů za více než 5 miliard korun. A ještě při detailnějším pohledu jsou to právě obce, které v přepočtu využití dotace na jednoho obyvatele válcují města. Je potřeba však upřesnit, že o dotaci z ROP mohou žádat pouze obce s počtem obyvatel nad 500. Tak byla nastavena pravidla a tak jsou i respektována. Nicméně i přes tuto hranici nejsou menší obce ztrátové. Jejich obyvatelé využívají bezpečné silnice, jezdí s rodinami po nových cyklostezkách nebo jsou zaměstnáni v zařízení, které v obci vzniklo právě díky dotaci z ROP Střední Morava. Takovým příkladem je obec Branná na Jesenicku, ve které vznikly dva hotely s dotací ROP, které se zavázaly v obci vytvořit 16 nových pracovních míst. Pro obec se třemi stovkami obyvatel je to jistě velká pomoc. Poslední příležitost, kdy budou moct obce nad 500 obyvatel žádat z ROP Střední Morava, přijde v polovině února. To bude vyhlášena výzva na fyzickou revitalizaci obcí v objemu 400 milionů korun.

Moravskoslezsko

O dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko mohou žádat rovněž obce s více než pěti sty obyvateli. Nejvíce je těch o velikosti do pěti tisíc obyvatel. A jsou rovněž velmi aktivní a úspěšné. Dokonce až tak, že si úspěšně řekly o všechny peníze, které jim byly vyhrazeny. Na podporu dosáhlo přes 180 projektů, které se uskutečnily s přispěním evropské dotace přibližně za 1,4 miliardy korun. V několika málo případech teprve uskuteční, neboť ke schválení posledních šesti projektů došlo teprve v lednu tohoto roku. Úspěšně sice prošly hodnocením už rok a půl nazpět, ovšem coby náhradníci pro případ, že se najdou dodatečné prostředky. A ty se nyní naskytly díky úsporám veřejných zdrojů ve velkých dopravních investicích. Radovat se tak mohou například v Pržně, kde zaplatí vznik centra občanské vybavenosti, v Hnojníku, který se pustí do přístavby školy, ale taky v Kuníně a Sviadnově. Obě tyto obce budou investovat do lepších sportovišť. Nižší míru dotace kvůli veřejné podpoře, zato více peněz dostane Brušperk, který má v plánu nový plavecký bazén. Pod záštitou venkovského mikroregionu Moravice se za přispění evropských peněz uskuteční také revitalizace veřejných prostranství v Budišově nad Budišovkou a Raduni.

Ve Velkých Karlovicích umí spolupracovat

Koupaliště ve Velkých Karlovicích
Koupaliště ve Velkých Karlovicích

Vysoko v žebříčku úspěšných obcí z pohledu přidělené výše dotace na jednoho obyvatele se umístily Velké Karlovice ve Zlínském kraji. Na území obce byly z ROP Střední Morava realizovány investice za 350 milionů korun. Své plány zde velmi dobře skloubili kraj, obec, nezisková organizace a místní podnikatelé. Ve dvou a půl tisícové obci kraj opravil silnici, obec místní komunikaci a letní koupaliště, podnikatelé lyžařské areály a hotely a nezisková organizace zase cyklostezku Bečva, která patří na Moravě k těm nejvyužívanějším. Evropské peníze tak posunuly rozvoj obce v několika směrech. Výrazně se zde rozvinul cestovní ruch, stoupla poptávka po službách a lidé z obce a přilehlého okolí mají do budoucna zajištěnou práci.

Loučná nad Desnou roste před očima

Loučná nad Desnou – sportovně-rekreační areál
Loučná nad Desnou – sportovně-rekreační areál

Pozadu v čerpání dotací na obyvatele není ani Loučná nad Desnou v Olomouckém kraji. Na rozvoj obce a okolí ROP Střední Morava přispěl částkou 192 milionů korun. Z toho šest projektů předložila obec (revitalizace obce, kulturní dům, sportovně-rekreační areál) a pět projektů realizovali podnikatelé (ski areály, ubytovací služby). Jen díky projektům financovaných z ROP má v Loučné a okolí novou práci 37 lidí. „Stavba areálů generovala nová pracovní místa. Současně nepřímo vytvořila i pracovní místa ve výstavbě doprovodné, převážně ubytovací infrastruktury. V posledních letech zde totiž výrazně narostla poptávka po ubytování a dalších službách,“ řekl starosta Loučné nad Desnou Pavel Martínek.

V Horní Suché mají důstojné centrum

Horní Suchá – revitalizace veřejného prostranství
Horní Suchá – revitalizace veřejného prostranství

Hned 50 malých obcí v Moravskoslezsku získalo evropskou dotaci více než 10 milionů korun. V první desítce těch nejúspěšnějších je Horní Suchá na Karvinsku, hlavně díky rozsáhlé revitalizaci veřejných prostranství. Vize důstojného centra obce se naplnila s přispěním téměř 27 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Stavební úpravy se dotkly ulic Centrum a Sportovní. Vznikla zde reprezentativní pěší zóna s dlážděnými plochami, doplněnými drobnou architekturou. Obměnil se povrch vozovek a chodníků, bylo vybudováno parkoviště, přibyl mobiliář a nové osvětlení. Obnovy se dočkal přilehlý park. Součástí prací byla rekonstrukce kanalizace, vedení vysokého a nízkého napětí bylo svedeno do země. Lidem se díky projektu dostalo opravdu důstojného místa pro setkávání, odpočinek, procházky a nakupování. Obec navíc získala dotaci také na nové sportoviště u základní školy.

Ze zchátralé sokolovny ve Spálově je navštěvované kulturní centrum

Spálov – kulturní centrum vzniklo přestavbou chátrající sokolovny
Spálov – kulturní centrum vzniklo přestavbou chátrající sokolovny

Srdeční záležitost, tak hovoří o sokolovně ve Spálově starostka městysu Marie Flodrová. Přibližně osmdesát let nazpět si sokolovnu postavili sami občané. Posledních několik let ale chátrala. Díky evropské dotaci se ji podařilo proměnit na moderní kulturní centrum. Lidé při různých kulturních a společenských akcích navštěvují velký společenský sál. Přístavbou vznikl menší kinosalonek pro 60 lidí, vybavený promítací technikou. Nechybí ani dvě klubovny, venkovní terasa, přibylo parkoviště a oplocení. „V sokolovně se pořád něco děje, pravidelně se v klubovnách schází skauti a konají zkoušky hudebního uskupení. Dolňáci zde nacvičují divadelní představení, ženy a dívky cvičí aerobik. Velký sál je využíván pro konání plesů, tanečních zábav, hudebních koncertů, divadelních představení a výstav. V kinosalonku se v 14denních intervalech se konají veřejné videoprojekce filmů pro děti a dospělé, dále přednášky a také menší soukromé akce. Návštěvnost je vysoká, největší zájem je o tradiční akce, které přijde podpořit v průměru 250 návštěvníků,“ říká Marie Flodrová. K přeměně sokolovny pomohla dotace přes 21 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.

TOPlist
TOPlist