K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

První hodnocení nového zpoplatňování hazardu

Datum: 22. 3. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ostatní

Do konce února museli provozovatelé loterií a jiných podobných her podat odvodové přiznání za rok 2012, tedy první rok nového způsobu zpoplatnění výnosů z hazardu. Pokusme se zhodnotit finanční dopady změn.

Po překotném schvalování novely zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nejasnostech prvních měsíců, problémech s povolováním plesových tombol, zpožděných převodech z různých finančních úřadů můžeme konec roku hodnotit jako relativně klidný. I když nesouhlasná vyjádření městských částí v Praze a Brně s přístupem magistrátů ve věci rozdělování (či nerozdělování) výnosů naznačují, že některé úpravy budou ještě třeba. Odvodová přiznání by neměla znamenat žádné zásadní vracení již získaných prostředků, neboť čtvrtletní zálohy se platí dle skutečně provozovaných přístrojů v daný počet dní. Jaký byl tedy loňský výnos pro obce?

Méně zdrojů než slíbeno

Při schvalování novely ministerstvo financí pracovalo s odhadem výnosu odvodu z hazardu pro obce na úrovni téměř 6 mld. Kč. Všechny obce měly získat část z 30 % odvodu dle § 41i odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že se za celý rok všem obcím připadlo necelých 0,4 mld. Kč, nepředstavoval tento příjem žádné zásadní posílení rozpočtu.

Druhou složku pak tvoří 80 % z odvodu dle § 41b odst. 1 zákona, kde se však výnos rozděluje pouze mezi obce, které na svém území povolují provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Mezi třetinu obcí se tak rozdělilo 3,7 mld. Kč.

Sečteme-li obě částky, získáme výnos pro obce ve výši 4,1 mld. Kč, což je o třetinu méně než původní odhady (a politicky podbarvené sliby) předkladatele zákona. Nutno však podotknout, že vzhledem k zavádění nového systému získaly obce v loňském roce o jedny čtvrtletní zálohy méně. S ohledem na minimální jednotnou dobu platnosti vydaných povolení na tři roky lze předpokládat, že se počet provozovaných zařízení nebude zatím výrazně měnit. Zůstane-li stejný hráčský apetit, nedojde v letošním roce v srovnání s loňským k poklesu příjmů z hazardu (s ohledem na změny v RUD by dokonce mohlo dojít k menšímu růstu). Obce by rovněž měly být příjemci části nově odváděné daně z příjmů právnických osob, její výši však provozovatelé zatím zjišťují.

Poslední rozdělování na dobročinné účely…

Zároveň byl loňský rok posledním, kdy se rozděloval tzv. výtěžek „na dobro“, neboť se jednalo o výnosy z roku 2011. Dle informací ministerstva financí odvedli provozovatelé loterií a jiných podobných her, na veřejně prospěšné účely částku 3,46 mld. Kč. Oproti roku 2010 došlo k poklesu o 0,23 mld. Kč, tj. o přibližně 6 %. Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2011 největší podíl prostředků použit na sportovní účely, a to 2,07 mld. Kč. Oproti roku 2010 jde o pokles o 7 %. Obce obdržely od provozovatelů celkem 0,42 mld. Kč, stejnou částku získaly nadace. O zbylých 0,55 mld. Kč se podělili příjemci z oblasti ekologie, kultury, školství, zdravotnictví a oblasti sociální. V roce 2013 již provozovatelé žádné povinné příspěvky na dobročinné účely rozdělovat nebudou.

…nebo ne?

V listopadu loňského roku předložili dva poslanci návrh, který snižuje sazbu odvodu z 20 % na 15 %. Změna se má týkat pouze provozovatelů, jejichž aktivity jsou přímo spojeny se sportovním prostředím, které nejsou dle předkladatelů společensky nebezpečné. Rozpočty obcí by změnou měly ztratit 0,9 mld. Kč.

Návrh navíc zavádí zvláštní konstrukci, kdy se poplatník odvodu zaváže, že zbylých 5 % předá Českému olympijskému výboru. Na tomto řešení se prý již dohodli všichni provozovatelé. Vláda ve svém stanovisku upozorňuje, že navrhované snížení odvodu formou zákona je bezpodmínečné, zatímco předpokládaný „dar“ je fakultativní, založený na dobrovolnosti plnění ze strany provozovatelů, a jde tak ve svém důsledku o nejistý závazek výměnou za jisté snížení veřejnoprávní povinnosti.

Nový zákon by neznamenal změnu

V srpnu loňského roku vláda schválila návrh zákona o provozování sázkových her, jehož projednávání v minulosti několikrát přerušila. Probíhající notifikační jednání s Evropskou komisí však znamenala přerušení dalšího legislativního postupu, neboť návrh byl shledán problematickým. V části odvodů návrh přebíral stávající úpravu, měnit se měla především pravidla povolování a kontroly.

S ohledem na reorganizaci daňové správy, kdy nadále existuje pouze 14 finančních úřadů, dojde patrně také k postupnému vyřešení administrativní nepřehlednosti, kdy na účet obce chodily příjmy ze vzdálených míst republiky dle sídla provozovatele. Daňová správa převzala břemeno kontroly a výpočtů, ale zároveň ztížila obcím možnost kontroly správnosti převáděných částek. Celkové zhodnocení nového systému by mělo zahrnovat také náklady, které vznikly daňové správě, věřme, že se tato informace objeví v každoroční zprávě o činnosti.

Příjmy většiny obcí z loterií a jiných podobných her se za nových podmínek zvýšily, stále však platí, že nezvládnutý hazard znamená pro obce také nemalé výdaje.

Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D., autorka vyučuje na vysoké škole CEVRO Institut

TOPlist
TOPlist