K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Přínosy novely RUD je třeba hodnotit střízlivě

Datum: 11. 3. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ekonomika

Na obecních a krajských úřadech pomalu končí činnosti spojené s výkaznictvím za rok 2012. Celkovému hodnocení loňského hospodaření bude Obec & finance ještě věnovat prostor v příštích číslech. Srovnání reality daňových výnosů s odhady však může mnohé naznačit i pro rok letošní.

Schéma rozdělení RUD v letech 2013 až 2015 (bez SFDI) dle zákona č. 243/200 Sb., ve znění platných předpisů
Schéma rozdělení RUD v letech 2013 až 2015 (bez SFDI) dle zákona č. 243/200 Sb., ve znění platných předpisů

Diskuze o výnosu daní, zejména pak vliv zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH), se soustředily obvykle pouze na celkové inkaso. Vezmeme-li v úvahu jen daně, které obce sdílí, získaly veřejné rozpočty jako celek o téměř 16 mld. Kč více. Přesto se dle prvotních výpočtů ukazuje, že u obcí i krajů došlo ve srovnání s rokem 2011 k čistému poklesu daňových příjmů.

Když se nespotřebovává

Zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 % přinesl zákon 370/2011 Sb., který při projednávání obsahoval důvodovou zprávu s mnoha zajímavými výpočty a velkým přesvědčením o nalezení zdrojů pro speciální důchodový účet. „S ohledem na cíl, kterým je získání zdroje k realizaci penzijní reformy, která bude účinná od roku 2013, z dodatečného výnosu z daně z přidané hodnoty, je potřeba změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Navrhuje se proto upravit podíl na sdíleném výnosu daně z přidané hodnoty pro obce a kraje tak, aby finanční dopad zvýšeného výnosu na obce a kraje byl příjmově, nikoli výdajově neutrální,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Není spotřeba – varování pro letošní rok

Již při projednávání návrhu zákona obce a kraje upozorňovaly, že snížení podílu povede v důsledku nadhodnoceného odhadu inkasa ve skutečnosti k poklesu zdrojů. Odpovědí ministerstva byla do jisté míry jízlivá výzva, aby samospráva předložila argumenty pro jinou úroveň predikce…

V průběhu roku se ukázalo, že o zamýšlených 21,3 mld. Kč patrně inkaso DPH nevzroste, a proto se odhad postupně snižoval. Ministerstvo financí upozorňovalo na skutečnost, že neklesla spotřeba zatížená sníženou daní, ale méně se nakupovalo zboží a služby zdaňované sazbou základní. Nezbývá, než s analýzami ministerstva financí souhlasit. V době hospodářského „nerůstu“, kdy řada domácností splácí úvěry a kdy vláda přistupuje k trvalým úsporám, se spotřeba nachází jinde než v roce 2008. Tehdy totiž také došlo k nárůstu sazby o 4 % a přírůstek inkasa byl velmi příznivý – historie se ale neopakovala.

Uvedená tabulka vychází ze zdrojů Ministerstva financí a z vlastních propočtů. Tabulka dokládá, že celostátní inkaso DPH se v loňském roce zvýšilo o necelé 3 mld. Kč. Vzhledem ke změně procenta sdílení však obce i kraje zaznamenaly meziroční pokles, což je jiný trend, než sliboval státní rozpočet na rok 2012. Vlivem lepšího inkasa u daní z příjmů není celkový meziroční pokles daňových zdrojů natolik výrazný. Přesto zkušenost roku loňského znamená varování pro rok letošní.

Skutečnost 2011 Státní rozpočet 2012 Skutečnost 2012 Rok 2013 – příslib léto 2012 Návrh státního rozpočtu 2013 a nové RUD Schválený rozpočet
Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje
DPH 275,39 58,9 24,56 308,7 61,5 25,6 278,2 55,5 23,1 325,9 67,9 25,6 299,6 62,4 23,5 297,1 61,9 23,4
Daň z příjmů právnických osob 118,11 25,3 10,54 122,9 26,3 11,0 128,0 27,4 11,4 122,3 28,8 10,9 123,9 29,2 11,1 124,9 29,5 11,1
Daň z příjmů fyzických osob 133,4 31,0 11,8 135,9 32,0 11,9 136,3 31,7 12,0 145,4 36,4 12,4 150,4 37,6 12,9 147,8 37,0 12,6
zvláštní sazba 11,05 2,4 0,99 12,8 2,7 1,1 13,2 2,8 1,2 13,1 3,1 1,2 13,4 3,2 1,2 13,4 3,2 1,2
přiznání 2,94 1,3 0,16 5,3 2,3 0,3 3,3 1,4 0,2 5,4 2,4 0,3 5,4 2,4 0,3 5,4 2,4 0,3
závislá činnost 119,37 27,3 10,65 117,8 27,0 10,5 119,8 27,4 10,7 126,9 30,9 11,0 131,6 32,1 11,4 129,0 31,4 11,2
Celkem 526,9 115,2 46,9 567,5 119,8 48,5 542,5 114,5 46,5 593,6 133,1 49,0 573,9 129,2 47,5 569,8 128,3 47,1

Rozpuštění dotací do RUD

Již dlouhodobě existuje požadavek na snížení významu účelových dotací v rozpočtech obcí ve prospěch daňových příjmů. Zastánci poukazují na neefektivnost dotací, riziko korupce nebo na „leštění klik v Praze“. V letošním roce se podíl daňových příjmů obcí zvýší z dlouhodobě vykazované poloviny na zhruba 66 %. A sníží se význam dotací. Problémem se však zdá, že pokles dotací bude výraznější než nárůst daňových příjmů.

Součástí diskuzí o nové podobě RUD se nikdy nestal oficiální seznam dotací určených ke zrušení. Lze ale očekávat, že objem účelových dotací do územních rozpočtů z národních zdrojů se bude postupně blížit nule. S ohledem na zkušenosti posledních let je otázkou, zda obce obdrží přislíbený objem daňových příjmů, jež mají rušené dotace nahradit. Politicky velmi vypjatá diskuze o novele RUD příliš neumožňovala vznášet logické argumenty…, a tentokrát k nim ani nikdo příliš nevyzýval.

Z druhé části tabulky, která se věnuje letošnímu roku, vyplývá rozdíl mezi objemem celkového inkasa v létě roku 2012, kdy se nastavoval nový systém RUD, a konečné podoby státního rozpočtu. Je zřejmé, že aniž by došlo k odeslání jediného daňového přiznání za letošní rok, klesl odhad výnosu obcí z DPH o 10 %.

Poslední verze rozpočtu počítá s meziročním nárůstem inkasa sdílených daní o více než 27 mld. Kč, z čehož by polovina měla připadnout obcím… Věřme, že alespoň zčásti se tak stane.

Pozn.: Tento text není míněn jako kritika práce odborníků Ministerstva financí, o jejichž schopnostech autorka na základě vlastních zkušeností nepochybuje. Problémem jsou až následné politické korekce a účelové úpravy odhadů daňových příjmů.

Ing. Jaroslava Kypetová, PhD., autorka vyučuje na Vysoké škole CEVRO Institut

TOPlist
TOPlist