K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdružení tajemníků v letošním roce

Datum: 5. 3. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ostatní

V roce 2012 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR zorganizovalo nebo se podílelo na organizaci více než čtyřiceti akcí pro vedoucí úřadů nebo jejich zaměstnance, pro letošní rok si vytklo za cíl tuto laťku ještě pozvednout.

Sdružení tajemníků bude i letos podporovat zejména vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi městskými a obecními úřady v oblasti chodu a řízení úřadů a při výkonu veřejné správy. Těžištěm této činnosti je práce v jednotlivých krajských sdruženích, které slouží jako platforma pro komunikaci mezi členy STMOÚ ČR případně dalšími tajemníky v každém kraji.

Sdružení zůstane i letos aktivní při předkládání iniciativních návrhů k legislativní činnosti, vztahující se k činnosti úřadů územních samospráv. Bude nápomocno orgánům veřejné správy při koordinaci zabezpečování výkonu veřejné správy i při hledání optimalizace finančních prostředků pro kvalitní výkon přenesené působnosti.

Pozvánky na celostátní konferenci ISSS 2013

Jednou z tradičních akcí je odborné partnerství a aktivity při konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2013, jehož nedílnou součástí bude jako při minulých ročnících setkání tajemníků se zástupci centrálních institucí. Bližší informace o konferenci naleznete na jiném místě tohoto časopisu.

Vrcholnou akcí sdružení je pak jarní valné shromáždění a seminář STMOÚ ČR, které se budou konat 26. až 28. května 2013 v Chomutově. Hlavními tématy konference budou legislativní novinky, aktuální problematika sociální práce na městech a obcích, nebude chybět téma základních registrů a širšího eGovernmentu ani rámcový výklad nového občanského zákoníku. V říjnu 2013 se pak tajemníci z celé republiky sejdou v Mikulově na podzimním semináři.

Dobrá praxe ze zahraničí

Sdružení tajemníků v roce 2012 uspořádalo ve spolupráci s partnerskými asociacemi tradiční reciproční studijní pobyty českých tajemnic a tajemníků na Slovensku a v Lotyšsku. Na Slovensku bylo velmi zajímavé porovnání sociální práce a poskytování sociálních služeb včetně jejich financování v obou zemích. Návštěvu Lotyšska se STMOÚ ČR podařilo zorganizovat ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Rize a Česko pobaltskou obchodní komorou.

V letošním roce naopak Česká republika bude hostit vedoucí úřadů měst a obcí z Lotyšska – v březnu lotyšští výkonní ředitelé úřadů navštíví Prahu a Střední Čechy, svoji cestu spojí i s návštěvou Slovenska, kde s pomocí STMOÚ ČR navážou kontakty s Asociací přednostů úřadů místních samospráv Slovenské republiky. V srpnu 2013 pak na studijní pobyt na střední a severní Moravu přijedou členové této slovenské asociace.

Celosvětová organizace ICMA

V roce 2013 se bude sdružení tajemníků rozhodovat o uzavření partnerství s mezinárodní profesní organizací komunálních manažerů the International City/County Management Association. Tato asociace sdružuje přes 9 tisíc osob z celého světa, byla založena již v roce 1914, jejími partnery jsou například OSN, MMF či Světová banka. Sdružení je s ICMA v kontaktu již několik let, ale teprve v loňském roce, kdy prakticky kompletní rada ICMA navštívila Českou republiku, a díky současnému viceprezidentovi této asociace, Peteru Ághovi ze Slovenska, byly zahájeny vážné námluvy.

Viceprezident U.Di.T.E. z ČR

Sdružení tajemníků je od roku 2001 členem evropské asociace, sdružující vedoucí zaměstnance, kteří na úrovni místní samosprávy zajišťují řízení zaměstnanců v úřadech měst, obcí a regionů, Union des Dirigeants Territoriaux de l´Europe. Jejími členy jsou národní asociace vedoucích úřadů z jednotlivých zemí EU. Na XI. výročním kongresu U.Di.T.E., který se konal v listopadu 2012 ve španělském Cádizu, byl na období 2013–2014 do funkce prezidenta zvolen Eulalio Avila, prezident španělské asociace COSITAL, prvním viceprezidentem pak zástupce České republiky. Toho muselo ještě v lednu 2013 schválit předsednictvo STMOÚ ČR, které tak delegovalo do této funkce Jiřího Hořánka, tajemníka Městského úřadu Vodňany a současně člena předsednictva STMOÚ ČR. Jedná se o obrovský úspěch, neboť v prezidentském týmu U.Di.T.E. doposud nikdy nebyl zástupce ze zemí bývalého východního bloku. Úkolem viceprezidenta bude zaktivizovat tuto asociaci zejména v činnosti a přínosech tohoto uskupení pro členy ze střední a východní Evropy.

Jak je z uvedeného zřejmé, sdružení tajemníků má mnoho splněných cílů za sebou a možná ještě více úkolů jej čeká. V roce 2012 nabylo pomyslné plnoletosti (18 let své existence) a tak se nyní bude muset o sebe postarat jako každý dospělý jedinec.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

TOPlist
TOPlist