K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Svaz měst a obcí jednal s vládou ČR

Datum: 28. 2. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ostatní

Na pravidelném společném jednání se 30. ledna setkali představitelé Svazu měst a obcí se členy české vlády. Vyplývá to z Dohody o vzájemné spolupráci, která byla podepsána již v roce 2005.

Dan Jiránek a Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání SMO ČR s vládou
Dan Jiránek a Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání SMO ČR s vládou

Podrobná informace o obsahu a průběhu jednání je zveřejněna na webových stránkách Svazu. Přesto jsme se zeptali Dana Jiránka, předsedy SMO ČR, na hlavní projednávané problémy.

Které otázky z projednávaných záležitostí byste chtěl zdůraznit?
Těch otázek, které jsme projednávali bylo mnoho, ale za hlavní bych označil reformy v oblasti veřejné správy a přípravu nového programovacího období 2014–2020. Mluvili jsme také o přímé volbě starostů, o problematice bezpečnosti v územních obvodech, o komunálních odpadech nebo kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu. Důležité je, že ve všech otázkách členové vlády měli pochopení pro problémy obcí a měst a souhlasí s tím, že základem řešení těchto otázek musí být společný a systémový přístup na základě objektivní analýzy.
V čem je problém reforem veřejné správy?
Především není dokončena reforma centrální sféry, ale ve vztahu k obcím a městům, což nás hlavně zajímá, by měl převládat přístup, který zajistí spokojenost občanů s výkonem veřejné správy. Shodli jsme se s vládou, že při financování přenesené působnosti výkonu státní správy je třeba vycházet ze standardů v jednotlivých agendách a hradit obcím částky za tyto činnosti podle skutečných výkonů. Nelze například platit stejnou částku za matriční úřad, který má za rok dvacet zápisů jako za úřad, který jich má dva tisíce.
Jaké problémy se řeší v souvislosti s nastávajícím programovacím obdobím?
Mám-li to zjednodušit, tak Evropská unie schválila směrnice pro přípravu nového období, kdy bude k dispozici méně prostředků, a na národní úrovni se nyní horečně pracuje na jejím rozpracování. V podstatě EU příliš nepreferuje to, co naše obce a města nejvíc potřebují – dobudování infrastruktury, opravy škol, komunikací atd. Shodli jsme se na tom, že je nutno postupovat podle ucelené koncepce zohledňující postavení územních celků – statutárních měst, měst i obcí včetně jejich potřeb a podle toho nastavit Integrovaný regionální operační program. Přitom by územní priority měly být zařazeny i do ostatních operačních programů.
Jednali jste také o bezpečnosti v území. Přišla na řadu otázka financování hasičských sborů?
Finanční náročnost obnovy požární techniky obce velmi zatěžuje a proto jsme požádali vládu, aby nesnižovala státní dotace na zajištění vybavenosti požárních sborů a platy jejich zaměstnanců. Ministr financí jedná o možné podpoře hasičů s asociací pojišťoven, ve hře je zhruba 1 miliarda korun, povinný odvod z pojištění však vláda zamítá.
TOPlist
TOPlist