K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ohlédnutí za XV. finanční konferencí

Datum: 26. 2. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ekonomika

Těsně po uzávěrce posledního loňského čísla časopisu Obec a finance se konala v Praze jubilejní XV. finanční konference Svazu měst a obcí – tradiční setkání představitelů samosprávy, kteří se zajímají o problematiku financování obcí a měst.

Pohled do sálu ze strany přednášejících
Pohled do sálu ze strany přednášejících

Základní materiály, prezentace hlavních řečníků i závěry konference jsou k dispozici na webových stránkách Svazu měst a obcí, přesto se několika informacemi k uvedenému jednání vracíme.

Podtitul konference zněl Úspory státu = náklady obcí? Vláda i Parlament prostřednictvím zákonných a podzákonných norem přenášejí na obce stále více povinností bez adekvátního posílení jejich finančních prostředků. Zaznělo to nejenom v kritickém vystoupení Dana Jiránka, předsedy Svazu, ale požadavek na vládu a poslance byl formulován i v závěrech konference. Účastníci požadují uvážený a systémový přístup ke změnám ve veřejné správě, zejména prioritní dokončení reformy ústředních orgánů. Speciální požadavky zazněly v tomto směru na ministerstva práce a sociálních věcí, školství, financí, vnitra zejména na resort místního rozvoje, zvláště v souvislosti s přípravou na čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2013.

Program konference přinesl řadu zajímavých a pro účastníky přínosných vystoupení. V úvodním bloku jménem vlády hovořil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který se však věnoval především problematice svého ministerstva a upozornil na přípravu operačního programu Životní prostředí pro nastávající programovací období i budoucí podobu programu Zelená úsporám. Náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka potvrdil nutnost reformy ústřední veřejné správy a nastínil postup změn ve veřejné správě – pokud tyto změny nenastanou do pěti let, nebude podle jeho vyjádření stát schopen veřejnou správu financovat. Z opozičního pohledu kritizoval reformu veřejného školství stínový ministr školství, senátor Marcel Chládek. Pro reformu regionálního školství podle jeho názoru musí být prioritou odlišný přístup k základnímu a střednímu školství, respektování regionálních specifik a zohlednění kvality škol při jejich financování.

Samostatný blok jednání konference byl věnován problematice využití evropských fondů po rove 2013. V příštím programovacím období bude k dispozici podstatně méně prostředků, proto je nutné připravit projekty co nejúčelněji v rámci integrovaného přístupu a snížit přitom administrativní zátěž pro žadatele o podporu, řekl ve svém úvodním vystoupení místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu Oldřich Vlasák. K problematice dále hovořil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který informoval o snížení operačních programů v nastávajícím období a zaměřil se na hlavní principy čerpání evropských peněz v příštím období. O zaměření Programu rozvoje venkova v letech 2014–2020 hovořil vrchní ředitel rozvoje venkova na Ministerstvu zemědělství Pavel Sekáč. Potvrdil potřebu přesněji a úžeji specifikovat nové cíle s ohledem na menší zdroje, které budou k dispozici.

Loterie, veřejné zakázky, sociální reforma, základní registry, podfinancování veřejné správy a další náměty se diskutovaly na dalších seminářích.

Podrobné informace o konferenci

TOPlist
TOPlist