Ministerstvo dopravy a Svaz měst a obcí ČR při řešení situace kolem nového registru silničních vozidel našly společnou řeč

20. 7. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

V pátek 20. července proběhlo setkání zástupců MD a Svazu měst a obcí ČR, které se týkalo nového registru vozidel. Za MD jej inicioval náměstek ministra dopravy Ivo Toman, Svaz měst a obcí ČR na jednání reprezentovali jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech, Ingrid Štegmannová a Miroslava Sobková. Obě strany se ubezpečily o tom, že se situaci snaží konstruktivně řešit a osobně jim velmi záleží na podpoře vzájemných vztahů.

Svaz měst a obcí České republiky

Problémy, které spuštění registru vozidel provázejí, se primárně dotýkají jak samotných žadatelů, tak i konkrétních úředníků, kteří tuto agendu vykonávají. „Závažnost situace si uvědomujeme a za veškeré komplikace se všem žadatelům i úředníkům na obcích omlouváme. Jen tento týden naše mobilní expertní jednotky navštívily přes čtyřicet míst, kde se snažily přímo na místě poskytovat technickou a uživatelskou podporu a nedostatky bezprostředně vyřešit. Někde stačila pouze slovní rada, někde technici na místě upravují systém tak, aby vyhovoval místním technickým podmínkám úřadů,“ řekl náměstek ministra dopravy Ivo Toman. Návrat ke starému systému CRV k dřívějšímu registru vozidel by v tuto chvíli znamenal jen další komplikace, například s ohledem na nemožnost napojení k základním registrům.

Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech během jednání konstatoval, že chápe legislativní důvody, které vedly ke spuštění nového registru vozidel. „Ve většině obcí zavedení nového systému způsobilo prokazatelné problémy a úředníci na registračních místech jsou ze strany veřejnosti vystaveni obrovskému tlaku. Proto jsem rád, že se ministers tvo dopravy k problému postavilo čelem a chce za pomoci Svazu vzniklé problémy řešit,“ uvedl Jaromír Jech. Za účelem těsnější komunikace obou stran vznikne pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva a IT odborníků obcí. Součástí této spolupráce bude také každodenní vzájemné informování o aktuální situaci nového registru vozidel.

Odbavení žadatelů trvá na mnoha registračních místech delší dobu, což je dáno zejména množstvím oprav, které úředníci do registrů musí zanášet. Tyto opravy jsou důsledkem chyb v předchozích registrech za posledních dvacet let. „Chyby a nedostatky se daří díky úředníkům na přepážkových místech postupně odstraňovat. Jejich informace a podněty jsou velice důležité k tomu, aby se zlepšoval samotný výkon agendy,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš. Už příští týden se uskuteční jednání ministra dopravy Pavla Dobeše a předsedy Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka, kde bude dohodnut další postup společného řešení situace.

V případě, že vznikne obcím případná škoda v souvislosti s provozem registru, mohou se obrátit, tak jako občané, písemně na ministerstvo dopravy. Prokazatelná škoda po individuálním posouzení bude proplacena. V těchto případech postupujeme podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.