Elektronizace veřejné správy

29. 3. 2012 APUeN Reforma veřejné správy

Dne 27. 3. 2012 se v Senátu uskutečnila konference na téma „elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci“. Konferenci zaštítil ústavně – právní výbor Senátu v čele s Miroslavem Antlem.

„Tato konference byla jakýmsi vyvrcholením seminářů, které naše asociace pořádala v jednotlivých krajích právě na téma změn v novele zákona o veřejných zakázkách, na téma elektronizace veřejných zakázek, využívání elektronických aukcí ve veřejné správě, atd.,“ uvedla ředitelka asociace APUEN (Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce).

Konferenci zahájil senátor Miroslav Antl.

„Systematický boj proti korupci tady není. Samozřejmě, buďme rádi za ty legislativní úpravy, které už jsou, ale je třeba na tom dále pracovat. Navíc samotnou legislativou boj s korupcí nekončí. Je to o lidech,“ konstatoval senátor, který je znám jako osobnost a politik bojující nejen proti korupci, ale který se významně podílí na boji proti kriminalitě.

Data ukazují, že něco není v pořádku.

Jedním z hlavních témat byla i povinnost využívat elektronické aukce. Tato povinnost je dána novelou zákona o veřejných zakázkách, která začíná platit už od 1. 4. 2012.

Na konkrétních příkladech vysvětloval špatné postupy při veřejných zakázkách docent Vysoké školy ekonomické v Praze a člen pracovní skupiny NERV pro boj proti korupci Jan Pavel: „Stále ještě jsou ve veřejných zakázkách nízké počty nabídek, a navíc je nadměrně využíván institut jednacího řízení bez uveřejnění. Pak se nelze divit, že veřejné zakázky nejsou ekonomicky výhodné a transparentní. Veřejná správa nevyužívá dostatečně konkurenčního efektu.“

Resorty musejí zadávat veřejné zakázky centralizovaně a to už od 1. 7. 2012

O Resortních systémech centralizovaného zadávání, které mají být na základě usnesení vlády do 30. 4. zavedeny na všech resortech a ústředních orgánech státní správy, o elektronizaci veřejných zakázek a projektu NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) hovořil ředitel odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Jiří Svoboda.

Ostrava centralizuje a využívá systém e-aukcí, ušetřila už přes 100 milionů korun

Jedním z velkých témat konference byly zkušenosti se systémem elektronických nákupů, které zavedla Ostrava pro své organizace v roce 2010. Systém totiž plní jak centralizované zadávání veřejných zakázek, tak využívání e-aukcí. Ostrava díky systému už ušetřila více než 100 milionů korun.

Místo primátora Ostravy Petra Kajnara, jenž se z důvodu zahraniční cesty, z účasti omluvil, prezentoval výsledky města náměstek primátora Tomáš Petřík. Na otázku, kolik Ostrava za systém zaplatila, zazněla zcela jasná odpověď.

„Za systém jsme zaplatili asi 40 milionů korun. Za rok a půl fungování máme úsporu přes 100 milionů korun. Myslím, že výsledky hovoří jasně,“ uvedl Tomáš Petřík.

Korupce není tam, kde jsou organizace kvalitně hospodářsky řízeny

Na téma zdravé veřejné správy pak hovořil i odborník na elektronizaci veřejných zakázek a ředitel společnosti eCentre Vítězslav Grygar.

„Zdravá veřejná správa je efektivní správa země a péče o lidi. Je to služba společnosti. A základním pilířem je hospodárný nákup komodit a služeb. Ostrava, ale i další města, která se do elektronizace veřejných zakázek pustila, jsou pro nás důkazem, že to jde. Že Zdravá veřejná správa není jen naše vize, ale může být reálná. Záleží však na lidech a na skutečné vůli politiků,“ přednesl Vítězslav Grygar.

Města se potýkají se sníženými rozpočty a proto šetřit už začala

O své zkušenosti s centralizovaným zadáváním a využíváním elektronických aukcí se podělil například starosta města Černošice Filip Kořínek, senátorka a radní města Frýdek-Místek Eva Richtrová, nebo například náměstek primátora města Most Karel Novotný.

„Stejně jako další města a obce i my máme snížený rozpočet. Aby město mohlo vůbec fungovat, bylo nutné řezat náklady. A elektronické aukce a elektronizace zakázek je správná a navíc transparentní cesta,“ řekl starosta města Černošic Filip Kořínek.“

„Elektronická aukce je nezpochybnitelná. On-line vidíte, jak dodavatelé bojují o veřejnou zakázku. Transparentnější už to být nemůže. Je proto důležité systematicky zavádět elektronické aukce. A tak jako jsme v roce 2010 začínali s aukcemi na elektřinu a zemní plyn, věřím, že budeme pokračovat i u dalších služeb či komodit. Nyní řešíme například elektronické výběrové řízení na stavbu víceúčelové sportovní haly,“ uvedla senátorka Eva Richtrová, která byla do roku 2011 primátorkou města Frýdek-Místek.

O důležité roli obchodních organizací měst při elektronizaci veřejných zakázek a zavádění centralizovaného zadávání a e-aukcí hovořil Roman Kadlučka, ředitel Dopravního podniku Ostrava, a také Miloš Štěpán, ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Primátor Ostravy Petr Kajnar je „politikem nové doby“.

Primátor Ostravy, a od května roku 2011 i stínový ministr průmyslu a obchodu, Petr Kajnar se významně zasadil za zavedení systému elektronických nákupů v Ostravě. Za jeho fungování bojoval i v době komunálních voleb, kdy se zdálo, že mu to může tzv. „zlomit vaz“.

„Výsledky projektu, milionové úspory, a přínosy i pro jednotlivé organizace však hovořily samy za sebe. A byly očividně silnými argumenty proti různým pohnutkám odpůrců projektu,“ uvedla Milena Machová při oficiálním poděkování primátorovi Petru Kajnarovi za jeho přínos v oblasti elektronizace veřejných zakázek a hledání nových cest. „Jménem asociace APUEN bychom proto chtěli poděkovat Petru Kajnarovi, jakožto politikovi nové doby,“ doplnila ředitelka asociace.

Jako poděkování předal Vítězslav Grygar zástupci města Ostrava knihu s názvem „Mediální obraz projektu Systém sdružených nákupů v Ostravě“. Knihu pojednávající o zavádění a fungování Systému elektronických aukcí v Ostravě z pohledu médií zpracovala k této příležitosti společnost eCentre, která systém v Ostravě provozuje.

„Zdravá veřejná správa nemusí být fikce. Ostrava je důkazem toho, že to jde,“ uvedl Vítězslav Grygar.

Celou konferencí provázel známý organizátor a moderátor Žofínských fór Jiří Vaníček. Mediálním partnerem akce byly Parlamentní listy.

Příklady dosažených úspor díky elektronizaci veřejných zakázek a využívání e-aukcí

Statutární město Ostrava

  • Jako první město v ČR realizovalo centralizovaný nákup, a to na elektřinu v r. 2008.
  • V roce 2010 zavedlo pro všech svých 180 organizací systém sdružených nákupů, přes který nakupují organizace za ceny z e-aukcí nejen energie, ale i telekomunikace, bankovní služby, pojistky, potraviny, MTZ jako je například kancelářské vybavení a zboží, léky, zdravotnický materiál.
  • Organizace města využívají systém i na řešení stavebních zakázek, a služeb jako je malování, ostraha, úklid, pronájem prostor, atd.

Od roku 2010 řešili přes elektronická výběrová řízení zakázky v celkovém objemu 490 milionu korun. Dosažená úspora 103,31 milionů korun.

Město Černošice

Mobilní telefony 2011
Cena zakázky: 1 256 184 Kč
Úspora: 765 999 Kč
Úspora v %: 61 %
Rekonstrukce 2012
Cena zakázky: 12 800 000 Kč
Úspora: 7 130 000 Kč
Úspora v %: 44 %

Statutární město Frýdek-Místek

Elektrická energie
Cena zakázky: 25 755 462 Kč
Úspora: 3 550 127 Kč
Úspora v %: 14 %
Zemní plyn
Cena zakázky: 4 045 163 Kč
Úspora: 1 323 430 Kč
Úspora v %: 33 %

Město Tábor

Nákup PC sestav
úspora v %: 30 %
Mobilní operátor
úspora v %: 60 %

SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.

V roce 2011 řešili přes elektronická výběrová řízení zakázky v objemu 2,3 mil. Kč. Dosáhli tak úspor 0,6 mil. Kč.

Osobní ochranné pracovní pomůcky
Cena zakázky: 791 140 Kč
Úspora v Kč: 247 640 Kč
Úspora v %: 31 %
Náplně do tiskáren
Cena zakázky: 257 033 Kč
Úspora v Kč: 77 716 Kč
Úspora v %: 30 %

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

Přes systém sdružených nákupů v Ostravě řešil elektronicky veřejné zakázky a nákupy v objemu 48,7 milionů korun.

Nedávno vedení Dopravního podniku Ostrava uvedlo, že v roce 2011 dosáhli různými úspornými opatřeními úspor 24,5 milionů korun. A díky tomu navýšili průměrnou mzdu zaměstnanců.

Milena Machová