Vládní škrty v rozpočtu vážně ohrozí bezpečnost v celé ČR

15. 8. 2011 AK ČR Reforma veřejné správy

Bohužel se prakticky v plné míře potvrdily obavy hejtmanů z plánovaných škrtů v rozpočtu policie České republiky. Jak již otevřeně přiznávají představitelé policejního sboru, úsporná opatření v resortu vnitra a hlavně pak u policie budou mít přímý dopad na zajištění bezpečnosti občanů České republiky.

Snižování stavu policistů, rušení služeben, delší dojezdový čas hlídek a hlavně, méně policistů v ulicích, to je výsledek úsporných opatření vlády Petra Nečase, před kterými Asociace krajů České republiky (AK ČR) vládu počátkem srpna velmi důrazně varovala. "Úsporná opatření směřují nejenom k destrukci policejního sboru, ale zejména k fatálním důsledkům bezpečnosti všech občanů České republiky, a to v oblastech prevence počínaje a restrikcí konče. Je totiž zřejmé, že provedení jakékoliv restrukturalizace policejního sboru v uvažovaném rozsahu se odrazí nejenom na kapacitě výkonu, ale také na jeho kvalitě, tj. na prodloužení doby výjezdu, doby vyšetření trestných činů, míře objasněnosti atd.," zaznělo jasně v otevřeném dopise hejtmanů ministr vnitra Janu Kubicemu, který jsme odeslali 2. srpna 2011.

AK ČR a hejtmani se ale nehodlají s destruktivní politikou vlády smířit. Jako představitelé krajů spoluodpovídáme v rámci integrovaného záchranného systému za bezpečnost v regionech, která je současnými kroky vlády vážně ohrožena. Ještě do konce srpna se proto hejtmani na mou žádost sejdou s ministrem vnitra Kubicem a vedením Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, kde budeme poslední kroky vlády Petra Nečase projednávat a hledat řešení krize, kterou vláda, svým dalším nesmyslným škrtáním v již tak dost podfinancovaném resortu, způsobila.

Zároveň chceme problematiku hrozícího kolapsu bezpečnosti a integrovaného záchranného systému důkladně prodiskutovat na společné schůzi hejtmanů s vládou, kterou jsem k projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2012 dohodl s premiérem Nečasem na konec srpna. Pro AK ČR a všechny hejtmany je nepřijatelné, aby vláda pokračovala v postupné likvidaci schopnosti krajů zabezpečit svůj provoz, ke které nyní bohužel přidává i omezování ochrany bezpečnosti a majetku obyvatel krajů. Stejně tak bude v souvislosti se škrty u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru zásadním způsobem ohrožena efektivita integrovaného záchranného systému, který je klíčovým nástrojem na ochranu obyvatel krajů při povodních a pro následnou likvidaci škod.

Považuji také za alarmující, že ve stínu událostí odehrávajících se právě nyní ve Velké Británii, je vláda Petra Nečase připravena v podstatě kopírovat kroky tamější pravicové vlády a kde se právě úsporná opatření na straně bezpečnostních složek svým dílem negativně podepisují na řešení krizové situace. Britská levicová Labour party pak, stejně jako ČSSD v České republice, odmítá škrty, které by měly znamenat méně policistů v ulicích a sníženou akceschopnost policie. "Bezpečnost obyvatel, jejich možnost žít své životy a cestovat do práce beze strachu, to by měl být primární zájem," řekl k plánovaným škrtům britské vlády

Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje