Seminář ve sněmovně potvrdil nutnost rozšíření mýta

25. 5. 2011 Dopravní federace Doprava

V Poslanecké sněmovně proběhl seminář "Budoucnost mýta v České republice", který uspořádala Dopravní federace.

Účastníci semináře se shodli na následujících dvou bodech:

  1. Je nezbytné, aby podkladové studie pro rozšiřování mýtného v České republice připravované ministerstvem dopravy byly zveřejněny a mohly se tak stát základem fundované veřejné debaty o tomto důležitém tématu.
  2. Česká republika potřebuje přijmout dlouhodobou dopravní koncepci, která se nebude zásadně měnit s nástupem nových vlád a stabilizuje tak rámec pro investice státu, krajů, obcí i soukromých subjektů do dopravní infrastruktury i vozidlového parku.

Přítomní zástupci krajů, obcí, ekologických organizací i Ředitelství silnic a dálnic zároveň zdůraznili nutnost vyřešit v dohledné době problém s ekonomicky motivovaným objížděním zpoplatněných dálnic a rychlostních silnic po silnicích nižšího řádu, což není možné bez rozšíření mýta na všechny silnice I. tříd a alespoň na část silniční sítě spravované kraji (silnice II. a III. tříd).

Odkazy

Prezentace ze semináře

Aleš Kuták