Národní konference kvality ve veřejné správě

5. 5. 2011 OF 2/2011 Reforma veřejné správy

Počátkem února se v Chrudimi konala 7. Národní konference kvality ve veřejné správě, kde na 300 účastníků diskutovalo mj. o projektech zabývajících se nejmodernějšími poznatky z oblasti kvality managementu ve veřejné správě. Součástí byla i sekce kvality z pohledu lidských zdrojů.

Národní konference kvality ve veřejné správě se konají pravidelně každý rok v gesci Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou kvality ČR a příslušným krajem či městem. Cílem konferencí je setkávání odborníků z oblasti kvality, předávání zkušeností a poznatků z praxe při zavádění kvality ve veřejné správě.

Účastníci Národní konference kvality ve veřejné správě
Účastníci Národní konference kvality ve veřejné správě

Město Chrudim a Pardubický kraj se organizace zhostilo ve vysokém standardu. Scénář konference stanovila odborná sekce pro kvalitu ve veřejné správě při Ministerstvu vnitra. Jejími členy nejsou jenom úředníci ministerstva vnitra, ale i interní auditoři a tajemníci. Takže zjednodušeně zde platí "úředníci sami sobě".

Význam konference měla podtrhnout osoba ministra vnitra. Bohužel se tak nestalo, ale na úroveň konference to nemělo významný vliv. Okázalost podtrhla budova regionálního muzea a sál Pippichova divadla, kde také došlo k předání cen.

Úroveň příspěvků účastníků v sekcích byla různá. Každý z účastníků si však mohl vzít z programu to, co ho nejvíc zajímá. Tajemníci a personalisté se většinou uchýlili k personalistice, která dominovala druhému dni. Interní auditoři se zase sešli v sekci kvalita a výkonnost, neboť se hlásí k tomu, že to je především cílem interního auditu.

To považujeme za velký posun v pojetí interního auditu. Navíc mnoho interních auditorů je zároveň manažerem kvality ve veřejné správě. Svoje místo si našla i Národní síť zdravých měst a tématem byla i místní agenda 21 (MA21), která oslovila především volené členy zastupitelstev. Sekce inovací dle programu měla nejchudší nabídku. Přesto zde mnoho účastníků hledalo dobré příklady z praxe.

Poslední den patřil modelu CAF. Pro ty, kteří ještě nezačali s touto moderní metodou řízení, to byla jistě inspirace k sebezlepšování a pro ty co na procesu sebezlepšování pracují, zde byla nabídnuta novinka "CAF – Externí zpětná vazba". To je možná to, co zajistí konkurenceschopnost s metodou řízení ISO 9000. Nabízí totiž možnost získat certifikát, který dosud chyběl. Dobrou praxi s Externí vazbou nabídli kolegové ze Slovenska.

Ceny za kvalitu ve veřejné správě

Za rok 2010 obdrželi ceny za kvalitu tato města, obce, kraje a další instituce:

Stříbrný stupeň
Česká Lípa, Chrudim (2 ceny), Kopřivnice, Litoměřice, městské části Praha 10 a Praha-Libuš, Strakonice, Vsetín a Žamberk.
Bronzový stupeň
Černošice, Hlučín, Chrudim, Letovice, Most, Otrokovice, Prachatice, Přeštice, Říčany, Studénka, Tábor, Valašské Klobouky a Žamberk.

Zlatý stupeň ministerstvo neuděluje, ten je udílen radou kvality ČR v rámci Národní ceny kvality.

Zvláštním oceněním je cena za inovaci ve veřejné správě, kterou za rok 2010 obdrželi Prachatice za činnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů, Vsetín za zpracování dynamického strategického plánu města pomocí Balance Scorecardu a Zlínský kraj za projekt informačního managementu.

Theodor Sojka, tajemník Magistrátu města Chomutov, člen předsednictva STMOÚ ČR