Naše "Vesnice roku" získaly ocenění v soutěži o Evropskou cenu obnovy vesnice 2010

22. 10. 2010 OF 4/2010 Ostatní

Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice letos po jedenácté uděluje Evropskou cenu obnovy. Mottem letošního ročníku byla "nová energie pro silnou spolupráci".

Mezinárodní hodnotitelská komise dne 6. 7. 2010 v Bořeticích na jižní Moravě ukončila svou práci a ze 30 účastníků soutěže, pořádanou Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, vyhodnotila jako nejlepší obec Langenegg z rakouské spolkové země Vorarlberg.

"Je to ocenění pro projekt, který přesvědčivě a ve více ohledech vyhověl mottu soutěže ‚Nová energie pro silnou spolupráci? a prokázal se uceleným a udržitelným rozvojem vynikající kvality," prohlásil ve své první reakci předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, dolnorakouský hejtman Erwin Pröll.

Českou republiku zastupovala obec Lidečko ("Vesnice roku 2008") ze Zlínského kraje a obec Tučín ("Vesnice roku 2009") z Olomouckého kraje. Obě obce byly do evropské soutěže nominovány jako vítězové dvou posledních ročníků národní soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Obec Tučín

Návštěva evropské hodnotící komise v obci Tučín
Návštěva evropské hodnotící komise v obci Tučín

byla v jedenáctém ročníku Evropské ceny obnovy vesnice mimořádně úspěšná, když postoupila mezi dvanáct finalistů.

"Tučín rozpoznal základní výzvy ekologického a trvale udržitelného rozvoje a nakládá s nimi podle místních podmínek. Obci Tučín se skvěle podařilo uvolnit sociální a společenské energie a společně je realizovat," uvedla ve svém prohlášení hodnotící komise.

Zástupci mezinárodní komise také pozitivně hodnotili, že tučínský společenský život spojuje různé generace, pohlaví a společenské skupiny. Tučínu tak byla udělena Evropská cena obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.

Obec Lidečko

Lidečko
Lidečko

získala Evropskou cenu obnovy vesnice za mimořádné výkony ve více oblastech rozvoje vesnice.

"Obec Lidečko pracuje již mnoho let s velkou energií soustředěně a úspěšně na tom, aby podporovala kulturní a sociální aktivity společného života svého vesnického obyvatelstva, nově, s cílem trvalé udržitelnosti, smysluplně propojovala přírodu, krajinu, osídlení a zemědělství a vylepšovala stavební a sociální infrastrukturu v obci. Zvláště vynikající je přitom angažovanost obce ve stavebních úlohách k posílení jádra sídla, jako místa setkávání, komunikace a identifikace" je uvedeno v prohlášení hodnotící komise.

Evropská soutěž obnovy vesnice

je vyhlašována jednou za dva roky už od roku 1990. Česká republika do ní vysílá vždy vítěze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.

Slavnostní vyhlášení letošního ročníku evropské soutěže se uskutečnilo 24. září 2010 v jihotyrolském Sand in Taufers (Itálie) – což je vesnice, která se stala vítězem Evropské soutěže obnovy vesnice v roce 2008.

Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže Vesnice roku