Cyklisté v ČR využívají přes 40 000 km značených cyklotras

3. 12. 2009 MMR ČR Doprava

Podle nejnovějšího výzkumu cestovního ruchu "Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR" je cyklistika zajímavá pro 21 % návštěvníků. Cykloturistika celkově zajímá 23 % Čechů a 13 % zahraničních návštěvníků.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

"Kvalitní bezpečná síť cyklistické infrastruktury nabízí veřejnosti alternativní formu dopravy. Stát v této souvislosti nabízí finanční pomoc, metodickou i odbornou spolupráci při budování cyklistické infrastruktury," dodal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V rámci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky byly přijaty 4 priority, které řeší problematiku budování cyklistické infrastruktury:

  1. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území
  2. Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu
  3. Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví
  4. Zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty

V letech 2007–2008 byla Cyklostrategie koordinována především Ministerstvem dopravy ČR, které zadalo implementaci Cyklostrategie Centru dopravního výzkumu, v. v. i., a dále pak prostřednictvím koordinace tří výzkumných úkolů spojených s tématikou cyklistiky. Opatření ostatních resortů jsou plněna pomocí běžných postupů a procedur ministerstev.

Jedná se zejména o Ministerstvo pro místní rozvoj a agenturu CzechTourism, zaměřené na tématiku cykloturistiky, dále Ministerstvo životního prostředí a také Ministerstvo zdravotnictví s tématikou osvěty. Spojovacím článkem naplňování celé Cyklostrategie je Ministerstvo dopravy ČR.

V současné době provádí monitoring pěších a cyklistů na stezkách v přírodě i ve městech nevládní organizace Partnerství. Kvantitativní výzkum vede ke zvýšení efektivity cyklistické odpravy v regionech a přispívá i ke zvýšení publicity a ochraně životního prostředí zejména v národních parcích a CHKO.

Ayrer Martin