K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sakrální památky – dominanty našich obcí a krajiny

Datum: 11. 5. 2009, zdroj: OF 1/2009, rubrika: Ostatní

Sakrální památky dotvářejí již od středověku tvář českých sídel. V období před druhou světovou válkou bylo možno prakticky v každé obci nalézt kostel či kapli a česká krajina byla ozdobena pravděpodobně nehustější sítí kapliček, křížů, soch světců či božích muk v celé Evropě. Síť kostelů byla koncipována tak, aby stály v docházkové vzdálenosti ze všech obydlených míst, kapličky, kříže či boží muka vznikaly i podél cest mezi obcemi či na přístupových cestách k poutním místům.

Zásadní zlom v nazírání na sakrální památky, které na našem území vznikaly od 10. století až do 2. světové války, přinesl únor 1948. V očích nového režimu představovaly kostely, kapličky, kříže či sochy svatých ztělesnění náboženského tmářství, jež bylo třeba vykořenit. Pro tento primitivní ateistický přístup bylo vyvrácení kříže, ničení kaple, či chátrání kostela drobným vítězstvím v dlouhém boji.

Postupná devastace sakrálních památek či v lepším případě nezájem o ně trval dlouhých 40 let. Pád komunismu zachytil českou krajinu ochuzenou o tisíce památek, z mnoha set dalších zbyla torza či se nacházely v havarijním stavu. Listopad 1989 znamenal konec likvidace dalších sakrálních památek a zároveň se pomalu rozběhla jejich obnova.

Obnova je složitá

Zdálo by se, že za 19 let existence nového režimu bylo dost času dát vše do pořádku. Skutečnost je však jiná. Jen větších sakrálních památek -- kostelů, kaplí a kapliček zůstává v České republice stále ještě téměř 2000 ve velmi špatném až kritickém stavu. A k tomu další stovky božích muk, křížů a soch.

Stát směřuje investice hlavně do výstavby dopravních sítí, nemocnic či škol, významné prostředky jdou i na odstraňování starých ekologických zátěží. Památky jsou sice chápány jako důležitý fenomén při znovuvytváření násilně přetrženého historického vědomí lidí, stejně jako důležitá součást rozvoje turistiky, nicméně investice do jejich obnovy jsou nedostatečné a většinou se neobejdou bez spoluúčasti obcí.

Právě přístup obecních zastupitelstev je pro obnovu sakrálních památek rozhodující. Většině obcí se podařilo vrátit všem památkám na svém území důstojnou tvář, bohužel je stále řada takových, které v tomto směru úspěšné nejsou. Radnice obcí, kde se obnova nedaří, používají nejčastěji dva argumenty: nedostatek finančních prostředků a skutečnost, že nejsou vlastníky zchátralých památek (často je vlastní církve či jednotlivci).

Pravdou je, že startovní pozice po roce 1989 nebyla ve všech oblastech stejná. Zejména v religióznějších oblastech jižní Moravy, Vysočiny a východních Čech byly sakrální památky v mnohem lepším stavu než ve zbytku republiky. Naopak v bývalých Sudetech byl stav památek podstatně horší než ve vnitrozemí.

Skutečnou příčinou toho, že ještě dnes zůstávají stovky sakrálních památek v České republice v kritickém stavu, je lhostejný přístup některých místních zastupitelstev. A odkazy na chybějící finance či spletité vlastnické vztahy jsou v naprosté většině případů jen výmluvou, existuje dost možností, jak se s oběma problémy vypořádat.

Zabezpečení financí

Existuje celá řada dotačních programů, často s minimální (10 %) povinnou spoluúčastí žadatele. Jen je nutné se zorientovat v tom, který dotační program je možno pro danou stavbu využít. Seznam dotačních programů i s jejich stručnými charakteristikami a odkazy je k dispozici na stránkách www.kostely.tnet.cz.

Řešení vlastnických vztahů

Velké sakrální stavby (kostely, méně často i kaple) bývají ve vlastnictví církví. Vzhledem k nedořešeným restitucím církevního majetku žijí církve pouze z toho mála, co dostávají od státu. A tyto prostředky investují přednostně do staveb, jež využívají k bohoslužebným úkonům. Řadu kostelů a kaplí však církve kvůli nedostatku věřících využívají sporadicky, či je nevyužívají vůbec. V těchto případech se většinou nebrání jejich převodu do vlastnictví obcí. Některá obecní zastupitelstva se převzetí zchátralých budov obávají, nicméně z řady dotačních programů lze získat často až 90 % nákladů na rekonstrukci. Celou věc je možné často řešit dlouhodobým pronájmem či zmocněním obce, aby jménem církve žádala o dotace.

Drobné památky bývají často ve vlastnictví soukromníků či nebývají vůbec zaneseny v katastru nemovitostí. V těchto případech se dá postupovat následovně:

  • dohodnout se s majitelem na převodu vlastnictví zchátralé památky na obec. Většina vlastníků zchátralých památek o ně nemá zájem a je ráda, když se převodem zbaví starostí, případně i něco vydělá,
  • pokud není památka zapsána v katastru nemovitostí a nikdo se k ní nehlásí, je možno stavbu vyvěsit na úřední desce jako věc nalezenou. Pokud se o ni nikdo po dobu 6 měsíců nepřihlásí, stává se ze zákona majetkem obce.

Seznam památek

Seznam zhruba 2000 silně poškozených a zničených kostelů, kaplí a kapliček v České republice lze najít na webových stránkách www.kostely.tnet.cz. Jsou zde uvedeny jak stavby, jež byly oficiálně prohlášeny kulturní památkou Ministerstvem kultury ČR, tak i ty, jež žádné oficiální ochrany nepožívají.

Jako ocenění obcí, jimž není jejich kulturní dědictví lhostejné, je na webových stránkách také seznam sakrálních památek, jež rovněž byly v kritickém stavu, nicméně v posledních letech byly opraveny a také staveb, jež byly za komunistického režimu zcela zbořeny a zásluhou obcí či občanských sdružení znovu postaveny.

Je příznačné, že zcela zničená torza kostelů či kaplí bez střech a krovů do svého vlastnictví občas přebírají a postupně je úspěšně opravují i velmi malé obce s méně než 250 obyvateli (např. Výsluní na Chomutovsku, Hlince a Velečín na severním Plzeňsku). Naproti tomu zchátralé sakrální památky nalezneme i v Praze, Brně, Děčíně, Karlových Varech, Chebu či Českých Budějovicích... Přitom možnosti, jak tuto neutěšenou situaci postupně napravit, existují. A jako v mnohých jiných případech, i zde záleží především na lidech a jejich přístupu.

Michal Valenčík, Prokop Konopa

TOPlist
TOPlist