K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Tři otázky pro Ing. Eduarda Janotu, náměstka ministra financí

Datum: 10. 3. 2009, zdroj: OF 1/2009, rubrika: Ekonomika
Jak se projeví současná ekonomická krize v obecních rozpočtech?
Hospodaření obcí bezesporu úzce souvisí s vývojem ekonomiky státu, tak jako je celá česká ekonomika ovlivněna celosvětovou krizí. Nemáme žádnou jistotu jaké budou konečné dopady na celkový růst hrubého domácího produktu. Podle současné prognózy počítáme s růstem o 1,4 procenta, ale vývoj může být i horší. To se pochopitelně odrazí i ve snížených daňových příjmech státního rozpočtu, což se prostřednictvím sdílených daní dotkne i daňových příjmů obcí. Stát bude šetřit a provádět někdy až razantní rozpočtové změny, a to může vést i k omezení některých dotačních programů. Proto bude rozumné, když se obce preventivně budou chovat šetrně a ve svých rozpočtech přizpůsobí své výdaje očekávanému snížení příjmů.
Ing. Eduard Janota, náměstek ministra financí
V těchto dnech se dokončuje analýza hospodaření obcí, která má být základem pro změnu rozpočtového určení daní. Jaké změny lze očekávat?
V návaznosti na předchozí otázku je nutno předeslat, že právě období probíhající ekonomické krize, která má dopady do státního rozpočtu a do financování obcí, je velmi složité provádět systémové změny v tak zásadních otázkách, jako je rozpočtové určení daní. Není na to nyní vhodná doba. Přesto se 23. února sejde pracovní skupina, která na základě zpracovaných podkladů bude hodnotit návrhy a přístupy zainteresovaných stran, které jsou v některých otázkách shodné, v jiných se však názory liší.
Je možné již nyní sdělit alespoň základní premisy, které bude nutno v konečných závěrech respektovat?
Myslím, že shoda je v tom, že by stát měl profinancovat požadavky, které přechází na obce formou výkonu státní správy v přenesené působnosti. Neznamená to však paušální zvýšení procentního podílu obcí na sdílených daních. V procesu rozdělování daní budou zřejmě také zohledněny určitým kritériem na žáka ty obce, které zřizují školy a školská zařízení.