Pavlovice pod dohledem vodníka

27. 12. 2007 OF 5/2007 Regiony

Obec Havlovice se stala Vesnicí roku 2007 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže se konalo právě zde a bylo to poprvé, kdy se Vesnicí roku stala obec z Královéhradeckého kraje. Již třináctý ročník soutěže prokázal, že tato přehlídka poctivé práce na vesnici má svůj smysl.

Ocenění představitelé všech obcí

V letošním kole se soutěže zúčastnilo 264 obcí z téměř čtyř tisíc vesnic, které se programově hlásí k obnově venkova. Znamená to, že respektují systémový přístup k obnově tradičních venkovských hodnot, které neuznávají jen materiální hodnoty, ale také společenský život, ochranu památek a krajiny, péči o životní prostředí a spolupráci se místními zemědělskými subjekty.

Havlovice v letošním roce z přihlášených obcí nejlépe vyhovují všem podmínkám soutěže a celostátní hodnotící komise rozhodla o udělení titulu Vesnice roku 2007. Stanovila i další umístění a udělila krajským vítězům další mimořádné ceny. Jménem vyhlašovatelů soutěže, Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova (SPOV), Svazu měst a obcí a Ministerstva zemědělství předali zlaté stuhy oceněným obcím Ing. Jiří Vačkář, první náměstek ministra pro místní rozvoj, senátorka Václava Domšová, místopředsedkyně SPOV a předseda SMO Oldřich Vlasák. Přítomen byl také hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík.

Všechny vítězné obce z krajských kol soutěže jsme již podrobně představili. Dnes přinášíme podrobnější srovnání těchto obcí z hlediska počtu obyvatel, rozlohy obce a jejich rozpočtových a daňových příjmů. Řazení v tabulce je dáno počtem obcí, které v kraji soutěžily -- obec Kondrac tedy získala své umístění v největší konkurenci. Nejmenší oceněnou obcí je Rouské z Olomouckého kraje (244 obyvatel) a nejvíce obyvatel žije v Suché Lozi (Zlínský kraj). Ve všech obcích mají poměrně vyrovnané daňové příjmy, výjimku tvoří Královské Poříčí, kde je příjem ovlivněn mimořádnou rentou vzhledem k jejich sousedství s povrchovým hnědouhelným dolem.

Obec Kraj (okres) Počet obyvatel Rozloha (ha) Hustota osídlení (ob./km2) Příjmy (tis. Kč) Daňové příjmy (tis. Kč) Daňové příjmy na obyvatele (Kč)
Kondrac Středočeský (Benešov) 459 1 276 36 10 859 3 068 6 684
Studenec Vysočina (Třebíč) 550 1 262 43 5 717 3 720 6 763
Rouské Olomoucký (Přerov) 244 400 6 3 234 1 617 6 627
Ražice Jihočeský (Písek) 405 1 071 38 4 313 2 824 6 973
Morašice Pardubický (Svitavy) 709 1 240 57 6 801 5 250 7 404
Bozkov Liberecký (Semily) 580 680 85 14 431 3 970 6 844
Havlovice Královéhradecký (Trutnov) 867 874 99 10 318 5 257 6 063
Suchá Loz Zlínský (Uherské Hradiště) 1 085 1 702 64 15 796 7 306 6 733
Terezín Jihomoravský (Hodonín) 403 376 107 4 418 2 840 7 047
Královské Poříčí Karlovarský (Sokolov) 667 1 220 55 99 906 10 038 15 049
Bolešiny Plzeňský (Klatovy) 672 1 565 43 9 357 4 673 6 954
Vědomice Ústecký (Litoměřice) 771 547 141 24 205 4 633 6 009
Závišice Moravskoslezský (Nový Jičín) 817 630 130 16 037 5 058 6 191

Ocenění představitelé všech obcí se 16. listopadu sešli v zasněžených Havlovicích a převzali zlaté stuhy i další mimořádné ceny. Byli pod trvalým dohledem havlovického vodníka, který je popisován již v díle Aloise Jiráska a ve Vodnických pohádkách Karla Čapka. Plné ruce práce měl i zdejší starosta Ing. Pavel Dvořáček. Ve zcela zaplněném sále za přítomnosti svých spoluobčanů přišel na jeviště, aby z rukou vyhlašovatelů soutěže za bouřlivých ovací převzal titul Vesnice roku a všem místním zastupitelům, spolupracovníkům i občanům poděkoval sledován již zmíněným vodníkem.

Milou atmosféru v sále podpořilo vystoupení mládežnického hudebního souboru a několik vstupů menších i větších mažoretek. Účastníci si mohli prohlédnout vítěznou obec ve skutečnosti i ve velmi kvalitní filmové prezentaci. Setkání bylo zakončeno společnou zábavou, která k tak významnému ocenění bezesporu náleží.

Udělená ocenění

 • 1. místo: Havlovice (Královéhradecký kraj) -- vítěz titulu Vesnice roku 2007
 • 2. místo: Kondrac (Středočeský kraj)
 • 3. místo: Suchá Loz (Zlínský kraj)
 • Koláčová cena komise: Bolešiny (Plzeňský kraj)

Mimořádná ocenění

 • za rozvoj turistických služeb v obci: Bozkov (Liberecký kraj)
 • za péči o uchování kulturního a architektonického dědictví: Královské Poříčí (Karlovarský kraj)
 • za péči o životní prostředí a ekologickou výchovu mládeže: Morašice (Pardubický kraj)
 • za bohatý kulturní a společenský život: Ražice (Jihočeský kraj)
 • za příkladný přístup k vytváření vesnické pospolitosti: Rouské (Olomoucký kraj)
 • za výrazný podíl mládeže na řízení a společenském životě: Studenec (kraj Vysočina)
 • za nadstandardní přínos k revitalizaci krajiny: Terezín (Jihomoravský kraj)
 • za péči o estetický vzhled obce: Vědomice (Ústecký kraj)
 • za cílevědomý přístup k rozvoji obce v oblasti bydlení: Závišice (Moravskoslezský kraj)
Zelenou stuhu získala Tvarožná Lhota

Držitelkou ocenění Zelená stuha ČR, které se uděluje za péči o krajinu a životní prostředí, se letos stala obec Tvarožná Lhota na Hodonínsku. Společně s jedním městem ze svého regionu bude příští rok reprezentovat Česko v evropské soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla). Zástupci obce převzali ocenění 7. listopadu na dnešním slavnostním vyhlášení výsledků v sídle Senátu.

Tvarožná Lhota, vesnice s 865 obyvateli, získala zelenou stuhu "za příkladný přístup k ekologii, k ochraně přírody a krajiny a za úsilí při výsadbě krajinné zeleně". Obec zaujala hodnotitelskou komisi vybudováním mokřadu pro obojživelníky a výsadbou jeřábu oskeruše, vysokého stromu, který z regionu téměř vymizel. Druhé místo v soutěži o celostátní zelenou stuhu obsadila obec Zahrádky na Českolipsku, třetí skončil Újezdec na Svitavsku. Dalších šest obcí, které uspěly v krajských kolech, dostalo čestná uznání. V evropské soutěži letos pro Česko obhájilo druhou příčku město Tábor, které se tak zařadilo po bok loni stejně úspěšné Plzně a předloni odměněné Litomyšle. V kategorii vesnic obdržela bronzovou plaketu obec Zálší na Táborsku, loňská držitelka Zelené stuhy.

-as-