MDS se zapojí do řešení závazků ČD

12. 7. 2000 MDS ČR Události

Praha – Ministr Jaromír Schling je připraven navrhnout vládě rozpočtové opatření, kterým by se část prostředků z resortní kapitoly investic použila na úhradu některých závazků ČD.

Ministr chce využít faktu, že v letošním roce by tak nedošlo k faktickému krácení objemu investic v resortu, protože začne fungovat mimorozpočtový Státní fond dopravní infrastruktury, z kterého budou investiční akce v dopravě financovány. „Jedná se o nesystémové opatření, nicméně problém závazků ČD je závažný a je potřeba hledat cesty, byť nesystémové, k jeho řešení“, říká ministr Schling.

Ministerstvo je připraveno podílet se na řešení tohoto problému za podmínky, že dráhy změní dosavadní příliš měkký postoj vůči některým svým odběratelům a nebudou nadále provádět služby, jejichž úhrada je vzhledem k situaci těchto odběratelů předem nejistá. Ministerstvo si tak chce pojistit, aby ČD napříště žádné problematické pohledávky nevznikaly a aby se situace v budoucnu neopakovala.

Michal Hala, vedoucí TO MDS ČR