Stav domovního a bytového fondu

12. 11. 2002 OF 4/2002 Bydlení a stavby

V březnu loňského roku se uskutečnilo Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Český statistický úřad nedávno zveřejnil některé definitivní výsledky. Část publikovaných dat přináší základní charakteristiku stavu domovního a bytového fondu v jednotlivých krajích.

Z uvedených údajů si čtenář může udělat řadu závěrů, přestože se nemůžeme věnovat vývoji tohoto stavu v porovnání s předchozím sčítáním. Situaci v bydlení a míru uspokojování potřeby bydlet by lépe dokreslila také řada údajů o věkové struktuře obyvatelstva, údaje o soužití různých rodin v jednom bytě (v jedné bytové domácnosti), potřebné pro odhadování nedostatku bytů. Ty ovšem dosud z výsledků SLDB nebyly publikovány.

Pro naše účely používáme pouze údaje o počtu obyvatel v daném území (kraji), a to tak, jak je zachytilo sčítání, tedy podle stavu trvale hlášených k "rozhodnému okamžiku" (1. 3. 2001). Naznačené aspekty problematiky bydlení necháme stranou pozornosti.

Celou čtvrtinu bytového fondu ČR představují byty pouhých dvou nejlidnatějších krajů -- Pražského a Moravskoslezského. Průměrná vybavenost krajů byty, vyjádřená počtem bytů připadajících na 1000 obyvatel kraje, s hodnotami od 472 pro Pražský kraj až po 389 v kraji Zlínském, vykazuje značnou proměnlivost. O skutečné intenzitě využití bytů nevypovídá zcela přesně, neboť část bytového fondu není využívána pro trvalé bydlení.

Tímto shrnutím pouze připomínáme existenci údajů tohoto typu. Charakteristiky stavu bytového a domovního fondu lze již nyní nalézt na webových stránkách a v jiných zdrojích ČSÚ respektive je lze z publikovaných dat spočítat, a to i za jednotlivé obce.

Tab. 1: Vybrané údaje o domech
Území, kraj Obyvatelstvo celkem Domy úhrnem Struktura domovního fondu dle druhu domu Domy trvale obydlené Struktura trvale obydlených domů dle vlastníka
podíl rodinných domů v % podíl bytových domů v % podíl ostatních domů v % podíl domů ve vlastnictví soukr. fyzické osoby v % podíl domů ve vlastnictví obce, státu v % podíl domů ve vlastnictví SBD v % podíl domů ve vlastnictví jiného vlastníka v %
Hl.m. Praha 1 169 106 88 234 63 34 3 82 160 67,9 10,5 5,3 15,4
Středočeský kraj 1 122 473 307 183 93 6 1 239 553 89,9 3,1 1,9 4,5
Jihočeský kraj 625 267 147 995 90 8 2 111 544 86,1 4,6 2,3 6,3
Plzeňský kraj 550 688 120 365 88 10 2 95 538 85,2 5,3 1,7 7,2
Karlovarský kraj 304 343 39 896 73 23 4 35 666 71,7 11 1,9 14,8
Ústecký kraj 820 219 124 627 81 17 2 105 241 78,3 8,5 3,7 8,6
Liberecký kraj 428 184 84 896 86 11 3 66 347 82,2 6,3 2,8 8,1
Královéhradecký kraj 550 724 128 789 89 8 3 101 662 86,8 4,6 2,9 5,2
Pardubický kraj 508 281 118 742 91 7 2 96 680 88,9 3,5 2,5 4,7
Vysočina 519 211 129 182 93 6 1 103 556 90,1 2,9 2,6 3,9
Jihomoravský kraj 1 127 718 237 574 91 8 1 205 293 89,9 3,8 2,3 3,7
Olomoucký kraj 639 369 126 850 89 9 2 110 568 87,9 4 2,1 5,6
Zlínský kraj 595 010 133 439 93 5 2 114 576 91,5 2,2 2,1 4
Moravskoslezský kraj 1 269 467 181 796 85 14 1 162 321 81,8 6,1 3,1 8,6
Česká republika 10 230 060 1 969 568 88 10 2 1 630 705 85,7 4,8 2,6 6,4

Zdroj: definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ

Tab. 2: Vybrané údaje o bytech
Území, kraj Byty celkem Byty trvale obydlené Počet bytů na 1000 ob. - byty celkem Průměrný počet m2 obytné plochy na 1 byt Průměrný počet m2 obytné plochy na 1 osobu Struktura bytového fondu (trvale obydlené byty) dle právního důvodu užívání bytu
podíl bytů ve vlastním domě v % podíl bytů v osobním vlastnictví v % podíl bytů nájemních v % podíl bytů členů bytového družstva v% podíl bytů členů družstva nájemců v % podíl bytů užívaných z jiného důvodu v %
Hl.m. Praha 551 243 496 940 472 42,9 18,4 11,2 11 47,2 13 12,2 4,5
Středočeský kraj 498 271 413 060 444 53,7 20 50 10,1 19 10,5 1,1 8,6
Jihočeský kraj 279 892 231 281 448 51 19,1 40 8,6 25,3 14,9 2,8 8
Plzeňský kraj 244 476 208 992 444 50 19,3 37,8 16,5 26,7 10,7 0 7,8
Karlovarský kraj 125 486 115 913 412 45,5 17,6 21,3 25,1 37,4 8,2 0,5 7
Ústecký kraj 358 491 321 928 437 46,3 18,6 25 12,8 37,1 17 1,8 5,5
Liberecký kraj 189 241 161 830 442 49,2 18,9 33,7 10,6 28,5 18,4 1 7,5
Královéhradecký kraj 241 699 204 529 439 50,9 19,1 42,1 10,4 23 14,1 1,6 8,6
Pardubický kraj 213 069 182 943 419 51,6 18,8 46,6 11,1 19,4 13,8 0,8 8
Vysočina 212 687 179 784 410 53 18,5 51,4 10,8 15,3 13,1 0,9 8,2
Jihomoravský kraj 454 406 404 876 403 51,6 18,7 44,5 7,8 25,1 15,4 0,6 6,2
Olomoucký kraj 257 457 230 561 403 50,9 18,6 41,3 11,8 21,7 14,6 1,5 8,6
Zlínský kraj 231 247 204 806 389 52 18,1 50,5 14,8 12,3 14,4 0,1 7,4
Moravskoslezský kraj 508 628 470 235 401 47,3 17,8 28,7 7,1 36,1 18,4 2,3 7
Česká republika 4 366 293 3 827 678 427 49,3 18,7 35,8 11 28,6 14,3 2,7 7,1

Zdroj: definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ

Ing. Hana Hanková