Seriál Informace MMR 4/2016

1. Podpora dopravy ve městech i obcích

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří 8,5 miliardami korun udržitelné formy dopravy – např. nové přestupní terminály, záchytná parkoviště nebo pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
29. 9. 2016 OF 4/2016 Dotace