Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 687 záznamů.

51. Karlovarský kraj se chystá zmapovat rizikové lokality, kde mohou hrozit rozsáhlé požáry

V loňském roce jsme byli svědky nebývalého požáru v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1000 hektarů lesních porostů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám a opakovanému vláhovému deficitu lze očekávat, že se riziko vypuknutí požárů v krajině výrazně zvýší. Karlovarský kraj proto chce být na tyto případy připraven a chystá se analyzovat rizikové lokality v rámci celého regionu. Návrh bezpečnostní strategie mají zpracovat krajští hasiči.
11. 4. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

52. Konec obřích logistických a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě

Česko potřebuje posílit ochranu zemědělské půdy, a to včetně její schopnosti uchovávat vodu a živiny. Ministerstvo životního prostředí proto v souladu s programovým prohlášením vlády představuje novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Nově dochází ke zdůraznění ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy před zábory pro plošné rozsáhlé záměry obchodu, skladování či fotovoltaických elektráren. Půda je cenná nejen pro úrodu, kterou poskytuje, ale též i pro své mimoprodukční funkce.
4. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

53. Praha aktivně bojuje proti vzniku odpadu a chce rozvíjet síť městských re-use center

Hlavní město aktivně postupuje proti zvyšování množství odpadu a vyvíjí takové aktivity, které mají za úkol zajistit, aby se užitečné předměty, kterých se občané potřebují zbavit, vůbec odpadem nestaly. Za tímto účelem se Magistrát hl. m. Prahy spojil s Federací nábytkových bank a re-use center, aby uspořádaly dne 16. března 2023 workshop pro zástupce městských částí a iniciovaly debatu nad možností vzniku re-use center v Praze.
4. 4. 2023 Praha Životní prostředí

54. Klima se mění, je potřeba připravit protipožární prevenci pro celé Česko, shodl se šéf hasičů s ministrem

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil také Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem Hasičského záchranného sboru generálem Vladimírem Vlčkem, ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko Petrem Křížem a starosty zdejších obcí.
29. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

55. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, by mělo nahradit jednotné environmentální stanovisko (JES). Žadatelům se tím zjednoduší povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí.
27. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

56. Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků. Návrh novely je v aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení, na vládu ho chce resort předložit na konci dubna.
24. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

57. Urychleme změny, dokud je čas

Mottem letošního Světového dne vody, který byl 22. března, je „Accelerating change“, což můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, je zaměřeno zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životné důležité. Týká se to ovšem i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.
23. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

58. Právě odstartoval první ročník soutěže Zelená obec roku

Skupina ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami a společností REMA Systém vyhlašují soutěž Zelená obec roku. Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Doložit to mohou některým ze svých projektů, který právě realizovaly nebo jej připravují.
23. 3. 2023 ČSOB Životní prostředí

59. Díky osvětě vlastníků půdy budou obce odolnější vůči klimatické změně

Jak se obce připravují na klimatickou změnu, aby vůči negativním vlivům byly odolnější, zkoumají vědci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. K vyšší odolnosti venkova chtějí aktivně přispět působením na vlastníky zemědělské půdy. Právě ti totiž mohou ovlivnit, jak se v krajině bude hospodařit. V rámci projektu pro ně chystají výstavy, semináře i webový portál, který jim pomůže se v problematice zorientovat a následně aktivně podnikat kroky ke změně.
16. 3. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

60. Nové podmínky zemědělských dotací by měly zajímat i obce

Ačkoli se změny ve Společné zemědělské politice EU (SZP) primárně týkají podmínek, které budou muset při čerpání dotací dodržovat podnikatelé v zemědělství, alespoň o některých z těchto podmínek, případně o přínosech či rizicích dotačních programů by měli mít představu také představitelé obcí a měst. Mimo jiné také proto, že nové podmínky budou mít, patrně více než v současné době, vliv i na majetek obcí a stav krajiny v jejich bezprostředním okolí.
16. 3. 2023 OF 5/2022 Životní prostředí

61. Projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám mohou získat ocenění Adapterra Awards

Na cenu mohou být do konce března nominovány administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině. Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty, které jsou adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. V rámci celostátní soutěže Adapterra Awards budou navíc udělena speciální ocenění projektům přímo z Moravskoslezského kraje.
14. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

62. Liberecký kraj chce pokračovat v odstraňování starých ekologických zátěží

S likvidací starých skládek a pozůstatků činnosti průmyslových podniků bude kraj odborně i finančně pomáhat. O pomoc mohou zažádat vlastníci pozemků, obce i právnické osoby s omezením na malé podniky, jejichž lokalita se nachází na území Libereckého kraje. Zvýšená pozornost má být věnována lokalitám umístěným v povodí vodárenských toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo údolních nivách, kde stará ekologická zátěž představuje významné riziko pro člověka i přírodní ekosystémy.
13. 3. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

63. Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara

Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.
10. 3. 2023 Arnika Životní prostředí

64. Slovo starosty a senátora: V pasti boje s klimatem

Tuto past připravili aktivističtí vědci, kteří získávají dotace na zkoumání změny klimatu, zakládají na to celé výzkumné ústavy a létají po celém světě tuto problematiku konzultovat. Z klimatických konferencí šíří strach, že planeta buď shoří žárem a suchem, nebo naopak bude zaplavena vodou oceánů v důsledku roztání všech ledovců. Vědci se netají tím, že jejich věda musí stát nad politikou a oni, vědci, budou určovat, jaká má být politika a co se smí a co ne. Tedy vládnout bez voleb.
9. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

65. Na Soutoku by nyní měla vzniknout chráněná krajinná oblast

Oblast Soutoku je pro své přírodní i kulturní hodnoty v celoevropském měřítku územím jedinečným a mimořádně cenným. Jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nyní by se měl dočkat celoplošné ochrany a stát se chráněnou krajinnou oblastí. Na dnešním jednání ve Valticích se na tom shodli Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj a zástupci místních obcí.
7. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

66. Rostoucí požadavky na kvalitu vody zatíží rozpočty obcí

Především energetika, automobilový průmysl nebo odpadové hospodářství jsou všeobecně považovány za stěžejní oblasti, u kterých dojde v blízké budoucnosti k zásadním a investičně náročným změnám. Výrazné změny však čekají rovněž obor vodního hospodářství. A bude se to dotýkat také obcí a měst.
6. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

67. Norma o světelném znečištění začíná platit

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně směrované a zbytečně rozsvícené světlo má negativní vliv i na spotřebu energie a rozpočty měst a obcí i soukromých vlastníků. Proto vznikla první technická norma, která poprvé do legislativy zavádí maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro veřejný i soukromý sektor jako je veřejné osvětlení, sportoviště nebo reklamní plochy. Norma vstoupila v platnost 1. března 2023.
2. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

70. Národní park Křivoklátsko bude přínosem pro přírodu i obce v regionu

Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj pokračují v debatě s obcemi o budoucnosti Národního parku Křivoklátsko. MŽP ke kulatému stolu s náměstkem ministra životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN), radní Středočeského kraje Janou Skopalíkovou (Piráti) a zástupci resortu životního prostředí pozvalo zástupce dotčených obcí, Lesů ČR a senátory i zástupce médií.
24. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

71. Na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny míří 29 milionů, příjem žádostí odstartoval

Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program péče o krajinu úspěšně funguje již sedmaadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny a zajišťuje management cenných přírodních lokalit. Žádosti se podávají přes Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).
20. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

72. Udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství a dezinformace

Často se hovoří o udržitelném rozvoji společnosti, ale zapomíná se, že jde o tři pilíře – soulad hospodářského rozvoje, sociálního pokroku a zachování plnohodnotného životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Z pohledu ekonomiky je hlavní snahou vytvářet kvalitnější produkty bez nadměrného konzumu, a v oblasti sociální jde o podporu komunitního života v sociálním státě s optimální péčí o občana.
17. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

73. Místo lesa pálení čarodějnic

Obec Souňov vlastní lesní pozemky, které místo řádného hospodaření využívala neoprávněně jako místo pro pálení čarodějnic, skládku bioodpadu a ukládání výkopové zeminy. Protože obec i přes upozornění svůj přístup nezměnila a naopak přes uložená opatření k nápravě ještě rozšiřovala plochu záboru jednoho z lesních pozemků, uložila jí Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 2,5 milionu korun, která nabyla po odvolání právní moc v prosinci roku 2022.
9. 2. 2023 ČIŽP Životní prostředí

74. Liberecký kraj má plán, jak zvládat sucho a řešit nedostatek vody v regionu

Kraj chystá podat žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí podpory na dokončený Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje, který kraj pořídil a projednal v souladu se zákonem o vodách. Jeho cílem je zejména navrhnout opatření, která by zajistila dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, a minimalizovat negativní dopady sucha na životní prostředí a hospodářství.
9. 2. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

75. Jsou stanovené cíle reálné?

Spotřeba energie z obnovených zdrojů v Evropě má v roce 2030 dosáhnout na úroveň ve výši 32 %. Podle aktuální zprávy Eurostatu podíl hrubé konečné spotřeby energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, dosáhl v roce 2021 hodnoty 21,8 %. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o pokles o 0,3 procentního bodu a je to vůbec první zaznamenaný pokles, výroba energie z obnovitelných zdrojů doposud stále rostla.
9. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

76. Lidi i přírodu pomůže ochránit před světelným znečištěním nová norma

Světelné znečištění neboli světelný smog je soubor všech nepříznivých účinků, které s sebou přináší umělé osvětlení. Jedná se o stále významnější celosvětový problém, jehož dopady můžeme pozorovat na lidském zdraví, životním prostředí nebo třeba na viditelnosti noční oblohy. V českém prostředí přinese zlepšení nově vydaná česká technická norma, která určuje parametry šetrného svícení, minimalizující nepříznivé dopady umělého světla.
7. 2. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

78. Význam vodárenských nádrží pro zabezpečení pitné vody v České republice

O tom, že území České republiky je ohroženo nedostatkem vody, svědčí nejenom zkušenost historická, ale i novodobá z let 2014–2019. Prokazuje to rovněž indikátor Evropské agentury pro životní prostředí[1], který vychází z posouzení procentuálních odběrů vody z disponibilních zdrojů vody v jednotlivých zemích. Pokud odběry přesahují úroveň 20 % objemu zdrojů vody, jde o nebezpečí nedostatku vody, pokud přesáhnou 30 %, pak jde o hrozbu a při překročení 40 % je výrazné ohrožení.
6. 2. 2023 OF 4/2022 Životní prostředí

79. Karlovarský kraj bude pokračovat v přípravě Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Kdysi opomíjená oblast Krušnohoří, která se postupně stává vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, by se již brzy mohla dočkat potřebné ochrany. Pracovní skupina pro přípravu CHKO Krušné hory se shodla na tom, že nenašla zásadní překážky pro zahájení procesu vyhlašování CHKO a doporučuje samosprávě Karlovarského kraje iniciovat pokračování tohoto procesu směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR.
3. 2. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

80. Osmnáct podpisů pod společným memorandem Kraje Vysočina a obcí o společném postupu při jednání o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného od

Po zhruba půlročním schvalovacím maratonu na úrovni kraje a sedmnácti obcí na území Kraje Vysočina bylo 31. ledna 2023 podepsáno klíčové memorandum týkající se společného postupu při jednání se státními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu.
2. 2. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

82. Snižování emisí bude bolet

Snižování emisí skleníkových plynů dlouhodobě napomáhá Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS). Týká se to zejména velkých energetických zdrojů. V sektorech mimo systém EU ETS se však za posledních deset až patnáct let, i přes aplikaci moderních, environmentálně šetrných technologií, energeticky úsporných opatření a jiných environmentálních opatření, emise skleníkových plynů drží na přibližně stejných hodnotách.
1. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

83. Pardubický kraj chce s obcemi koordinovaně řešit odpadové hospodářství po zákazu skládkování

Poprvé po loňských komunálních volbách se uskutečnilo setkání starostů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Na pozvání starosty hostitelské Litomyšle Daniela Brýdla se setkání zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Řeč byla o problematice bytové politiky, odpadového hospodářství nebo nákladech na fungování městských úřadů.
31. 1. 2023 Pardubický kraj Životní prostředí

84. Při obnově lesů by mohly pomoci cizokrajné stromy, otestují to na Jihlavsku

Stovky druhově pestrých nepůvodních stromů porostou v následujících dvou letech na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. Vědci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou společně s lesníky ze Správy městských lesů Jihlava testovat vhodnost nepůvodních dřevin pro jejich případné využití v místních porostech. V navrhované skladbě zhruba desítky druhů se objevují i známí obři, jakými jsou sekvojovec obrovský nebo zerav obrovský.
26. 1. 2023 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

86. K aktivitě Zdravá krajina byl vyhlášen dotační program

V rámci aktivity Zdravá krajina, která má za cíl zlepšit životní prostředí regionu, vyhlašuje Plzeňský kraj dotační program stejného názvu. Program je členěn do tří titulů, a to na výsadbu dřevin, retenci vody a ochranu druhů, jejich rozmanitost a ochranu biotopů a arboristická ošetření stromů. Alokovaná částka v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 je 6 mil. Kč na celý dotační program.
16. 1. 2023 Plzeňský kraj Životní prostředí

87. Koncepce pro boj se suchem: Česká republika má dobrou prevenci, opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

S plněním Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, kterou připravila Mezirezortní komise VODA-SUCHO, se seznámila vláda. Dokument vyhodnocuje pokrok v oblasti strategických cílů, které resorty zemědělství a životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra, postupně naplňovaly ve 41 konkrétních úkolech v období 2017–2022. Komise, která pracuje již osm let, rovněž připravovala průběžné „Poziční zprávy“ o plnění opatření v jednotlivých letech.
12. 1. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

89. Další vysoká pokuta za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Obec Hodonín, jakožto vlastník lesa, významně zanedbala ochranu lesního porostu proti kalamitním hmyzím škůdcům. Neprovedla včasnou těžbu 536 metrů krychlových napadeného dříví a umožnila tím ukončení vývoje kůrovce a jeho vyrojení do okolních lesních porostů. Česká inspekce životního prostředí obci za tento přestupek uložila pokutu ve výši 550 tisíc korun, pravomocnou od 5. listopadu 2022.
4. 1. 2023 ČIŽP Životní prostředí

91. Ohňostroje a petardy zvířatům škodí – města a obce by měly zvážit možnost regulovat pořádání ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Silvestrovské oslavy představují pro zvířata stresující období. Ústřední komise pro ochranu zvířat proto důrazně upozorňuje na negativní vlivy, které souvisí s odpalováním ohňostrojů a zábavní pyrotechniky pro domácí mazlíčky, hospodářská i volně žijící zvířata. Opakovaně apeluje na města a obce, aby zvážily možnost regulace pořádání ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky prostřednictvím svých obecně závazných vyhlášek. Obrací se také na prodejce, aby tuto pyrotechniku vyřadili ze svého sortimentu nebo alespoň prodávali jen tu s omezenými zvukovými efekty.
2. 1. 2023 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí

93. Zachraňme stromy podél komunikací

Vzrostlé stromy v krajině, ale i v osídlení vytváří hodnoty, bez kterých se neobejdeme. Proto je potřebné zvažovat všechny požadavky na kácení stromů, které jsou zdůvodňovány řadou výhod, mnohdy jednostranných jen z pohledu developerů. Zejména stromy lemující silnice jsou významným krajinným prvkem, utvářejí krajinu tak, aby se nám v ní žilo příjemně a zdravě. Rekonstrukce a rozšiřování silnic je však často provázeno právě tlakem na plošné kácení stromů.
22. 12. 2022 Arnika Životní prostředí

94. Evropská komise notifikovala Česku program na poskytování státní podpory ekologického vytápění

Evropská komise schválila České republice podmínky pro poskytování podpory ekologického dálkového vytápění velkých teplárenských projektů, založených především na energii z nízkoemisních zdrojů, v objemu 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy Kč) z prostředků Modernizačního fondu. Opatření přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, zejména unijního cíle v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050.
19. 12. 2022 SFŽP ČR Životní prostředí

95. Vědci konstruují chytré popelnice na míru

Na vývoj chytrých popelnic, které jsou přizpůsobené specifickým potřebám měst, obcí a firem, se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Mezi požadavky patří například to, aby se kontejnery daly sledovat pomocí GPS nebo dokázaly ohlásit vzplanutí vyhozeného odpadu. V laboratoři mají odborníci aktuálně také demonstrační variantu chytré popelnice, která umí upozornit, že už je plná a potřebuje vyvézt, a slouží i k testování nových přístupů a senzorů.
14. 12. 2022 Mendelova univerzita v Brně Životní prostředí

97. Statistická ročenka životního prostředí České republiky

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala již třicátou druhou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
8. 12. 2022 Cenia Životní prostředí

98. Středočeský kraj se intenzivně věnuje výsadbě stromů podél silnic

Středočeský kraj a jeho Krajská správa a údržba silnic se v listopadu zaměřily na výsadbu stromů podél silnic. Péče o silnice totiž není jen o opravách vozovek, čištění příkopů anebo doplňování dopravního značení. Kromě výsadby má KSÚS za úkol i péči o stromy rostoucí v těsné blízkosti komunikací. Kde vyrostly nové aleje a proč musí správce komunikací občas sáhnout po motorové pile?
8. 12. 2022 Středočeský kraj Životní prostředí

99. Výběr lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu: Nejlepší řešení pro ČR nemusí být nejlepším řešením pro obec

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a zástupci obcí z lokalit vybraných pro případnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se 6. prosince 2022 setkali s ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou, novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukášem Vondrovicem a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.
7. 12. 2022 Kraj Vysočina Životní prostředí

100. Stromy podél silnic stále především kácíme a jen výjimečně sázíme

Ve dvanácti krajích v roce 2021 krajské správy silnic vysázely 10 348 stromků. 17 344 stromů vykácely. Za tři pokácené stromy tedy vracíme do krajiny podél silnic sotva 2 sazenice. Tento trend se od roku 2003 nemění, přes různé proklamace politiků i příslušných ministerstev, přes vyhlašované dotační programy na ochranu krajiny i přes ojedinělé zvraty k lepšímu v některých krajích.
1. 12. 2022 Arnika Životní prostředí
Bylo nalezeno 687 záznamů.