K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Archiv článků (rubrika Reforma veřejné správy)

Bylo nalezeno 148 záznamů.

51. Počet trestně stíhaných zastupitelů v posledních letech roste

Praha – Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné vůči občanům. 25. 3. 2015, Reforma veřejné správy

52. Kontrola ve veřejné správě má zkvalitnit – uživí však obce interní auditory?

Na webových stránkách věnovaných auditům (internímu i externímu) se datum 1. ledna 2016 již považuje za jasný termín účinnosti úplně nového systému kontroly nakládání s veřejnými prostředky. 19. 3. 2015, Reforma veřejné správy

53. Připravované změny kontrol ve veřejné správě

Ministerstvo financí připravilo ke konci roku 2014 jeden z nejvýznamnějších návrhů zákonů pro fungování veřejné správy za poslední období. Jedná se o návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Zákon má široký záběr, týká se jak ministerstev, tak územně samosprávných celků a jejich podřízených organizací. 16. 3. 2015, Reforma veřejné správy

54. Spolupráce státu a samospráv bude pokračovat

Novela přestupkového zákona a mnoho dalšího zaznělo na říjnovém jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s kabinetem premiéra Bohuslava Sobotky. Došlo také k předání petice za veřejný pořádek a sociální stabilitu, kterou inicioval Svaz a podepsalo ji více než jedenáct tisíc lidí. 6. 1. 2015, Reforma veřejné správy

55. Vzdělávání ve veřejné správě

Ideálem, ke kterému se máme blížit, je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vychází účastníkům veřejnoprávních vztahů pokud možno vstříc. Přitom je slušně oblečen, nemá na nohou sandály, vstane, vstoupí-li do místnosti žena nebo starší osoba. 8. 12. 2014, Reforma veřejné správy

56. Procesní modelování agend veřejné správy

Ministerstvo vnitra České republiky v rámci vládní strategie Efektivní veřejná správa realizuje projekt Procesní modelování agend veřejné správy. Cílem projektu je vytvoření softwarové, znalostní a procesní infrastruktury pro vytváření, využívání, správu a rozvoj procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších agendách veřejné správy. 6. 2. 2014, Reforma veřejné správy

57. Mezinárodní konference eBF porovná trendy ve využívání eAukcí v Evropě ve veřejném a firemním sektoru

Ostrava – Významní hráči v oboru elektronických aukcí nabídnou na ostravské konferenci eBF srovnání trendů nakupování prostřednictvím eAukcí a dalších elektronických nástrojů ve veřejném sektoru i firmách jednotlivých zemí Evropské unie. Během tří dnů zhodnotí aktuální situaci i očekávaný vývoj nákupní specialisté světových koncernů jako RWE nebo Bayer Health Care, ale také zástupci českých a slovenských ministerstev, měst a firem. 13. 11. 2013, Reforma veřejné správy

58. Zákon o úřednících

Jednou ze základních podmínek pro úspěšnou implementaci projektů podporovaných z evropských fondů v nastávajícím období 2014–2020 je přijetí nového zákona o státních úřednících. O významu a obsahu tohoto důležitého zákona jsme hovořili s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Ondřejem Veselským. 7. 11. 2013, Reforma veřejné správy

59. Přehled základních nedostatků ve fungování samosprávy

Dlouhá léta společné socialistické výchovy způsobila, že ve způsobu řízení samospráv měst a obcí přetrvávají stále stejné problémy a neduhy. Právě v období finanční krize a tlaku na snižování výdajů samospráv, se do popředí ještě více dostávají problémy obcí a měst. 25. 6. 2013, Reforma veřejné správy

60. Problémy veřejné správy

K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od prosince loňského roku se stal novým předsedou Výboru poslanec Mgr. Václav Horáček (TOP 09 a Starostové), bývalý starosta Železného Brodu. 10. 5. 2013, Reforma veřejné správy

61. Přímá volba starostů: evropské zkušenosti a český model se slovenskou předlohou

Diskuse o případném zavedení přímé volby starostů budí v jednotlivých zemích intenzivní laické, politické a odborné diskuse. Přímá volba starostů má řadu souvislostí, politikům, veřejnosti a nezřídka i odborníkům se však často jeví jako jednoduchá ideová otázka, se kterou jsou spojeny jednoznačně formulovatelné výhody a nevýhody. 28. 1. 2013, Reforma veřejné správy

62. Pojďme si zabojovat s korupcí

Před každými volbami se zvyšuje, alespoň slovně, úsilí o potírání korupce. Před letošním hlasováním do krajských zastupitelstev se objevil návrh na zveřejňování informací o prostředcích z krajských rozpočtů. Ne, že by přehledy měly zůstat skryty, naopak mělo by se zveřejňovat všechno, všude a vždy. Je však otázkou, kdo bude mít opravdu zájem, náladu, čas a schopnost pročítat všechny dokumenty – a proč? 21. 1. 2013, Reforma veřejné správy

63. Veřejná správa je nyní hlavní problém

S předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna, jsme hovořili 12. listopadu, krátce po jednání Poslanecké sněmovny, která schválila balíček úsporných opatření i církevní restituce. 15. 1. 2013, Reforma veřejné správy

64. Zachovejme stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!

Zástupci měst a obcí dnes předali na Úřadu vlády výzvu k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompetencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR proto žádá vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila. 3. 1. 2013, Reforma veřejné správy

65. Pro kvalitnější řízení i možné úspory je vhodným nástrojem CAF

V současnosti všechny organizace veřejného sektoru hledají prostředky, jak ušetřit své finance a ostatní zdroje a přitom zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů mohou napomoci i nástroje zvyšování kvality včetně nejužívanějšího z nich – společného hodnotícího rámce CAF. 28. 11. 2012, Reforma veřejné správy

66. Rušení dostupnosti veřejných služeb v obcích je nepřijatelné, zaměřme se na efektivní správu evropských dotací

Otázka rušení stavebních úřadů a matrik na menších obcích byla znovu otevřena na jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 23. listopadu 2012 v Praze. Přestože se již dříve podařilo Svazu odvrátit tento krok, skrývá se nyní znovu tato hrozba v návrhu ministerstva vnitra. Rada dále v souvislosti s chystaným spuštěním čerpání nových evropských prostředků požaduje, aby role obcí a měst nezůstala při rozhodování opomíjena a odpovídala jejich významu v území. 23. 11. 2012, Reforma veřejné správy

67. Ministerstvo dopravy a Svaz měst a obcí ČR při řešení situace kolem nového registru silničních vozidel našly společnou řeč

V pátek 20. července proběhlo setkání zástupců MD a Svazu měst a obcí ČR, které se týkalo nového registru vozidel. Za MD jej inicioval náměstek ministra dopravy Ivo Toman, Svaz měst a obcí ČR na jednání reprezentovali jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech, Ingrid Štegmannová a Miroslava Sobková. Obě strany se ubezpečily o tom, že se situaci snaží konstruktivně řešit a osobně jim velmi záleží na podpoře vzájemných vztahů. 20. 7. 2012, Reforma veřejné správy

68. Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

Brno – Zástupci samospráv se ve čtvrtek 26. dubna sešli na Kongresu starostů a primátorů, který Svaz měst a obcí ČR každoročně pořádá jako doprovodnou akci brněnského veletrhu URBIS. Starostové a primátoři diskutovali především o reformě veřejné správy, optimalizaci regionálního školství a vládním návrhu RUD. 27. 4. 2012, Reforma veřejné správy

69. Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Třeboň – Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 vTřeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek. 20. 4. 2012, Reforma veřejné správy

70. Elektronizace veřejné správy

Dne 27. 3. 2012 se v Senátu uskutečnila konference na téma „elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci“. Konferenci zaštítil ústavně – právní výbor Senátu v čele s Miroslavem Antlem. 29. 3. 2012, Reforma veřejné správy

71. Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Vláda ČR v květnu 2010 uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování. Tato analýza byla vládě předložena v říjnu tohoto roku. Vláda vzala analýzu na vědomí a svým usnesením ze dne 19. října č. 774/2011 uložila ministru pro místní rozvoj mimo jiné, aby prováděl každoroční dotazníková šetření a jednou za tři roky předložil vládě aktuální analýzu za sledované období. 28. 3. 2012, Reforma veřejné správy

72. Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce

Přinejmenším v tomto roce nebude na Úřadu vlády nouze o nůžky. Krabici, která jimi byla naplněna až po okraj, totiž na zítřejší zasedání vlády přinesou představitelé Svazu měst a obcí ČR. Přes měsíc zasílali starostové z různých koutů republiky do Kanceláře Svazu nůžky jako symbol stále se zvětšující propasti mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí. Iniciativa Nůžky pro stát, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí ČR, by měla zákonodárce upozornit na nelehkou situaci, ve které se samosprávy nacházejí. 17. 1. 2012, Reforma veřejné správy

73. Vládní škrty v rozpočtu vážně ohrozí bezpečnost v celé ČR

Bohužel se prakticky v plné míře potvrdily obavy hejtmanů z plánovaných škrtů v rozpočtu policie České republiky. Jak již otevřeně přiznávají představitelé policejního sboru, úsporná opatření v resortu vnitra a hlavně pak u policie budou mít přímý dopad na zajištění bezpečnosti občanů České republiky. 15. 8. 2011, Reforma veřejné správy

74. Průzkum stavebních úřadů provedl Spolek pro obnovu venkova

Průzkum stavebních úřadů prostřednictvím on-line dotazníku zahájil Spolek pro obnovu venkova ČR 26. ledna 2011. Průzkum se nejprve týkal stavebních úřadů s územím působnosti s maximálně 50 tis. obyvateli, postupně byl rozšířen na celé území ČR s výjimkou stavebních úřadů největších měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. 13. 7. 2011, Reforma veřejné správy

75. Problematika právního řešení přímé volby starostů

Již v článku Přímá volba starostů – úvod do problematiky a výsledky dosavadní diskuze jsme citovali úvodní pasáž z "Analýzy zavedení přímé volby starostů", kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra a počátkem roku projednala vláda ČR. V tomto článků uvádíme z analýzy také část, která se věnuje právnímu řešení problematiky přímé volby starostů. 7. 6. 2011, Reforma veřejné správy

76. Svaz měst a obcí ČR varuje před centralizací výkonu veřejné správy

Zlín – Stát začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat výkon státní správy, čímž obcím výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. Nejmarkantnějším příkladem je návrh sociální reformy, která započala zřízením "superúřadu" práce. Mají sem být převedeny dávky v oblasti hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a výplata příspěvku na péči, jež jsou nyní v kompetenci obcí II. a III. typu. 2. 6. 2011, Reforma veřejné správy

77. Národní konference kvality ve veřejné správě

Počátkem února se v Chrudimi konala 7. Národní konference kvality ve veřejné správě, kde na 300 účastníků diskutovalo mj. o projektech zabývajících se nejmodernějšími poznatky z oblasti kvality managementu ve veřejné správě. Součástí byla i sekce kvality z pohledu lidských zdrojů. 5. 5. 2011, Reforma veřejné správy

78. Mým cílem je snižování administrativní zátěže

V Programovém prohlášení vlády je poměrně velký prostor věnován problematice zkvalitnění veřejné správy, zejména územní samosprávy. Navštívili jsme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj JUDr. Stanislava Polčáka, se kterým jsme hovořili o některých otázkách, které budou předmětem legislativních změn v této oblasti. 12. 4. 2011, Reforma veřejné správy

79. Přímá volba starostů – úvod do problematiky a výsledky dosavadní diskuze

V programovém prohlášení se vláda zavazuje, že "zajistí zpracování analýzy s cílem vytvořit podmínky pro možnou přímou volbu starostů v malých obcích, popřípadě v ostatních typech územních samosprávných celků". Tento úkol je splněn, neboť ministerstvo vnitra v lednu analýzu vládě předložilo. 29. 3. 2011, Reforma veřejné správy

80. Strategie vlády v boji proti korupci

V lednu schválila vláda významný dokument, který je prvním krokem k plnění základních cílů deklarovaných v programovém prohlášení. Je to Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie). Úvodem se mj. konstatuje, že rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží v oblasti veřejné správy. Nejvíce jsou korupcí zasaženy oblasti, kde se rozhoduje o veřejných financích, a tam, kde jsou poskytovány služby občanům. 28. 2. 2011, Reforma veřejné správy

81. MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s "velkou" novelou stavebního zákona i změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007. 4. 8. 2009, Reforma veřejné správy

82. Datové schránky a základní registry

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vstoupí v platnost dne 1. července 2009. Cílem zavedení institutu datových schránek je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. 25. 3. 2009, Reforma veřejné správy

83. Modely výkonu soudobé veřejné správy

V závěru ledna letošního roku se konal v aule Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) 1. ročník konference "Modely výkonu soudobé veřejné správy". Jednodenní jednání bylo rozděleno do dvou bloků. První se věnoval otázkám srovnávací analýzy soudobých systémů veřejné správy a druhý se zaměřil na systémy veřejné správy ve vybraných evropských zemích. 19. 3. 2009, Reforma veřejné správy

84. Pět let obcí s rozšířenou působností

Před pěti lety se říkalo, že začíná druhá etapa reformy veřejné správy. První etapou byl vznik krajů, ve druhém kroku byly zrušeny okresní úřady a jejich působnost přešla převážně na obce s rozšířenou působností (ORP). Na další kroky se stále čeká. Měla se řešit problematika malých obcí a zejména reformovat centrální úroveň veřejné správy. 25. 6. 2008, Reforma veřejné správy

85. Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí?

Právo na informace je téma, o kterém bylo napsáno již mnoho. Podle existujícího zákona o svobodném přístupu k informacím musí vyjmenované povinné subjekty zveřejňovat stanovené informace nebo informace poskytovat za stanovených podmínek. 12. 5. 2008, Reforma veřejné správy

86. Novela zákona o sociálních službách – první krok na trnité cestě

Soubor zákonů, schválený parlamentem pod názvem "stabilizace veřejných rozpočtů" obsahuje mimo jiné i novelu zákona č. 108/2006, o sociálních službách (osmnáctá část zákona). O úskalích této jinak velmi přínosné a potřebné právní normy informoval časopis Obec a finance v předchozích číslech. 24. 1. 2008, Reforma veřejné správy

87. Náklady řízení a pořádkové pokuty ve správním a přestupkovém řízení

Obce při výkonu veřejné správy vedou celou řadu správních řízení, vyřizují množství žádostí, vydávají různá osvědčení a provádějí celou řadu dalších úkonů. Až na výjimky (zákon o přestupcích, stavební řád, živnostenský zákon, zákon o odpadech, zákon o občanských průkazech, zákon o ověřování, zákon o matrikách atd.) obecní úřad postupuje vždy dle správního řádu a v oblasti správních poplatků také dle zákona o správních poplatcích. 26. 11. 2007, Reforma veřejné správy

88. Uplatňování nového stavebního zákona

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), zákon o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb.), zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím uvedených zákonů a sedm prováděcích právních předpisů. 25. 10. 2007, Reforma veřejné správy

89. Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

Dne 24. září 2007 vláda České republiky projednala a schválila návrh věcného záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu a svým usnesením č. 1078 uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě předložit návrh tohoto zákona. 4. 10. 2007, Reforma veřejné správy

90. Hexagon veřejné správy

Ministerstvo vnitra představilo odborné veřejnosti komplexní a koordinovaný přístup k organizaci a řízení veřejné správy, který je nutno uplatňovat v souvislosti s efektivním fungováním státu v současných podmínkách rozvoje informační společnosti. 17. 5. 2007, Reforma veřejné správy

91. O rozvoji e-governmentu se bude rozhodovat v Pardubicích

Druhý ročník akce z oblasti informatiky míří z Plzně na východ Čech. Město Pardubice totiž v roce 2007 převzalo záštitu nad Městským rokem informatiky. "Tento dvoudenní seminář, který je obdobou již 6 let zaběhnuté akce "Krajský rok informatiky", je zaměřen na elektronizaci veřejné správy. V Pardubicích se uskuteční ve dnech 7. a 8. června a naše radnice se rozhodla jej organizačně zajistit," uvedl tajemník pardubického magistrátu Stanislav Panuš. 5. 1. 2007, Reforma veřejné správy

92. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu II.

Správní řád, který nabyl účinnosti počátkem letošního roku, je stále středem pozornosti úředníků na všech stupních veřejné správy. Vedle dotazů z praxe se snažíme vysvětlit i některé základní principy nové právní úpravy. Po první části přinášíme popis dalších základních zásad činnosti správních orgánů, jak je formuluje zákon č. 500/2004 Sb. 26. 6. 2006, Reforma veřejné správy

93. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu I.

Stejně jako předchozí právní úprava, i nový správní řád upravuje určité základní a obecné principy, které prostupují celým zákonem a vztahují se na všechny činnosti správních orgánů, na které správní řád dopadá. Předchozí správní řád se vztahoval jen na tzv. formální správní řízení, a to ještě jen v oblasti státní správy a obsahoval základní procesní zásady. 13. 4. 2006, Reforma veřejné správy

94. Správní řád

V souvislosti s novým správním řádem vznikla celá řada odborných sporů a dotazů. Vedle toho také denní tisk rozpoutal kampaň, která se týkala řady otázek, které zaujaly širokou veřejnost. Tiskový odbor Ministerstva vnitra, vzhledem k situaci, že se v mediích objevilo mnoho nepřesností, zveřejnil odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Materiál zveřejňujeme v plném znění, redakce zvýraznila některé části textu. 3. 4. 2006, Reforma veřejné správy

95. Nová pravidla pro úřední desky

Od 1. ledna 2006 nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy správních orgánů, mezi něž patří i orgány územně samosprávných celků. Nový správní řád obsahuje nejenom problematiku správního řízení, ale i obecné záležitosti týkající se základních zásad činnosti správních orgánů, obecná pravidla pro příjem podání včetně elektronické podatelny. Obsahuje popis veškerých možností doručování zásilek, definici úřední desky, obecná pravidla podob dokumentů různých typů (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení), dále pravidla exekuce, veřejnoprávní smlouvy aj. 3. 2. 2006, Reforma veřejné správy

96. Úřední deska v novém správním řádu

Podle § 26 odst. 1 nového správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná (pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska) a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu. 12. 12. 2005, Reforma veřejné správy

97. Nový stavební zákon

Když v roce 2001 schválila vláda návrh věcného záměru stavebního zákona, ve formě Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj byl publikován v plném znění. Po čtyřech letech je nyní v Poslanecké sněmovně komplex zákonů, které navazují na uvedený dokument. 23. 11. 2005, Reforma veřejné správy

98. Alternativy volebních systémů

Návrhy na zavedení přímé volby starostů se staly poměrně frekventovaným programovým tématem zvláště u některých neparlamentních stran. Své obhájce má přímá volba i mezi řadou komunálních politiků. Předně je třeba říci, že přímá volba starostů by neměla být cílem ale nástrojem. 9. 8. 2005, Reforma veřejné správy

99. Přímá volba starostů

Poslední dobou začínají opět ožívat diskuse o změně způsobu volby starosty obce, který by podle některých názorů měl být volen občany obce v přímých volbách. Úvahy o této otázce nejsou nové a např. v Poslanecké sněmovně zazněly už v únoru 2000 při projednávání vládního návrhu zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) a poté i v říjnu 2001 při projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.). 7. 7. 2005, Reforma veřejné správy

100. Funkce managementu územní (obecní a krajské) správy

V článku Management územní správy jsme charakterizovali management jako ucelený soubor aktivit, jejichž realizace v praxi napomáhá kvalitnímu chodu organizace a dosahování jejich cílů. Zároveň jsme zdůraznili rozhodující roli obcí a krajů v územním rozvoji, význam sbližování soukromé a veřejné sféry a popsali jsme jednotlivé metody a modely manažerské práce v podmínkách územní správy. 1. 6. 2005, Reforma veřejné správy
Bylo nalezeno 148 záznamů.