Archiv článků (rubrika Reforma veřejné správy)

Bylo nalezeno 166 záznamů.

51. Přívětivost úřadů samospráv

Ministerstvo vnitra má jasný zájem na podpoře kvalitních služeb poskytovaných institucemi veřejné správy v území. Tento zájem je v současné době deklarován prostřednictvím několika aktivit, které se resort snaží prosazovat.
31. 10. 2016 OF 4/2016 Reforma veřejné správy

52. Dostupnost volebních místností a jejich financování. Kde leží zlatý střed?

Každé volby s sebou nesou také značné organizační nároky. Jedním z méně viditelných, avšak zásadních, témat je počet volebních okrsků, respektive dostupnost volebních místností pro voliče. Otázka vyváženého poměru mezi dostupností místností a výší finančních nákladů nutných pro jejich provoz se otevírá především v obcích se vzdálenými a roztroušenými místními částmi.
19. 10. 2016 OF 4/2016 Reforma veřejné správy

54. Rada vlády pro veřejnou správu

Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos?
24. 8. 2016 OF 3/2016 Reforma veřejné správy

55. Strategické plánování ve veřejné správě – nikdo neposlouchá?

Václav Bělohradský (2004) v dokumentárním filmu, na který nepřímo odkazuji v názvu článku, říká, že jsou dvě základní formy diktatury: (i) slovo má takovou váhu, že se za něj jde do vězení (ii) slovo nemá vůbec žádnou váhu, takže jako by nebylo. Domnívám se, že dávat do souvislosti tuto myšlenku s problematikou strategického plánování je na místě.
21. 6. 2016 OF 2/2016 Reforma veřejné správy

56. Hodnocení přívětivosti úřadů

Ministerstvo vnitra má jako jeden z úkolů v rámci rozvoje veřejné správy podporovat rozvoj kvality ve veřejné správě. Kvalitu lze chápat v různých ohledech, jedním z nich je chápání skrze aplikace různých metod kvality, které představují nástroje pro rozvoj kvality v institucích podnikatelského i veřejného sektoru.
19. 5. 2016 OF 2/2016 Reforma veřejné správy

57. Radnice mají zájem zapojovat veřejnost do rozhodování, nová metodika obcím usnadní první krůčky s „participací“

Stále více obcí zapojuje své občany do rozhodování o místě, kde žijí. Mnohé radnice řeší „participativně“ rozhodování o veřejných prostranstvích, přípravu dlouhodobých strategických plánů obce, nebo nechávají obyvatele rozhodovat o části investic v tzv. participativním rozpočtu.
23. 3. 2016 Agora CE Reforma veřejné správy

58. Slučování obcí nebo meziobecní spolupráce

Cílem tohoto příspěvku je analýza a interpretace postojů představitelů českých obcí a měst ke slučování obcí a k vybraným aspektům meziobecní spolupráce. Vychází z výsledků dotazníkového (on-line) šetření, které probíhalo v létě 2015 a jehož se zúčastnilo 573 obcí a měst.
10. 3. 2016 OF 1/2016 Reforma veřejné správy

60. Krajské samosprávy – 15 let od prvních voleb

Ustanovení o krajské samosprávě je součástí ústavy již od roku 1993. První volby do krajských zastupitelstev se však konaly až v listopadu roku 2000 a krajská samospráva tak začala reálně fungovat počínaje rokem 2001. V letošním roce tak slaví patnáct let existence.
19. 1. 2016 OF 5/2015 Reforma veřejné správy

61. Územní skladebnost veřejné správy

Veřejná správa má z pohledu veřejnosti jistě celou řadu problémů, řada z nich je systémového charakteru, druhá skupina pak individuálního přístupu jednotlivých úřadů. V průběhu následujícího období by se na celou řadu z nich, mělo reagovat prostřednictvím naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014–2020 a navazujících Implementačních plánů.
18. 11. 2015 OF 4/2015 Reforma veřejné správy

62. Princip dobré správy pro občany a volení zástupci

Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré správy byly popsány v různých dokumentech.
3. 11. 2015 OF 4/2015 Reforma veřejné správy

63. Iniciativa PAKT o zapojování občanů do veřejného rozhodování – veřejný závazek (nejen) samospráv

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, tedy o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti do demokratického rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. V rámce konference bude vyhlášena iniciativa PAKT – závazek veřejné správy o spolupráci s občany. K iniciativě se budou moci přihlašovat jednotlivé obce či jiné složky státní správy.
14. 9. 2015 Zelený kruh Reforma veřejné správy

65. Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementace – postup prací

Všechny společensky významné oblasti by měly být koncepčně řízeny na základě určité schválené strategie, nejinak je to u veřejné správy. Vzhledem k tomu, že v oblasti veřejné správy nebyla dlouhodobá koncepce schválena, došlo ke zpracování přechodného materiálu, který na analytickém základě připraví podklady pro budoucí strategie ubírání veřejné správy po roce 2020.
14. 7. 2015 OF 3/2015 Reforma veřejné správy

69. Počet trestně stíhaných zastupitelů v posledních letech roste

Praha – Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné vůči občanům.
25. 3. 2015 Fond Otakara Motejla Reforma veřejné správy

71. Připravované změny kontrol ve veřejné správě

Ministerstvo financí připravilo ke konci roku 2014 jeden z nejvýznamnějších návrhů zákonů pro fungování veřejné správy za poslední období. Jedná se o návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Zákon má široký záběr, týká se jak ministerstev, tak územně samosprávných celků a jejich podřízených organizací.
16. 3. 2015 OF 1/2015 Reforma veřejné správy

72. Spolupráce státu a samospráv bude pokračovat

Novela přestupkového zákona a mnoho dalšího zaznělo na říjnovém jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s kabinetem premiéra Bohuslava Sobotky. Došlo také k předání petice za veřejný pořádek a sociální stabilitu, kterou inicioval Svaz a podepsalo ji více než jedenáct tisíc lidí.
6. 1. 2015 OF 5/2014 Reforma veřejné správy

73. Vzdělávání ve veřejné správě

Ideálem, ke kterému se máme blížit, je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vychází účastníkům veřejnoprávních vztahů pokud možno vstříc. Přitom je slušně oblečen, nemá na nohou sandály, vstane, vstoupí-li do místnosti žena nebo starší osoba.
8. 12. 2014 OF 4/2014 Reforma veřejné správy

74. Procesní modelování agend veřejné správy

Ministerstvo vnitra České republiky v rámci vládní strategie Efektivní veřejná správa realizuje projekt Procesní modelování agend veřejné správy. Cílem projektu je vytvoření softwarové, znalostní a procesní infrastruktury pro vytváření, využívání, správu a rozvoj procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších agendách veřejné správy.
6. 2. 2014 OF 5/2013 Reforma veřejné správy

75. Mezinárodní konference eBF porovná trendy ve využívání eAukcí v Evropě ve veřejném a firemním sektoru

Ostrava – Významní hráči v oboru elektronických aukcí nabídnou na ostravské konferenci eBF srovnání trendů nakupování prostřednictvím eAukcí a dalších elektronických nástrojů ve veřejném sektoru i firmách jednotlivých zemí Evropské unie. Během tří dnů zhodnotí aktuální situaci i očekávaný vývoj nákupní specialisté světových koncernů jako RWE nebo Bayer Health Care, ale také zástupci českých a slovenských ministerstev, měst a firem.
13. 11. 2013 NAR Reforma veřejné správy

76. Zákon o úřednících

Jednou ze základních podmínek pro úspěšnou implementaci projektů podporovaných z evropských fondů v nastávajícím období 2014–2020 je přijetí nového zákona o státních úřednících. O významu a obsahu tohoto důležitého zákona jsme hovořili s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Ondřejem Veselským.
7. 11. 2013 OF 4/2013 Reforma veřejné správy

77. Přehled základních nedostatků ve fungování samosprávy

Dlouhá léta společné socialistické výchovy způsobila, že ve způsobu řízení samospráv měst a obcí přetrvávají stále stejné problémy a neduhy. Právě v období finanční krize a tlaku na snižování výdajů samospráv, se do popředí ještě více dostávají problémy obcí a měst.
25. 6. 2013 OF 2/2013 Reforma veřejné správy

78. Problémy veřejné správy

K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od prosince loňského roku se stal novým předsedou Výboru poslanec Mgr. Václav Horáček (TOP 09 a Starostové), bývalý starosta Železného Brodu.
10. 5. 2013 OF 2/2013 Reforma veřejné správy

79. Přímá volba starostů: evropské zkušenosti a český model se slovenskou předlohou

Diskuse o případném zavedení přímé volby starostů budí v jednotlivých zemích intenzivní laické, politické a odborné diskuse. Přímá volba starostů má řadu souvislostí, politikům, veřejnosti a nezřídka i odborníkům se však často jeví jako jednoduchá ideová otázka, se kterou jsou spojeny jednoznačně formulovatelné výhody a nevýhody.
28. 1. 2013 OF 5/2012 Reforma veřejné správy

80. Pojďme si zabojovat s korupcí

Před každými volbami se zvyšuje, alespoň slovně, úsilí o potírání korupce. Před letošním hlasováním do krajských zastupitelstev se objevil návrh na zveřejňování informací o prostředcích z krajských rozpočtů. Ne, že by přehledy měly zůstat skryty, naopak mělo by se zveřejňovat všechno, všude a vždy. Je však otázkou, kdo bude mít opravdu zájem, náladu, čas a schopnost pročítat všechny dokumenty – a proč?
21. 1. 2013 OF 5/2012 Reforma veřejné správy

81. Veřejná správa je nyní hlavní problém

S předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna, jsme hovořili 12. listopadu, krátce po jednání Poslanecké sněmovny, která schválila balíček úsporných opatření i církevní restituce.
15. 1. 2013 OF 5/2012 Reforma veřejné správy

82. Zachovejme stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!

Zástupci měst a obcí dnes předali na Úřadu vlády výzvu k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompetencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR proto žádá vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila.
3. 1. 2013 SMO ČR Reforma veřejné správy

83. Pro kvalitnější řízení i možné úspory je vhodným nástrojem CAF

V současnosti všechny organizace veřejného sektoru hledají prostředky, jak ušetřit své finance a ostatní zdroje a přitom zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů mohou napomoci i nástroje zvyšování kvality včetně nejužívanějšího z nich – společného hodnotícího rámce CAF.
28. 11. 2012 OF 4/2012 Reforma veřejné správy

84. Rušení dostupnosti veřejných služeb v obcích je nepřijatelné, zaměřme se na efektivní správu evropských dotací

Otázka rušení stavebních úřadů a matrik na menších obcích byla znovu otevřena na jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 23. listopadu 2012 v Praze. Přestože se již dříve podařilo Svazu odvrátit tento krok, skrývá se nyní znovu tato hrozba v návrhu ministerstva vnitra. Rada dále v souvislosti s chystaným spuštěním čerpání nových evropských prostředků požaduje, aby role obcí a měst nezůstala při rozhodování opomíjena a odpovídala jejich významu v území.
23. 11. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

85. Ministerstvo dopravy a Svaz měst a obcí ČR při řešení situace kolem nového registru silničních vozidel našly společnou řeč

V pátek 20. července proběhlo setkání zástupců MD a Svazu měst a obcí ČR, které se týkalo nového registru vozidel. Za MD jej inicioval náměstek ministra dopravy Ivo Toman, Svaz měst a obcí ČR na jednání reprezentovali jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech, Ingrid Štegmannová a Miroslava Sobková. Obě strany se ubezpečily o tom, že se situaci snaží konstruktivně řešit a osobně jim velmi záleží na podpoře vzájemných vztahů.
20. 7. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

87. Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Třeboň – Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 vTřeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek.
20. 4. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

88. Elektronizace veřejné správy

Dne 27. 3. 2012 se v Senátu uskutečnila konference na téma „elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci“. Konferenci zaštítil ústavně – právní výbor Senátu v čele s Miroslavem Antlem.
29. 3. 2012 APUeN Reforma veřejné správy

89. Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Vláda ČR v květnu 2010 uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování. Tato analýza byla vládě předložena v říjnu tohoto roku. Vláda vzala analýzu na vědomí a svým usnesením ze dne 19. října č. 774/2011 uložila ministru pro místní rozvoj mimo jiné, aby prováděl každoroční dotazníková šetření a jednou za tři roky předložil vládě aktuální analýzu za sledované období.
28. 3. 2012 OF 1/2012 Reforma veřejné správy

90. Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce

Přinejmenším v tomto roce nebude na Úřadu vlády nouze o nůžky. Krabici, která jimi byla naplněna až po okraj, totiž na zítřejší zasedání vlády přinesou představitelé Svazu měst a obcí ČR. Přes měsíc zasílali starostové z různých koutů republiky do Kanceláře Svazu nůžky jako symbol stále se zvětšující propasti mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí. Iniciativa Nůžky pro stát, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí ČR, by měla zákonodárce upozornit na nelehkou situaci, ve které se samosprávy nacházejí.
17. 1. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

92. Průzkum stavebních úřadů provedl Spolek pro obnovu venkova

Průzkum stavebních úřadů prostřednictvím on-line dotazníku zahájil Spolek pro obnovu venkova ČR 26. ledna 2011. Průzkum se nejprve týkal stavebních úřadů s územím působnosti s maximálně 50 tis. obyvateli, postupně byl rozšířen na celé území ČR s výjimkou stavebních úřadů největších měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
13. 7. 2011 OF 2/2011 Reforma veřejné správy

93. Problematika právního řešení přímé volby starostů

Již v článku Přímá volba starostů – úvod do problematiky a výsledky dosavadní diskuze jsme citovali úvodní pasáž z "Analýzy zavedení přímé volby starostů", kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra a počátkem roku projednala vláda ČR. V tomto článků uvádíme z analýzy také část, která se věnuje právnímu řešení problematiky přímé volby starostů.
7. 6. 2011 OF 2/2011 Reforma veřejné správy

94. Svaz měst a obcí ČR varuje před centralizací výkonu veřejné správy

Zlín – Stát začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat výkon státní správy, čímž obcím výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. Nejmarkantnějším příkladem je návrh sociální reformy, která započala zřízením "superúřadu" práce. Mají sem být převedeny dávky v oblasti hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a výplata příspěvku na péči, jež jsou nyní v kompetenci obcí II. a III. typu.
2. 6. 2011 SMO ČR Reforma veřejné správy

95. Národní konference kvality ve veřejné správě

Počátkem února se v Chrudimi konala 7. Národní konference kvality ve veřejné správě, kde na 300 účastníků diskutovalo mj. o projektech zabývajících se nejmodernějšími poznatky z oblasti kvality managementu ve veřejné správě. Součástí byla i sekce kvality z pohledu lidských zdrojů.
5. 5. 2011 OF 2/2011 Reforma veřejné správy

96. Mým cílem je snižování administrativní zátěže

V Programovém prohlášení vlády je poměrně velký prostor věnován problematice zkvalitnění veřejné správy, zejména územní samosprávy. Navštívili jsme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj JUDr. Stanislava Polčáka, se kterým jsme hovořili o některých otázkách, které budou předmětem legislativních změn v této oblasti.
12. 4. 2011 OF 1/2011 Reforma veřejné správy

98. Strategie vlády v boji proti korupci

V lednu schválila vláda významný dokument, který je prvním krokem k plnění základních cílů deklarovaných v programovém prohlášení. Je to Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie). Úvodem se mj. konstatuje, že rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží v oblasti veřejné správy. Nejvíce jsou korupcí zasaženy oblasti, kde se rozhoduje o veřejných financích, a tam, kde jsou poskytovány služby občanům.
28. 2. 2011 OF 1/2011 Reforma veřejné správy

99. MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s "velkou" novelou stavebního zákona i změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007.
4. 8. 2009 MMR ČR Reforma veřejné správy

100. Datové schránky a základní registry

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vstoupí v platnost dne 1. července 2009. Cílem zavedení institutu datových schránek je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů.
25. 3. 2009 OF 1/2009 Reforma veřejné správy
Bylo nalezeno 166 záznamů.