Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1377 záznamů.

51. Kraje pohledem statistiky

V roce 2021 přetrvávaly mezi kraji rozdíly, které navazovaly na vývoj v předchozích letech. Počet obyvatel vzrostl především v Praze a Středočeském kraji, naopak nejvíce poklesl v Karlovarském a Moravskoslezském. Ve většině regionů se zvýšil objem hrubého domácího produktu, ve všech rostly průměrné měsíční mzdy.
18. 1. 2023 ČSÚ Regiony

53. Rekonstrukce knihovny v Roudnici nad Labem

Roudnice nad Labem má díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj moderní a bezbariérovou městskou knihovnu. Na výsledek rozsáhlé několikaměsíční rekonstrukce se dorazil podívat také místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který je vystudovaným knihovníkem.
18. 1. 2023 Obec a finance Regiony

54. Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelstvu schválit dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí

Rada Středočeského kraje dnes projednala dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito zhruba 17 milionů korun. Největší dotace by měly jít na opravu komunikací v Cítově, rekonstrukci vodovodu v Divišově anebo nového chodníku v Kačici.
13. 1. 2023 Středočeský kraj Regiony

55. Nová koncepce prevence kriminality Středočeského kraje

Středočeský kraj připravil rozsáhlou Koncepci prevence kriminality na léta 2023–2027. Bezmála stostránkový dokument vzali radní na vědomí a doporučili ji schválit zastupitelům. Koncepce plně reflektuje aktuální stav a potřeby kraje, vymezuje a určuje směr preventivní politiky s přesahem do bezpečnostně právních činností. Cílem je snížit kriminalitu, a naopak zvýšit bezpečnost.
13. 1. 2023 Středočeský kraj Regiony

56. Vyšší daňové příjmy Libereckého kraje z loňského roku míří zejména na opravy silnic, posílení dotačního fondu a investice

Daňové příjmy pro Liberecký kraj za rok 2022 byly o téměř 803 milionů vyšší, než byl předpoklad. Disponibilní vyšší daňové příjmy kraje tedy jsou 397 milionů korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila záměr zapojit je do rozpočtu krajských resortů na letošní rok. Nejvíce financí, a to konkrétně 295 427 000 korun, půjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.
12. 1. 2023 Liberecký kraj Regiony

57. Na stavbu nových výjezdových základen ve Svitavách a Litomyšli chce kraj získat evropské dotace

Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání řešili postup příprav na vybudování nových výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Svitavách a v Litomyšli. Na oba projekty chce kraj získat evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V případě Svitav je předpokládaná hodnota stavby necelých 112 milionů korun včetně daně, v Litomyšli pak 45 milionů korun.
11. 1. 2023 Pardubický kraj Regiony

58. Pardubický kraj nabízí obcím z ohrožených regionů pomoc s projekty na úspory energií

Energetická krize v loňském a letošním roce nutí šetřit nejenom jednotlivce, ale i radnice v celé republice. Na zateplení budov, změny zdrojů vytápění, modernizaci osvětlení a další úsporné projekty je možné žádat o dotaci z evropských i národních dotačních titulů. Pardubický kraj proto nabízí menším obcím do 5000 obyvatel z ekonomicky ohrožených oblastí pomoc s přípravou nutných podkladů, které jsou pro získání finančního příspěvku nutné. Způsobilé obce mohou nabídky využít do konce ledna 2023.
10. 1. 2023 Pardubický kraj Regiony

60. Středočeští krajští radní projednali 10 žádostí o dotaci za více než 6 milionů korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy pro

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům ke schválení celkem 10 žádostí o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů.
6. 1. 2023 Středočeský kraj Regiony

61. Liberecký kraj podpoří obnovu památek téměř 11 miliony korun

Záchranu památek podporuje dotacemi i v nadcházejícím roce Liberecký kraj. Vyhlásil dotační program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, který se zaměřuje na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí. Celkem je v tomto programu k dispozici 10 600. 000 korun.
3. 1. 2023 Liberecký kraj Regiony

62. Ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2022

Ve středočeském Polabí, nedaleko Poděbrad leží obec Kostelní Lhota, letošní držitelka titulu Vesnice roku 2022. Právě zde se počátkem října sešli všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova v letošním roce získaly zlatou stuhu krajských vítězů. Přestože bylo sychravo, proběhlo setkání v radostné atmosféře, kterou pro všechny účastníky připravila hostitelská obec.
3. 1. 2023 OF 5/2022 Regiony

64. Národní stálá konference

Národní stálá konference si během své existence získala respekt jako platforma, na které se schází zástupci ministerstev s partnery z krajů, obcí i místních akčních skupin.
27. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

65. Zástupci kraje zamířili do Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece

Poslední letošní pracovní cesta hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka vedla do podkrušnohorského Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece. Se starosty a zastupiteli diskutovali zástupci kraje o návaznosti vlaků a autobusů, čerpání dotací i o plánovaných projektech. Výjezdy do obcí, kterých letos oba představitelé kraje navštívili téměř devadesát, budou pokračovat i v roce 2023.
23. 12. 2022 Karlovarský kraj Regiony

67. Vycházejí krajské statistické ročenky

Krajské správy Českého statistického úřadu opět po roce vydávají krajské statistické ročenky, které přináší regionální pohled na data o stavu a vývoji v demografické, ekonomické a sociální oblasti, včetně některých aspektů z životního prostředí. V jednotné struktuře je to již 22. svazek této edice.
21. 12. 2022 ČSÚ Regiony

69. „Kraj Vysočina zvýší podporu sportu v roce 2023,“ znělo na konferenci k regionálnímu sportu

Na začátku minuléhotýdne uspořádal Kraj Vysočina první krajskou konferenci zaměřenou na sportování dětí a mládeže v regionu. Vedle připravované novely zákona o podpoře sportu byly hlavními tématy podpora sportu na krajské i obecní úrovni, koncepční materiály v oblasti sportu nebo výchova talentované mládeže. Hosté diskutovali také o vztahu současné mladé generace ke sportu a hledali cesty, jak přimět děti, aby se vrátily ke sportování po nucené koronavirové pauze.
19. 12. 2022 Kraj Vysočina Regiony

70. Ohlédnutí za 56. Dny malých obcí

Krátce po komunálních volbách se nově zvolení představitelé venkovských obcí sešli na 56. konferenci Den malých obcí v Olomouci a v Praze ve velkém počtu více než šesti stovek účastníků. Vyslechli přednášky pěti resortů – ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, vnitra, financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
19. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

71. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024 je schválen

Vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024, který se zaměřuje především na témata, která je zapotřebí uchopit z národní úrovně. Dále cílí na ta s územními specifiky (v různých typech území je nutné jiné řešení) nebo s odlišnými územními důsledky (intervence státu se projeví odlišným způsobem v různých typech území). Akční plán bude více reagovat na aktuální geopolitické vlivy a dopady rostoucích cen energií.
16. 12. 2022 MMR ČR Regiony

74. Knihovna roku

Ministr kultury Martin Baxa předal počátkem října v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2022“. Knihovnou roku 2022 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech. Zvláštní ocenění získaly Knihovna Smrčná z kraje Vysočina a Knihovna městyse Choltice z Pardubického kraje.
14. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

75. Zlínský kraj má pro příští rok schválený proinvestiční rozpočet a mění dlouhodobou strategii

Částku 1,75 miliardy korun na investice do svého území má Zlínský kraj vyčleněnu v rozpočtu na příští rok, který v pondělí 12. prosince schválili krajští zastupitelé. Schodek rozpočtu 896 milionů korun bude kryt z uspořených prostředků z letoška. Co se týká rozpočtového výhledu na roky 2024–2028, mění kraj strategii dlouhodobého plánovaní a financování svých priorit.
13. 12. 2022 Zlínský kraj Regiony

78. Na venkovské prodejny půjdou další peníze

Dalších 56 malých obchodů potravin v Kraji Vysočina si rozdělí dotaci na podporu provozu. Celkem jde o 3,36 miliónu korun, o které požádá kraj z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názem Obchůdek 2021+.
9. 12. 2022 Kraj Vysočina Regiony

79. Regulace hazardu ve městě Chomutov

Statutární město Chomutov ve snaze ochránit své obyvatele před nepříznivými dopady hazardu dlouhodobě reguluje hazardní hry na svém území. Do roku 2014 bylo regulováno počtem heren, následně byla schválena nulová tolerance a není povolena žádná herna ani kasino, ve kterých by mohly být provozovány hazardní hry.
9. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

80. Pardubický kraj připravuje detailní plány pro rozvoj hospodářsky ohrožených oblastí

Východní část regionu se potýká nejenom s aktuálními výzvami, které zasáhly celou republiku, ale i s dlouhotrvajícími problémy v hospodářské a sociální oblasti. Pardubický kraj proto s radnicemi v Moravské a České Třebové připravuje propracované plány rozvoje těchto území. Dokumenty mají nejenom popsat nejpalčivější lokální problémy, ale hlavně přijít s konkrétními návrhy na jejich společné řešení.
8. 12. 2022 Pardubický kraj Regiony

81. Krajští radní se zúčastnili setkání starostek a starostů v Poříčí u Litomyšle a upozornili na dotační příležitosti

Sdružení místních samospráv ČR naplánovalo na konec listopadu další z řady pravidelných setkání členských obcí z celého Pardubického kraje. Přes 60 starostek a starostů se mohlo seznámit nejenom s nejnovějšími novinkami z legislativy, ale například i dotačními programy, které pro ně Pardubický kraj připravil.
6. 12. 2022 Pardubický kraj Regiony

83. Obhajoby nejvyšších kategorií místní Agendy 21 v roce 2022

Veřejné obhajoby kategorií A a B programu místní Agenda 21 jsou pro realizátory závěrečnou aktivitou, v jejímž rámci mají příležitost přivítat na půdě své obce členy Pracovní skupiny MA21 a expertního týmu. Cílem je umožnit hodnotitelům podrobněji se seznámit s aktivitami realizovanými ve prospěch udržitelného rozvoje přímo na místě a vytvořit prostor pro setkání a diskusi s odpovědnými zástupci obce.
5. 12. 2022 Cenia Regiony

85. Ve Zlínském kraji chybí dobře placená místa, kraj pracuje na digitální transformaci, která pomůže situaci zlepšit

Jedním z palčivých problémů Zlínského kraje je nedostatek atraktivních pracovních míst, v průzkumu realizovaném krajem se tak vyjádřilo 40 % jeho obyvatel. Jednou z cest, jak podpořit vznik nových míst, je rozvoj digitalizace. Její páteř přitom tvoří vysokorychlostní internet. Ten je ale v současnosti v ČR hůře dostupný, a to zejména v méně obydlených oblastech. Přístup k vysokorychlostnímu internetu v nich má totiž jen 7 % z nich. V rámci Zlínského kraje je na tom obecně nejlépe okres Vsetín, kde na 100 obyvatel připadá v domácnostech 10 přípojek optické sítě, naopak v okrese Kroměříž je to jen šest přípojek.
2. 12. 2022 Zlínský kraj Regiony

87. Olomoucký kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech

Mnohonásobně oproti současným cenám mají v dalších letech vzrůst poplatky za svoz komunálního odpadu. Olomoucký kraj a Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje představily starostům plán, jak se s problémem vypořádat a ušetřit peníze lidem i obecním rozpočtům. Setkání se zástupci obcí proběhlo ve čtvrtek 24. listopadu v Olomouci.
30. 11. 2022 Olomoucký kraj Regiony

88. Krajský investiční fond 2022: z 232 milionů vyrostly stavby za 1,3 miliardy

Jihočeský Krajský investiční fond (KIF) je v závěru druhého roku své existence a rozhodně si zaslouží pochvalu. Pomáhá jihočeským obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury.
30. 11. 2022 Jihočeský kraj Regiony

89. Vědci pomůžou přitáhnout turisty na méně navštěvovaná místa

Vědci pomohou obcím i krajům při strategickém plánování kulturního cestovního ruchu. Inspirací budou i osvědčené postupy z míst v jiných zemích, kde řeší podobné výzvy. Cílem mezinárodního projektu, který v prosinci po třech letech končí, bylo vytvořit nový přístup k chápání a propagování kulturního cestovního ruchu. Odborníci se zaměřili i na podporu znevýhodněných oblastí.
30. 11. 2022 Mendelova univerzita v Brně Regiony

91. Výměna zkušeností i praktických kroků v oblasti rozvoje venkova. Na to se zaměřilo setkání ministerstva s německými partnery

Demografický vývoj, strukturální změny i nepředvídatelné krize způsobené onemocněním covid-19 a válkou na Ukrajině představují pro venkovské regiony velké výzvy. Ministerstvo pro místní rozvoj proto i v rámci mezinárodní spolupráce s Německem usiluje o zvýšení odolnosti a konkurenceschopnosti venkovských regionů a o zajištění rovnocenných životních podmínek.
28. 11. 2022 MMR ČR Regiony

92. Setkání zemědělců a starostů v Pikárci, řešily se vysoké ceny vstupů, ceny komodit i propagace zemědělství

Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek přijal začátkem tohoto týdne pozvání do Pikárce na setkání asi dvacítky zemědělců a starostů okolních obcí a měst. Společného setkání se zúčastnili jak zástupci velkých podniků hospodařící na tisícihektarových výměrách, tak i zemědělci s obhospodařovanými pozemky do 100 hektarů.
28. 11. 2022 Kraj Vysočina Regiony

93. Doprava, bezpečnost a spolupráce kraje a města

Debata v plzeňské Techmanii, kde se u jednoho stolu sešli hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, jeho náměstek pro dopravu Pavel Čížek a primátor města Plzně Roman Zarzycký, se nesla v jasné linii konkrétních témat. Mezi debatujícími panovala shoda na většině problémů, které kraj i město řeší a do budoucna budou řešit společně. A co bylo těmi stěžejními tématy? Především šlo o oblast dopravy a bezpečnosti, energetické krize, projektu gigafactory, na přetřes přišel také sport, a to nejen fotbalová Viktorka.
25. 11. 2022 Plzeňský kraj Regiony

96. Ústecký kraj připravuje návrh obecně akceptovatelných řešení rozvoje území Českého Švýcarska po ničivém požáru

Vypracováním návrhu akčního plánu konkrétních opatření na období v letech 2023–2025 pokračuje Ústecký kraj v podpoře regionu Českého Švýcarska, destinace, kterou zachvátil v létě roku 2022 ničivý požár. Kroky a aktivity navržené přímo místními aktéry, se kterými se celé území ztotožní, mají nejvyšší potenciál přinést do regionu potřebnou změnu.
22. 11. 2022 Ústecký kraj Regiony

97. Úspěchy veřejné správy v soutěži Ambasador kvality ČR i národním kole Mezinárodní ceny inovací

Během konference Dny kvality, jíž pořádá Česká společnost pro jakost, byly při slavnostním galavečeru 7. listopadu odtajněny výsledky soutěže Ambasador kvality České republiky. Oznámeny byly rovněž výsledky národního kola ceny inovací Quality Innovation Award a předána byla i další ocenění, které ČSJ vyhlašuje.
16. 11. 2022 Obec a finance Regiony

99. Kostelní Lhota jásá

Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2022. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2022“, Kostelní Lhota ze Středočeského kraje, převzal cenu od místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Druhé místo obsadila obec Třeštice z kraje Vysočina. Na třetím místě se umístila obec Poniklá z Libereckého kraje.
9. 11. 2022 OF 4/2022 Regiony

100. Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Celkem 88 projektů z měst a obcí z celé České republiky soutěžilo o cenu Komunální projekt roku 2022. Soutěž, která se koná od roku 2015 má devět kategorií a vítěz v každé z nich získává odměnu 20, a celkový vítěz 30 tisíc korun.
26. 10. 2022 OF 4/2022 Regiony
Bylo nalezeno 1377 záznamů.