Archiv článků (rubrika Energetika)

Bylo nalezeno 164 záznamů.

51. V Havířově se rozjíždí největší městský úsporný projekt na Moravě

V Havířově letos začne historicky největší městský energeticky úsporný projekt se zárukou na Moravě. Bude zahrnovat kolem 50 úsporných opatření ve 22 objektech či areálech ve vlastnictví města, například instalaci fotovoltaiky na střechách magistrátu, domovů pro seniory a 10 základních škol, výměnu stávajícího osvětlení za moderní led svítidla, kterých bude téměř 19 tisíc, osazení více než 4000 radiátorů chytrými termostatickými hlavicemi s efektivním měřením a řízením teploty v místnosti nebo zateplení stropů a střech. Vše bude mít na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO.
29. 1. 2024 Skupina ČEZ Energetika

52. Moravskoslezský kraj má jako první region mapu oslunění, usnadní plánování fotovoltaických projektů

Obyvatelé Moravskoslezského kraje budou mít od nynějška jednodušší práci při plánování fotovoltaických projektů. Jejich region si totiž jako vůbec první kraj v Česku nechal zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Rodiny, firmy i samosprávy tak budou moci snadno zjistit, zda jsou jejich střechy či pozemky vhodné pro umístění solárních panelů.
26. 1. 2024 Lesensky.cz Energetika

53. Kam půjdou výnosy z povolenek

Nový rok přivítal Českou republiku spíše teplejším počasím. To se však záhy změnilo – topná sezona běží na plné obrátky a jen tak neskončí. První letošní událostí, která se teplárenství bezprostředně týká, je vládou odložené jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami.
26. 1. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

54. Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 si odnáší město Havířov

Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po třinácté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a třetí příčku obsadila hanácká metropole Olomouc. Čestné uznání bylo přiznáno za již druhý energeticky úsporný projekt, který vzniká v Hustopečích.
25. 1. 2024 APES Energetika

55. Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje.
22. 1. 2024 MF ČR Energetika

56. Energie z obnovitelných zdrojů

Eurostat – statistický úřad Evropské unie zveřejnil počátkem letošního roku čísla za rok 2022 o výrobě energie z obnovitelných zdrojů v členských státech EU. Švédsko je zemí, která produkuje nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů.
19. 1. 2024 Obec a finance Energetika

57. Třetí novela se blíží

Zhruba před rokem nabyla účinnost novela energetického zákona, označovaná jako LEX OZE I, která umožnila provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW bez licence od Energetického úřadu. Koncem minulého roku byl schválen a prezidentem republiky podepsán zákon, který je další významnou novelizací (LEX OZE II) a umožní od 1. 7. 2024 sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční sítě a tím i rozvoj komunitní energetiky.
16. 1. 2024 SME Energetika

58. Modernizační fond a jeho změny

Vláda schválila koncem roku revizi programového dokumentu Modernizačního fondu. Česká republika je nejúspěšnější zemí v Evropě v čerpání prostředků z Modernizačního fondu, za dva a půl roku získala pro investice do modernizace energetiky a výstavby čistých zdrojů již 194 miliard korun.
12. 1. 2024 Obec a finance Energetika

59. Pět klíčových událostí v obnovitelné energetice

Komora obnovitelných zdrojů energie v závěru minulého roku identifikovala pět klíčových událostí v obnovitelné energetice, které nejvíc posunuly sektor čisté energetiky. Zároveň komentovala předběžné výsledky obnovitelné energetiky v roce 2023 a očekávání v roce 2024.
10. 1. 2024 Komora OZE Energetika

61. Odstartuje u nás boom komunitní energetiky stejně jako v Rakousku?

V prosinci schválila Poslanecká sněmovna a poté i Senát novelu energetického zákona označovanou jako LEX OZE II, která má umožnit obcím, domácnostem, firmám i školám sdílet vlastní vyrobenou elektřinu a posílit tak svou energetickou nezávislost. Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2024 a očekává se, že po schválení potřebných předpisů bude od 1. 7. 2024 v ČR možné zakládat energetická společenství, která budou vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a sdílet ji.
3. 1. 2024 Energy Centre České Budějovice Energetika

62. Největší projekt komunitní energetiky

Větrné, solární a bioplynové elektrárny. Takový mix připravují obce v Kraji Vysočina v rámci projektu ENVYS. Obyvatele má do budoucna ochránit před zdražováním cen elektřiny a zajistit dostatek levné energie i poté, co v roce 2033 dojde k útlumu výroby v uhelných elektrárnách.
2. 1. 2024 Obec a finance Energetika

63. Letos bylo postaveno nejvíce fotovoltaiky za 13 let

V Česku do roku 2030 může vzniknout přes 15 GW nových fotovoltaik. Letos byly podle předběžných dat vybudovány v České republice fotovoltaické elektrárny s výkonem kolem 1 gigawattu (GW), což je nejvíc za posledních 13 let, kdy skončil tzv. solární boom. Loni činil výkon nových zařízení přes 288 MW. Souhrnný výkon všech fotovoltaických elektráren v ČR by tak nyní měl být 3,6 GW.
30. 12. 2023 Obec a finance Energetika

64. Úloha plynu v české energetice poroste

Budoucnost české energetiky je prioritou dalšího rozvoje naší země, a proto se dotýká také obcí a měst. Obyvatelstvo je bezprostředně závislé na dodávkách energie, zejména elektřiny a tepla. Kvůli odklonu od uhlí bude hrát v energetickém mixu Česka nezastupitelnou roli zemní plyn. Uhelné elektrárny v Česku zřejmě skončí z ekonomických důvodů dříve, než se původně očekávalo, a bude potřeba je něčím nahradit. Aby byl dostatek elektřiny a tepla za přijatelné ceny, je potřeba rychle stavět obnovitelné zdroje i plynové elektrárny.
19. 12. 2023 Obec a finance Energetika

65. Snižování cen tepla z plynu podkopal nárůst regulovaných cen

Nejvýznamnější oborová konference Dny teplárenství a energetiky je zdánlivě daleko. Už nyní se však kupí témata, která budou touto tradiční akcí rezonovat. Jedním z nich je bezesporu zveřejnění návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství.
12. 12. 2023 Teplárenské sdružení ČR Energetika

66. Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dlouho očekávané dotační výzvy na místní energetické koncepce a implementaci energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v úterý 5. prosince příjem žádostí ve výzvách č. 2 a 3/2024 programu Národního plánu obnovy (NPO). Na tyto výzvy starostové a starostky netrpělivě čekali. Jednak kvůli výši subvence, která činí až 95 %, jednak proto, že podporují opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Obce podle Ivana Korolova, vedoucího oddělení obchodního rozvoje v PKV, podávají žádosti ve velkém.
7. 12. 2023 PKV Energetika

67. Zima je tady – soláry jedou na 2 %

Do střední Evropy dorazila zima, která je pro stoupence boje s globálním oteplováním absurdně velkým problémem. Jimi opěvované občasné zdroje energie v podobě solárů i větrníků doslova zamrzají.
6. 12. 2023 Svět hospodářství Energetika

68. Kraj Vysočina má za sebou úspěšný dozorový audit

Akreditovaná certifikační společnost Bureau Veritas v říjnu provedla úspěšný dozorový audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací. Audit se uskutečnil dle normy ČSN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Posuzována byla funkčnost systému a úroveň úrovně zavedeného systému hospodaření s energiemi a jeho zkvalitňování jak u kraje, tak i jeho příspěvkových organizací.
5. 12. 2023 Kraj Vysočina Energetika

69. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie

Česká republika by měla pokračovat v nastoleném trendu podpory jaderné energetiky. Naopak aktivní podpora solární a větrné energie by měla být opuštěna, vyplývá ze studie Založeno na faktech, kterou vydává Liberální institut.
1. 12. 2023 Liberální institut Energetika

72. Energetický jízdní řád pro město

Pakt starostů a primátorů je dobrovolná iniciativa obcí a měst, které se zavázaly k aktivní ochraně klimatu. Hlavní náplní paktu je klimatický a energetický plán, tzv. SECAP, který obsahuje výchozí bilanci emisí a zásobník mitigačních a adaptačních opatření. Jaké jsou hlavní součásti SECAPu a jaká jsou obvyklá opatření?
27. 11. 2023 Obec a finance Energetika

74. Slezská města Karviná, Bohumín a Orlová podepsala memorandum s ČEZ o energetické bezpečnosti

Spolupráce na chytrých energeticky úsporných řešeních, rozvoji moderní energetické infrastruktury, modernizaci a ekologizaci teplárenských systémů i budování obnovitelných zdrojů, které zajistí energetickou bezpečnost. To jsou hlavní cíle memoranda, které se společností ČEZ uzavřela slezská města Karviná, Bohumín a Orlová.
23. 11. 2023 Skupina ČEZ Energetika

75. Nová výzva podpoří zakládání energetických komunit

Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. Ministerstvo životního prostředí otevírá díky prostředkům Národního plánu obnovy unikátní výzvu z Národního programu Životní prostředí.
21. 11. 2023 AKE ČR Energetika

77. Vyjádření Kraje Vysočina k sněmovnou schválenému návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

Ještě v lednu letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu bude společným rozhodnutím vlády i obou komor Parlamentu s tím, že zdůvodnění bylo postaveno na posílení legitimity pro výběr lokality. Nakonec sněmovnou schválený návrh zákona zní jinak a s původně domluveným postupem v souladu není. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny předložil ke schválení verzi zákona, kdy o výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště rozhodne samotná vláda ČR s vědomím obou komor Parlamentu, které jej mohou vzít pouze na vědomí.
16. 11. 2023 Kraj Vysočina Energetika

79. Je český energetický plán sebevražedný?

Před několika dny jsme informovali o aktualizaci a návrhu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který vláda přijala, vyzvala k široké diskuzi a odeslala k vyjádření Evropské komisi. Obsáhlý a podrobný dokument, velmi zjednodušeně řečeno, formuluje jako hlavní podstatu dalšího vývoje výrazně větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které mají snížit energetickou náročnost naší ekonomiky.
1. 11. 2023 Obec a finance Energetika

80. Cesta dekarbonizace se týká i územních samospráv

Vláda schválila obsáhlý návrh klimaticko-ekonomického plánu, který ukazuje cestu dekarbonizace české ekonomiky. Východiskem jsou závazky, které pro Česko vyplývají ze schválených evropských závazků na tomto úseku. Celý proces dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. Podstatou a hlavním rysem dalšího vývoje bude výrazně větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti naší ekonomiky.
27. 10. 2023 MPO ČR Energetika

81. Na modernizaci tepláren směřuje téměř 90 miliard korun, přinesou dostupné a ekologické teplo

Teplárny mohou čerpat na změnu využívaného paliva i modernizaci rozvodů tepelné energie dotace z Modernizačního fondu. Podporu poskytuje program HEAT určený na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nízkouhlíkových zdrojů pro vytápění, ve kterém je do roku 2030 pro dodavatele tepla vyhrazeno až 87 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Zprávu o podpoře modernizace teplárenství dnes projednala vláda.
26. 10. 2023 MŽP ČR Energetika

82. Fotovoltaika může kraji ročně ušetřit 150 milionů

Moravskoslezský kraj pokračuje v masivní instalaci fotovoltaických elektráren v krajských budovách. Spotřeba elektřiny by se tak mohla ročně snížit až o 20 procent, což by krajskému rozpočtu ušetřilo kolem 150 milionů korun ročně. Rada kraje schválila dalších 5 solárních projektů.
26. 10. 2023 Moravskoslezský kraj Energetika

83. Solární květina

Unikátní solární elektrárna Smartflower je novinka v nabídce společnosti nanosun a má tři výrazné atributy je designová, výkonná a praktická. Produkt rakouské firmy je velmi účinnou alternativou k malým střešním solárním systémům. Solární květina se představila na Veletrhu moderní energetiky, který se konal ve dnech 17. a 18. října v pražské hale O2 Universum, kde se také uskuteční 2. listopadu 58. Den malých obcí (a 7. 11. na výstavišti Flora Olomouc).
25. 10. 2023 Obec a finance Energetika

84. Bytový dům v Lubech u Chebu má na střeše 40 fotovoltaických panelů

Od ledna letošního roku je výrazně jednodušší vyrábět a zejména sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu: jednotlivé domácnosti ji totiž mohou odebírat i za předpokladu, že s tím některý z vlastníků nesouhlasí a výslovně si přeje zůstat u svého dodavatele energie, což dříve mohlo přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů zcela zablokovat[1].
23. 10. 2023 Crest Communications Energetika

85. Legislativa v oblasti energetiky musí být jednoduchá, ale hlavně musí být platná a účinná

Energetická konference, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) minulý týden ve čtvrtek a pátek (12. a 13. 10. 2023), přinesla několik zásadních zjištění. V současné kritické situaci na poli energií nemá Česká republika zatím k dispozici ani aktualizované strategické dokumenty k energetice ani aktualizovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Stát v této oblasti dokonale zaspal.
19. 10. 2023 SMO ČR Energetika

86. Vláda schválila klimaticko-energetický plán, nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky

Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. S tímto nárůstem dojde k výrazně větší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a také z jádra. Důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky.
19. 10. 2023 MŽP ČR Energetika

87. Z odpadní vody plyn pro domácnosti

Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodu. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě, která zásobuje domácnosti.
9. 10. 2023 Obec a finance Energetika

88. Velké úspory i pro malé obce – odborníci radili starostům, jak šetřit za energie

Na sklonku září uspořádal Pardubický kraj seminář pro starosty z Moravskotřebovska a Českotřebovska o chytrých řešeních v energetice, která mohou značně ulehčit napjatým obecním rozpočtům. Cílem setkání bylo přítomné seznámit s aktuálními trendy a provést zájemce celou cestou, která vede od prosté myšlenky „chceme ušetřit“, přes nutnou administrativu až po samotnou realizaci úsporných projektů.
4. 10. 2023 Pardubický kraj Energetika

89. Jaderná energetika bude základem energetického mixu

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.
3. 10. 2023 Obec a finance Energetika

90. Rozvoj komunitní energetiky může paradoxně zvýšit poplatky za elektřinu

Úspora z hlediska spotřeby ze sítě na jedné straně a možný růst poplatků za distribuci na straně druhé. To je podle odborníků jeden z očekávaných jevů spojených s rozvojem komunitní energetiky po jejím ukotvení v české legislativě. Pro fungování energetických společenství totiž bude nutný vznik datového centra. Potřebné bude také posílení tuzemské sítě, která aktuálně kvůli růstu počtu fotovoltaik čelí vysoké zátěži. Tyto výdaje se tak podle expertů přesunou na samotné spotřebitele.
27. 9. 2023 Lesensky.cz Energetika

92. Energie pro města – komunální energetika na míru

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.
25. 9. 2023 Obec a finance Energetika

93. SMO ČR pořádá první ročník konference Energetické výzvy a limity obcí a měst

Svaz města a obcí ČR vás zve na první ročník konference zabývající se energetikou, která proběhne na podzim 12.–13. října 2023 v Kongresovém centru Praha. Jednou z největších výzev, kterým čelí společnost, je právě výroba dostatečného množství energie. Jak se na to mají obce a města připravit? Konference se bude věnovat aktuálním trendům jako sdílení elektřiny v praxi, tvorbě strategií a energetických koncepcí či legislativnímu rámci. Chybět nebudou ani „best practices“.
11. 9. 2023 SMO ČR Energetika

94. Slovo starosty: Zachraňme klima i za cenu zničení evropské civilizace

Díky redakčnímu zpoždění v tištěných novinách vyšly některým aktivistům, ale i vědcům texty a rozhovory o extrémním suchu v době, kdy prší a meteorologové varují před vytrvalým deštěm. Ostatně, stalo se to už v loňském roce, kdy velkou pražskou open air konferenci o suchu vypláchl déšť. Demagogičtí prosazovatelé záchrany klimatu ale drze tvrdí, vidíte, nejprve horko a pak prší, změna klimatu je tady!
8. 9. 2023 Obec a finance Energetika

95. O krok blíže komunitní energetice, obce podporují novelu energetického zákona bez překážek pro malé výrobce

SMS ČR vítá, že se Poslanecká sněmovna začíná po předchozím schválení vládou zabývat mimořádně důležitou novelou energetického zákona, známou jako LEX OZE II. Právní úprava, která má zpoždění už více jak dva roky, je zásadní pro rozvoj komunitní energetiky a posílení energetické soběstačnosti nejen obcí, ale celé země.
30. 8. 2023 SMS ČR Energetika

96. Ceny energií stoupnou, u firem a municipalit i proto roste zájem o kombinaci fixace a spotových cen

Energetický trh je stále velmi opatrný vůči výkyvům či nenadálým událostem. Důkazem je i nedávný nárůst cen plynu kvůli hrozbě stávky v australských LNG terminálech. Oproti loňsku však trh v létě vykazuje i dva odlišné rysy. Firmy a obce nyní mnohem častěji uzavírají nové smlouvy na dodávky energií, výrazně roste také poptávka po kombinaci fixace ceny na zimu se spotovým produktem na jaro a léto. Současnou optikou se jedná o ideální řešení i vzhledem k očekávanému podzimnímu růstu cen energií, popisuje ve svém komentáři jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek.
28. 8. 2023 Lesensky.cz Energetika

97. Rizika fotovoltaiky

Růst obliby fotovoltaiky je tak vysoký, že pokud by se realizovaly všechny vydané smlouvy o připojení pro FVE, znamenalo by to téměř dvojnásobné zatížení přenosové soustavy oproti současnému stavu ve špičce. Pro stabilitu sítě to znamená velké riziko.
23. 8. 2023 Lesensky.cz Energetika

100. Levnou energii jsme si zakázali

Přinášíme pozoruhodný článek hlavního ekonoma České spořitelny, který byl publikován na webu kurzy.cz a vychází z amerických pramenů. Je to text k zamyšlení nejenom nad samotným problémem ceny energií, ale měl by vést i k úvaze, zda nastolená cesta urychleného masového nasazování obnovitelných zdrojů za každou cenu, je opravdu promyšlené a odpovědné řešení.
10. 8. 2023 Obec a finance Energetika
Bylo nalezeno 164 záznamů.