Archiv článků (rubrika Energetika)

Bylo nalezeno 95 záznamů.

51. Pozor na energošmejdy

Jedním z nejčastějších podání na energetické zprostředkovatele, se kterými se aktuálně obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad (ERÚ), je porušování zákazu podomního prodeje. Stížnosti na tento problém se kupí i na obcích. ERÚ proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) připravuje informační kampaň cílenou kromě spotřebitelů také na zastupitele měst a obcí, jak mohou nájezdům tzv. energošmejdů zabránit.
26. 4. 2023 Obec a finance Energetika

52. Moravskoslezský kraj zdarma nabízí obcím energetické poradenství

Zkušenosti z provozu více než tisícovky veřejných budov, návrhy okamžitých úsporných opatření i investic do nových technologií a také šance zapojit se do tzv. komunitní energetiky. Zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra (MEC) se v těchto týdnech setkávají s primátory a starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje a informují je o možnostech, jak ušetřit na energiích. Vzniká Centrum veřejných energetiků.
21. 4. 2023 Moravskoslezský kraj Energetika

53. Obnovitelné zdroje instalujte s rozmyslem

V České republice bylo loni zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren, které mají celkový výkon 288,8 megawatt (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. Na dvojnásobek stoupl i počet instalovaných tepelných čerpadel, loni si jich Češi pořídili kolem 60 000. Novela energetického zákona, přijatá počátkem letošního roku, podmínky pro instalaci obnovitelných zdrojů energie ještě více uvolnila. Bezhlavá instalace obnovitelných zdrojů energie však může narušit statiku budov i zvýšit hlučnost.
19. 4. 2023 Obec a finance Energetika

54. Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody

Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.
18. 4. 2023 MŽP ČR Energetika

55. Hejtmani uhelných regionů podepsali na Ministerstvu životního prostředí vodíkové memorandum

Memorandum Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje je společným krokem ke spolupráci v oblasti využití vodíku, a to jak v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií, tak v koordinaci rozvoje konceptu „vodíkových údolí“. V návaznosti na memorandum podepsali hejtmani také deklaraci s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), která vyjadřuje společný zájem na dosahování klimatických cílů, kvalitě životního prostředí a prosperitě České republiky a jejích regionů.
5. 4. 2023 MŽP ČR Energetika

56. Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice, v budoucnu očekává významné úspory energií

Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný minulý týden krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.
5. 4. 2023 Liberecký kraj Energetika

57. Připojování výroben elektřiny

Očekávaný rozvoj komunální energetiky přinese řadu problémů, které budou obce muset řešit. Jedním z nich bude připojení nových výroben elektrické energie k rozvodné síti. Z hlediska počtu budou nové výrobny většinou malé fotovoltaické elektrárny připojené v odběrných místech zákazníků na hladině nízkého napětí (NN). Z hlediska vyrobeného objemu však dominují projekty velkých zdrojů jak na hladině nízkého napětí, tak na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí (VN a VVN).
3. 4. 2023 ERÚ Energetika

58. Další zpřísnění pravidel

V rámci závazků, které stanoví Zelená dohoda pro Evropu dojde v EU k dalšímu zpřísnění pravidel pro zvýšení energetické účinnosti. Evropská Komise vítá předběžnou dohodu, jíž bylo dosaženo v minulých dnech s Evropským parlamentem a Radou ohledně reformy a posílení směrnice EU o energetické účinnosti. Znovu se tak potvrzuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
30. 3. 2023 Obec a finance Energetika

59. Největší solární elektrárna v Česku by mohla vyrůst na letišti Hradčany v Ralsku

Na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku by mohla vyrůst největší solární elektrárna v Česku. Liberecký kraj si nechal zpracovat studii řešení na báňské univerzitě v Ostravě. Krajští zastupitelé dostali koncem února informaci o třech navržených variantách a pokračování přípravy další studií proveditelnosti přírodní verze návrhu. V této fázi s výstavbou nesouhlasí ani zástupci města Ralska.
10. 3. 2023 Obec a finance Energetika

60. URBATECH nabídne komunální techniku, elektromobily i konference nejen o energetické soběstačnosti obcí

Českobudějovické Výstaviště bude od 30. března do 1. dubna 2023 hostit veletrh URBATECH. Návštěvníci třídenní výstavy, určené jak pro samosprávu, tak pro širokou veřejnost, se mohou blíže seznámit mimo jiné s komunální technikou, nebo si například otestovat elektromobily. Dvoudenní odborná konference pro samosprávu pak bude zaměřená mimo jiné na hospodaření s vodou nebo energetickou soběstačnost.
6. 3. 2023 Urbatech Energetika

61. Energetické společenství jako cesta k větší nezávislosti

Královéhradecký kraj zvažuje možnost vytvoření krajské komunity měst, obcí, podniků, bytových družstev i jednotlivých občanů, kteří by mezi sebou sdíleli elektřinu a zvýšili tak svou energetickou nezávislost. Kraj nechá připravit studii, která bude podkladem pro další kroky.
10. 2. 2023 Královéhradecký kraj Energetika

62. Komunitní elektrárny pokryjí více než 80 % spotřeby domácností

Ačkoliv je komunitní energetika vzhledem k cenám energií stále diskutovanějším tématem, její dynamičtější rozvoj u nás pořád brzdí chybějící legislativa. Chystaná novela energetického zákona by měla zejména dovolit sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými odběrnými místy a umožnit tak efektivně nakládat s vyprodukovanými přebytky energie. Vedle fotovoltaiky by do budoucna mělo být možné efektivně naplnit potenciál i dalších komunitních zdrojů, jako jsou větrné elektrárny či biometanové stanice.
1. 2. 2023 Lesensky.cz Energetika

63. Podpora střešní fotovoltaiky

Skupina ČEZ vybuduje v rámci své strategie Čistá Energie Zítřka do konce roku 2030 až 6000 MW nových obnovitelných zdrojů, v čele právě s fotovoltaickými elektrárnami. Vedle výstavby velkých fotovoltaických zdrojů chce ČEZ v této oblasti bezemisní energetiky podpořit nejen transformaci českého průmyslu, ale také veřejné správy a domácností směrem k úsporné ekonomice.
26. 1. 2023 Obec a finance Energetika

64. Transformace energetiky v Litovli

V současné době třetinu tepelných potřeb města Litovel zajišťují dvě oddělené soustavy zásobování teplem, ročně se jedná o více než 50 tisíc GJ tepla. Zdrojem energie je zemní plyn a i přesto, že asi polovina takto vyráběného tepla je efektivně vyráběna v plynových kogeneračních jednotkách, systém není schopen „absorbovat“ extrémní ceny plynu, čímž se celý provoz i ceny pro koncové zákazníky prodražují.
25. 1. 2023 Obec a finance Energetika

65. Příklad komunální FVE – vyrobená energie se efektivně upotřebí přímo v obci

Až do konce března 2023 mohou obce v programu RES+ z Modernizačního fondu čerpat štědrou finanční podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky nekomerčních budov. Vlastní zelená energie pomůže v době rostoucích cen obecnímu rozpočtu a podpoří komunální energetickou soběstačnost. Podmínkou k získání dotace je spotřeba minimálně 80 % vyrobené elektrické energie přímo v obci. Podívejme se na modelový příklad, jak může takový efektivně nastavený projekt komunální fotovoltaiky vypadat.
21. 12. 2022 SFŽP ČR Energetika

66. MŽP letos podpořilo téměř 50 tisíc solárních elektráren na střechách domů

Vysoké ceny energií významně zvyšují zájem o dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren. Jen za letošek Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun. Klíčovou finanční pomoc na cestě k energetické soběstačnosti Česka hrají Modernizační fond, Národní plán obnovy a také zejména domácnostmi vyhledávaný program Nová zelená úsporám. V podpoře výstavby fotovoltaických systémů i rozvoji komunitní energetiky bude ministerstvo intenzivně pokračovat i v příštím roce.
8. 12. 2022 SFŽP ČR Energetika

67. Kraj připravuje další projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov ve svém vlastnictví

Rada Kraje Vysočina schválila tři projekty na umístění fotovoltaických elektráren a dva projekty na zateplení veřejných budov k projektové přípravě. Nejblíže k realizaci má projekt Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně za 150 milionů korun, další čtyři budou následovat. Celkové odhadované realizační náklady na připravované akce jsou 650 milionů korun s možnou dotací až 50 % z Operačního programu Životní prostředí.
5. 12. 2022 Kraj Vysočina Energetika

68. Dlouhé čekací lhůty na instalaci solárních panelů nahrávají lepšímu plánování, FVE řešení je možné kombinovat s dalšími typy úspor

Poptávka po fotovoltaických řešeních šla v uplynulých měsících strmě nahoru. Podniky, které drtí vysoké ceny energií, ale také města a obce hledají co nejrychlejší cestu k úsporám. Vzhledem k obrovskému zájmu o energii ze slunce si však většinou musejí několik měsíců počkat. Úsporu tak dnes sice zájemci nezískají ihned, na druhou stranu ovšem mají možnost si fotovoltaické řešení řádně naplánovat. A prověřit i další možnosti, kde se dá ušetřit.
15. 11. 2022 Lesensky.cz Energetika

69. Zjednodušení staveb solárních panelů

MMR přichází s dalším zjednodušením stavby solárních panelů, které mohou přispět k řešení energetické krize. Nově bude možné instalovat solární panely pro výrobu elektřiny do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon.
11. 10. 2022 OF 4/2022 Energetika

70. Energetická soběstačnost venkova by se měla cíleně posilovat

Raketový růst cen energií, který fatálním způsobem zvyšuje náklady na výrobu a provoz čehokoli, staví nejen občany naší země, ale samozřejmě také podnikatele, a stejně tak obce a města před rozhodnutí, na jaký energetický mix v budoucnosti vsadit.
20. 9. 2022 OF 2–3/2022 Energetika

71. Cesta k energetické soběstačnosti obcí: Praktický návod ukáže, jak na to

Brno – Až 80 % spotřeby domácnostní může podle studie EGÚ Brno pokrýt komunitní energetika. Po dvou letech života s pandemií koronaviru a nynější energetickou krizí se ukazuje, že centrální řízení státu je pomalé. Samostatnost obcí a decentralizace energetiky tak může být cestou ke snižování dopadů energetické krize na české občany. Vzhledem k tomu, že zavedení komunitní energetiky do energetického zákona ČR se pravděpodobně uskuteční do konce letošního roku, mohou obce už nyní začít řešit budování vlastních obnovitelných zdrojů tak, aby byly příští zimu už částečně energeticky soběstačné. K tomu jim pomůže dokument Jak na solární elektrárny v obci, který zpracovala Unie komunitní energetiky (UKEN).
9. 9. 2022 UKEN Energetika

72. Fotovoltaika, flexibilita či optimalizace provozu – jak nejčastěji šetří na energiích tuzemské firmy a obce?

Vysoké ceny energií výrazně nasvítily řadu možností, jak na této položce ušetřit. Firmy, municipality či SVJ tak podobně jako běžné domácnosti více tíhnou k fotovoltaice, výjimkou ale nejsou ani výměny starých kotlů či osvětlení. Podniky a obce se zároveň více než dříve snaží ušetřit na distribuční složce u elektřiny, do popředí se v posledních měsících dostává také takzvaná flexibilita. Firmy díky ní mohou pronajímat své zdroje energie nebo zařízení a monetizovat jejich fungování. V některých případech pak podniky vyrábí elektřinu i pomocí dieselových agregátů, náklady na produkci jsou totiž nižší než spotové ceny na trhu.
29. 8. 2022 Lesensky.cz Energetika

73. Jak by se municipality měly připravit na přechod na komunitní energetiku?

Měst a obcí, které se rozhodly zvýšit vlastní energetickou soběstačnost, neustále přibývá. Považuji za velmi pozitivní, že se v médiích stále častěji objevují zprávy o rozhodnutí dalších měst instalovat fotovoltaické panely na budovy škol či úřadů. Další krok, jak energii z obnovitelných zdrojů distribuovat co nejefektivněji (například i mezi občany města), přináší přechod na komunitní energetiku.
1. 8. 2022 AKE ČR Energetika

75. Distribuční složka u energií – obce kvůli ní tratí statisíce

Řada tuzemských obcí a firem při současných cenách energií zanedbává nastavení distribuční složky u elektřiny, která však umožňuje výrazně zredukovat náklady. V případě obcí či měst se může jednat i o statisíce korun ročně, nejčastěji díky výměně naddimenzovaných jističů a přenastavení špatně zvolené sazby. Podniky pak zpravidla doplácí na nevhodně nastavené rezervované kapacity, často je překračují a platí zbytečně velké náklady navíc. Řešením je pro ně instalace hlídání maxim spotřeby či změny v nastavení procesů při startu provozu podniku.
11. 7. 2022 Lesensky.cz Energetika

76. Litultovice berou energetickou budoucnost do vlastních rukou a žijí ze slunce

Litultovice na Opavsku si samy vyrábějí bezemisní energii v solární elektrárně umístěné na budově mateřské školky a spotřebovávají ji v dalších devíti objektech. Moderní měřící technika od ČEZ přináší obci i místním lidem detailní přehled o spotřebě a přetocích do sítě. Projekt, který nedávno obsadil 2. místo v soutěži „Inovativní obec 2030“, vznikl díky spolupráci městyse Litultovice, útvaru inovace společnosti ČEZ a Místní akční skupiny Opavsko.
18. 1. 2022 Skupina ČEZ Energetika

77. Kladno, Kuřim či Brno řeší využití fotovoltaiky na městských střechách. Pomáhá jim analýza oslunění z leteckých snímků

Větší podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tímto tématem se v poslední době zabývá stále více obcí a měst v České republice. V Kladně, Kuřimi či v Brně si v nedávné době nechali zpracovat analýzu oslunění z leteckých snímků. Ta jim pomůže vybrat střechy budov, které jsou pro instalaci solárních panelů nejvhodnější.
18. 1. 2021 Lesensky.cz Energetika

78. Zájem jihočeských měst a obcí o energeticky úsporná opatření stoupá

Zastupitelé Jihočeského kraje schválili dotaci, kterou podpoří činnost spolku Energy Centre České Budějovice (ECČB). Projekt „Nezávislé poradenství, osvětové akce a přeshraniční spolupráce pro Jihočeský kraj“ pomůže zlepšit hospodaření s energií, zavést smysluplná energeticky úsporná opatření v jihočeských městech a obcích a zvýšit informovanost v oblasti efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů.
17. 8. 2020 Energy Centre České Budějovice Energetika

79. Města a obce mohou zjistit, zda se jim vyplatí fotovoltaika, aniž by musely lézt na střechu. Díky analýze z leteckých snímků

Udržitelnost a obnovitelné zdroje. To jsou témata, kterými se místní samosprávy v posledních letech zabývají stále více. Vedení Brna si tak v minulých měsících nechalo zpracovat analýzu oslunění střech ve městě. Magistrát i občané tak nyní vědí, na které budovy by se jim vyplatilo instalovat fotovoltaické systémy. Na samotné střechy přitom nikdo nemusel, analýza se dělala z leteckých snímků.
18. 3. 2020 Lesensky.cz Energetika

80. Město Litoměřice motivuje své organizace k úsporám energií, ročně díky tomu ušetří skoro 3 miliony Kč

Česká města a obce dokazují, že úspory energií mohou mít pro jejich fungování nezanedbatelný přínos. Zastupitelům města Litoměřice se daří motivovat k úsporám energií veškeré své organizace, díky čemuž ročně ušetří téměř 3 miliony korun. Malá obec Haňovice na Hané zase díky úzké spolupráci s místním družstvem nejen snížila spotřebu energie, ale vytváří také nová pracovní místa. Oba projekty byly za svůj přínos nominovány v 8. ročníku soutěže Ekologický oskar.
11. 8. 2016 Lesensky.cz Energetika

83. Úspory energií: Jak je co nejefektivněji využít?

Další z dílů seriálu Obec 21. století se bude zabývat možnostmi energetických úspor v obcích a jimi vlastněných objektech. Tyto informace však budou užitečné pro každého, komu nejsou lhostejné jednak ekologické aspekty způsobené zastaralými a jinak nevhodnými technologiemi, ale především náklady vynaložené na provoz jejich stavby. Na následujících stranách budou stručně popsána jednotlivá opatření, jejichž realizací lze úspor dosáhnout, a také možnosti získání dotací a jiných možností financování těchto opatření.
6. 1. 2015 EnviPartner Energetika

84. Malé vodní elektrárny přibývají, ale pomalu

Energie vody a vodních toků, byla středem zájmu lidí od nepaměti a v České republice má využití vodní energie dlouhou tradici. Jak na tom dnes jsou malá vodní díla, vyplatí se je obnovovat či stavět, a jaká bude jejich budoucnost?
13. 8. 2014 OF 3/2014 Energetika

85. Litoměřice se zhlédly v udržitelné energetice

Počátkem letošního roku zprovoznilo město na úpatí Českého středohoří, Litoměřice, tři fotovoltaické elektrárny na střechách městských objektů. Jde o další krok zapadající do koncepce nízkoemisní energetiky. A také cesta k cíli – stát se energeticky soběstačným městem.
16. 4. 2014 OF 1/2014 Energetika

86. Export elektřiny pomáhá řídit elektrizační soustavu

Česká republika má v Evropě specifické postavení a právem je brána za srdce Evropy. Tento status se promítá i do oblasti elektroenergetiky. Přes přenosovou soustavu ČR protéká proud ve všech směrech, a to nejen k tuzemským, ale i zahraničním odběratelům.
28. 12. 2011 OF 4/2011 Energetika

87. Vítr ve službách energetiky – a problémy přenosových sítí

Přes polovinu české spotřeby energie pokrývá zemní plyn a ropa – paliva, jejichž ceny jsou dlouhodobě nestabilní. Cílem Evropské unie je snížit emise CO2, ale i závislost na vnějších zdrojích. Jedním z možných řešení je využívání přírodních zdrojů. Solární i větrné parky jsou výzvou pro investory, ale problémem provozovatelů energetických sítí.
10. 12. 2010 OF 4/2010 Energetika

88. Solární liga měst a obcí pokračuje

Také v letošním roce probíhá Solární liga, ve které mohou města a obce soutěžit ve využívání solární energie. V souhrnné kategorii bylo v loňském 6. ročníku přihlášeno již 661 měst a obcí, které soutěžily s instalacemi termických i fotovoltaických systémů. Soutěž vyhlašuje Liga ekologických alternativ.
23. 8. 2010 OF 3/2010 Energetika

89. Fotovoltaika ve světle budoucnosti

Energetickou veřejností letos hýbe jedno velké téma: fotovoltaika a energie vyrobená z obnovitelných zdrojů. Diskusi odstartoval provozovatel přenosové soustavy – společnost ČEPS – když počátkem února zaslal distribučním společnostem dopis, v němž je žádá o pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení dalších nových větrných a fotovoltaických elektráren.
27. 7. 2010 OF 2/2010 Energetika

90. Obce mohou získat nové zdroje energie

Zájem o projekty obnovitelných zdrojů, nejvíce o výstavbu fotovoltaických elektráren, narůstá na straně obcí i soukromých zájemců. Realizace a financování těchto projektů však přináší řadu překážek. Jak co nejvíce eliminovat byrokracii? A jak nejlépe nastavit podmínky spolupráce veřejného a soukromého sektoru, který je v tomto případě nevyhnutelný?
29. 4. 2010 OF 1/2010 Energetika

91. Příležitost investovat do energetických projektů s podporou státu a EU se nemusí opakovat

Významnou roli při rozšiřování energetických zdrojů a zajištění bezpečnosti dodávek energií pro obyvatelstvo mohou hrát také územně samosprávné celky. Co je v České republice stále spíše výjimkou, je ve vyspělých zemích Evropské unie zcela běžné: obce, města či místní vlády vlastní a provozují vlastní energetické zdroje.
18. 3. 2009 OF 1/2009 Energetika

92. Sluneční injekce z radnic

Z městské kasy začali lidem dávat příspěvky na instalace solárních kolektorů – jako první u nás – v Litoměřicích. Jaký je přínos těchto podpor po osmi letech? Skoro sto takto dotovaných solárních zařízení. Severočeské město s 25 tisíci obyvateli nemá mezi srovnatelnými sídly konkurenci, pokud jde o četnost systémů s teplovodními kolektory k ohřevu vody či k přitápění.
28. 11. 2008 Finanční podpora solární energii Energetika

93. Solární panely nebo fotovoltaika?

Odhadem se v ČR 85 % teplé užitkové vody ohřívá buď elektřinou nebo plynem. Je až s podivem, že státní programy úspor energie se touto problematikou nezabývají a pouze operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ji nevylučuje. Státní fond životního prostředí z programů pro bytové domy úspory tepla přímo vyřazuje.
25. 8. 2008 OF 3/2008 Energetika

94. Ofenzíva slunečních elektráren

Tradičním vyhlášením sídel, která si u nás vloni nejlépe vedla v Solární lize ČR, soutěži obcí a měst ve využívání energie Slunce, byl 14. ledna v Ostravě při veletrhu Infotherma na výstavišti Černá louka završen již 4. ročník tohoto klání o sluneční body.
6. 5. 2008 OF 1/2008 Energetika

95. Sbírejte sluneční body

Má-li našinec oči otevřené a projede dnes v Německu napříč Bavorskem či Badensko-Wurttembergskem maně se mu vkrádá myšlenka – zde začala solární revoluce! Ano na střechách a dokonce v pozemních areálech dnes u našich sousedů přibývá slunečních kolektorů na ohřev vody i fotovoltaických článků k přímé produkci elektřiny takovým tempem, že zmíněné označení není nijak nadsazené.
23. 7. 2004 OF 3/2004 Energetika
Bylo nalezeno 95 záznamů.