Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 441 záznamů.

53. Cykloturistika je na vzestupu, Moravskoslezský kraj pokračuje v její podpoře

Moravskoslezský kraj nabízí finance na rozvoj sítě cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Městům a obcím nabízí celkem 20,5 milionu korun. Finance jsou určené na pořízení projektové dokumentace, samotné budování cyklostezek a nově i na realizaci doprovodné infrastruktury, jako jsou odpočívadla, značení a další mobiliář.
8. 12. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

54. Aktualizace sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na rok 2024

S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024. Takto zveřejněná sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a pro stočné platí pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (NPŽP). K úpravě došlo v důsledku úpravy sazby DPH na vodné a stočné z 10 % na 12 %.
6. 12. 2023 SFŽP ČR Dotace

56. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří více než 17 milionů korun

Zastupitelé schválili 38 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 17 milionů korun. Největší dotace míří do Nové Vsi na nové chodníky (1 386 000 Kč). V Malé Hraštici na Příbramsku podpora od kraje bude využita na novou čističku odpadních vod (1 054 000 Kč).
29. 11. 2023 Středočeský kraj Dotace

57. Rozsáhlý systém dotací je nákladný a obtížně řiditelný

NKÚ vydává v pořadí už 16. zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v České republice – tzv. EU report. V něm hodnotí, jak ČR hospodaří s dotacemi získanými z rozpočtu EU na nejrůznější projekty. Že nejde o málo peněz, dokládá fakt, že například jen v rámci programového období 2014–2020 (PO14+) příjemci dotací do konce března 2023 čerpali z alokace vyčleněné dohodou o partnerství 579 mld. Kč.
27. 11. 2023 NKÚ Dotace

58. Realizace strategických projektů v uhelných regionech se blíží

Celkem šest strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) LERCO, Černá kostka, CEPIS, REFRESH, TPA a POHO park z Moravskoslezského kraje již prošlo hodnocením výběrové komise a první z nich – Černá kostka dnes získala rozhodnutí o poskytnutí dotace. Může tedy na svůj záměr začít čerpat dotační podporu. Další schválené projekty by měly obdržet rozhodnutí ještě do konce tohoto roku.
16. 11. 2023 MŽP ČR Dotace

59. Nový dotační titul pomůže zajistit projekty na podporu prevence kriminality u dětí a mládeže v Ústeckém kraji

Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024, to je nový dotační titul, který zástupcům měst a obcí představil Jiří Kulhánek, první náměstek hejtmana. Města a obce si budou moci o finance z dotačního programu žádat od 12. do 20. prosince 2023. Podat bude možné až tři žádosti v maximální celkové výši 500 tisíc korun. Dotační titul je určen pro podporu projektů zaměřených na prevenci kriminality u dětí a mládeže.
16. 11. 2023 Ústecký kraj Dotace

60. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů

Výzva v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, kterou v červnu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je nadále otevřená. Města, obce a kraje tak stále mohou přihlašovat své projekty, a to minimálně do konce roku 2023. Jedná se o výzvu č. VI. Program podporuje revitalizaci brownfieldů. Jedná se například o renovaci budov pro dosažení energetických úspor nebo demolici a výstavbu nových energeticky úsporných objektů.
10. 11. 2023 Liberecký kraj Dotace

62. MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo 150 milionů korun. Příjem žádostí MMR zahájí 20. listopadu 2023.
2. 11. 2023 MMR ČR Dotace

63. Na obnovu kulturních památek a na vybavení knihoven pro rok 2024 vyčlení Středočeský kraj 60 miliónů korun

Dotační program na obnovu památek a program na podporu knihoven jsou dva dotační programy z Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2024, v rámci kterého kraj plánuje rozdělit celkem 60 milionů korun. Na obnovu kulturních památek je přitom určeno 58 milionů. Krajští zastupitelé dnes dali oběma dotačním programům zelenou. Příjem žádostí do obou programů bude otevřen na začátku příštího roku.
31. 10. 2023 Středočeský kraj Dotace

64. MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.
30. 10. 2023 MMR ČR Dotace

65. Karlovarský kraj vyhlásil další balík dotačních programů

Karlovarský kraj pokračuje ve vyhlašovaní dotačních titulů na příští rok. Zastupitelé na pondělním zasedání schválili programy z priority 2, které spadají pod kulturu a sociální oblast. Žadatelé se již nyní mohou seznámit s jejich podrobnými pravidly na webu kraje, přičemž příjem žádostí bude spuštěn na konci listopadu a na začátku prosince.
26. 10. 2023 Karlovarský kraj Dotace

66. V programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 byly podpořeny první projekty

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027, které se konalo ve dnech 19. až 20. října 2023 v polském městě Wisla, byly podpořeny první projekty, a to ve dvou prioritách – Cestovní ruch a Spolupráce institucí a obyvatel. Tak jako v předchozích pěti přeshraničních programech byli hned v úvodních kolech výzev současného programu nejúspěšnějšími žadatelé z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství.
25. 10. 2023 Královéhradecký kraj Dotace

68. Bartoš: Podporu pro obce a kraje musíme přesně zacílit

Jak dosáhnout toho, aby podpora regionálního rozvoje z evropských fondů a dalších zdrojů měla maximální efekt, bylo náplní jednání Národní stálé konference na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony o tom debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky.
23. 10. 2023 MMR ČR Dotace

69. MMR dalo zelenou projektům komunitně vedeného místního rozvoje v IROP 2021–2027

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal první dvě rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zelenou dostaly integrované projekty CLLD pro MAS Posázaví a MAS Opavsko. V Peceradech v Posázaví se budou rekonstruovat chodníky a autobusová zastávka ve výši 1,1 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). ZŠ Hrabyně na Opavsku projde modernizací za 2,8 milionu korun z EFRR. Tyto první rozhodnutí o poskytnutí dotace zvýší bezpečnost pro pěší a podpoří kvalitní vzdělávání.
23. 10. 2023 MMR ČR Dotace

70. Střechy plzeňských škol a školek se zelenají – a mohou i další

Nejsou jen zpestřením, ale mnohdy i jedinou cestou, jak např. zmírnit přehřívání tříd nad vstupní halou školy. Zlepšují tedy mikroklima skrze vegetaci a celkově potřebné zadržování srážkové vody. Dalších benefitů je celá řada a u školských zařízení je to v neposlední řadě i význam vzdělávací.
20. 10. 2023 ENVIC Dotace

71. MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun. Prioritně MMR podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů. Obnovené komunikace pomohou zlepšit kvalitu života tamních obyvatel.
19. 10. 2023 MMR ČR Dotace

72. MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra

Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští dvě výzvy na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.
18. 10. 2023 MMR ČR Dotace

73. Z Modernizačního fondu půjde 3,5 miliardy korun na energetické úspory památkových budov a veřejných budov v Praze

Je tu další finanční injekce na zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti veřejných budov. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) uvolňují z programu ENERGov celkem 3,5 miliardy korun na projekty komplexních revitalizací veřejných budov. Částka je rozdělena na dvě části – dvě miliardy míří na renovace památkových budov po celém Česku, miliarda a půl na renovace veřejných budov v Praze. Příjem žádostí spouštíme od 16. října 2023.
13. 10. 2023 MŽP ČR Dotace

74. Jihomoravský kraj dá další peníze na čističky a kanalizaci

Například záměr obce Prusy-Boškůvky nebo navýšení kapacity čistírny odpadních vod v Dolních Dunajovicích – nejen tyto projekty se podaří realizovat pomocí 23 milionů korun, které navíc Jihomoravský kraj uvolnil na vodní hospodářství ze svého rozpočtu. Na své schůzi (11. října 2023) takto rozhodli krajští radní. Definitivně záměr musí schválit ještě zastupitelstvo začátkem listopadu.
13. 10. 2023 Jihomoravský kraj Dotace

75. S podporou Karlovarského kraje se daří chránit lesy na území regionu

Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích. Prostředky poputují na ochranu lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům a na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zpracováním nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů. Část dotací již odsouhlasila Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání, další ještě musí schválit krajští zastupitelé. Celkem by žadatelé měli obdržet necelých 6 milionů korun.
13. 10. 2023 Karlovarský kraj Dotace

76. Vodovody místo provizorních suchovodů, MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody

V reakci na zhoršující se dostupnost vody a negativní dopady sucha v České republice vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mimořádnou dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Investice míří na výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících úpraven vody. Prostředky pomohou financovat připravené vodárenské projekty, které jsou navázány na již podpořený projekt v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na výstavbu kanalizace.
11. 10. 2023 SFŽP ČR Dotace

78. Na 40 milionů korun čeká na žadatele v prvním balíku vyhlášených dotačních programů z oblasti kultury

16. a 17. října – to jsou dva termíny, kdy startuje příjem žádostí o podporu hned z několika dotačních titulů v oblasti kultury pro příští rok. Konkrétně půjde o program na podporu kulturních aktivit, program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a v neposlední řadě o program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře.
5. 10. 2023 Karlovarský kraj Dotace

79. Firmy, obce a výzkumné organizace mohou žádat o  dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala dnes přijímat žádosti o dotace ve výzvě Služby infrastruktury – ITI (integrované územní investice). Firmy, obce a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.
2. 10. 2023 API Dotace

82. Ministr životního prostředí Per Hladík představil v Plzni dotace na energetické úspory veřejných budov z Operačního programu Životní prostře

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na komplexní zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky, oznámil dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na návštěvě Plzeňského kraje.
26. 9. 2023 MŽP ČR Dotace

83. Do Operačního programu Spravedlivá transformace byly předloženy již desítky projektů

Operační program Spravedlivá transformace, který má napomoci zmírnit negativní dopady ukončení těžby uhlí v nejvíce zasažených regionech České republiky a usnadnit přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice, již naplno běží. Pro Karlovarský kraj je z něho vyčleněno na 6,3 miliardy korun. O tom, jak si nyní stojíme s přípravou projektů a jaké jsou otevřené výzvy, z nichž mohou žadatelé čerpat podporu na realizaci svých aktivit, informoval radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.
26. 9. 2023 Karlovarský kraj Dotace

84. NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace a obce

Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce. Cílem výzev 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice pod 10 mil. Kč a 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč je podpora výstavby a technického zhodnocení regionální sportovní infrastruktury a podpora spolků a územních samosprávních celků. Cílem Výzvy 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023 je podpora výstavby a technického zhodnocení u typizovaných sportovních zařízení, která splní závazné standardy a parametry stanovené výzvou. K ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října ve 12.00.
25. 9. 2023 NSA Dotace

85. Ministr Hladík: Jde nám o budoucnost i lepší životní prostředí Ústeckého kraje, program Spravedlivá transformace pomáhá modernizaci regionu

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za cíl pomoct regionům, které jsou negativně ovlivněné dopadem odklonu od uhlí a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Program umožňuje lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Ministr životního prostředí Petr Hladík předložil vládě dokument, který shrnuje přínosy programu a zároveň obsahuje zaměření a stav přípravy plánovaných strategických projektů v Ústeckém kraji. Ty představují polovinu z celkové alokace pro Ústecký kraj, která činí zhruba 15 miliard korun.
21. 9. 2023 MŽP ČR Dotace

86. MMR poskytlo 33,4 miliardy korun na zlepšení kvality života v uhelných regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo vyhodnocení podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj za programové období 2014–2020. Ve třech uhelných regionech podpořilo celkem 2878 projektů. Na zlepšení kvality života resort poskytl prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 33,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
21. 9. 2023 MMR ČR Dotace

87. Nové dotační programy MŽP

Dotační programy Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) a Oprav dům po babičce se spouštějí. Žádosti o dotace pro bytové domy je možné podávat od 19. září, na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce o týden později, tedy od 26. září.
20. 9. 2023 Obec a finance Dotace

88. MPO podpoří hybridní prodejny na venkově, nakoupit v nich můžete 24/7

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě podporuje provoz prodejen na venkově. Program Obchůdek 2021+ pomáhá s provozními náklady a projekt Česko platí kartou poskytuje podnikatelům platební terminál na jeden rok zdarma. Nyní se ministerstvo zaměřuje na podporu hybridních prodejen, které fungují 24/7.
19. 9. 2023 MPO ČR Dotace

89. Moravskoslezský kraj pomůže obcím řešit bioodpady, přispěje také na ekovýchovu

Moravskoslezský kraj nadále pomáhá obcím řešit odpadové hospodářství. Mezi 10 z nich rozdělil téměř 3 miliony korun na sběrné nádoby na bioodpad do domácností. Další 2 miliony korun pak přispěl na tři desítky projektů z oblasti enviromentálního vzdělávání a poradenství. Všechny tyto dotace schválili krajští zastupitelé na svém zářijovém jednání.
12. 9. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

93. Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2023 obcím téměř 49 milionů korun v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Všichni žadatelé uspěli.
30. 8. 2023 MMR ČR Dotace

94. Zlínský kraj finančně podpoří přípravu projektů 24 obcí

Částkou 4,690 milionu korun navrhuje Rada Zlínského kraje podpořit přípravu 24 obecních projektů. Finance z krajského Programu na podporu obnovy venkova jsou určeny na zpracování projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení. Rozhodnutí krajské rady ještě musí potvrdit krajští zastupitelé.
30. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

95. Krajští radní podpořili vodohospodářské projekty 15 obcí

Zajistit lidem zásobování kvalitní pitnou vodou a čištění odpadních vod má pomoci 15 projektů obcí ve Zlínském kraji, které aktuálně podpořila Rada Zlínského kraje. Vedení kraje navrhlo udělit obcím na projekty dotace v celkové výši dosahující téměř 37 milionů korun. Poskytnutí dotace ještě musí potvrdit krajské zastupitelstvo.
28. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

96. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří více než 35 milionů korun

Krajští radní schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun. Největší dotace míří putovat na výstavbu podzemních kontejnerových stání tříděného odpadu (1 948 000 Kč) v Přezleticích či na obnovu fasády tzv. Střelnice, historické budovy v Kouřimi (1 908 000 Kč). Návrh musí ještě projednat zastupitelé.
25. 8. 2023 Středočeský kraj Dotace

98. O IROP je velký zájem, svědčí o tom už 3000 žádostí o dotaci

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, registruje už přes 3000 podaných projektů v novém programovém období 2021–2027. Administrativní kola u jednotlivých projektů tak jedou na plné obrátky a IROP s Centrem pro regionální rozvoj České republiky nezastavuje, ale šlape do pedálů.
17. 8. 2023 MMR ČR Dotace

100. Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině

Za poslední čtyři roky podpořil Liberecký kraj v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Krajští radní schválili na svém včerejším jednání podporu dalších takových 18 projektů dohromady za 8 862 276 korun. Kromě podpory retence vody v krajině myslí kraj také na zemědělce, včelaře a lokální produkci. Proto krajská rada též odsouhlasila v této oblasti poskytnutí dotace ve výši 5 milionů korun celkem 55 žadatelům.
17. 8. 2023 Liberecký kraj Dotace
Bylo nalezeno 441 záznamů.