Archiv článků (rubrika Zahraničí)

Bylo nalezeno 59 záznamů.

51. Mezinárodní komparace zdanění nemovitostí

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která je v České republice výlučným příjmem obcí. Její výnos cca 5 mld. Kč představuje 3,5 % daňových příjmů a necelá dvě procenta celkových příjmů obcí.
5. 5. 2009 OF 1/2009 Zahraničí

52. Francouzské regiony zdaňují pohonné hmoty

Spotřební daně nepatří mezi časté zdroje rozpočtů samospráv. Ve Francii se však již druhým rok uplatňují přirážky ke spotřební dani z minerálních olejů, tedy pohonných hmot. Historie a konstrukce nového příjmu regionů si jistě zaslouží pozornost.
27. 10. 2008 OF 4/2008 Zahraničí

54. Desítky místních daní

Francie patří mezi země, v nichž má samospráva výrazné rozhodovací pravomoci, a to rovněž na straně příjmů. Daně zde stále tvoří zhruba polovinu všech zdrojů, ačkoliv v důsledku probíhající reformy se zvyšuje podíl náhrad zrušených daní, které následně získávají podobu dotace. Některé z velice zajímavých a různorodých daňových konstrukcí mohou být pro Českou republiku inspirativní, jiné spíše odstrašující.
30. 6. 2003 OF 2/2003 Zahraničí

55. Místní daně ve Francii

Početný soubor francouzských místních daní lze rozdělit na dvě skupiny: "čtyři staré" a ostatní. Neodborné, avšak běžně používané, označení první skupiny přesně vystihuje charakter nejvýznamnějších daní pro územní správu, ať již ve smyslu pozitivním či negativním.
27. 6. 2003 OF 1/2003 Zahraničí

56. Partnerství plná života

Marktredwitz (IDOR/ksr) – Jednou z nejdůležitějších forem přeshraniční spolupráce jsou partnerství mezi městy, neboť skýtají rámec pro nespočet rozmanitých projektů. Život do partnerských smluv však vnáší teprve různorodá kooperace a široká angažovanost občanů. Koordinační rada Česko-německého diskuzního fóra se proto rozhodla udělit v tomto roce cenu za nejlepší patnerský vztah, jež svou povahou a prezencí na veřejnosti přispívá k pronikání vzájemné spolupráce do všedního života obyvatel česko-německého pohraničí. Realizací projektu bylo pověřeno Česko-německé informační centrum IDOR.
12. 3. 2003 IDOR Zahraničí

57. Systém samosprávy ČR

OECD uskutečnila v roce 2000 projekt srovnání systémů fungování samosprávy v šesti zemích střední a východní Evropy. Kromě České republiky se do tohoto projektu zapojilo Polsko, Maďarsko a všechny tři pobaltské republiky. Projekt se uskutečnil v rámci „Fiscal Decentralisation Initiative“ (Iniciativy pro fiskální decentralizaci), na které se kromě OECD podílejí i Světová banka, Rada Evropy, Open Society Institute a UNDP.
15. 8. 2001 OF 3/2001 Zahraničí

58. Financování samosprávy v Maďarsku

V Maďarsku jsou veřejné finance podle působnosti a získávaných finančních zdrojů rozděleny do čtyř samostatných okruhů. Patří sem státní rozpočet, systém sociálního zabezpečení, oddělené fondy a místní rozpočty. Všechny čtyři kategorie jsou relativně nezávislé, disponují příjmy a uskutečňují vlastní výdaje.
4. 4. 2001 OF 1/2001 Zahraničí

59. Obce a regiony v Dánsku

Dánsko je malým unitárním státem, kde žije 5,3 mil. obyvatel na ploše 43 tis. km2. Má tři úrovně veřejné správy: ústřední vláda, regionální a obecní samosprávy. Dvě největší města, Kodaň a Frederiksberg, mají postavení obce i regionu.
13. 2. 2001 OF 5/2000 Zahraničí
Bylo nalezeno 59 záznamů.