Archiv článků (rubrika Sociální problematika)

Bylo nalezeno 529 záznamů.

51. Změna OSPODu odspodu

Název závěrečné konference více než tříletého evropského inovativního projektu je vypovídající pro všechny zasvěcené, ale méně pro širokou veřejnost. Pojďme proto stručně vysvětlit, na co čerpal Pardubický kraj finance Z Evropské unie a jak se to projeví v sociální péči o ohrožené děti a rodiny.
19. 6. 2023 Pardubický kraj Sociální problematika

52. Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.
9. 6. 2023 MF ČR Sociální problematika

53. Projekt Obědy do škol bude pokračovat, díky němu má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

Rada Středočeského kraje schválila vyhlášení Programu na podporu bezplatného stravování pro děti, žáky a studenty. Jedná se o pokračování akce „Obědy do škol“, do které je kraj dlouhodobě zapojen. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Program je nastaven pro školní rok 2023/2024. Zelenou musí dát ještě zastupitelé.
9. 6. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

54. Díky projektu Obědy do škol má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

Středočeský kraj je dlouhodobě zapojen akce „Obědy do škol“. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Pokračovaní projektu do roku 2025 podpořili na svém dnešním zasedání krajští radní.
15. 5. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

56. V ČR chybí zákon o sociálním bydlení

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2020, č. j. 7 As 40/2019-32 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 19. 12. 2018, č. j. 65 A 60/2018-69. Podle Ústavního soudu však v České republice chybí adekvátní úprava sociálního bydlení.
5. 5. 2023 Ústavní soud Sociální problematika

57. Změna pravidel pro veřejné opatrovnictví na obzoru?

Řadu let poukazuje Sdružení místních samospráv ČR na komplikace, které některým obcím přináší veřejné opatrovnictví osob s omezenou svéprávností. Výkon této soudem určené funkce nelze odmítnout, byť může znamenat výrazné zatížení kapacit dané obce.
3. 5. 2023 SMS ČR Sociální problematika

58. V Liberci proběhla konference na podporu sociálního a dostupného bydlení

O sociálním a dostupném bydlení v pátek 31. března 2023 v Liberci na konferenci s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraje, obce promluvil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček a také starostové obcí, ve kterých se programy podpory bydlení úspěšně rozvíjejí.
14. 4. 2023 APSZ Sociální problematika

59. Projekt se snaží podpořit sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel

Karlovarský kraj realizuje v letošním roce projekt „Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově“. Hlavním cílem je vytvoření systému podpory procesů sociálního začleňování na území Karlovarského kraje. Z krajské úrovně budou rozvíjeny aktivity zaměřené na sociální začleňování a budou zaváděna opatření, která by měla systémově vést ke snižování chudoby a jejímu mezigeneračního přenosu v regionu. Dalším cílem projektu je také rozšíření aktivit v tématech, jež doposud nebyla řešena, případně jen velmi okrajově.
14. 4. 2023 Karlovarský kraj Sociální problematika

60. MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.
21. 3. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

61. Liberecký kraj navyšuje kapacity v zařízeních sociálních služeb

Rada Libereckého kraje plní to, k čemu se zavázala ve své koaliční smlouvě. Postupně navyšuje kapacity pobytových služeb sociální péče, tentokrát čtyřiceti místy v budoucím Domově seniorů v Hrádku nad Nisou, na jehož stavbu se byl podívat hejtman Martin Půta. V areálu bude mít místo i lékařská ordinace, samostatné oddělení s osmi lůžky pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou.
2. 3. 2023 Liberecký kraj Sociální problematika

62. Výkonová úhrada přenesené působnosti obcí a její využitelnost v oblasti financování sociální práce

Optimální model financování přenesené působnosti obcí a krajů je hledán již mnoho let. U několika agend došlo ke stanovení výkonové složky, závislé zpravidla na počtu úkonů. Existují však typy činností, u nichž se spravedlivé ocenění „výsledku“ stanovuje jen velmi obtížně. Jednou z nich je výkon sociální práce.
27. 2. 2023 OF 5/2022 Sociální problematika

63. Rok 2023 ve znamení stability ve financování sociálních služeb

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdělení dotací na zajištění financování sociálních služeb v našem kraji. Letošní rok je výjimečný tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poprvé vyslyšelo připomínky krajů a částka na financování služeb byla navýšena tak, aby pokryla dlouhodobý propad v sociálních službách.
23. 2. 2023 Pardubický kraj Sociální problematika

64. Novinky v zastavování bezvýsledných exekucí

Podzim roku 2022 byl, pokud jde o exekuce, zejména ve znamení milostivého léta, tedy nástroje, který umožňuje při splacení jistiny a snížených nákladů exekuce významně snížit celkovou exekučně vymáhanou částku. Vedle milostivého léta jsou zde i další způsoby vyplývající z velké exekuční novely v zákoně č. 286/2021 Sb., jak dlouhodobě neúspěšně prováděné exekuce zastavit.
22. 2. 2023 OF 5/2022 Sociální problematika

66. Rodiny si samy řeknou, co potřebují, Olomoucký kraj je v tom podpoří

Rodiny nejlépe vědí, co potřebují, a proto se Olomoucký kraj zapojil do projektu Audit familyfriendlycommunity, který jim k tomu nabídne prostor. Sami obyvatelé se jeho prostřednictvím mohou zapojit do rozvoje míst, kde žijí. Úvodního projektového semináře se zúčastnil také Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí.
7. 2. 2023 Olomoucký kraj Sociální problematika

68. Mezi poskytovatele sociálních služeb Králevéhradecký kraj letos rozdělí 1,3 miliardy korun

Na provozu sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje půjde během letošního roku 1,3 miliardy korun. Je to o zhruba 150 milionů korun více než v loňském roce. Nárůst finanční podpory má kompenzovat inflaci, zvýšení cen energií a posílit prostředky na růst platů v oblasti sociální péče.
31. 1. 2023 Královéhradecký kraj Sociální problematika

69. APSZ pomůže čtyřiceti obcím řešit sociální vyloučení, spustila nový projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování v lednu odstartovala projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování podpořený z Operačního programu Zaměstnanost+. V jeho rámci poskytne odbornou podporu a poradenství čtyřiceti obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Cílem je dosáhnout zlepšení v oblastech, jako jsou bydlení, dluhy, zaměstnanost nebo bezpečnost. Součástí podpory bude také příprava výzkumů a analýz, které přinesou datové podklady pro plánovaná opatření.
27. 1. 2023 APSZ Sociální problematika

71. Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.
26. 1. 2023 MF ČR Sociální problematika

72. Obce na jižní Moravě chtějí být přátelské rodině

Rekordní počet – 17 jihomoravských obcí, měst nebo městských částí se přihlásilo do auditu obec přátelská rodině (audit familyfriendlycommunity). Smyslem auditu je pomáhat v obcích vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Jeho hlavním cílem je motivace občanů, aby měli zájem zasahovat do dění v obci a využili k tomu všech existujících možností, aby se jim v jejich obci dobře žilo.
16. 1. 2023 Jihomoravský kraj Sociální problematika

73. Obec, sociální práce a finance

Obce mají v sociální oblasti nezastupitelnou úlohu. Existuje však zásadní rozpor mezi odpovědností, která je s výkonem této agendy spojena, a prostředky, které mají místní samosprávy k dispozici.
10. 1. 2023 OF 4/2022 Sociální problematika

75. Vzniká zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021

Veřejný ochránce práv připomínkoval aktuální Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021. Vadilo mu například, že autoři Zprávy zařadili jeho snahu o širší diskuzi o tématech spojených s romskou menšinou do kapitoly týkající se takzvaného anticiganismu, tedy po bok případů slovních či fyzických útoků na Romy.
6. 1. 2023 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

77. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou podle ombudsmana na hraně svých možností

Problémy, které podle zjištění veřejného ochránce práv řeší takzvané OSPODy (orgány sociálně-právní ochrany dětí), jsou podobné napříč celou republikou. Jde především o přetížení stávajících sociálních pracovníků kvůli nedostatečnému obsazení úřadů. Zatímco povinností OSPODům přibývá, jejich vedení se potýká s vysokou fluktuací zaměstnanců a nezájmem nových uchazečů o výběrová řízení.
12. 12. 2022 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

78. Pilotní projekt zaměřený na stárnutí populace bude zpracován pro Vysočinu

Kraj Vysočina se připravuje na zapojení do klíčového projektu zaměřeného na stárnutí populace do roku 2050. Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava budou v následujících třech letech zpracovávat koncepci, která má v dlouhodobém horizontu připravit region na nutné kroky související se stárnutím populace.
12. 12. 2022 Kraj Vysočina Sociální problematika

79. Díky podpoře MPSV vznikly dětské skupiny pro 20 tisíc dětí

Pomáhají řešit dostupnost předškolní péče a představují alternativu k mateřským školám. Dětské skupiny, jejichž legislativní ukotvení bylo iniciativou MPSV, se staly významnou součástí systému předškolní péče v Česku. Od roku 2016 fungoval v rámci resortu projekt Podpora implementace dětských skupin. Jeho cílem bylo pomáhat jak se zřizováním, tak i následným provozem dětských skupin. Těch nyní funguje 1444 s celkovou kapacitou téměř 20 tisíc míst.
6. 12. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

80. Jak obce řeší sociální vyloučení? Agentura připravila praktický přehled opatření

V nově vydané příručce naleznou čtenáři výběr lokálních opatření vycházející ze zkušeností obcí, které ve spolupráci s Agenturou dlouhodobě řeší sociální vyloučení. Materiál s názvem Analýza nástrojů určených k prevenci a řešení sociálního začleňování na úrovni obce obsahuje pestrou škálu postupů využitelných v oblastech bezpečí, oddlužení, bydlení, komunitní práce, podpory rodiny, zaměstnanosti a zdraví.
5. 12. 2022 APSZ Sociální problematika

81. Na podporu obcí zprostředkovala Agentura pro sociální začleňování dvě miliardy

Téměř dvě miliardy korun se podařilo Agentuře pro sociální začleňování zprostředkovat obcím v rámci projektu Systémové zajištění sociálního začleňování. Hlavním cílem projektu bylo nastavit místní strategie sociálního začleňování, sestavit lokální realizační týmy a zprostředkovat financování plánovaných opatření. Zapojilo se 110 obcí a 1281 organizací. Starostové a zástupci zapojených organizací zhodnotili úspěšnou spolupráci s Agenturou během konference konané při příležitosti ukončení projektu.
29. 11. 2022 APSZ Sociální problematika

82. Moravskoslezský kraj potřebuje zaměstnávat více cizinců, proto podporuje zrušení kvót pro zahraniční pracovníky

Moravskoslezský kraj společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a dalšími partnery podporuje zrušení nebo alespoň rozšíření kvót pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Důvodem je kritický nedostatek pracovníků, kteří chybějí ve firmách.
29. 11. 2022 Moravskoslezský kraj Sociální problematika

83. Chceme řešit sociálně vyloučené lokality, říkají starostové z kraje

Pravidelná čtvrtletní setkávání s místními starosty a vedením kraje, to přislíbil ředitel odboru sociální integrace MPSV David Beňák na setkání regionálních politiků, kde se probíraly potřeby obcí zatížených sociálním vyloučením. Setkání volně navázalo na návštěvu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v Ústeckém kraji.
24. 11. 2022 Ústecký kraj Sociální problematika

84. Projekt Obědy do škol pomáhá už sedmým rokem, v tomto školním roce znovu zajistí tisícům dětí obědy zdarma

Díky projektu Obědy do škol, který organizuje MPSV, budou i v aktuálním školním roce zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. V projektu participují všechny kraje v České republice, důležité je ale také zapojení samotných škol. Oproti loňským 929 se letos připojilo 1204 školských zařízení, což je zatím s přehledem nejvíce za celou dobu fungování projektu. Rozpočet byl navíc zvýšen z původních 65 milionů na 137 milionů korun. Reagujeme tak mimo jiné na zvýšení cen potravin, a tím i obědů.
7. 10. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

85. Od ledna se navýší životní a existenční minimum, přídavky na děti vzrostou zhruba o 30 procent

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna. Půjde především o zvýšení životního a existenčního minima, které má vliv na výpočet výše řady sociálních dávek. Přibližně o 30 procent také vzrostou přídavky na děti. MPSV zároveň na příští rok chystá úpravu, která zajistí spravedlivější zacílení příspěvku na bydlení.
26. 9. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

86. Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
24. 8. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

89. Energetickou chudobu nedopustíme

Svaz měst a obcí ČR se jednoznačně vyjádřil ke kritické situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Již v průběhu ledna připravil a zaslal jednoznačnou pozici naší vládě. Ve vztahu k jednání Komise EU o perspektivách energetiky podpořil zařazení zemního plynu a jaderné energie mezi čisté zdroje.
18. 3. 2022 OF 1/2022 Sociální problematika

90. Sociální bydlení

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) představil výsledky kontrolního šetření, které poukazují na nízký počet podpořených sociálních bytů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), za který je odpovědný MMR coby řídící orgán. Celá řada žadatelů dokonce odmítla tuto dotaci s odůvodněním, že pro provoz sociálního bytu potřebuje zákon o sociálním bydlení.
16. 3. 2022 OF 1/2022 Sociální problematika

91. Podpora pro sociální oblast

Nové budovy, zařízení i vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb. To vše je financováno prostřednictvím výzvy č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“, u níž byl ukončen příjem žádostí. Sešlo se 422 projektů za více než 3,3 mld. Kč. Jde o průběžnou výzvu, hodnocení žádostí probíhá od jejího začátku a doposud tak bylo podpořeno 85 projektů za 478,8 mil. Kč.
9. 3. 2022 OF 1/2022 Sociální problematika

92. Pomáhá vaše obec rodinám a seniorům? Zapojte ji do soutěže!

„Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Cílem projektu je motivovat obce, městyse, města nebo městské části, aby připravovaly aktivity podporující rodiny a seniory. Soutěž je vyhlášená ve dvou dotačních oblastech (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) a v pěti kategoriích (podle počtu obyvatel). Loni se mezi 30 nejúspěšnějších obcí rozdělilo celkem 17 milionů korun.
24. 2. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

93. Příspěvky na veřejně prospěšné práce mohou obce čerpat i v rozpočtovém provizoriu

Úřad práce ČR poskytuje i v letošním roce příspěvky zaměstnavatelům, kteří pomáhají v pracovním uplatnění, zejména dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání. Obce i firmy mohou nadále podávat žádosti o podporu míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) či společensky účelných pracovních míst (SÚPM).
2. 2. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

94. Na příspěvek na bydlení může nově dosáhnout až dvojnásobek domácností

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil opatření, jak pomoci domácnostem s energetickou chudobou. Obě komory Parlamentu ČR jednoznačně podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Dnes ho pobírá zhruba 150 tisíc domácností, dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok, ale z různých důvodů nečerpá. Ministerstvo nově připravilo online kalkulačku, aby si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Současně s tím je připravená i komunikační kampaň, která má motivovat lidi, aby se nebáli požádat o pomoc.
24. 1. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

95. Důstojné pohřbívání

Den památky zesnulých, nebo též Dušičky, je určen k návštěvě hřbitova a vzpomínáním u hrobu na ty, kteří již nejsou mezi námi. Vypravit pohřeb a zajistit hrobové místo by mělo být samozřejmostí. Stále je však mnoho těch, kteří neodcházejí z tohoto světa obklopeni nejbližšími.
12. 1. 2022 OF 5/2021 Sociální problematika

96. Milostivé léto z pohledu dlužníka

Milostivé léto, nebo též svatý rok, je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. V poslední době je u nás tento pojem spojován s možností využít dočasné dluhové „amnestie“, která byla tento rok zákonodárci schválena v souvislosti s velkou novelou exekucí.
3. 1. 2022 OF 5/2021 Sociální problematika

98. Jak na sociální bydlení? Odpověď nabízí nová brožura MPSV

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního bydlení vydává nový materiál s názvem Sociální bydlení v ČR. Brožuru ocení zejména starostové a zástupci obcí, kteří hledají způsob, jak nastavit systém sociálního bydlení pro své občany a zajistit tím tak jednu z nezbytných částí bytové politiky obce. Jedná se o inspirativní materiál, který motivuje k sociálnímu bydlení zejména skrze již prověřenou dobrou praxi 16 obcí, které spolu s MPSV úspěšně pilotovaly systém sociálního bydlení.
16. 11. 2021 MPSV ČR Sociální problematika

99. Chybí stovky tisíc hodin pečovatelské služby

Pečovatelská služba není v České republice stále dostatečně dostupná, jak dokládají výsledky společného průzkumu zástupců poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí a místních samospráv. Stále existuje mnoho obcí, kde není možné poskytnout pomoc, péči a podporu přímo v domácnosti seniorů. V řadě případů totiž pečovatelky/pečovatelé úplně chybí nebo nejsou schopni reagovat na celkovou potřebu péče. Bez zásadní a systémové změny však zlepšení čekat nemůžeme.
12. 11. 2021 OF 4/2021 Sociální problematika

100. Kauce na bydlení

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová udělila záštitu programu Kauce na bydlení, který pomáhá samoživitelům získat důstojný byt. MMR chce do budoucna podpořit tento projekt nejen morálně, ale i finančně.
11. 10. 2021 OF 4/2021 Sociální problematika
Bylo nalezeno 529 záznamů.