Deník veřejné správy

Hospodaření obcí v roce 2022

V loňském roce získaly obce (bez Prahy) do svých rozpočtů 317,2 mld. Kč a utratily 307,3 mld. Kč. Jejich rozpočty tudíž vykázaly kladné saldo, a to v částce 9,9 mld. Kč. V minulém roce tak obce nespotřebovaly 3 % svých příjmů. Přebytek rozpočtu obcí v roce 2021 byl podstatně vyšší (17,4 mld. Kč) a větší byl rovněž jeho podíl na příjmech (6 %). Obce meziročně měly v rozpočtech k dispozici o 11 % více peněz, přičemž jejich výdaje se zvýšily rychleji, a to o 14 %.
31. 3. 2023 Obec a finance Ekonomika

Soutěž Vesnice roku 2023 je zahájena

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil v prostorách Senátu společně s náměstkem ministra zemědělství Radkem Holomčíkem, předsedkyní Spolku pro obnovu venkova Veronikou Vrecionovou a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Pavlem Drahovzalem v pořadí už 27. ročník soutěže Vesnice roku. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.
31. 3. 2023 Vesnice roku Regiony

Jak knihovny pomáhají Ukrajině – výsledky průzkumu

Knihovny zareagovaly bezprostředně po vypuknutí konfliktu a s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině veřejně deklarovaly, že jejich informační, vzdělávací a komunitní služby jsou k dispozici i nově příchozím. Do podpory se zapojily nejen jednotlivé knihovny, ale také knihovnické spolky a sdružení – Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Velmi důležitá byla finanční podpora komunitní a vzdělávací roli knihoven ze strany Nadace OSF, která tyto aktivity v roce 2022 podpořila částkou 902 000 Kč.
31. 3. 2023 Národní knihovna Ostatní

Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru

Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky (řádově 10 mil. Kč). Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?
31. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

K vyšší bezpečnosti na Frýdlantsku by mohla přispět nová smlouva mezi Českem a Polskem

Jak zabránit vzrůstající kriminalitě ve Frýdlantském výběžku, jak posílit policejní hlídky či zlepšit nevyhovující mobilní signál a zvýšit počet kamer, které by dohlíželi na potenciální pachatele? Zejména o tom jednali ve středu 29. března v Dolní Oldříši hejtman Libereckého kraje Martin Půta, krajský policejní ředitel Libor Špráchal a zástupci dotčených obcí.
31. 3. 2023 Liberecký kraj Regiony

Regionální stálá konference zhodnotila aktuální dění v oblasti Fondu spravedlivé transformace

Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK) se 29. března 2023 sešla v prostorách Inovačního centra na svém 39. zasedání. Hlavním bodem programu bylo aktuální dění v oblasti Fondu spravedlivé transformace (FST). Zástupci Ministerstva životního prostředí, které je řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), představili stav implementace programu, harmonogram vyhlašovaných výzev a finanční řízení programu.
31. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

Středočeský kraj uvolní na podporu venkovských prodejen z krajského rozpočtu 3,7 milionu Kč

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit dalších 51 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. Prvních 53 žádostí již schválilo Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání. Nyní se jedná o žádosti, kterým nebylo možné vyhovět v rámci alokace v programu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada proto rozhodla uvolnit z krajského rozpočtu celkem 3,7 milionu Kč tak, aby bylo možné uspokojit všechny přijaté žádosti.
31. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

Další zpřísnění pravidel

V rámci závazků, které stanoví Zelená dohoda pro Evropu dojde v EU k dalšímu zpřísnění pravidel pro zvýšení energetické účinnosti. Evropská Komise vítá předběžnou dohodu, jíž bylo dosaženo v minulých dnech s Evropským parlamentem a Radou ohledně reformy a posílení směrnice EU o energetické účinnosti. Znovu se tak potvrzuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
30. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

Vláda jednala s vedením Olomouckého a Moravskoslezského kraje o pomoci strukturálně znevýhodněným regionům

Vláda Petra Fialy se ve středu 29. března 2023 na výjezdním zasedání v Jeseníku zabývala tématy souvisejícími s rozvojem socioekonomicky zaostávajících a strukturálně postižených regionů. Na schůzi vlády navázalo jednání s vedením Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Poté se členové vlády sešli i se starosty obcí na Jesenicku.
30. 3. 2023 Úřad vlády Regiony

Bartoš představil na zasedání vlády v Jeseníku podporu pro malé obce a města za téměř 2,5 miliardy korun

Vláda na svém výjezdním zasedání v Jeseníku schválila změny v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Ještě více zvýhodní žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území a projekty ze strukturálně postižených regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj také vládě představilo detailní zprávu o stavu a další podpoře těchto území.
30. 3. 2023 MMR ČR Dotace

Kraj a Litomyšl řeší řadu společných projektů

V rámci pravidelných cest po regionu navštívil v úterý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický město Litomyšl. Se starostou Danielem Brýdlem a místostarostou Radomilem Kašparem řešil mimo jiné oblasti středního školství, zdravotnictví, ale také dopravy v návaznosti na budování dálnice D35.
30. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

Podnikání se v Olomouci daří

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
29. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

Pomůžeme zlepšit kvalitu péče o duševní zdraví pro děti i dospělé, lůžkovou psychiatrii podpoříme 700 miliony korun

Nemocnice a léčebny mohou získat dotace na zvýšení počtu lůžek pro akutní lůžkovou psychiatrickou péči dětí, dospělých a osob, kterým bylo nařízeno ochranné léčení. Dvě výzvy z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) rozdělí mezi žadatele z méně rozvinutých a přechodových regionů prostředky na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení.
29. 3. 2023 MMR ČR Dotace

Klima se mění, je potřeba připravit protipožární prevenci pro celé Česko, shodl se šéf hasičů s ministrem

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil také Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem Hasičského záchranného sboru generálem Vladimírem Vlčkem, ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko Petrem Křížem a starosty zdejších obcí.
29. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Zrušení územní ochrany kanálu Dunaj-Odra-Labe přinese obcím příležitosti, na pozemcích však nepůjde stavět hned

Vláda v únoru zrušila usnesení, která souvisela s územní ochranou pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. Díky tomu mohou radnice začít přípravy na využití pozemků začleněných do územní rezervy pro svůj další rozvoj. Nové projekty však na těchto pozemcích nepůjde zahájit okamžitě. Podle odhadů budou procesní změny předcházející nutným změnám územních plánů hotové nejdříve na konci letošního roku.
29. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony Kč

Zastupitelé Středočeského kraje schválili celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
29. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).
28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa