K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za říjen 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Převody nemovitého majetku obce

Jakýkoliv převod (tzv. zcizení) nemovitých věcí z majetku obce se neobejde podle platné právní úpravy bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce.1. 10. 2015, Legislativa

Připraveno 235 milionů na regulační plány

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších šest výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).2. 10. 2015, Evropské fondy

Přes 9000 uživatelů používá nový monitorovací systém

Již téměř čtyři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající programové období 2014–2020. Jeho hlavní výhody spočívají v jednotném uživatelském prostředí pro všechny operační programy a celý proces podávání žádosti je výrazně jednoduší. Do konce srpna jej využilo přes 9000 uživatelů.5. 10. 2015, Evropské fondy

Přínosy a rizika návrhu nového zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo k projednání návrh nového zákona o veřejných zakázkách. Přinášíme odpovědi na některé otázky k této problematice.6. 10. 2015, Veřejné zakázky

Kontroly nelegální práce budou zajištěny i v dalších letech

Od začátku příštího roku bude Státní úřad inspekce práce disponovat 263 kmenovými pracovníky, kteří budou natrvalo převedeni pod úřad z projektu financovaného z evropských fondů. Pracovníci v současné době zajišťují v rámci projektu kontrolu a odhalování nelegální práce a i do budoucna je k zachování efektivity kontrol v oblasti zaměstnanosti nutné tato místa a počty pracovníků zachovat.6. 10. 2015, Sociální problematika

Každá druhá sběrna kovů porušila zákon, zjistila ČIŽP

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve spolupráci s Policií ČR provedli letos v březnu bezpečnostní akci Blue 24 zaměřenou na kontrolu sběren kovů. V rámci ní bylo zkontrolováno 201 provozoven po celé republice. Ve 103 případech zjistili kontroloři porušení předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zahájili správní řízení. Zákon tedy porušila každá druhá kontrolovaná sběrna.7. 10. 2015, Životní prostředí

Praha určí světové trendy pro bydlení

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN s názvem „Habitat III“, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.8. 10. 2015, Bydlení

AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.8. 10. 2015, Veřejné zakázky

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nový web o migraci

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nové webové stránky o migraci. Na novém portálu najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají.9. 10. 2015, Veřejná správa online

Nové vedení Svazu měst a obcí ČR

XIV. sněm Svazu měst a obcí v květnu zvolil novou Radu SMO ČR a schválil priority činnosti na další dvouleté období. Rada na svém jednání 12. června zvolila nové předsednictvo Svazu, ve kterém jsou čtyři zástupci statutárních měst, čtyři zástupci měst a čtyři zástupci obcí. Předsedou Svazu byl zvolen František Lukl, čestnou předsedkyní je podle stanov primátorka hlavního města. Předsedou komory statutárních měst je pardubický primátor Martin Charvát, v čele komory měst je Vlastimil Picek a komoru obcí vede Pavel Drahovzal.12. 10. 2015, Regiony

Exkurz do nového zákona o zadávacích řízeních

Zákon o zadávacích řízeních je stále teprve na začátku svého putování našimi institucemi. Ministerstvo pro místní rozvoj ho odeslalo do Legislativní rady vlády, odkud po vypořádání připomínek projde vládou a oběma komorami parlamentu. Ačkoli může dojít k celé řadě úprav, podívejme se spolu, jaký vliv by nová legislativa mohla mít na veřejné zadávání.13. 10. 2015, Veřejné zakázky

Přijetí systému sociálního bydlení je zase o krok blíž

Vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Jde o vůbec první materiál, který se v České republice komplexně věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje vazbu na sociální služby. Na základě přijaté Koncepce bude vypracován návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017.13. 10. 2015, Sociální problematika

Novela stavebního zákona omezí práva občanů vyjádřit se ke stavbám v jejich okolí

Novela stavebního zákona, kterou vláda v nejbližší době dostane k projednání, podle ekologických organizací závažně zasahuje do práva veřejnosti vyjádřit se ke stavbám ve městech a okolí. Podle nich především brání všem kromě vlastníků nemovitostí napadat nezákonnost územních plánů, ruší povinné veřejné projednávání jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Mimo jiné má být veřejnost vyřazena i z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám.13. 10. 2015, Legislativa

V. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR

Na Vysočině, v kouzelné vesnici Vír, se konalo 15. září 2015 již páté Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv. Na programu bylo mj. schválení změny stanov, volba nového předsedy, členů předsednictva a schválení Programových zásad SMS ČR na období 2015–2017.14. 10. 2015, Regiony

Vývoj rozpočtového hospodaření obcí v roce 2015

Ministerstvo financí publikovalo koncem srpna souhrnnou zprávu o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů v roce 2015. Zpráva hodnotí konsolidované příjmy krajů, obcí dobrovolných svazků obcí (DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti, jejich výdaje, saldo hospodaření a stavy na běžných účtech v závěru 1. pololetí 2015.15. 10. 2015, Ekonomika

Plzeňská čtvrť Slovany promění díky grantu Jiráskovo náměstí

Radnice plzeňského obvodu Slovany uspěla v grantové výzvě programu Parky, vyhlašované Nadací Proměny. S podporou nadace, zahrnující grant do výše 25 mil. Kč, tak město ještě do konce letošního roku začne s přípravou obnovy Jiráskova náměstí. Součástí projektu bude i revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady, která tvoří důležitou součást prostoru.15. 10. 2015, Životní prostředí

ISSS 2016

Jedna z nejvýznamnějších akcí zaměřených na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti v celém regionu střední a východní Evropy se opět uskuteční na počátku dubna 2016, a to v tradičních kulisách kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Jako obvykle ji doprovodí další ročník visegrádské konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). 16. 10. 2015, Veřejná správa online

Mikroregion Litavka losoval netransparentně, rozklad byl zamítnut

Mikroregion Litavka porušil zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Kanalizace v aglomeraci Zdice-Chodouň“. Potvrdil to ve svém druhostupňovém rozhodnutí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj, který zamítl rozklad zadavatele. Za spáchání správního deliktu byla Mikroregionu Litavka uložena pokuta 200 000 Kč.16. 10. 2015, Veřejné zakázky

O záležitostech obcí a měst je třeba společně komunikovat

Již tradičně se v roce, následujícím po volbách do zastupitelstev obcí, koná sněm Svazu měst a obcí ČR, na kterém se volí nové vedení této organizace. Podrobné informace z květnového jednání sněmu, včetně schválených priorit činnosti Svazu na další dvouleté období, jsme přinesli v minulých článcích.19. 10. 2015, Regiony

Prohlášení SPOV ČR k návrhu vládní novely RUD

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude pravděpodobně ve středu 21. října 2015 projednávat v závěrečném čtení návrh novely zákona, kterým má být posílen podíl krajů na rozpočtovém určení daní (RUD).19. 10. 2015, Ekonomika

Aktivity regionálních klientelistických skupin

V některých krajích BIS zjistila aktivity vlivových skupin, které se pokoušely o realizaci vlastních cílů. V případě jedné skupiny byly zaznamenány pokusy o ovlivnění rozhodování úředníků na Ministerstvu financí (MF), kteří by této skupině mohli umožnit hladký průběh čerpání dotace z fondů EU.20. 10. 2015, Regiony

Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.21. 10. 2015, Legislativa

Den českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka

29. srpen byl Dnem českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka. Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádal tradiční seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ a navečer se konal ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR a s Celostátní sítí pro venkov v areálu českobudějovického výstaviště „Večer venkova.“22. 10. 2015, Regiony

Akční plán má ambici přispět k rozvoji digitální ekonomiky v Česku

V závěru srpna letošního roku schválila vláda Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Koaliční kabinet při té příležitosti uvedl, že digitální agenda je jednou z jeho hlavních priorit. Upřímně řečeno, konkrétní kroky vlády tomu zatím příliš neodpovídaly. Změní nově přijatý dokument zásadním způsobem dosud vcelku neuspokojivou situaci v dané oblasti?23. 10. 2015, Veřejná správa online

Výsledky soutěže Vesnice roku 2015

Každoročně se v září hodnotí a vyhlašují výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v sobotu 19. září 2015, tradičně v Luhačovicích, v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu.26. 10. 2015, Regiony

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2015

Krásná, Vysočina, Černotín, Kornatice, Vraný, Jarošov nad Nežárkou, Bžany, Stračov, Mříčná, Martínkov, Babice, Rudka, Kunín27. 10. 2015, Regiony

Co přináší novela stavebního zákona z pohledu architektů?

Připravovaná novela stavebního zákona je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona z roku 2006. Chystaná novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Zdlouhavost povolování pak tlumí investice z evropských fondů a brzdí rozvoj ekonomiky. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese.27. 10. 2015, Legislativa

Změna motivačních prvků v RUD – kosmetika nebo řez?

Celostátní výnos daně z příjmů fyzických osob z přiznání vykazuje záporné hodnoty. Jde o stav, který trvá již řadu let. Daň, jež měla představovat motivační prvek pro obce tak neplní svoji funkci, a Ministerstvo financí chce tuto situaci řešit. Možná je řešení až překvapivě jednoduché.29. 10. 2015, Ekonomika

Slovensko spustilo nové e-služby pro občany

Společnost Softec předala do provozu systém elektronických služeb občanům, který si objednalo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (MPSVaR SR). Slovenští občané si nyní mohou přes internet podat až 40 různých žádostí o státní sociální dávky, sociální pomoc a pomoc v hmotné nouzi. Zrychlí se tím vyřizování žádostí a sníží administrativní zátěž, která umožní úředníkům více se věnovat klientům a práci v terénu. Jedná se o vůbec první agendový systém, který byl meziresortně propojen s Registrem fyzických osob (RFO) a jenž má slovenským občanům usnadnit komunikaci při žádosti o jakékoliv státní sociální dávky.30. 10. 2015, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období listopad–leden

2. 11. 2015
Omezení výskytu invazních rostlin
2. 11. 2015
Konference společenské odpovědnosti
3. 11. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
5.–7. 11. 2015
Ekoenerga
5. 11. 2015
Den malých obcí (Prostějov)
5. 11. 2015
Realizace politiky přípravy na stárnutí (Olomouc)
5. 11. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
9.–12. 11. 2015
Týden Facility managementu
11.–12. 11. 2015
Poslední trendy a vývoj soutěžního práva
18. 11. 2015
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
19. 11. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
20. 11. 2015
Dotace – vybrané otázky
25. 11. 2015
Veřejná podpora
26. 11. 2015
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
26. 11. 2015
Budoucnost meziobecní spolupráce
27.–28. 11. 2015
Finanční zdroje pro aleje
1.–2. 12. 2015
Národní přehlídka MA21
1. 12. 2015
Konzultační dny MMR k bytové problematice
1. 12. 2015
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
3. 12. 2015
Adaptace sídel na změnu klimatu
3. 12. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
TOPlist
TOPlist