Přehled za únor 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Rozpočtové hospodaření obcí v 1. pololetí roku 2014

V prvním pololetí letošního roku vykázaly obce, včetně dobrovolných svazků obcí, celkové příjmy 131,4 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 9,9 mld. Kč na celkovou částku 114 mld. Kč.2. 2. 2015, Ekonomika

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: praktická doporučení

minulém článku byly popsány základní přístupy k procesu implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V pokračování článku jsou uvedeny příklady praktického naplňování vybraných kritérií těchto standardů.3. 2. 2015, Sociální problematika

Pardubický kraj zahájil Rok průmyslu a technického vzdělávání

Více jak stovka zástupců firem a škol se dnes sešla v Pardubicích k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně se svými partnery. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.3. 2. 2015, Regiony

Obce a odměňování členů zastupitelstva

V tomto článku se zaměříme na právní institut „uvolněného“ a „neuvolněného“ člena zastupitelstva a práva na odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, včetně práva na dovolenou a její finanční náhrady, není-li dovolená vyčerpána.4. 2. 2015, Legislativa

Stanovisko KŽP AV ČR k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Poslanci mají zanedlouho projednávat Senátem připomínkovaný návrh novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Současně vychází sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“ (podpořeného MŽP a MZe), který v této souvislosti obsahuje výsledky vědeckých studií, které je třeba při jednání vzít v úvahu.5. 2. 2015, Životní prostředí

Dolní Břežany přidávají další prvek transparentnosti

Praha-západ – Obec Dolní Břežany začala v tomto roce na internetu zveřejňovat videozáznamy z průběhu zastupitelstva. Je to další příspěvek k otevřenému dialogu s občany, který má v této obci dlouholetou tradici.5. 2. 2015, Regiony

E-government a e-participace – jak je (bohužel) neznáme

CRM (Customer Relationship Management) v sektoru veřejné správy a místní samosprávy se odvíjí od koncepce CRM v komerční sféře. K občanům je přistupováno jako k zákazníkům a je s nimi veden aktivní dialog. Jsou online informováni o správě a dění kolem různých životních situací v rámci své obce, resp. kraje. Tato oboustranná komunikace umožňuje flexibilní kontakt občanů s místní samosprávou – a naopak. Jde o aktivní zapojení lidí do života obce. Je potřebné pokročit od formy e-vládnutí (e-government), kde je občan spravován o obecném dění formou nástěnky, ke skutečně aktivnímu a otevřenému dialogu typu e-participace, resp. e-demokracie.6. 2. 2015, Veřejná správa online

V Moravskoslezsku rostou nové stavby za peníze z EU

Města a obce naplňují v posledních letech své investiční záměry zejména díky prostředkům z evropských fondů. Tento rok byl v Moravskoslezském kraji bohatý na novinky a projektům za evropské dotace zdaleka není konec.9. 2. 2015, Regiony

Zeleň: Jak zkvalitnit život v obci v souladu s přírodou?

Únorový díl seriálu Obec 21. století se věnuje problematice obecní zeleně, ať už v intravilánu, tak také v extravilánu. Článek vás seznámí s funkcemi obecní zeleně, proč je vůbec důležité je nepodceňovat a jaké jsou v této oblasti trendy, bude představen územní systém ekologické stability. Druhá polovina článku je zaměřena na financování regenerace obecní zeleně a představení možností, jaké obec má, pokud chce k tomuto účelu využít dotačních prostředků Evropské unie.10. 2. 2015, Životní prostředí

Díky přijetí novely zákona zůstane půda chráněna, říká Zelený kruh

Poslanecká sněmovna dnes finálně hlasovala o vládní novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dala přednost sněmovní verzi před špatnou senátní, která ochranu půdy fatálně narušovala. Pro senátní verzi hlasovalo 47 poslanců, což znamená všichni přítomní z klubu ODS, drtivá většina lidovců a polovina sociálních demokratů.10. 2. 2015, Životní prostředí

Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních nákladů, administrativních nákladů, ale také provozních nákladů. Každý dnes hledá různé možnosti jak uspořit.11. 2. 2015, Doprava

Časopis Obec a finance 1/2015

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance a spolu s ním samostatná příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě se zaměřením na připravovanou konferenci ISSS 2015, která se koná v Hradci Králové dne 13. a 14. dubna.11. 2. 2015, Ostatní

Bioodpad – systém se v Lanškrouně osvědčil, množství vytříděného bioodpadu se zvyšuje

Na podzim roku 2012 byl spuštěn systém sběru bioodpadu v Lanškrouně. V roce 2013 se systém plně rozběhl a na začátku roku 2015 již lze nakládání s bioodpadem v Lanškrouně kvalifikovaně hodnotit. A můžeme jen chválit.12. 2. 2015, Regiony

Ti, co si mohou oddychnout

Celkem 129 projektů z ROP Jihovýchod, dotovaných téměř dvěma miliardami korun, k dnešnímu dni dosáhlo cílové rovinky a jejich realizátoři si mohou oddechnout. Zdolali totiž pětiletou udržitelnost projektu – už k nim nemůže přijít žádná kontrola, jejich projekt je z dotačního pohledu definitivně ukončen.12. 2. 2015, Regiony

Písek jde vstříc novým trendům

Nový turistický portál jihočeského města Písek s takřka 30 tisíci obyvateli a bohatou historií vsadil na nových webových stránkách na vizuální zážitek. Kritériem však byla také univerzálnost zobrazení stránek ve všech zařízeních. Jak se podařilo oba požadavky splnit? Nejen o tom hovořila Ing. Karolína Bočková, vedoucí Destinačního managementu Písecko.13. 2. 2015, Veřejná správa online

Hospodaření s energiemi – výzva a povinnost pro obce

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti do českého právního řádu se výrazně dotkne i měst a obcí.16. 2. 2015, Životní prostředí

Jak snižovat energetickou náročnost budov

Vedle boje za snížení emisí se tažení za zvýšení energetické efektivnosti budov stává jednou z priorit klimatické politiky a energetiky Evropy. Na rozdíl od rozporuplného výsledku snižování emisí přinášejí snahy o snižování energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivnosti jisté výsledky.17. 2. 2015, Bydlení

Máte nebezpečný přechod pro chodce?

Řidiči automobilů v roce 2014 způsobili 990 nehod tím, že nedali přednost chodcům na vyznačených přechodech, 13 chodců takto přišlo o život. Častou příčinou nehod je přitom nedostatečné osvětlení místa. Nadace ČEZ proto za odborné spolupráce s BESIPem vypisuje už potřetí grant, ve kterém mohou města a obce získat až 200 tisíc korun na osvětlení nebezpečných přechodů. Kvalitní osvětlení přitom může snížit počet střetů aut s chodci na přechodech až o dvě třetiny.17. 2. 2015, Doprava

VERA Dimenze – křest nového produktu pro kraje a ministerstva

Společnost VERA, spol. s r. o., která se již 20 let věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy, rozšiřuje své portfolio. Dne 6. 2. 2015 se uskutečnil v prostorách Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově křest informačního systému VERA Dimenze. Produkt pokřtil jednatel společnosti Ing. Jiří Matoušek společně s marketingovou ředitelkou Miroslavou Vošoustovou přímo v kopuli Ondřejovské hvězdárny.17. 2. 2015, Ostatní

Pokuta pro Klášterec nad Ohří je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“.18. 2. 2015, Veřejné zakázky

Svaz měst a obcí ČR odstartoval v Liberci sérii krajských setkání

Liberec – Jak konkrétně podpořit zaměstnanost v krajích, aby v nich lidé rádi žili a měli kvalitní podmínky pro spokojený domov? I to je téma jednání starostů na Krajských setkáních 2015, která začala v Liberci. Pořádá je Svaz měst a obcí ČR. Díky spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) se mimo jiné řeší konkrétní nástroje politiky zaměstnanosti, které mají zajistit práci nejen obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání. Spolupráce státu a samosprávy vychází z nedávno podepsaného memoranda. Obce mohou díky ÚP ČR vytvářet například pozice pro veřejně prospěšné práce (VPP).19. 2. 2015, Sociální problematika

42. Dny malých obcí

Zaplněné sály v Prostějově i v Praze při 42. Dnech malých obcí byly důkazem, že v podzimních volbách nově zvolení starostové mají zájem o aktuální dění. Přestože se obě konference konaly těsně po volbách (a v Praze navíc v čase dopravní kalamity způsobené námrazou) – účast byla vysoká (849 starostů a starostek).20. 2. 2015, Ostatní

Správa místních poplatků II.

Právní předpis upravující místní poplatky, tj. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků.23. 2. 2015, Legislativa

Otevřenost projednávání územního plánu v Jihlavě je oceněna

Aplikace PUPík, která jihlavské veřejnosti umožňuje připomínkovat území plán, se stala IT projektem roku 2014. Soutěž vyhlašuje a pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO.23. 2. 2015, Veřejná správa online

Celostátní finanční konference

V prosinci se v kongresovém sále pražského hotelu Clarion konala již 17. Celostátní finanční konference, kterou pro představitele samosprávy organizuje Svaz měst a obcí ČR (SMO). Přítomno bylo po dva dny více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky.24. 2. 2015, Ostatní

Kompetence stavebních úřadů ve vztahu k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) obdržel dne 20. 1. 2015 dotaz týkající se problematiky zákona č. 252/2014 Sb., kterým byl změněn zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a jeho dopadu na činnost stavebních úřadů po 1. 1. 2015.24. 2. 2015, Sociální problematika

Sankce za neuchování dokumentace pro město Břeclav byla potvrzena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil ve druhostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 milion korun městu Břeclav za neuchování dokumentace k soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves.24. 2. 2015, Veřejné zakázky

Investiční podpora bydlení v roce 2015

V závěru roku 2014 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj nově dotační tituly v rámci Programu podpory bydlení pro rok 2015. Tyto dotační tituly jsou součástí rozsáhlého portfolia nástrojů, které jsou k dispozici v rámci několika resortů a státních fondů a které, v souladu se schválenou Koncepcí bytové politiky ČR do roku 2020 přispívají ke zvyšování dostupnosti, kvality a stability bydlení jako celku.25. 2. 2015, Bydlení

Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové

Stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život vládě: Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové: s dočasnými, jen dílčími přínosy, ale s trvalými a nenahraditelnými ztrátami hodnot území, sídel, přírody a krajiny.25. 2. 2015, Životní prostředí

Hospodaření s dešťovou vodou

V první části jsme se zabývali problematikou hospodaření s vodou obecně. Nyní se podrobněji podíváme na to, jaká opatření se dají uplatnit, aby se problém nakládání s dešťovou vodou minimalizoval. Základem je úhel pohledu – není výhodné na dešťovou vodu nazírat jako na problém, ale naopak, dívat se na ni jako na cennou surovinu.26. 2. 2015, Životní prostředí

Zákaz výkupu všech kovů od fyzických osob za hotové připraven

Ministr životního prostředí Richard Brabec 30. ledna podepsal finální znění vyhlášky, která definitivně zakáže výkup kovů od fyzických osob za hotovost. Jediným možným způsobem, jak za kov zaplatit, tak bude bezhotovostní platba. Vyhláška byla odeslána do Sbírky zákonů a bude účinná od 1. března 2015.26. 2. 2015, Legislativa

V seznamech tzv. neznámých vlastníků je i profesor z Harvardu a příbuzní prezidenta Masaryka

Praha – Aktualizované seznamy s více jak 180 tisíci záznamy o neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí publikoval v únoru na své webové stránce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V již dříve zveřejněných přehledech se podařilo odhalit například nemovitosti profesora Harvardovy univerzity, židovských obětí nacismu nebo pozemky pravděpodobných slovenských příbuzných prezidenta T. G. Masaryka.26. 2. 2015, Ostatní

Přípravy ISSS 2015 v plném běhu

Konference ISSS, tradičně doprovázená visegrádským setkáním V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), se v dubnu roku 2015 (13.–14. 4.) uskuteční již poosmnácté. Jako obvykle se jí zúčastní téměř všichni, kdo se podílejí na reformě veřejné správy, rozvoji e-governmentu a celkové informatizaci společnosti – vrcholní politici, stovky zástupců státní správy i samospráv, odborníci i dodavatelé technologií a služeb.27. 2. 2015, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období březen–květen

3. 3. 2015
Komunitně vedený místní rozvoj v OP 2014–2020
10. 3. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
10. 3. 2015
Zdravotně-sociální služby v obcích
12. 3. 2015
Setkání Zdravých městských částí
12. 3. 2015
Dotace pro lesní hospodářství a životní prostředí
13. 3. 2015
Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova
13. 3. 2015
Modernizovaná pravidla veřejné podpory
17. 3. 2015
Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích
17. 3. 2015
Den malých obcí (Prostějov) Den malých obcí (Prostějov)
18.–20. 3. 2015
Jarní škola Zdravých měst
20. 3. 2015
Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova
21. 3. 2015
Otvírejme radnice II.
24. 3. 2015
Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova
25. 3. 2015
Prosazování práv klientů sociální péče
26. 3. 2015
Počítáme s vodou 2015
30. 3. 2015
Financování obnovy kulturních památek: jak dál?
2. 4. 2015
Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny
13.–14. 4. 2015
ISSS 2015 ISSS 2015
17. 4. 2015
Novela energetického zákona a energ. bezpečnost
18. 4. 2015
Ukliďme Česko
21.–23. 4. 2015
Dny teplárenství a energetiky 2015 Dny teplárenství a energetiky 2015
22. 4. 2015
Obnova historických a církevních památek II
27.–30. 4. 2015
Evropské školy obnovy vesnice a venkova
29.–30. 4. 2015
Města s dobrou adresou
3.–5. 5. 2015
Rekreace a ochrana přírody
19.–21. 5. 2015
Vodovody–kanalizace
21. 5. 2015
Strategické řízení v obcích a metody kvality
TOPlist
TOPlist