K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za září 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Hospodaření obcí v roce 2014

Celkové příjmy obcí a DSO (dále jen „obcí“) dosáhly 279,1 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku vyšší o 18,0 mld. Kč, plnění předpokladů rozpočtu činilo 100,5 %. Celkový objem vlastních příjmů obcí dosáhl 209,7 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 11,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,4 %).1. 9. 2015, Ekonomika

Strukturální fondy u Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se v programovém období 2007–2013 významně zapojil a stále zapojuje do realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.2. 9. 2015, Evropské fondy

Ministerstvo životního prostředí podporuje kvalitní ochranu přírody pomocí evropských směrnic

Evropská komise na konci července ukončila veřejné konzultace ohledně zachování evropských směrnic o ptácích a o stanovištích chránících vzácnou přírodu. Kromě názoru široké veřejnosti také zjišťovala postoj zainteresovaných subjektů, včetně Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Ekologické neziskové organizace vítají jednoznačnou podporu českých institucí pro zachování kvalitních nástrojů ochrany přírody.2. 9. 2015, Životní prostředí

Hospodaření Regionálních rad v roce 2014

Regionální rady jsou řídícími orgány jednotlivých regionálních operačních programů a jejich hlavním úkolem je administrovat prostřednictvím regionálních operačních programů finanční prostředky z fondů EU. Základním zdrojem příjmů regionálních rad jsou transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU.3. 9. 2015, Ekonomika

Broumov: web musí žít s městem, jeho obyvateli i návštěvníky

Dnes bezmála osmitisícové město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn. Jedná se o město s rozšířenou působností, vykonávající státní správu pro celé území Broumovska, Meziměstska a Teplicka. Celé území čítá cca 17 tisíc obyvatel. O webové prezentaci města jsme si povídali s Bc. Milošem Teichmanem, vedoucím IT oddělení MěÚ Broumov.4. 9. 2015, Veřejná správa online

Pohled na rozpočtové hospodaření obcí v roce 2014 podle velikostních skupin

Obce jako celek (bez Prahy) hospodařily v roce 2014 poměrně úspěšně. Jejich rozpočty vykázaly přebytek (již čtvrtým rokem po sobě), jejich dluh se snížil (druhým rokem po sobě). A to vše v podmínkách, ve kterých nedošlo k tak výrazné změně na straně příjmů jako v roce 2013.7. 9. 2015, Ekonomika

Společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR k interpretaci Výroční zprávy BIS ČR týkající se hospodaření krajů, měst a obcí

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR konstatují, že mediální interpretace obsahu Výroční zprávy BIS ČR za rok 2014, publikovaná během dneška médii s využitím zprávy ČTK, neoprávněně a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů plošně poškozuje kraje, města a obce.7. 9. 2015, Ostatní

Praha spouští nový operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavní město Praha má jako jediný kraj vlastní operační program pro období 2014–2020. Celková alokace programu Praha – pól růstu ČR činí 403 milionů €, v přepočtu zhruba 11 miliard Kč. Oficiální zahájení programu proběhlo 7. září v rámci konference na pražském magistrátu za účasti zástupců Evropské komise, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších odborníků. Vyhlášení prvních výzev bude následovat na přelomu září a října.7. 9. 2015, Evropské fondy

O grantu na proměnu veřejného prostoru se rozhodne mezi Jičínem a Plzní

Praha – Založení nového parku u Cidliny v Jičíně a obnova Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni na Slovanech – to jsou dva jedinečné záměry, z nichž jeden se brzy dočká svého uskutečnění. Pomůže tomu grant z programu Parky ve výši až 25 mil. Kč, který poskytuje Nadace Proměny na rozvoj veřejných prostranství. Vítěz bude známý během letošního října.8. 9. 2015, Životní prostředí

ÚP ČR podporuje (nejen) v Litvínově asistenty prevence kriminality

Celkem osm uchazečů o zaměstnání získalo v Litvínově i díky podpoře ze strany ÚP ČR novou práci. Sedm mužů a jedna žena tak rozšířili řady tamní městské policie, kde působí jako asistenti prevence kriminality. Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy v rámci veřejně prospěšných prací (VPP).8. 9. 2015, Sociální problematika

Konference v Senátu otevře diskuzi o větším zapojení občanů na veřejném rozhodování

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, která povede debatu o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti na demokratickém rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.8. 9. 2015, Reforma veřejné správy

ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje více než 1,6 milionu položek

Praha – ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje celkem 1 626 414 položek. Byla provedena inventura státem vlastněných nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a jejich analýza podle druhu, teritoria a státních subjektů, které s nimi hospodaří. Bylo například zjištěno, že nemovitosti jsou vedeny na 1906 státních subjektů, z nichž 1308 neexistuje, nelze je dohledat nebo se jedná o zrušené státní podniky či podniky v likvidaci. Na tyto subjekty je přitom zapsáno 25 155 nemovitostí.8. 9. 2015, Ostatní

Seniorský cohousing – důstojné a nezávislé bydlení

Seniorské bydlení se v posledních letech stává celospolečenským tématem. Demografický vývoj signalizuje stárnutí společnosti a stát společně s různými organizacemi, spolky či církví jsou nuceni na tuto situaci reagovat a připravit se na ni.9. 9. 2015, Bydlení

Osvětlení dobříšského přechodu zvýší bezpečnost chodců

Dobříš – Nové osvětlení frekventovaného přechodu přes krajskou komunikaci mají od středy 9. září v Dobříši. Po zebře s novými bezpečnostními prvky se poprvé prošly, a pomyslně ji tak pokřtily, děti z nedaleké základní školy. Na nové osvětlení přispěla pod dohledem odborníků z organizace BESIP Nadace ČEZ částkou 100 000 korun. Jedná se přitom již o jednasedmdesátý nasvícený přechod v rámci celé ČR a jedenáctý ve Středočeském kraji.9. 9. 2015, Doprava

Financování obnovy kulturních památek – jak dál?

Česká republika stojí na prahu nového programového období Evropské unie 2014–2020, ve kterém dojde mimo jiné k podstatnému omezení zdrojů pro obnovu kulturních památek.10. 9. 2015, Ekonomika

Inspirujte se… Cílem není služba, ale člověk

V rámci projektu Svazu měst a obcí, který je zaměřen na systémovou podporu meziobecní spolupráce vznikl v oblasti sociálních služeb dům s pečovatelskou službou Škrdlovice.11. 9. 2015, Sociální problematika

Sankce za neuchování dokumentace o veřejné zakázce

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Správou národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil zadavateli pokutu ve výši 200 tisíc korun za neuchování dokumentace o veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace na mezinárodní vzdělávací environmentální centrum Zámek Vimperk.11. 9. 2015, Veřejné zakázky

Památky mého kraje

Praha – Dnes v odpoledních hodinách byla představena ústřední výstava festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha „Památky mého kraje“ a publikace vydaná Asociací krajů ČR u příležitosti 15. výročí vzniku krajů. Výstava se koná v Jiřském klášteře na Pražském hradě, je otevřena každý den od pondělí do neděle od 10.00 do 18.00 hodin a potrvá až do 18. října.11. 9. 2015, 15.00, Regiony

Obce a sociální politika

Sociální transfery představují nejvýznamnější položku výdajů veřejných rozpočtů v České republice. Článek se zabývá otázkou role obcí v sociální oblasti a odpovědnosti jednotlivých úrovní veřejné správy na realizaci sociální politiky.14. 9. 2015, Sociální problematika

Iniciativa PAKT o zapojování občanů do veřejného rozhodování – veřejný závazek (nejen) samospráv

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, tedy o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti do demokratického rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. V rámce konference bude vyhlášena iniciativa PAKT – závazek veřejné správy o spolupráci s občany. K iniciativě se budou moci přihlašovat jednotlivé obce či jiné složky státní správy.14. 9. 2015, Reforma veřejné správy

Soudci upírají Jihlavě právo na samosprávu a zdravý rozum, zastupitelé rozhodnou o ústavní stížnosti

Jihlava – Jihlavští zastupitelé budou na svém nejbližším jednání (22. září) rozhodovat o podání ústavní stížnosti. Nejvyšší správní soud na konci srpna rozhodl, že v roce 2016 se v Jihlavě současně s krajskými volbami bude konat referendum o výstavbě spalovny odpadů, kterou nikdo nechystá, a k dalším otázkám odpadového hospodářství, jež město dávno plní.14. 9. 2015, Regiony

Korekce dle § 14e rozpočtových pravidel v novém programovém období EU

V dosavadním průběhu roku 2015 jsou vedeny významné debaty na téma novelizace[1] zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k úpravě poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv zejména na úrovni územních samosprávných celků. Jedná se o bezesporu téma důležité, nicméně v tomto článku se budeme zabývat novou – doposud do určité míry opomíjenou – právní úpravou tzv. korekcí spočívajících v nevyplacení celé dotace či její části.15. 9. 2015, Legislativa

Dotace pro památky

Jsem velmi rád, že jsem zažil v obecní práci dobu začátku 90. let. Pokud se kulturnost doby posuzuje podle vztahu k památkám, byla to doba mimořádně kultivovaná. Státní rozpočet byl tehdy mnohem menší než dnes, stejně tak i rozpočty měst a obcí. Historické středy měst vypadaly jako by právě skončila válka.16. 9. 2015, Ekonomika

Příběh vzniku obecního grafického symbolu

Obecní znaky a vlajky tvoří významnou součást grafické symboliky místa a primárně se podílejí na formování jeho symbolického tvaru, jsou reprezentantem obce i prostředkem její prezentace. Jejich podoba a „obsah“ se opírají o širokou základnu prvků odkazujících ke kulturněhistorickému potencionálu obcí a jejich fyzickogeografickému charakteru.17. 9. 2015, Ostatní

Evropské projekty jinak – pohledem koloběžkářů

Netradiční podívaná se v červnu naskytla lidem v Moravskoslezském kraji. Mohli sledovat, jak si cestu napříč krajem razí skupina koloběžkářů. Během „Tour de nejkačka“ urazili koloběžkáři přes 600 kilometrů a navštívili přes 90 projektů financovaných z evropských fondů.18. 9. 2015, Evropské fondy

Hejtmani začali jednání v Karlových Varech tématy migrace a projektu Pošta Partner

22. jednání Rady Asociace krajů ČR začalo setkáním s generálním ředitelem státního podniku Česká pošta Martinem Elkánem a s ředitelem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Tomášem Haišmanem. Úvodním tématem byla prezentace projektu Pošta Partner a projednávání problematiky spojené s migrací.18. 9. 2015, Ostatní

Co takhle přizvat kulturního antropologa?

Znám dost lidí ve veřejné správě, které dokáže slovo inovace spolehlivě nadzdvihnout. Pravdou je, že v posledních letech bylo poměrně nadužívané – inovovaly se technologie, organizační struktura, procesy a kdoví, co ještě… Přitom jde hlavně o nápady, vize a jejich promítnutí do běžného života či každodenní práce. Tak, aby uživatelům něco přinesly – nejlépe něco nového, plně funkčního a přitom jednoduchého, tak intuitivního, že člověka napadne, proč na to vlastně už daleko dříve nikdo nepřišel. Většinou jde o drobnosti, které ale mají rozhodující význam v ovládání nebo vnímání něčeho, co se přitom dlouho zdálo jako poměrně komplikované.21. 9. 2015, Ostatní

Hejtmani budou žádat o peníze na krajské silnice

Peníze na rekonstrukce a údržbu silnic II. a III. třídy a financování sociálních služeb v roce 2016 – to byla další témata, která řešila Rada Asociace krajů. Hostem odpolední části jednání hejtmanů v Karlových Varech byla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.21. 9. 2015, Ostatní

Poskytování informací z oblasti místních poplatků

Jedním ze stále aktuálních témat, které lze v současné době sledovat v oblasti místních poplatků, je poskytování informací. Kdo může žádat o informace? V jakém rozsahu? Na které informace má žadatel o informace právo a na které nikoliv? Může vůbec obec, správce poplatku či konkrétní osoby vykonávající správu místních poplatků poskytovat informace z této oblasti?22. 9. 2015, Legislativa

Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.23. 9. 2015, Ostatní

Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice

Největším současným potenciálem Stadic je legenda o Přemyslu Oráčovi, o jeho bájné cestě do Prahy a jeho panovnickém osudu. Jednotlivé lokality, které se k této legendě vztahují, je nutné propojit pěším okruhem, který by měl začínat přímo na návsi a pokračovat směrem do okolní krajiny.24. 9. 2015, Regiony

Blíží se podzimní státní svátky, je načase vyvěsit vlajku

Podzimní státní svátky jsou za dveřmi a spolu s nimi stoupá i zájem měst a obcí o státní vlajky. Obce a města mají totiž v těchto dnech zákonnou povinnost vyvěšovat státní vlajku. Vlajky tak můžeme spatřit třepotající se na žerdích nebo ve speciálních držácích na radnicích, obecních úřadech a dalších významných budovách. Vlajka se přitom vyvěšuje vždy jen na čelní stěnu budovy. Vlajková výzdoba by měla začínat zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího před státním svátkem, a končit v 8 hodin ráno dne následujícího po dni státního svátku.25. 9. 2015, Ostatní

Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Nivnice

Třetí díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován jihomoravské obci Nivnice, pravděpodobnému rodišti Jana Amose Komenského. Nivnice leží jižně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nechráněné pohraniční oblasti proti Uhrám, která v minulosti prodělávala velmi dramatický historický i sídelní vývoj. Byla cílem mnoha ničivých nájezdů, při kterých docházelo k drancování a vypalování místních sídel. Charakter vesnic byl proto pravděpodobně ovlivněn nejen okolním terénem, ale také požadavky na jejich obranu. Oblast tvoří poměrně řídká sídelní síť neobyčejně velkých vesnic, zpravidla ulicového charakteru.29. 9. 2015, Životní prostředí

Vyhlášeny první dvě výzvy IROP

Koncem července vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.30. 9. 2015, Evropské fondy

Nové výzvy z Operačního programu Zaměstnanost cílí na sociální začleňování

Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun.30. 9. 2015, Sociální problematika

Kalendář akcí na období říjen–prosinec

1. 10. 2015
Program rozvoje venkova 2014–2020 a CLLD
1. 10. 2015
Plánování odpadového hospodářství obcí
5.–11. 10. 2015
Týden sociálních služeb
5. 10. 2015
Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku
6. 10. 2015
Konzultační dny MMR k bytové problematice
7. 10. 2015
Bezpečnost pro úřad, občana, firmu
8.–9. 10. 2015
Enviromanagement 2015
8. 10. 2015
Realizace politiky přípravy na stárnutí (Praha)
8. 10. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
15. 10. 2015
Realizace politiky přípravy na stárnutí (Brno)
20. 10. 2015
Kontrolní hlášení k DPH
21.–23. 10. 2015
Podzimní škola Zdravých měst
22. 10. 2015
IoT Forum
22. 10. 2015
Realizace politiky přípravy na stárnutí (Ústí n/L)
22. 10. 2015
Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst
22. 10. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
2. 11. 2015
Konference společenské odpovědnosti
3. 11. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
5.–7. 11. 2015
Ekoenerga
5. 11. 2015
Den malých obcí (Prostějov)
5. 11. 2015
Realizace politiky přípravy na stárnutí (Olomouc)
5. 11. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
9.–12. 11. 2015
Týden Facility managementu
11.–12. 11. 2015
Poslední trendy a vývoj soutěžního práva
19. 11. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
20. 11. 2015
Dotace – vybrané otázky
25. 11. 2015
Veřejná podpora
1.–2. 12. 2015
Národní přehlídka MA21
1. 12. 2015
Konzultační dny MMR k bytové problematice
3. 12. 2015
Adaptace sídel na změnu klimatu
3. 12. 2015
Hospodaření s dešťovou vodou
TOPlist
TOPlist