Přehled za březen 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

20 let soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Psal se rok 1991, když vláda České republiky na svém zasedání projednala a schválila Program obnovy vesnice, společně předložený ministrem životního prostředí, ministrem zemědělství a tehdejším ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj s tím, že tito ministři a dále ministr kultury a ministryně obchodu a cestovního ruchu se budou podle ekonomických možností ve své působnosti podílet na plnění programu.3. 3. 2014, Regiony

Konference ISSS již posedmnácté!

Když se v březnu roku 1998 uskutečnila v pražském kulturním domě Eden konference Internet ve státní správě a samosprávě, asi jen málokdo věřil tomu, že je to začátek dlouholeté tradice. Informatizace veřejné správy byla v té době takříkajíc v plenkách a moderní technologie se do poměrně konzervativního segmentu neprosazovaly úplně snadno. Organizátorům, mezi nimiž již tehdy nechyběl časopis Obec a finance, aktivita Březen-měsíc internetu nebo týdeník Českomoravský Profit a samozřejmě společnost Triada, se ale podařilo shromáždit řadu odborníků z veřejné správy, kteří představili možnosti elektronizace a popsali první zkušenosti s funkčními projekty.4. 3. 2014, Veřejná správa online

Kladno už vyčerpalo celoroční „smogovou“ kvótu

Kladno/Plzeň – Kladno už přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Stalo se tak letos prvním místem mimo Moravskoslezský kraj s vyčerpanou „smogovou“ kvótou, třetím místem v Česku po Ostravě-Radvanicích a Věřňovicích. Velkým problémem Kladna je ale také mnohonásobné překračování limitů pro rakovinotvorný benzo-a-pyren.4. 3. 2014, Životní prostředí

Organizační změny na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová seznámila veřejnost s novým organizačním uspořádáním svého resortu a představila vedoucí funkcionáře ministerstva, které člení do pěti sekcí.5. 3. 2014, Ostatní

Architektonicko-urbanistická soutěž na obnovu lesoparku ve Vodňanech

Praha, Vodňany – Město Vodňany s podporou Nadace Proměny vyhlašuje veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh obnovy lesoparku V Zátiší. Výsledky soutěže by měly být známy v září, vybraný návrh se stane podkladem pro realizaci proměny v současné době zpustlého území. Na přípravu a organizaci soutěže poskytla nadace městu grant ve výši téměř 900 tis. Kč.5. 3. 2014, Regiony

Metodika zadávání veřejných zakázek

Řada starostů obcí volá zcela oprávněně po zjednodušení administrativy, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. Vzhledem k složitosti legislativy žádají o vytvoření jednoduchého manuálu, který by jim usnadnil práci a pomohl překonat záludnosti předpisů.6. 3. 2014, Veřejné zakázky

Údaje ze sčítání lidu i po provedené „anonymizaci“ mohou být použity k získávání informací o jednotlivých občanech

Český statistický úřad provedl anonymizaci údajů ze sčítání lidu a údaje z jednotlivých sčítacích formulářů dal k dispozici akademikům. Problém je, že i po provedené anonymizaci, tedy po odstranění jména, přesné adresy nebo data narození, je soubor ostatních údajů natolik jedinečný, že se v souboru všech sebraných formulářů znovu neopakuje, to může podle neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) znamenat potenciální riziko zpětné deanonymizace a zneužití těchto údajů.6. 3. 2014, Ostatní

NKÚ kontroloval funkčnost základních registrů

Jednou z dlouhodobějších kontrol NKÚ v uplynulém roce bylo prověření peněžních prostředků vynaložených na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů. NKÚ se zaměřil především na Informační systém základních registrů (ISZR), Registr obyvatel (ROB) a Registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) – které jsou v gesci MV ČR – právě to a Správa základních registrů, která je provozuje, zaplatily do poloviny roku 2013 za kontrolované registry 1,6 miliardy korun. Kontroloři prověřili výdaje za 1,55 miliardy korun.7. 3. 2014, Veřejná správa online

Velká architektura může vznikat i v malých obcích, upozorňuje výstava a konference

Co mají společného kaple v Jestřebí, lovecká chata v Lednici, chmelový maják v Žatci nebo firemní sídlo Podzimek a synové v Třešti? Není to ani jméno architekta či stavební firmy, ani použité materiály, technologie, doba vzniku, dokonce ani „příběh“. Všechny lze ale najít v městech a obcích pod 20 000 obyvatel. A všechny vykazují rysy velmi kvalitní architektury. Realizace, které jsou průnikem těchto dvou množin, jsou i předmětem výpravného projektu Architektura mimo centra.7. 3. 2014, Ostatní

Český Krumlov získal v Berlíně cenu za Třetí meandr

Berlín/Český Krumlov – Velký úspěch slavil Český Krumlov při čtvrtečním předávání cen CzechTourism Awards v Berlíně na veletrhu cestovního ruchu ITB Berlin. Vyhrál kategorii nazvanou Nejlepší partner: Město, a to za rekonstrukci a oživení památek na svém druhém břehu, především za opravu synagogy a Domku Egona Schieleho.7. 3. 2014, Regiony

Financování z evropských fondů

S novým rokem v podstatě započalo nové programovací období Evropské unie na roky 2014–2020. Místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák na Finanční konferenci Svazu měst a obcí koncem listopadu oznámil, že europoslanci právě schválili rozpočet Evropské unie na uvedené období včetně všech potřebných legislativní norem, které upravují čerpání prostředků z evropských fondů.10. 3. 2014, Ekonomika

ČAOH pomůže uklidit Česko

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) podporuje první ročník akce „Ukliďme Česko“. Některé členské společnosti ČAOH se projektu zúčastní např. technickou participací, možnou nabídkou výhodnějších cen za služby či zajištěním pracovních prostředků k úklidu. Pomoci se dá i prostřednictvím finančního sponzoringu. Úklidová akce proběhne 16. a 17. května 2014, zejména na katastrech obcí, které o akci projeví zájem.10. 3. 2014, Životní prostředí

Pár slov k soutěži JuniorErb 2014

Do 17. února se mohli hlásit zájemci se svými projekty do dalšího ročníku soutěže JuniorErb – jde o soutěž pro mladé (méně než 19 let) tvůrce webů a webových projektů, které jsou nějakým způsobem prospěšné svému okolí. Může se jednat např. o webové stránky obce, města, školy, sportovního oddílu, místní pamětihodnosti apod.11. 3. 2014, Veřejná správa online

Rychvald letos investuje kolem 16 milionů korun, prioritou jsou obecní byty, mateřská škola a chodníky

Rychvald – Město Rychvald letos plánuje investice ve výši kolem 16 milionů korun. Zhruba pět milionů půjde na stavební úpravy a zateplení obecních domů i jednotlivých bytů, další prostředky radnice vloží do modernizace zahrady školky na sídlišti i do oprav chodníků a silnic. Město má pro letošní rok vyrovnaný rozpočet v celkové výši 83 milionů korun, radní neplánují žádný úvěr ani čerpání finanční rezervy vytvořené v minulých letech.11. 3. 2014, Regiony

Co letos čeká Sdružení tajemníků?

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se kromě změny své právní formy na spolek v intencích nového občanského zákoníku bude nadále věnovat svým širokým aktivitám pro tajemníky a „jejich“ města a obce.12. 3. 2014, Ostatní

Fulnek dá letos na investice a opravy 38 milionů korun, nejvíce peněz půjde na silnice a chodníky

Fulnek – Fulnečtí radní letos vynaloží zhruba 38 milionů na rozvoj města, nejvíce financí půjde do oprav komunikací. Chystají také rekonstrukcí Mateřské školy v Děrném nebo architektonickou studii pro výstavbu nové Mateřské školy U Sýpky. Celkové výdaje města jsou plánovány ve výši 110 milionů korun. Radní nepočítají s čerpáním úvěru.12. 3. 2014, Regiony

Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě došlo v Olomouci k obcházení zákona

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v již pravomocném rozhodnutí pokutu 300 tisíc korun statutárnímu městu Olomouc za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bez řádného zadávacího řízení stanoveného zákonem o veřejných zakázkách.12. 3. 2014, Veřejné zakázky

Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

Dne 11. března 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal 19. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice tentokrát na téma „Dětská chudoba a sexuální zneužívání, babyboxy a dětská práva“.12. 3. 2014, Sociální problematika

Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev

Vláda na svém zasedání 18. prosince 2013 schválila změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších přepisů. Vláda ze tří navrhovaných variant vybrala variantu, podle níž se odměny s účinností od 1. ledna 2014 vrací na úroveň roku 2010.13. 3. 2014, Ekonomika

V Liberci se zaměří na smělou architekturu na malých městech a obcích

Zhruba dvě desítky výrazných architektonických osobností z České republiky a především ze zahraničí se na konci tohoto týdne sejdou v Liberci, aby se v tamní Oblastní galerii po dva dny věnovaly tématu sice mediálně upozaděnému, ale možná tím aktuálnějšímu: Architektura mimo centra. Na konferenci, která proběhne 14. až 15. března a která je už zaplněna do posledního místa, se spolupořádající Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci podařilo získat řečníky zvučných jmen.13. 3. 2014, Ostatní

Koupí stát byznys s chudobou na ubytovnách?

Měl by stát začít skupovat ubytovny? Navrhujeme posunout se z 50. let do roku 2014. Za stejné peníze umíme 1) nenechat lidi spadnout na dno, a když tam již jsou, 2) vytáhnout je nahoru do normálního bydlení a normálního života. Základem je kvalitní, dostupný a nesegregovaný byt.14. 3. 2014, Sociální problematika

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – nový bič na územní samosprávu?

Poslanecká sněmovna v úterý 21. ledna 2014 na své mimořádné schůzi projednávala mimo jiné také návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Je potřeba na úvod zmínit, že se jedná o opakované předložení návrhu s podobným cílem. Jde také o jeden ze základních pilířů protikorupčních opatření sdružení Rekonstrukce státu.17. 3. 2014, Legislativa

Čeladná přispěje pozůstalým na pohřeb

Čeladná – Radní obce Čeladná chtějí ve své obci zvrátit nepříznivý celospolečenský trend rostoucího počtu pohřbů bez obřadu. Schválili proto příspěvek 5 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním a vypravením pohřbu občana Čeladné bez ohledu na to, zda půjde o pohřeb civilní nebo církevní.17. 3. 2014, Sociální problematika

ÚZSVM zveřejnil seznam desetitisíců nemovitostí s neznámým vlastníkem

Praha – Seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Nový katastrální zákon ukládá ÚZSVM pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které seznamy pro své území zveřejní na úředních deskách.17. 3. 2014, Ostatní

Brno překročilo celoroční „smogovou kvótu“ pro znečištění prachem

Brno/Plzeň – Brno už na první měřící stanici přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach (PM10). I letos se tak Brno zařadilo k místům s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Více překročení zatím zaznamenalo jen několik míst Moravskoslezského kraje (Ostrava, Havířov, Věřňovice) a Kladno. Prach v ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí.17. 3. 2014, Životní prostředí

Soutěž Zlatý erb očima předsedy celostátní poroty Tomáše Holendy

Představovat soutěž Zlatý erb v časopise, určeném veřejné a státní správě, je bezpochyby oním pověstným nošením sov do Athén. Nicméně alespoň v krátkosti – jedná se o klání, ve kterém se letos již šestnáctým rokem utkají webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Jaká je historie soutěže, jak probíhá a jak se za celý čas změnila? Nejen to se dozvíte z pohledu a pera Ing. Tomáše Holendy, předsedy celostátní poroty Zlatého erbu.18. 3. 2014, Veřejná správa online

Hospodaření krajů

Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech došlo nejdříve k poklesu o 3 % a posléze se výše příjmů meziročně nezměnila.19. 3. 2014, Ekonomika

Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2013. V loňském roce činily sociální výdaje MPSV přibližně 472,5 mld. Kč, což bylo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2012. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek pomoci v hmotné nouzi (o 2,8 mld. Kč), dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (o 1,8 mld. Kč) a u výdajů na příspěvek na péči (o 1,2 mld. Kč).19. 3. 2014, Sociální problematika

Územní analýza bytových projektů v Praze

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), dříve známý jako Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), zpracoval v pořadí již čtvrtou Územní analýzu aktuálních developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů na území hl. m. Prahy, jejíž hlavní závěry jsou prezentovány v rámci tohoto příspěvku.20. 3. 2014, Bydlení

Nové období – nové úkoly

Po předčasných volbách začala pracovat nová Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a její orgány. Předsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se stala PaedDr. Milada Halíková, kterou jsme požádali o odpovědi na několik otázek.21. 3. 2014, Ostatní

Váš IT rozpočet je důležitější, než si myslíte

Samosprávy mezi sebou soutěží jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Snaží se přilákat firmy. Přetahují se o mezinárodní studenty, podnikatele a imigranty, kteří představují zdroj inovací. Svádí boj o občany, kteří mohou najít uplatnění jinde, pokud budou služby nedostatečné, veřejná bezpečnost pochybná a životní úroveň nízká. Pro všechny tyto oblasti jsou investice do informačních technologií zásadní – stejně jako pro zefektivnění výstupních procesů pro hladší zpracování.24. 3. 2014, Veřejná správa online

Dolní Břežany uspěly v soutěži Zlatý Erb

V pátek 21. března 2014 byly na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny výsledky krajského kola Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Slavnostní ceremoniál krajského kola Středočeského kraje se konal v sídle středočeského hejtmanství. Dolní Břežany získaly ocenění hned ve dvou kategoriích.24. 3. 2014, Regiony

Svazkové školy jsou řešením…

Pod názvem Školy zřizované svazky obcí připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy praktického průvodce určeného pro zřizovatele a ředitele škol, pro pedagogy i rodiče žáků.25. 3. 2014, Ostatní

Daňové příjmy většinu obcí potěšily, pozor však na avizované změny daňových zákonů od roku 2015

Rozpočtové určení daní (RUD) již nejitří tolik emocí jako před několika lety, a tak se novém programovém prohlášení vlády žádná zmínka o změnách v systému daňových příjmů obcí neobjevuje. V klidné atmosféře lze lépe hodnotit přínosy a „nepřínosy“ prvního roku upraveného RUD.26. 3. 2014, Ekonomika

Návrh ministerstva životního prostředí – méně veřejné kontroly, více byrokracie

Praha – Ministerstvo životního prostředí skrytě chystá nejrozsáhlejší omezení občanských práv od listopadu 1989. Před takovým krokem na dnešním jednání s náměstkyní Peštovou a náměstkem Manou důrazně varovali zástupci asociace ekologických organizací Zelený kruh.26. 3. 2014, Životní prostředí

Obce a nový občanský zákoník – přechodná ustanovení

K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Se starým občanským a obchodním zákoníkem se nicméně zatím tak docela neloučíme. Kdy se uplatní nová a kdy stará právní úprava? Kterými předpisy se řídí dříve uzavřené smlouvy? A jaké povinnosti přinášejí přechodná ustanovení NOZ a ZOK právnickým osobám? Nejen těmto otázkám se věnujeme v tomto článku, který je dalším ze série informativních článků, týkajících se dopadů nového občanského zákoníku, resp. rekodifikace soukromého práva, na obce.27. 3. 2014, Legislativa

Úřad uložil pokutu a zakázal plnění smlouvy na svoz odpadu v Příbrami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli Technické služby Příbram pokutu ve výši 220 000 Kč a zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. 120401 ve znění dodatků č. 1 a 2. Rozhodnutí potvrdil ve druhé instanci také předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné.27. 3. 2014, Veřejné zakázky

Společná snaha proti krádežím kovů

Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje součástky a kovové komponenty, kradené na železnicích, v dopravě i v obcích.28. 3. 2014, Ostatní

Katastr nemovitostí ve znamení velkých změn

Rok 2013 byl v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí výrazně ovlivněn přípravou na změny, které do každodenního života přináší nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014. Není tedy divu, že je to nosné téma tradičního rozhovoru redakce VSOL s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karlem Večeřem. Z následujících řádků je patrné, že na tomto důležitém a pro většinu občanů ČR nepostradatelném úřadu je poslední dobou velice živo.31. 3. 2014, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období duben–červen

3.–4. 4. 2014
Pověsti, legendy a historické příběhy
7.–8. 4. 2014
ISSS 2014 ISSS 2014
9. 4. 2014
Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv
15.–17. 4. 2014
Teplárenské dny 2014 Teplárenské dny 2014
23.–26. 4. 2014
Urbis Invest, Urbis Technologie
28.–30. 4. 2014
Národní geoparky
11.–13. 5. 2014
Valné shromáždění a jarní seminář STMOÚ
14.–16. 5. 2014
Nové vize městské politiky
19.–21. 5. 2014
Integrované dopravní systémy
21.–22. 5. 2014
Soukromé právo ve veřejné správě II
29.–30. 5. 2014
Obec a právo
3. 6. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
11.–12. 6. 2014
Odpady a obce
18. 6. 2014
Veřejná podpora
19.–20. 6. 2014
reSITE 2014
28. 6. 2014
Setkání partnerských měst zemí Visegradské skupiny
TOPlist
TOPlist