Přehled za červenec 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

V boji proti hackerům má pomoci zákon

Zákon o kybernetické bezpečnosti prošel v Poslanecké sněmovně třetím čtením a míří do Senátu. Ustanovení má prioritně chránit mobilní a internetové sítě České republiky před útoky hackerů. Jeho zněním by se měly řídit například městské úřady, nemocnice nebo soukromé firmy, které spravují takzvaný „významný informační systém“ a osobní údaje. Mnohé subjekty, kterých se tento zákon týká, čeká – v případě přijetí zákona – rychlé zavádění striktních opatření. Pokud by je k 1. 1. 2015 nezavedly, čekají na ně až stotisícové pokuty.1. 7. 2014, Veřejná správa online

Tripartita: Do konce roku bude jasné, co bude s jádrem

Současná koaliční vláda zaujme do konce letošního roku stanovisko k budoucnosti jaderné energetiky a připraví program jaderné energetiky. V reakci na takto zaměřený požadavek Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) to v rámci dnešního tripartitního jednání uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. Na programu byla totiž příprava surovinové a energetické koncepce.1. 7. 2014, Ostatní

Obec a veřejné dražby

Při pouhém vyslovení slova dražba se většině z nás okamžitě vybaví finanční problémy. Nelze se tomu divit, když z médií neustále slyšíme či čteme, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz nebo nařízena exekuce.2. 7. 2014, Legislativa

Město Most je Evropským městem sportu 2015

Město Most obdrželo vynikající zprávu z Bruselu – Most byl jmenován Evropským městem sportu 2015.3. 7. 2014, Regiony

Mobilní úřad v Milevsku

Přibližně stovka zaměstnanců Městského úřadu Milevsko využívá již delší dobu služby Office 365 a Lync pro zajištění každodenních pracovních úkolů a při komunikaci s obyvateli města. Dalším krokem se stalo nasazení tabletů s Windows 8.1, díky nimž lze mnoho pracovních záležitostí zařídit i mimo kancelář, navíc plně elektronickou cestou.4. 7. 2014, Veřejná správa online

Změny v zákonu o hmotné nouzi pomůžou zastavit obchod s chudobou

Tři zásadní změny přináší návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, na středečním jednání podpořila vláda. Novela řeší aktuální problémy spojené s výplatou doplatku na bydlení.4. 7. 2014, Sociální problematika

Financování sociálních služeb bude transparentnější

Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.4. 7. 2014, Sociální problematika

Proč nový zákon o veřejných zakázkách

Dne 11. 2. 2014 byl Radou EU přijat balíček tří směrnic, regulujících oblast veřejného zadávání. Česká republika má nyní dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního právního řádu.7. 7. 2014, Legislativa

Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2013“

Do třetího ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus, o. p. s., u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 212 zpravodajů. Porota poprvé vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 31. Další novinkou byl výběr nejlepší rubriky či nejlépe zpracovaného tématu.7. 7. 2014, Regiony

Nové akreditované kurzy k zavádění environmentálně příznivého provozu institucí jsou připraveny pro úředníky Moravskoslezského a Olomouckého kraj

Ostrava/Olomouc – Úředníci územních samosprávných celků a další pracovníci ve veřejných institucích v Moravskoslezském a Olomouckém kraji se mohou v září a říjnu 2014 zúčastnit zcela zdarma akreditovaných vzdělávacích kurzů s tematikou environmentálně příznivého provozu institucí a soft skills.8. 7. 2014, Životní prostředí

Dvacátý ročník soutěže o titul Historické město roku

Ve Španělském sále Pražského hradu bylo dne 17. dubna 2014 vyhlášeno Historické město roku 2013. Slavnostní udílení cen v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR se koná každoročně od roku 1983 při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který spadá na 18. dubna.9. 7. 2014, Regiony

Weby měst a obcí: Hledá se originalita

Již potřetí redakce časopisu Veřejná správa pořádá soutěž Parádní web. Cílem je podpořit u samospráv tvorbu originálních, dobře strukturovaných webových stránek s funkčním designem a také nápaditých multimédií zachycujících místní dění. Neváhejte a poměřte svoje webové síly ve virtuálním prostoru.11. 7. 2014, Veřejná správa online

Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů

Praha – Na středečním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního operační program (dále jen IROP), který bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. V následujícím měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou komisí. Tento operační program, ze kterého lze financovat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci sociálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, zejména těch, které jsou v jeho gesci.11. 7. 2014, Sociální problematika

Než se zase začne měnit RUD

Na začátku tohoto roku se objevila informace o dalších možných změnách v rozpočtovém určení daní (RUD). Náležitou mediální péči získala úvaha o úpravě motivačních prvků systému sdílených daní ve prospěch podílu za počet zaměstnanců. Ministerstvo financí přislíbilo provést analýzu, jejíž výsledky nebyly na konci května ještě veřejně dostupné.14. 7. 2014, Ekonomika

Znečištění vzduchu v Praze překračuje limity a ohrožuje zdraví obyvatel – nízkoemisní zóna by mohla přinést zlepšení

Praha – Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice[1]. Znečištění ovzduší přitom představuje vážné ohrožení zdraví obyvatel.14. 7. 2014, Životní prostředí

Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR

Velké terénní šetření ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí na celém území ČR, které má za úkol sledovat, jaká je v obcích míra sociálního vyloučení a s čím se lidé žijící v takovém prostředí musí vyrovnávat, začíná právě v těchto dnech. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí od začátku roku provádí společnost GAC. Výsledky pomohou nasměrovat unijní pomoc z Evropského sociálního fondu tam, kde je nejvíce zapotřebí.15. 7. 2014, Sociální problematika

Povinnost obce zpřístupnit Sbírku zákonů

V poslední době se stále častěji opakuje otázka, v jaké formě je obec povinna zpřístupnit Sbírku zákonů a Věstník právních předpisů svého kraje? K této problematice vydal Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra své Stanovisko č. 1/2014, které na uvedenou otázku odpovídá.16. 7. 2014, Legislativa

Problém stáčení kilometrů může být konečně vyřešen, ministerstva mají dobře našlápnuto

Problematika stáčení počitadel ujeté vzdálenosti u aut, takzvaných odometrů, je celoevropským problémem. Průměrné roční škody vzniklé kupujícím se šplhají na 5,5–9,6 mld. €. Podobná škoda, avšak v českých korunách, vzniká i občanům naší země. Ministerstvo dopravy ČR proto přišlo v rámci semináře „Právní rámec možností ověřování původu a historie vozidla“ s vítanou iniciativou zveřejňovat záznamy stavů odometrů z informačního systému STK.16. 7. 2014, Ostatní

Festival světel rozsvítí začátkem září Český Krumlov

Český Krumlov se začátkem září stane předposlední zastávkou festivalu Czech The Light, který od dubna do října zdobí pět českých a moravských měst světelnými instalacemi a videomappingem. Navazuje na loňský první ročník Festivalu světel Signal v Praze, který měl obrovský úspěch. Proto organizátoři program rozšířili a vydali se i do dalších měst. Krumlov je jediným místem v jižních Čechách, které bude tento putovní festival hostit. Hra světel rozzáří 5. a 6. září celkem šest míst v centru, mezi nimi například náměstí Svornosti, náplavku v Hradební ulici, synagogu či městský park.17. 7. 2014, Regiony

Hradec Králové omezil práva dodavatelů odkazem na konkrétní zboží

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Hradec Králové pokutu ve výši 300 000 Kč za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Rozhodnutí vydané ve správním řízení zahájeném z moci úřední není zatím pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad.17. 7. 2014, Veřejné zakázky

Služba mojeID nabízí městům a obcím nové možnosti pro jejich web

Při hledání námětů na rozvoj webové prezentace se stále více měst a obcí zaměřuje na tzv. personalizované služby umožňující obyvatelům co nejvíce věcí vyřídit pomocí Internetu bez nutnosti návštěvy úřadu. Dnešní občané zároveň očekávají, že jim moderní a transparentní město či obec rovněž umožní se zapojit do rozhodování o dění v místě bydliště. U obou typů výše uvedených on-line služeb je však důležité zajistit identifikaci a autentizaci uživatelů tak, aby diskuzní fórum nebylo plné urážlivých komentářů anonymních uživatelů či ve výsledcích hlasování obecní ankety byly rozlišeny hlasy vlastních obyvatel od dalších hlasujících.18. 7. 2014, Veřejná správa online

Udržitelnost majetku obcí a plánování nových investic

Obce a města se připravují na zahájení čerpání zdrojů v rámci nového programového období EU fondů 2014–2020. Důležitou otázkou je plánování a realizace investic v rozumném objemu a struktuře tak, aby i při využití dotací z národních a evropských zdrojů nedošlo k nepřiměřenému zadlužení obecního rozpočtu a k neúměrnému nárůstu provozních výdajů na budoucí opravy a údržbu majetku obce.21. 7. 2014, Ekonomika

Územně analytické podklady – služba státu obcím

Cílem následujícího textu je upozornit na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí (ÚAP-o), které uložila novela stavebního zákona, platná od 1. 1. 2013[1]. Obce nyní mohou účinně přispět k dalšímu zkvalitnění svých územně analytických podkladů. Jejich kvalita má totiž vliv nejenom na náklady obcí při pořizování územního plánu, ale i na řešení problémů širšího významu, které ovlivňují území více obcí.23. 7. 2014, Ostatní

Současnost i budoucnost tuzemského ICT v kostce

V rámci letošní konference ISSS proběhl čtvrtý ročník ICT Summitu, který je jakousi „vlajkovou akcí“ ICT Unie. Úvodní blok poctila svou přítomností místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová. Na akci se diskutovalo především o současném stavu digitální agendy v Česku, např. jaké priority má nebo měla by mít v této oblasti vláda, které konkrétní kroky kabinet či jednotlivá ministerstva chystají a jak k tomu může přispět ICT průmysl.25. 7. 2014, Veřejná správa online

Vláda podpořila zvýšení mezd zaměstnanců v sociálních službách

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě k projednání materiál „Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015.“ Navrhované posílení prostředků o 750 milionů Kč bude využito na zvýšení platů a mezd pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči klientům. Kabinet premiéra Sobotky návrh schválil.25. 7. 2014, Sociální problematika

Hospodaření krajů a obcí v roce 2013

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za uplynulý rok 2013 zaznamenal objem příjmů (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (DSO) a regionálních rad regionů soudržnosti celkem 397,3 mld. Kč. Celkové výdaje územních rozpočtů činily 379,4 mld. Kč, takže jejich hospodaření skončilo s celkovým přebytkem 17,9 mld. Kč. Je to nejvyšší dosažený přebytek rozpočtového hospodaření územních rozpočtů od roku 2001. V zásadě se jednalo o přebytek dosažený na úrovni rozpočtů obcí (17,5 mld. Kč).28. 7. 2014, Ekonomika

Většina sociálních dávek míří lidem, kteří je opravdu potřebují

Praha – Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje, podle informací Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, mezi 5 a 10 procenty z celkového objemu vyplácených dávek. Přestože se situace může v jednotlivých regionech lišit, převážná většina dávek potřebným najde správného adresáta.29. 7. 2014, Sociální problematika

Kraje chtějí nová pravidla pro spolupráci s církvemi

Kraje rozpracovávají svoji alternativu společného financování některých projektů v oblasti sociálních  věcí, zdravotnictví a školství s církvemi.29. 7. 2014, Regiony

K dvacátému výročí soutěže Vesnice roku

Kulatá výročí bývají příležitostí k hodnocení, bilancování, i k oslavě. Soutěž „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“, která se letos koná již po dvacáté nás k tomu také vybízí. Soutěže se každoročně zúčastňuje kolem 300 obcí z celé republiky. To prokazuje její úspěšnost a zakořenění.30. 7. 2014, Regiony

Také Chomutov se zapojí do projektu Města čtou

Po severočeských městech putuje zajímavá iniciativa, jejímž cílem je přiblížit četbu knih netradičním způsobem široké veřejnosti. Na projekt Města čtou, který odstartoval začátkem prázdnin v Jirkově, postupně navazují další města v regionu. V prvním srpnovém týdnu převezme tuto pomyslnou kulturní štafetu Chomutov.31. 7. 2014, Regiony

Kalendář akcí na období srpen–říjen

13. 8. 2014
Možnosti dlouhodobé a přímé péče
14.–17. 8. 2014
Flora Olomouc
25.–29. 8. 2014
Eurorural ’14
28. 8.–2. 9. 2014
Země živitelka
29. 8. 2014
Podpora rozvoje venkova v ČR
2. 9. 2014
Medializace a komunikace sociálních inovací
9. 9. 2014
Bezbariérové úpravy chodníků a cyklostezek
10. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
16.–20. 9. 2014
For Waste & Water 2014
16.–17. 9. 2014
Dny zahradní komunální techniky
16. 9. 2014
Role městského architekta při rozvoji města
17. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
18. 9. 2014
Veřejné zakázky 2014
24.–26. 9. 2014
Efektivní komunikace ve veřejné správě
24. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
1. 10. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
7. 10. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
15.–17. 10. 2014
Venkov 2014
15. 10. 2014
Vodní toky a retence vody v krajině
23. 10. 2014
Region v rozvoji společnosti
TOPlist
TOPlist