Přehled za srpen 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Datové schránky v Česku a Evropské unii

Socioekonomická studie Datové schránky porovnává přístupy k implementaci datových schránek v 15 členských zemích EU včetně České republiky, hodnotí stav jejich zavádění v ČR a identifikuje příležitosti i rizika dalšího rozvoje. Studie vznikla ve spolupráci vysoké školy CEVRO InstitutICT Unie.1. 8. 2014, Veřejná správa online

Zážitková aplikace Kód Salomon je odvážným marketingovým krokem Ostravského magistrátu

Ostrava – Osvícený přístup k turistickému marketingu města volí ostravský magistrát. Mobilní aplikace Kód Salomon nabízí zdarma návštěvníkům i místním obyvatelům unikátní šifrovací hru inspirovanou historií města, kterou mohou hrát přímo v ulicích Ostravy. Kód Salomon funguje zároveň jako turistický průvodce po highlightech města i jako zábavná hra pro rodiny nebo jednotlivce. Navíc otevírá v podobě animovaného komiksu napínavý příběh o mocném talismanu zakladatele Vítkovických železáren barona Rothschilda.1. 8. 2014, Regiony

Zákon o svobodném přístupu k informacím nesplnil očekávání

Na začátku je třeba se zmínit, že zákon vychází z legislativy Evropské unie a jeho úkolem bylo stanovit pravidla pro tuto oblast tak, jak je to zvykem v evropských demokratických státech.4. 8. 2014, Ostatní

Nová kanalizace umožní další rozvoj Jihlavy

Jihlava – V Jihlavě dnes slavnostně začala rozsáhlá rekonstrukce a stavba nových částí kanalizace. Projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy s rozpočtem 138 milionů korun bude mít zásadní dopad na kvalitu vypouštěných vod, uvolnění zablokovaného stavebního rozvoje a doplnění chybějící kanalizace. Jde o jednu z největších investic města v posledních letech.5. 8. 2014, Regiony

Regionální rady regionů soudržnosti

Regionální rady regionů soudržnosti (RRRS) byly založeny novelou zákona č. 248/2000 Sb., v polovině roku 2006. Jejich posláním je vybírat projekty dotované z fondů Evropské unie na podporu regionálního rozvoje, proplácet finanční prostředky a kontrolovat provádění projektů.6. 8. 2014, Ekonomika

Informační společnost v číslech 2014: Elektronicky komunikuje s úřady jen 28 procent Čechů

Podle nedávno zveřejněného šetření Českého statistického úřadu pouze 28 % obyvatel České republiky využilo loni ke komunikaci s veřejnou správou internet. V naprosté většině těchto případů lidé hledali na stránkách úřadů informace. Dostupné formuláře on-line podalo pouze 7 % jednotlivců. Ministerstvo vnitra chce toto číslo změnit – občané ČR by do konce roku 2020 měli mít možnost řešit 85 % komunikace se státní sférou elektronicky.8. 8. 2014, Veřejná správa online

Zadluženost místních samospráv

Zadluženost veřejných rozpočtů je populárním mediálním tématem. I když se hlavní pozornost soustřeďuje především na stále rostoucí dluh státního rozpočtu, stranou nemůže zůstat ani zadlužení rozpočtů místních samospráv.11. 8. 2014, Ekonomika

Malé vodní elektrárny přibývají, ale pomalu

Energie vody a vodních toků, byla středem zájmu lidí od nepaměti a v České republice má využití vodní energie dlouhou tradici. Jak na tom dnes jsou malá vodní díla, vyplatí se je obnovovat či stavět, a jaká bude jejich budoucnost?13. 8. 2014, Životní prostředí

Z pohledu Evropské komise: Nový srovnávací přehled Digitální agendy EU

Nové údaje ukazují, že EK je na dobré cestě k dosažení 95 ze svých 101 digitálních cílů do roku 2015. Občané a podniky v EU více používají internet, více nakupují on-line a více věří informačním a komunikačním technologiím, které také lépe ovládají. Často jim však schází vysokorychlostní připojení, zejména ve venkovských oblastech, a nadále je velkým problémem hrozící nedostatek digitálních dovedností.15. 8. 2014, Veřejná správa online

Program rozvoje venkova v rozpočtech obcí

Realizace Programu rozvoje venkova (PRV), schváleného na období 2007–2013, se promítla také do hospodaření obcí. Obce patří k důležitým aktérům rozvoje venkova a PRV na ně cílil zejména v Osách III a IV. I když čerpání z programu bude probíhat i po roce 2013 (ke konci roku 2013 je proplaceno zhruba 79 % plánovaného rozpočtu), můžeme již nyní vyhodnotit, jak se to projevilo ve venkovských a městských obcích (do 2000 a nad 2000 obyvatel), v jednotlivých velikostních kategoriích venkovských obcí či regionálně.18. 8. 2014, Ekonomika

Peníze z Evropské unie obce často investují do dětí

Evropské dotace pro města a obce, to je také přehlídka mateřských a základních škol, dětských hřišť a sportovišť pro děti. V Moravskoslezském kraji se tyto projekty dají počítat na desítky. Jsou užitečné, ale i vděčné a hravé.20. 8. 2014, Regiony

Obec Tisá: největším komunikačním kanálem obce je náš web

Tisá, obec s více než devíti sty obyvateli, leží přibližně 20 kilometrů od Ústí nad Labem na hranici se Spolkovou republikou Německo. Obec pod hradbou Tiských stěn s proslulým skalním městem je známou turistickou destinací. Správcem internetových stránek www.tisa.cz je Aleš Pospíchal, rozhovor poskytl starosta obce Jiří Jandásek.22. 8. 2014, Veřejná správa online

Objíždění mýtného a kamiony v obcích? Marginální problém, vzkázal ministr dopravy starostům

Přes sedmdesát obcí, které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy[1] žádaly, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí“ a obce mají dostatečné možnosti, jak se tranzitní dopravě bránit.22. 8. 2014, Doprava

Financování veřejné dopravy

Tento článek volně navazuje na text, který pojednával o legislativě v oblasti veřejné dopravy. Nyní bych se rád zaměřil na systém financování veřejné dopravy, což je velice široká oblast zasahující do všech úrovní veřejné správy. S uvedenou problematikou se tudíž setkáme i v dalším článku.25. 8. 2014, Ekonomika

Některé aspekty využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Obce, kraje a nestátní subjekty již více než rok pracují s novým typem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu, který je určen na financování odborných služeb podporujících náhradní rodinnou péči. Tento článek se zabývá vybranými (dílčími) aspekty, které nelze při správném využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče opominout.28. 8. 2014, Sociální problematika

Kalendář akcí na období září–listopad

28. 8.–2. 9. 2014
Země živitelka
2. 9. 2014
Medializace a komunikace sociálních inovací
9. 9. 2014
Bezbariérové úpravy chodníků a cyklostezek
10. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
16.–20. 9. 2014
For Waste & Water 2014
16.–17. 9. 2014
Dny zahradní komunální techniky
16. 9. 2014
Role městského architekta při rozvoji města
17. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
18. 9. 2014
Veřejné zakázky 2014
18. 9. 2014
Jak podpořit společné soužití s cizinci
18. 9. 2014
Lesk a bída českých architektonických soutěží
24.–26. 9. 2014
Efektivní komunikace ve veřejné správě
24. 9. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
25. 9. 2014
Šetrné budovy 2014
29.–30. 9. 2014
Dobrovolnictví v obci
30. 9. 2014
Veřejné opatrovnictví
1. 10. 2014
Plavecká soutěž měst
1. 10. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
1. 10. 2014
Veřejné opatrovnictví
2. 10. 2014
Evropské dotace a jak je získat
7. 10. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
8. 10. 2014
Vývoj cen energií, tepla…
13. 10. 2014
Evropské dotace a jak je získat
15.–17. 10. 2014
Venkov 2014
15. 10. 2014
Vodní toky a retence vody v krajině
23. 10. 2014
Region v rozvoji společnosti
6. 11. 2014
Fair Sourcing Awards 2014
10.–11. 11. 2014
Doprava, zdraví a životní prostředí
11.–12. 11. 2014
Svatomartinská konference 2014
13.–14. 11. 2014
Sídliště, jak dál?
25.–26. 11. 2014
Celostátní konference NSZM
27. 11. 2014
Den malých obcí (Prostějov)
TOPlist
TOPlist