K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za září 2021

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Přehled aktualit

Přehled článků

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Text z minulého čísla popisující postup při uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti za škodu (č. 82/1998 Sb.) obsahoval přehled příslušné právní úpravy a problematiku předběžného uplatnění nároku na náhradu škody. Následující text je pokračováním výkladu daného tématu.2. 9. 2021, Legislativa

Společné stanovisko ÚOHS a MMR k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.3. 9. 2021, Veřejné zakázky

Rožnovská radnice opravila poslední hřiště, s osvětlením pomohla Nadace ČEZ

Kluci i holky z rožnovské základní školy na ulici 5. května i lidé z nedalekého sídliště mohou od září využívat sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickou dráhou i multifunkčním pláckem na různé druhy sportů, který prošel komplexní rekonstrukcí.6. 9. 2021, Regiony

Pojištění obecního majetku – chyby při výběru pojišťovacího makléře

Každá municipalita v České republice by se v souladu se zásadou péče řádného hospodáře promítnuté do zákona o obcích měla řádně starat o svůj majetek. Pojištění majetku a odpovědnosti je jednou z klíčových cest, jak plnit tyto své zákonné povinnosti, zajistit péči o majetek a ochránit své volené zástupce, zaměstnance či organizace zřizované veřejnou správou a samosprávou.8. 9. 2021, Legislativa

Města přistupují k regulaci vizuálního smogu. Z centra Brna zmizí stovka reklam

Řada měst se v posledních letech snaží eliminovat outdoorovou reklamu ve svých centrech. Kromě Prahy, Znojma či Plzně přistupuje k omezením také Brno. Z ulic ve středu města proto do konce roku zmizí téměř stovka reklam. V budoucnu by pak mělo dojít také k regulaci reklamy v okolí hlavního nádraží.10. 9. 2021, Životní prostředí

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu pro statutární město Ostravu za nezákonnou změnu smluvních závazků

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad statutárního města Ostrava a potvrdil tak pokutu ve výši 100 000 Kč, která byla tomuto zadavateli uložena prvostupňovým rozhodnutím za podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“, která byla uzavřena s dodavateli SUDOP BRNO, spol. s r. o., a Dopravní projektování, spol. s r. o.13. 9. 2021, Veřejné zakázky

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V případě, že v rámci šestiměsíční lhůty od uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným u příslušného úřadu postupem podle § 15 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu nedošlo k plnému upokojení tohoto nároku, může se poškozený obrátit na soud.15. 9. 2021, Legislativa

Nominace do jedenáctého ročníku Aleje roku běží do konce října

V celostátní anketě Alej roku pořádané spolkem Arnika je dosud nominováno 29 alejí ze 13 krajů. Loni za celou republiku bodovala Svárovská alej na Boskovicku. Která se stane Alejí roku pro tento rok? Nominujte ji do 26. října na www.alejroku.cz.16. 9. 2021, Životní prostředí

Ministryně Jana Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ více než 17 milionů korun. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražském Lichtenštejnském paláci ve čtvrtek 16. září 2021. Finanční odměnu využijí vítězové na projekty zaměřené na rodiny a seniory žijící v obcích.17. 9. 2021, Sociální problematika

Konference ISSS 2021 v netradičním termínu

Ve dnech 20.–21. září se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná již 23. ročník populární konference ISSS. Je to poměrně neobvyklý termín zapříčiněný vlnou pandemie Covid-19 a s ní spojenými restriktivními opatřeními. Minulý ročník se po několika odkladech nakonec v podzimních měsících odehrál v online podobě a velice podobně, a to formou videokonference, proběhla v květnu 2021 i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), která obvykle doprovází národní konferenci ISSS.20. 9. 2021, Veřejná správa online

Zlatý erb 2021 – výsledky celostátního kola

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 20. září 2021 slavnostně vyhlášeny výsledky již 23. ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech 14 krajů ČR.21. 9. 2021, Veřejná správa online

Vídeň a další metropole přistoupily k Paktu svobodných měst

Iniciativa hlavních měst Visegrádské čtyřky, Pakt svobodných měst, získala dalších dvacet signatářů. K Praze, Budapešti, Bratislavě a Varšavě se vedle evropských metropolí včetně Vídně přidalo i Los Angeles a Tchaj-pej.22. 9. 2021, Zahraničí

Fulnek získal Odpadového Oskara za prvenství v rámci kraje i celé republiky

V kategorii měst nad 5000 obyvatel vyprodukují obyvatelé Fulneku nejméně směsných odpadů a navíc vytřídí 50 % odpadů, což je opět výjimečný výsledek. Poděkování si zasloužily i další obce kraje, které získaly Odpadového Oskara v dalších kategoriích.23. 9. 2021, Životní prostředí

Použití centrálních služeb eGovernmentu v municipalitách

Municipality jsou čím dál tím více zahlceny požadavky na využívání prvků eGovernmentu. Prakticky se jedná o potřebu integrace s datovými schránkami, službami CzechPoint, základními registry, nebo agendovými informační systémy, která provozují ministerstva a při výkonu státní správy v přenesené působnosti je municipality využívají.24. 9. 2021, Veřejná správa online

Mokřadní čistírny – přírodní čištění vody s bonusem navíc

Kořenové čistírny jsou technologií známou zhruba padesát let, přičemž v Česku byla první taková čistírna zprovozněna v roce 1989 v Petrově u Jílového. Vzhledem k tomu, že jde o velmi efektivní způsob čištění odpadní vody, jsou jich dnes po celé republice v provozu už stovky.27. 9. 2021, Životní prostředí

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

I když je primárním smyslem a účelem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) poskytnutí informací, může při vyřizování žádosti dojít k situaci, kdy povinný subjekt informace neposkytne. V tomto případě dochází k odmítnutí poskytnutí informace, resp. slovy informačního zákona k odmítnutí žádosti o informace, které je možné provést pouze formou rozhodnutí.29. 9. 2021, Legislativa

Časopis Obec a finance 4/2021

Ve čtvrtém čísle časopisu Obec a finance najdete aktuální informace o konání konference ISSS v Hradci Králové a o Dnech malých obcí, které se po období koronaviru opět konaly za plné účasti odborné veřejnosti.30. 9. 2021, Ostatní

Kalendář akcí na období říjen–prosinec

30. 9.–1. 10. 2021
Územní plánování a stavební řád
30. 9.–1. 10. 2021
Za lepší venkov X
5.–6. 10. 2021
Problematika spojená s migrací cizinců
6.–7. 10. 2021
Národní dny prevence 2021
12.–14. 10. 2021
Venkov 2020
12.–13. 10. 2021
BIM Day 2021
12. 10. 2021
Údržba zeleně ve městě
14.–15. 10. 2021
Od strategie ke koncepci
19. 10. 2021
Nové komunikační nástroje veřejné správy
21.–22. 10. 2021
XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR
21. 10. 2021
Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí
21. 10. 2021
Inteligentní specializace regionu 2021
22. 10. 2021
Burza partnerství
27. 10. 2021
Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání
1. 11. 2021
Potenciál místní ekonomiky 2021
2.–5. 11. 2021
Provoz vodovodů a kanalizací 2021
2. 11. 2021
Životní prostředí ve velkém městě
2. 11. 2021
Čtvrtý metodický den veřejného zadávání
4. 11. 2021
Odpovědné veřejné zadávání 2021
4.–5. 11. 2021
XXII. konference pozemkových úprav 2021
4. 11. 2021
Brownfields a greenfields Libereckého kraje
9.–10. 11. 2021
Moderní veřejná správa 2021
9.–10. 11. 2021
Biomasa, Bioplyn a Energetika 2021
10.–12. 11. 2021
Podzimní škola Zdravých měst
10.–11. 11. 2021
Svatomartinská konference 2021
15. 11. 2021
Plánování sociálních služeb
18. 11. 2021
Summit Koncepce BIM
25.–26. 11. 2021
XXIV. celostátní finanční konference SMO ČR
TOPlist
TOPlist