Přehled za duben 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Režie, energie, majetek – oblasti hledání úspor na obcích

V dnešní době, kdy se klade důraz na šetření veřejnými prostředky a kdy je patrný rostoucí zájem o hospodárné řízení obecního rozpočtu ze strany občanů, je dobré hledat nové cesty a metody, jak zefektivnit hospodaření města.1. 4. 2015, Ostatní

Čtyři stovky účastníků se na zítřejší konferenci dozvědí, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny ve svém okolí

Konference „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů“ je určena zástupcům krajů, obcí, vlastníkům, v krajině hospodařícím subjektům a všem dalším zájemcům a potenciálním žadatelům, které seznámí s možnostmi čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v novém programovém období a zároveň i národními dotačními programy. Budou také představeny úspěšné vzorové projekty z minulých let, které pomohly zlepšit stav našeho životního prostředí.1. 4. 2015, Životní prostředí

Inteligentní dům snižuje náklady a myslí za vás

Chcete vědět, jak se bydlí v inteligentním domě? Zajímají vás nadčasové technologie, které reagují na potřeby obyvatel, zvyšují jejich pohodlí a snižují náklady na provoz domácnosti?2. 4. 2015, Bydlení

Eurokomisařka pro regionální politiku navštívila Dolní Břežany

Dne 31. března 2015 navštívila eurokomisařka pro regionální politiku Corina Creţu Dolní Břežany. Za doprovodu představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Středočeského kraje a zástupců Fyzikálního ústavu si prohlédla laserová centra HiLASE a ELI Beamlines.2. 4. 2015, Regiony

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě po 1. 1. 2015

Asi nikoho nepřekvapí, že každé dveře jsou opatřeny zámkem, že chráníme mřížemi důležité prostory, že používáme bezpečnostní kamery a moderní technologie k predikci a detekci ohrožení majetku, života, či zdraví. Svět informačních technologií rovněž zahrnuje aktiva, která je nutné spravovat, řídit a chránit, na kterých závisí chod státních organizací, složek IZS a státu. Analogie mezi naší každodenní realitou a IT prostředím je tedy více než zřejmá.3. 4. 2015, Veřejná správa online

Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem.  6. 4. 2015, Ekonomika

Nové tendence ve vývoji sportovních staveb

Investiční záměry týkající se sportovních staveb logicky vychází ze zájmů a potřeb lidí žijících v dané lokalitě. Ale obyvatelstvo, kterému by měly sportovní stavby sloužit, se v průběhu doby pomalu proměňuje.8. 4. 2015, Ostatní

Koordinovaná výstavba individuálního bydlení

Pořídit si vlastní bydlení je v rozpočtech běžných domácností jednou z největších investic. Je proto pochopitelné, že ti, kteří se pro stavbu vlastního rodinného domu rozhodnout, chtějí v co největší míře ovlivnit jeho podobou, která má vyjadřovat jejich status i individuální potřeby.9. 4. 2015, Bydlení

Akce Ukliďme Česko bude letos opravdu pestrá

Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná již za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Uklízet se bude na minimálně 750 místech po všech koutech České republiky.9. 4. 2015, Životní prostředí

Informační společnost v číslech 2015

Český statistický úřad připravil, na základě výše uvedené datové publikace, souhrnný textový komentář, který obsahuje základní informace o rozšíření a rozvoji využívání moderních informačních a komunikačních technologií v jednotlivých sektorech naší společnosti.10. 4. 2015, Veřejná správa online

Časopis Obec a finance 2/2015

Vychází druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm zprávy z krajských setkání starostů a starostek, které organizuje Svaz měst a obcí a informaci z jarních, již 43. Dnů malých obcí.10. 4. 2015, Ostatní

Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – základní popis

V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je připraven seriál, jehož první díl obsahuje základní popis koncepčního řešení veřejného osvětlení.13. 4. 2015, Životní prostředí

Správa místních poplatků III.

Tento text představuje třetí část pojednání o správě místních poplatků, jehož právní úprava je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který však ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. Další příslušné postupy správce místních poplatků (obecního úřadu) jsou upraveny zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.14. 4. 2015, Legislativa

Větrné elektrárny v obcích přibývají, proč ale pomalu?

Doba, kdy obce budou mít svoje obecní elektrárny, je asi v nedohlednu? Nicméně některé obce již mají našlápnuto. Alespoň částečně.15. 4. 2015, Ostatní

Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany

Pro obec Dukovany byla v roce 2011 vytvořena strategie rozvoje, která byla řešena novou formou tzv. otevřené strategie. Jedná se o strategii, která je přímo na webu a kterou mohou místní lidé a další odborníci dále rozpracovávat a zkvalitňovat v čase. Strategie nestárne, ale zraje.16. 4. 2015, Regiony

Zaměstnavatelé v ČR: Financování vzdělávání na žáka by mělo skončit

Absolutní většina tuzemských zaměstnavatelů a podnikatelů (98 %) se shoduje v tom, že hlavním viníkem stavu českého školství je přímá platba školám na žáka bez ohledu na jeho schopnosti a uplatnitelnost na trhu práce. Potvrdil to březnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi jeho členy. Tento široce rozšířený názor podpořilo i dnešní diskusní setkání na téma Financování vzdělávání, které proběhlo v Národní technické knihovně v Praze za účasti podnikatelů, ředitelů škol a zástupců institucí. Akce se uskutečnila v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, který vyhlásil SP ČR se svými partnery.16. 4. 2015, Ostatní

Chytrá města a obce – nové pojmy a co je za nimi?

Tento článek navazuje na text uveřejněný v čísle 4/2014. Minule padla zmínka o strategiích a připomenutí, že města a obce nejsou jen prodlouženou rukou státu, ale i vykonavatelem samosprávných činností, které lze vykonávat lépe s podporou moderních informačních technologií. Byly také zmíněny pojmy Chytrá města (Smart Cities) a Zelená digitální charta (Green Digital Charter), které k nám přes hranice pronikají nejen s novými nápady, ale i s dotačními příležitostmi. A o tom je dnešní článek.17. 4. 2015, Veřejná správa online

O proměnu veřejného prostoru usiluje 33 měst

Praha – V Nadaci Proměny se sešlo celkem 37 projektů z 33 měst z celé České republiky. Parky, lesoparky, ale i náměstí nebo veřejné zahrady, na jejichž obnovu města žádají podporu z grantového programu Parky, bude nadace posuzovat v dalších měsících. Vítězný projekt vybere na podzim. Jeho realizaci podpoří grantem do výše 25 mil. Kč.20. 4. 2015, Životní prostředí

Veřejná služba má pomáhat, ne lidi trestat

Pozměňovací návrh k senátní předloze novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se vztahuje také k veřejné službě, připravilo MPSV ve spolupráci s poslankyní Zuzanou Kailovou a veřejnou ochránkyní práv. Cílem návrhu je vrátit institutu veřejné služby původní smysl – stát se nástrojem k aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných lidí, kteří žijí ze sociálních dávek. V žádném případě nejde o to, aby do české legislativy byla znovuzavedena restriktivní podoba veřejných prací, kterou před časem prosazoval exministr Drábek a kterou odmítl Ústavní soud.20. 4. 2015, Sociální problematika

Proměny Hanáckého Slovácka

Rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný. Dokladuje to publikace „Obnova vesnic Kloboucka II“, vydaná v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Kloboucko tvoří jedinečný kraj, zvaný Hanácké Slovácko, ležící mezi Brnem, Hodonínem a Břeclaví.21. 4. 2015, Regiony

V českých podmínkách bude možné využít 370 000 tun paliv z odpadu

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) představila v rámci akce Energetické fórum & Teplárenské dny v Hradci Králové studii, která porovnává čtyři možné způsoby energetického využití odpadů. Z obsáhlého materiálu, který pro ČAOH zpracovala mezinárodní odborná konzultační společnost AF-Consult vyplývá, že v českých podmínkách lze po přijetí nutných opatření reálně ročně využít cca 370 000 tun tuhých alternativních paliv (TAP) z odpadů odpovídajících evropské technické normě. Výsledky studie budou prezentovány také 22. dubna během konference Dny teplárenství a energetiky dne v Hradci Králové.21. 4. 2015, Životní prostředí

Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj

V posledních březnových dnech se ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová setkala s evropskou komisařkou Corinou Creţu. Hlavním tématem pracovní návštěvy byly evropské fondy a to jak problematika dočerpání končícího programového období, tak stav schvalování nových programů.22. 4. 2015, Ostatní

K poskytnutí doplatku na bydlení lidem žijícím v dlouhodobých ubytovnách bude nutný souhlas obcí

V původní novele zákona o hmotné nouzi, předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebyla podmínka udělování souhlasu obce ve formě závazného stanoviska v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení. Do zákona byla vložena pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. MPSV začalo po přijetí uvedeného opatření Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem jednat o aplikaci úpravy s Ministerstvem vnitra a rozhodlo se starosty obcí o souvislostech zmíněného opatření informovat dopisem ministryně.22. 4. 2015, Sociální problematika

Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

V posledním z trojice článků na téma hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se podrobněji podíváme na roli města v této problematice a na to, jaké jsou v těchto otázkách legislativní požadavky a normy.23. 4. 2015, Životní prostředí

Kraje znají přesná pravidla pro čerpání peněz na sociální služby

Vláda přijala nařízení, které upřesňuje konkrétní podmínky pro čerpání dotací, potřebné lhůty a povinné náležitosti dokumentů, které mají kraje předkládat Ministerstvu práce a sociálních věcí při žádostech o dotace na sociální služby. Zaručí se tím dostatečná ochrana a transparentnost systému financování sociálních služeb. Podle nařízení vlády bude postupováno poprvé při poskytování dotací na rok 2016.23. 4. 2015, Sociální problematika

18. ročník konference ISSS úspěšně skončil

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové v úterý 14. dubna odpoledne úspěšně skončil 18. ročník konference ISSS. Tuto prestižní akci, na níž se scházejí politické špičky, šéfové a výkonní úředníci státních i samosprávných orgánů, odborníci na informatizaci veřejné správy i vrcholní manažeři renomovaných firem, již podvanácté doprovodila mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Program konference začal již v neděli odpoledne diskusním setkáním v královéhradeckém planetáriu, pokračoval tradičním VIP večerem v Klicperově divadle a poté až do úterního odpoledne bohatou nabídkou prezentací, diskusí a doprovodných akcí. Během dvou dnů konference se uskutečnilo přes dvě stě přednášek, diskusí a jednání, ve výstavní části se představilo více než 100 dodavatelských firem a organizací a počet účastníků podle předběžných údajů z prezenčních knih opět vysoce překročil dvě tisícovky.24. 4. 2015, Veřejná správa online

43. Dny malých obcí

10. března v Praze a 17. března v Prostějově se sešli starostové a starostky z českých i moravských krajů na jarních – tentokrát již 43. Dnech malých obcí (DMO). Přes osm stovek účastníků dostalo zajímavé informace nejenom z jednotlivých ministerstev, ale také od představitelů Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráva a Spolku pro obnovu venkova.27. 4. 2015, Regiony

Jednotné řízení při povolování staveb v přípravě novely stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předložilo na počátku února do meziresortního připomínkového řízení materiál Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona a souvisejících zákonů. Materiál byl připraven v rámci záměru zjednodušit, zrychlit a zefektivnit procesy v oblasti povolování staveb.28. 4. 2015, Legislativa

Cenzura radničních novin je stále masivní, od roku 2006 nedošlo k žádné významné změně

Oživení provedlo unikátní obsahovou analýzu 500 čísel radničních zpravodajů celkem stovky samospráv v rámci projektu Hlásnátrouba.cz. Analýza navazuje na první podobný průzkum z roku 2006, nově však probíhala pomocí speciální webové aplikace pro přesné měření analyzovaných ploch periodik. Hodnocena byla hlavně názorová pluralita vůči celkovým informacím o činnosti radnice, jejíž rozsah určuje, nakolik samosprávy cenzurují obsah a limitují názorovou pestrost svých periodik. V tomto ohledu se situace nijak neodlišuje od roku 2006, a ve většině případů periodika nadále slouží k politické prezentaci vládnoucích koalic na radnicích.28. 4. 2015, Ostatní

Konec ochrany proti nadlimitnímu hluku v České republice?

Poslanecká sněmovna na své příští schůzi pravděpodobně projedná a schválí novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Hlukové limity ve vnějším prostředí by nemusely být dodržovány.[1] Každý 30. obyvatel České republiky je přitom zasažen hlukem, který překračuje zákonné limity.[2]29. 4. 2015, Životní prostředí

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Praha – Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy, zvolili do vedení asociace asociaci za předsednické Město Litoměřice, jako místopředsedy Město Chrudim a Kraj Vysočina. Jedná se o nejpokročilejší Zdravá města a kraj v České republice podle mezinárodních kritérií místní Agendy 21. Samotnému zasedání předcházely zajímavé inspirace a podněty z praxe obcí, měst i krajů. Během zasedání se rovněž představili noví členové asociace, která má tak ke dnešnímu dni vliv na 57 % populace České republiky.29. 4. 2015, Regiony

JuniorErb opět ocenil mladé talenty

Stejně jako předešlé roky, i letos na jaře byly vyhlášeny výsledky soutěže mladých webařů – JuniorErb 2015. A mladí lidé opět předvedli zajímavé projekty, které jsou užitečné svému okolí, obci či městu.30. 4. 2015, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období květen–červenec

3.–5. 5. 2015
Rekreace a ochrana přírody
5. 5. 2015
Dobrá architektura – Jak stavět dobře a krásně
11.–12. 5. 2015
Integrované dopravní systémy
12. 5. 2015
Modernizace a digitalizace veřejné správy
17.–19. 5. 2015
Valné shromáždění a jarní seminář STMOÚ
19.–21. 5. 2015
Vodovody–kanalizace
19. 5. 2015
Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje
21. 5. 2015
Strategické řízení v obcích a metody kvality
21.–22. 5. 2015
XIV. Sněm SMO ČR
27.–28. 5. 2015
Setkání škol obnovy venkova
30. 5.–5. 6. 2015
Evropský týden udržitelného rozvoje
2.–3. 6. 2015
Mapy jsou pro každého
3. 6. 2015
Křižovatky architektury
4.–6. 6. 2015
Životní prostředí a úpravnictví
12. 6. 2015
Smart Public Procurement
17.–19. 6. 2015
Letní škola Zdravých měst
17. 6. 2015
Veřejná podpora
18.–19. 6. 2015
reSITE 2015
TOPlist
TOPlist