K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za leden 2016

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Zástupci sdružení tajemníků na 101. konferenci ICMA v Seattlu

V severoamerickém Seattlu proběhla ve dnech 26.–30. září 2015 výroční konference Mezinárodní asociace komunálních manažerů ICMA. Zástupci českého Sdružení tajemníků na ní nechyběli.4. 1. 2016, Ostatní

Nejlepší právnickou firmou pro regiony je KVB advokátní kancelář

Ocenění „Regionální právnická firma roku“, tedy cenu pro nejlepší mimopražskou právní kancelář, letos získala KVB advokátní kancelář, s. r. o. Vítězem se tak stala společnost, která pro časopis Obec a finance dlouhodobě připravuje vyhledávané odpovědi na dotazy a čtenáři oblíbené odborné články k právu územních samospráv.5. 1. 2016, Legislativa

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

Sdružení příjemců evropských dotací už delší dobu poukazuje na zákonné, ale nevyužívané instituty zajišťující sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Implementace sociálně odpovědných principů do zadávacích podmínek má blahodárný vliv na sociální úroveň celého státu a společnosti. Využívání níže popsaných institutů vymezuje z řad zadavatelů ty, které se podstatnou měrou zasluhují o začleňování České republiky k rozvinutým západním zemím.6. 1. 2016, Veřejné zakázky

Nebojte se rovných příležitostí!

Svaz měst a obcí České republiky uspořádal 22. října mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí“, nad níž převzal záštitu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.7. 1. 2016, Sociální problematika

Chcete mít bezbariérovou školu nebo vysadit novou alej?

Střední Čechy – Až do poloviny února mohou zájemci žádat o příspěvky Nadaci ČEZ v rámci grantových řízení „Oranžové schody“ a „Stromy“. Základní a střední školy tak mají možnost získat peníze na odstranění bariér; obce a města pak na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Stačí přitom vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz. Celkem už s podporou Nadace ČEZ vzniklo v celé republice 208 nových alejí a 44 bezbariérových úprav škol.7. 1. 2016, Životní prostředí

Z mojeID se stává elektronická občanka, kterou čím dál častěji využívá i veřejná správa

Služba mojeID (www.mojeid.cz) nabízející snadné a pohodlné přihlášení na nejrůznější stránky oslavila letos v září pět let svého provozu. Za tu dobu našla její přihlašovací ikonka místo na celé řadě služeb – od elektronických obchodů, přes komunitní servery až po knihovny a stránky veřejné správy. Své jedno jméno a heslo pro přihlašování k nejrůznějším serverům bude mít potom zanedlouho již 500 000 uživatelů.8. 1. 2016, Veřejná správa online

Papírový detektiv v Jihlavě zhodnotí třídění odpadu

Vtipným způsobem chce jihlavská radnice podpořit třídění odpadu. Někteří majitelé nemovitostí na své nádobě na směsný odpad možná už příští týden najdou barevnou papírovou cedulku s informací, zda odkládají do popelnice to, co do ní patří, či nikoliv.8. 1. 2016, Regiony

Starostové obcí s rozšířenou působností řešili financování samospráv

Ministerstvo vnitra uspořádalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR semináře pro obce s rozšířenou působnosti. Konaly se v Praze a v Brně, zúčastnily se jich starostky a starostové, a mimo jiné na nich zaznělo, že resort chce zrušit místní příslušnost u co nejvíce agend a zvýšit příspěvek na přenesenou působnost. Hlavním tématem diskuse bylo financování obcí.11. 1. 2016, Regiony

Již za 100 dní se bude uklízet Česko i svět. Přidáte se?

Do vypuknutí dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“ zbývá sto dní. Spojení dvou zkušených organizací, Spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, vyústilo v ambiciózní cíl: zapojení 100 000 dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci přihlašovat již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Záštitu nad projektem převzaly pro letošek významné české osobnosti.12. 1. 2016, Životní prostředí

Příspěvek na přenesenou působnost v roce 2016

Pravidelnou součástí návrhu státního rozpočtu je také příspěvek na přenesenou působnost pro obce, kraje a hl. město Prahu. Každoročně se předkládá vládě a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR metodika pro stanovení příspěvku i propočet jeho konkrétní výše pro jednotlivé obce.13. 1. 2016, Ekonomika

Dočkáme se po více než deseti letech nového zákona o zadávání veřejných zakázek?

Stávající zákon o veřejných zakázkách z roku 2006 musí být nejpozději 18. dubna letošního roku nahrazen novým, jinak bude ohroženo čerpání dotací z Evropské unie. Nová úprava, jejíž návrh prošel prvním čtením a na konci října byl předložen poslanecké sněmovně, by měla přinést především zjednodušení zadávacího procesu a zpřesnění terminologie v legislativním procesu. Nabízí například nový druh řízení, tzv. inovační partnerství, respektuje zásadu přiměřenosti i více hodnoticích kritérií a umožňuje více výjimek.13. 1. 2016, Veřejné zakázky

Meziobecní spolupráce směřuje k centrům společných služeb

Celkem 186 moderních koncepcí meziobecní spolupráce pro jednotlivé oblasti, které umí reagovat na aktuální potřeby. To jsou mimo jiné výstupy dvouletého projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), který Svaz měst a obcí ČR realizoval od května 2013.14. 1. 2016, Regiony

Kraje dostanou tři miliardy, opraví stovky kilometrů silnic

Tři miliardy korun dostanou kraje ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhých a třetích tříd v roce 2016. Předseda Rady Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek kvituje, že kraje nakonec získaly jak navrácený koeficient z rozpočtového určení daní, tak i peníze na podfinancované krajské silnice.14. 1. 2016, Doprava

Sítě LTE mohou vedle digitální televize nerušeně existovat

Již půldruhého roku operátoři budují mobilní vysokorychlostní síť LTE. Výrazně vyšší přenosová rychlost dat a odezva otevírá možnosti přistupovat na internet pomocí mobilních sítí způsobem, na jaký jsme dosud nebyli zvyklí. Například lze přistupovat k dokumentům uloženým v cloudu kdykoliv a odkudkoliv, sdílet fotografie nebo sledovat videopřenosy ve vysokém rozlišení.15. 1. 2016, Veřejná správa online

Opravdu obce další zdroje z rozpočtového určení daní nepotřebují?

Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD) se v roce 2016 změní. Zaprvé dojde po třech letech ke sjednocení podílu na dani z příjmů ze závislé činnosti a zadruhé se velmi pravděpodobně navýší podíl na dani z přidané hodnoty…, ale pouze u krajů.18. 1. 2016, Ekonomika

Krajské samosprávy – 15 let od prvních voleb

Ustanovení o krajské samosprávě je součástí ústavy již od roku 1993. První volby do krajských zastupitelstev se však konaly až v listopadu roku 2000 a krajská samospráva tak začala reálně fungovat počínaje rokem 2001. V letošním roce tak slaví patnáct let existence.19. 1. 2016, Reforma veřejné správy

Téma – energetický management

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo pro zástupce měst a obcí bezplatné regionální semináře v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015.20. 1. 2016, Životní prostředí

Dotace z rozpočtu obce aneb „co si to vymyslela?“

Věta v uvozovkách zazněla na schůzi dobrovolných hasičů obce. Na schůzi, která byla svolána vlastně jen kvůli jednomu bodu – vyplnění žádosti o dotaci. A takové schůze proběhly v listopadu dvě, zatímco obvykle se hasiči schází tak třikrát do roka. Ta „ona“ jsem já, protože jsem připravila formulář žádosti o dotaci dle dotační novely zákona č. 250/2000 Sb.21. 1. 2016, Ekonomika

Sdílená infrastruktura vysokorychlostních sítí: metodika pro její výstavbu

Expertní pracovní skupina ICT Unie vypracovala dokument, který se zabývá metodikou budování sdílené infrastruktury přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. V materiálu jsou mimo jiné definovány návrhy technických standardů, které by měly být při výstavbě těchto sítí s finanční podporou státu, resp. Evropské unie, respektovány.22. 1. 2016, Veřejná správa online

Šetřit náklady je protizákonné?

Město Kdyně vyhrálo spor s ministerstvem financí o průběh veřejné zakázky na výstavbu Centra vodní zábavy. Krajský soud v Českých Budějovicích, který dal za pravdu argumentům města a rozhodnutí ministerstva financí z loňského roku o údajném porušení rozpočtové kázně zrušil jako protizákonné.25. 1. 2016, Ostatní

Dary a dotace – nové pojetí

Obce poskytují z vlastního rozpočtu příspěvky na různé veřejně prospěšné aktivity, na činnost místních spolků, či jako ocenění významných činů nebo životních jubileí občanů. Jde o výsostné území samosprávy – pouze obec může rozhodnout, na co a v jaké výši bude přispívat. I při poskytování finančních příspěvků je však obec svázána jistými pravidly.26. 1. 2016, Legislativa

Výdaje obcí na veřejnou správu

Výdaje obcí (bez Prahy) na veřejnou správu, kam patří výdaje na činnost zastupitelstva obcí, na volby, na činnost místní správy, na humanitární pomoc a mezinárodní operace a na finanční operace, se na jejich celkových výdajích podílejí více než jednou pětinou.27. 1. 2016, Ekonomika

Některé obce v ČR získávají ročně z daní z nemovitostí i desítky tisíc korun na obyvatele

Praha – Velké průmyslové či rekreační areály na území obcí mohou podstatně zvýšit jejich příjmy. Výnosy daně z nemovitých věcí se na celkovém příjmu českých obcí dlouhodobě podílejí v průměru 4–5 %. Existují však obce, u kterých výnos daně z nemovitých věcí dosahuje více než poloviny daňových příjmů a v přepočtu na obyvatele disponují až třicetinásobkem průměru. 8 z 10 obcí s nejvyššími příjmy z daně z nemovitosti má přitom na svém katastrálním území velkou elektrárnu či uhelný důl. Vyplývá to z analýzy provedené společností CRIF – Czech Credit Bureau.28. 1. 2016, Ekonomika

Obavy o transparentnost dotací stále trvají

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) opakovaně selhává v přerozdělování spravovaných dotací. Důkazem toho je jejich přidělování na základě nevyhovujících žádostí, miliarda rozdělená organizacím, které ani nemají sportoviště a v neposlední řadě i kauza uniklých emailů Bohuslava Sobotky. Všechny tyto pochybně vynaložené prostředky pak chybí tam, kde je jich skutečně třeba.29. 1. 2016, Ostatní

Kalendář akcí na období únor–duben

4. 2. 2016
Odpady dnes a zítra
4. 2. 2016
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
4. 2. 2016
Venkov 2016
9. 2. 2016
Financování vodárenské infrastruktury
11. 2. 2016
Respekt v komunikaci
11. 2. 2016
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
15. 2. 2016
Legislativa v památkové péči
16. 2. 2016
Respekt v komunikaci
16. 2. 2016
Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020
18. 2. 2016
Respekt v komunikaci
23. 2. 2016
Respekt v komunikaci
23. 2. 2016
Počítáme s vodou 2016
26. 2. 2016
Modernizovaná pravidla veřejné podpory
1. 3. 2016
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
1. 3. 2016
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
3.–4. 3. 2016
Sucho a povodně
5. 3. 2016
Otevírejme radnice III.
8. 3. 2016
Den malých obcí (Prostějov)
16.–18. 3. 2016
GIS Ostrava 2016
16.–18. 3. 2016
Evropský Habitat
23.–24. 3. 2016
Dobrá radnice
4.–5. 4. 2016
ISSS 2016 ISSS 2016
5. 4. 2016
Konzultační dny MMR k bytové problematice
16. 4. 2016
Ukliďme Česko
26.–27. 4. 2016
Dny teplárenství a energetiky 2015 Dny teplárenství a energetiky 2015
TOPlist
TOPlist