Přehled za říjen 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Informace ČAOH k obecním vyhláškám omezujícím výkupy kovů

Praha – Některé obce, např. Bohumín, Karviná a Chomutov, schválily obecně závazné vyhlášky, jejichž prostřednictvím chtějí zamezit výkupu odpadu od fyzických osob. Podle stanoviska ministerstva vnitra však tyto vyhlášky nemohou omezit občany v rozhodnutí, kam své odpady předají a zda za ně získají peníze.1. 10. 2014, Ostatní

Mediace nadchla úředníky

Co je to mediace? V čem nám může pomoci? Teď už to víme! Už víme, proč tu jsme, v čem je to pro nás užitečné a jak nové myšlenky použít. Tak toto si na zámku Křtinách ujasnili ve dnech 24.–26. září účastníci Mezinárodní konference v rámci projektu „Mediace – šance práce“ s podtitulem „Efektivní komunikace, trh práce a nové příležitosti“, kterou pořádal Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s.2. 10. 2014, Sociální problematika

MPSV připravilo dlouhodobou strategii, která má předcházet sociálním nepokojům

Praha – Koncepční opatření pro řešení sociálních nepokojů, která v rámci Dlouhodobé strategie v oblasti činnosti sociálních služeb zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, projednala na středečním jednání vláda. Cílem bylo předložit návrh mechanismů dlouhodobé finanční podpory sociální práce a garancí minimální kapacity sítě preventivních sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a návrh na obnovení finanční bonifikace za výkon veřejné služby.2. 10. 2014, Sociální problematika

Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Na konci července Evropská komise zveřejnila Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která na datech dokládá, jak politika soudržnosti EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020 především tvorbou pracovních míst a snižuje tak rozdíly v EU.3. 10. 2014, Sociální problematika

Ukládání elektronických dokumentů – praxe vs. teorie

V úterý 7. října 2014 se Národní archiv v Praze-Chodovci stane dějištěm 9. ročníku odborné konference CNZ („Co po nás zbude“), tradičně věnované otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů.6. 10. 2014, Veřejná správa online

Nejlepší starosta 2010–2014

Kdo je nejlepší starosta či primátor za období 2010–2020? Na tuto otázku mohli odpovídat představitelé samosprávy i široká veřejnost. Ve stejnojmenné soutěži, kterou pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana vůbec poprvé v historii uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 16. září ve Španělském sále Pražského hradu.7. 10. 2014, Ostatní

Jak moderní obec likviduje odpad?

Přinášíme vám první díl seriálu Obec 21. století, který vás pravidelně v měsíčních intervalech bude seznamovat s problémy, povinnostmi a možnostmi, které obce v současnosti mají. Seriál bude sloužit především jako rádce pro starosty, kterým není život v jejich obci lhostejný, a chtějí se přičinit k rozvoji své obce v obec moderní doby. První díl věnujeme odpadům. Dozvíte se, co musí obec dodržovat, jaké má možnosti řešit nakládání s odpady a mnoho dalších užitečných rad.7. 10. 2014, Životní prostředí

Jak vyhrát volby

Praktický návod pro každého kandidáta – to je podtitul příručky, kterou vydal Institut politického marketingu v Brně. Příručka se jmenuje Jak vyhrát komunální volby. Její nastudování by pomohlo volebním stranám v období tvorby strategie a celé volební kampaně.8. 10. 2014, Legislativa

Uchazeči o zaměstnání budou pomáhat u voleb

Během voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny Senátu ve dnech 10.–11. října 2014 využijí některé obce pomoci i ze strany nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).8. 10. 2014, Ostatní

Chomutov už přečerpal celoroční „smogovou kvótu“

Chomutov/Plzeň – Chomutov se přidal do skupiny měst v Ústeckém kraji, která už letos přečerpala celoroční „smogovou kvótu“, mezi něž patří Most, Ústí nad Labem, Děčín, Teplice nebo Krupka. Znečištění ovzduší prachem v Chomutově přesáhlo zákonem povolenou míru, když byl koncem září překročen maximální počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach (PM10).8. 10. 2014, Životní prostředí

V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum

Evropská komise zorganizovala 8. a 9. září 2014 v Bruselu šesté Kohezní fórum. Fóra se zúčastnilo více než 700 zástupců institucí EU, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dalších odborníků na kohezní politiku.9. 10. 2014, Ostatní

Kampaň Dny zdraví je již 20 let oslavou zdravého životního stylu

Praha – Letos již podvacáté probíhá v České republice kampaň Dny zdraví, zaměřená na zlepšování zdravotního stavu obyvatel. Kampaň z dílny Národní sítě Zdravých měst ČR nabízí ve městech a regionech tradičně řadu akcí, během nichž zájemci získají informace o tom, jak pečovat o své zdraví, předcházet zdravotním potížím a uchovávat si tělesnou i duševní kondici.9. 10. 2014, Regiony

Základní registry po 26 měsících

Po dvaceti šesti měsících provozu Systému základních registrů ČR, tedy ke dni 31. 8. 2014, Správa základních registrů eviduje 2443 orgánů veřejné moci, které požádaly o připojení 3519 agendových informačních systémů.10. 10. 2014, Veřejná správa online

Proč se městům a obcím vyplatí mít svého architekta?

Městský architekt působí nejen jako odborný garant kvalitního urbanistického růstu daného regionu, ale i jako hybatel vztahů k veřejnosti. Dokáže zajistit komplexní péči o sídlo, čerpat z jeho specifik a posílit místního genia loci. Přesto řada měst a obcí nad zavedením funkce městského architekta váhá. Česká komora architektů (ČKA) proto připravila materiál, který komunálním zastupitelům objasní pole působnosti městského architekta. Stejně jako v případě architektonických soutěží Komora městům a obcím nabízí své odborné konzultace.10. 10. 2014, Regiony

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014–2020. Dohoda definuje hlavní oblasti rozvoje podporované v příštích deseti letech z fondů EU. Evropská komise (EK) schválila Dohodu o partnerství v podobě, jakou navrhla česká strana 26. srpna.13. 10. 2014, Ostatní

Povodně: Jak účinně snižovat škody, které způsobují?

Druhý díl seriálu Obec 21. století je věnován fenoménu povodní. Vzhledem k obsáhlosti této problematiky budou tomuto tématu věnovány hned dva díly našeho seriálu. V této části se tak dozvíte, jaké povinnosti obec v souvislosti s povodněmi má, čím může snížit riziko vzniku škod, jaká technická opatření k tomu může využít a mnoho dalších užitečných informací.14. 10. 2014, Životní prostředí

Místo předvolebních slibů postačí příště jediný pohled do mapy

Nikdy nebylo tak snadné říct radním, co by se mělo v ulicích zlepšit. Nikdy nebylo jednodušší potřebám obyvatel naslouchat. A volby dokázaly, že se to vyplatí.14. 10. 2014, Veřejná správa online

Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi

V souvislosti se zahájením nového programového období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci na podzim letošního roku (přelom listopadu a prosince) sérii regionálních setkání pod názvem „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“. Setkání budou určena odborné veřejnosti – zástupcům samospráv a podnikatelům.15. 10. 2014, Ostatní

Výsledky soutěže Vesnice roku 2014

Na tomto místě přinášíme tradičně každoroční přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže se uskutečnilo v sobotu 20. září 2014 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu.16. 10. 2014, Regiony

Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti

Praha – Vláda na středečním zasedání projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“. Smyslem strategie je přispět k naplnění národních cílů, které si Česká republika stanovila v návaznosti na Strategii Evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20–64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších lidí a o snížení nezaměstnanosti mládeže a osob s nízkou kvalifikací.16. 10. 2014, Sociální problematika

Knihovna roku 2014

Dnes 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Hermann ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2014“.16. 10. 2014, Ostatní

Prohlášení k současnému stavu řízení rozvoje eGovernmentu v ČR

ICT Unie připravila dokument zabývající se aktuální problematikou rozvoje tuzemského eGovernmentu. Upozorňuje v něm na dlouhodobě nízkou úroveň řízení a koordinace elektronické veřejné správy v Česku. Nespokojuje se jen s kritikou, ale navrhuje zároveň řadu doporučení pro zlepšení současného stavu.17. 10. 2014, Veřejná správa online

Od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva

Proběhly volby do zastupitelstev obcí a dnem voleb skončily mandáty dosavadních zastupitelů. Jak probíhá správa obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů? Podrobně všechny otázky, které se dotýkají uvedeného období rozebírá Metodické doporučení 6.1, vydané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.20. 10. 2014, Legislativa

Jak to vidí zkušení starostové, starostky a jeden primátor

V anketě na závěr volebního období odpovídají zkušení představitele obcí a měst, kteří ve vedoucích funkcích působí delší dobu.21. 10. 2014, Regiony

Dotazníková akce – zprostředkovatelská realitní činnost

Dotazníkovou akci, jejímž cílem bylo zjišťování názorů spotřebitelů i samotných realitních zprostředkovatelů na poskytování zprostředkovatelské realitní činnosti v ČR, uspořádal odbor veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci procesu zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.22. 10. 2014, Bydlení

V období svátků se zvyšuje poptávka po státních vlajkách o 50 %

Obce a města mají zákonnou povinnost vyvěšovat vlajku ve dnech státních svátků. Největší zájem je o státní vlajky, žerdě a držáky, které obecní úřady a radnice vyvěšují na fasádách svých budov. Před každým státním svátkem se přitom poptávka zvyšuje zhruba o 50 %. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku. České státní symboly si přitom nekupují pouze instituce, ale také čím dál více Čechů. Jejich častější užívání je důkazem rostoucí národní hrdosti.22. 10. 2014, Ostatní

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2014

Kateřinice, Ořechov, Nová Hradečná, Úsilné, Kněžice, Sovětice, Růžová, Vrbice, Rádlo,Třánovice, Dříteč, Kostelec, Dolní Žandov23. 10. 2014, Regiony

Podzimní konference v oblasti veřejné podpory

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v úvodním slově konference věnované modernizovaným pravidlům veřejné podpory vyzvedl důležitost pravidel zejména v oblasti čerpání evropských dotací. Vyjádřil přesvědčení, že nová pravidla napomohou jak poskytovatelům, tak i příjemcům podpory k rychlému a efektivnímu řešení procesů a že účastníci najdou během konference odpovědi na své otázky.23. 10. 2014, Legislativa

Na co se musí připravit člen zastupitelstva obce

Členové zastupitelstva v obcích rozhodují o důležitých otázkách, které mají vliv na život jejich obyvatel i na celkový rozvoj daného území. Měli by k tomu využívat své znalosti a zkušenosti, především však zdravý rozum.24. 10. 2014, Ostatní

Chcete zlepšit veřejný pořádek?

Také vám vadí, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, nejsou adekvátně potrestáni? Že se jejich prohřešek neposuzuje v celé šíři a může se tak stát, že recidivista nakonec provede něco daleko horšího než jen drobné provinění?27. 10. 2014, Ostatní

Program rozvoje venkova na období 2014–2020

V novém programovacím období 2014–2020 budou mít obce v Programu rozvoje venkova (PRV) mnohem menší šanci uplatnit své projekty než doposud. Jak naznačuje uvedený přehled a oba obrázky – bude to víceméně jen v rámci iniciativy LEADER (tj. cca 5 %).29. 10. 2014, Regiony

Reakce na článek ČTK „Nová pravidla pro výstavbu byla dostatečně a včas představena stavebním úřadům“

Vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy k článku ČTK a k nepravdivému tvrzení vedoucího oddělení speciálního stavebního úřadu Městské části Praha 9 Karla Horejše o nedostatečném proškolení stavebních úřadů v záležitosti aplikace pražských stavebních předpisů.29. 10. 2014, Ostatní

Sankce Kostelci nad Orlicí za rozdělení veřejné zakázky potvrzena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu Kostelec nad Orlicí uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun za správní delikt spočívající v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce provedené na víceúčelové herně a sportovním klubu v Kostelci nad Orlicí.29. 10. 2014, Veřejné zakázky

Vláda přidá 335 milionů na financování sociálních služeb

Celkem 335 milionů korun poskytne česká vláda na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením své činnosti či zánikem pro rok 2014. Vyplývá to z návrhu MPSV, který kabinet podpořil.29. 10. 2014, Sociální problematika

Nová Evropská metodika monitoruje energetickou efektivitu a ekologičnost veřejných budov

Česká komora architektů (ČKA) je společně s dalšími 11 evropskými partnery zapojena do projektu CEC5. Ten se zabývá demonstrací energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Na rozdíl od privátní sféry, kde jsou kritéria míry udržitelnosti budov uvedena, na poli výstavby či obnovy veřejných staveb tyto informace často chybí.30. 10. 2014, Bydlení

Rada Asociace krajů jednala pod Ještědem

Liberec – Tiskovou konferencí skončilo 16. zasedání Rady Asociace krajů České republiky, které se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. října 2014 v Liberci. Na konferenci vystoupili Michal Hašek, předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje, Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Antonín Prachař, ministr dopravy, Martin Půta, místopředseda AKČR a hejtman Libereckého kraje, Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a předseda komise Rady AKČR pro dopravu.30. 10. 2014, Regiony

Otevřená společnost: Novela MV ČR znamená zhoršení přístupu ke všem informacím

Lepší podmínky pro opakované použití informací, tj. lepší přístup občanů i firem k dopravním, meteorologickým, finančním a dalším veřejným databázím, mělo zajistit Ministerstvo vnitra transpozicí Směrnice EU do informačního zákona. Namísto technické novely ale navrhuje změnit běžný přístup k informacím dalece nad požadavky evropské směrnice a zhoršuje tak přístup ke všem informacím. Ve čtvrtek 21. srpna vypršel termín, kdy bylo možno návrh připomínkovat.31. 10. 2014, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období listopad–leden

5.–7. 11. 2014
Podzimní škola Zdravých měst
6.–7. 11. 2014
Open Up!
6. 11. 2014
Fair Sourcing Awards 2014
10.–11. 11. 2014
Doprava, zdraví a životní prostředí
10.–14. 11. 2014
Týden Facility managementu 2014
11. 11. 2014
Hrozba kyberterorismu
11.–12. 11. 2014
Svatomartinská konference 2014
11.–12. 11. 2014
Bezpečná dopravní infrastruktura
13.–14. 11. 2014
Sídliště, jak dál?
18. 11. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
20. 11. 2014
Migrace a evropský sociální fond
20. 11. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
20.–21. 11. 2014
Rozvoj regionů prostřednictvím inovací 2014
20. 11. 2014
Národní rozvojový program mobility pro všechny
24. 11. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
25.–26. 11. 2014
Celostátní konference NSZM
26.–27. 11. 2014
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014
26. 11. 2014
Transparentnost v obcích – starostové starostům
26. 11. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
27. 11. 2014
Den malých obcí (Prostějov)
1. 12. 2014
Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím
1. 12. 2014
Možnosti využití e-mobility a chytrých sítí v ČR
2. 12. 2014
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
2. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
2. 12. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4.–5. 12. 2014
XVII. celostátní finanční konference SMO ČR
4. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
8. 12. 2014
Energeticky soběstačné obce a regiony
9. 12. 2014
Obce a bioodpady v roce 2015
9. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
11. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
15. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
13.–14. 4. 2015
ISSS 2015 ISSS 2015
TOPlist
TOPlist