K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za srpen 2016

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Legislativní změny a dokončení reformy veřejné správy

Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.1. 8. 2016, Legislativa

Obce chtějí společně řešit dotace

Dotace, projektový management a realizace. Právě o ty mají největší zájem dobrovolné svazky obcí (DSO), které se zúčastnily dotazníkové šetření Svazu měst a obcí ČR. Konalo se letos na jaře v souvislosti s projektem Centra společných služeb (CSS).3. 8. 2016, Regiony

Moderní technologie šetří v krizových situacích starostům čas

Starostové obcí v České republice v krizových situacích oceňují moderní komunikační technologie, které jim umožňují pružně a cíleně poskytovat informace vybrané skupině občanů a získat od nich zpětnou vazbu. V krizových momentech, mezi něž nejčastěji patří výpadky elektřiny, velké sucho a vodovodní havárie, stráví starostové koordinací záchranných složek a komunikací s občany průměrně 101 minut.5. 8. 2016, Veřejná správa online

Hospodaření obcí v roce 2015

Jak již bylo uvedeno, v roce 2015 bylo hospodaření územních rozpočtů samosprávy velmi úspěšné, zejména díky hospodaření obcí, jejichž hospodaření skončilo s přebytkem 21,8 mld. Kč, přičemž z více než jedné poloviny se na něm podílel přebytek vykázaný hl. m. Prahou (12,4 mld. Kč).8. 8. 2016, Ekonomika

Pracovní skupina Rady vlády pro veřejnou správu pro administrativní členění státu

Strategický rámec rozvoje veřejné správy, který v srpnu 2014 schválila vláda má 12 specifických cílů. Jeden z nich se věnuje i harmonizaci administrativního členění státu.10. 8. 2016, Legislativa

Město Litoměřice motivuje své organizace k úsporám energií, ročně díky tomu ušetří skoro 3 miliony Kč

Česká města a obce dokazují, že úspory energií mohou mít pro jejich fungování nezanedbatelný přínos. Zastupitelům města Litoměřice se daří motivovat k úsporám energií veškeré své organizace, díky čemuž ročně ušetří téměř 3 miliony korun. Malá obec Haňovice na Hané zase díky úzké spolupráci s místním družstvem nejen snížila spotřebu energie, ale vytváří také nová pracovní místa. Oba projekty byly za svůj přínos nominovány v 8. ročníku soutěže Ekologický oskar.11. 8. 2016, Životní prostředí

Elektronické bankovnictví – pohodlné, ale zranitelné

Od chození na pobočku se snaží samotné banky klienty odradit. Většině jejich zákazníků to ale nijak nevadí – elektronické bankovnictví je přece tak pohodlné a ušetří spoustu starostí. A není vyloučeno, že jednoznačná elektronická identifikace klienta například právě z bankovního systému časem umožní přístup i k některým méně zabezpečeným mobilním aplikacím ve veřejné správě. S ušetřením starostí to ale může být komplikovanější. Jako veškerá komunikace na internetu, i spojení mezi bankou či úřadem a klientem může být napadeno. Paradoxně dokonce i samotné banky občas používají přístupy, které pirátům situaci usnadňují.12. 8. 2016, Veřejná správa online

Hospodaření krajských samospráv v roce 2015

Výsledky všech územních rozpočtů v loňském roce byly z hlediska dosaženého salda hospodaření příznivější, než předpokládal rozpočet. U obcí, jak již bylo popsáno samostatně, to bylo výrazně dobré hospodaření. Pro rozpočty krajů byl predikován schodek (1,5 mld. Kč) a kraje ukončily své hospodaření s mírnými schodky.15. 8. 2016, Ekonomika

Zákon o finanční kontrole vs. zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Při negociačních jednáních vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003 byla stanovena nutnost vypracovat v ČR koncepci kontrolního systému ve veřejné správě. Výsledkem byl vznik souboru zákonů v podobě zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, které měly posílit hospodárnost, efektivnost a účelnost využívání veřejných zdrojů.17. 8. 2016, Legislativa

MSPV podporuje zachování stávajícího systému rané péče v ČR

Raná péče má v České republice již 25 letou tradici, jako komunitní služba úspěšně pomáhá rodinám s dětmi s postižením. Sociální model rané péče v ČR představuje profesionální, moderní a uznávaný systém v evropském i světovém srovnání a je z kompetenčního zákona správně ukotven v zákoně o sociálních službách.18. 8. 2016, Sociální problematika

Jak nejlépe zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy?

Od 1. října 2016 vstoupí v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Ta se týká i zadávání zakázek na stavby v nejširším slova smyslu – od komplexních i dílčích renovací až po novostavby. Legislativa EU v rámci směrnice EPBD II zavazuje Českou republiku k energeticky šetrné výstavbě: od roku 2020 se musí všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. Pro všechny veřejné budovy to platí již od roku 2018.18. 8. 2016, Veřejné zakázky

Dvě zkratky, dvě aplikace, tisíce informací a dat

Aktuální informace o připravovaných dotacích, prezentace projektů, spolufinancovaných z peněz EU, rozsáhlá regionální a statistická data. Aplikace Regionální informační servis a Mapový server poskytují už více než třináct let užitečné informace tisícům uživatelů. Jejich dalšího rozvoje se ujal odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.19. 8. 2016, Veřejná správa online

Nedostatky při výkonu řídící kontroly z pohledu auditorské praxe

Řídící kontrola, jako jeden z aspektů finanční kontroly, je činností dotýkající se mnoha organizací a jejich zaměstnanců. Samozřejmostí by tak mělo být její provádění u organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních fondů, územně samosprávných celků, příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky a u dalších právnických osob hospodařících s veřejnými prostředky.22. 8. 2016, Ekonomika

Masarykovy univerzita hostila konferenci pro města a obce

Propojit aktuální informace a zkušenosti z působení ve veřejné správě s aktuálními znalostmi a poznatky z výzkumu. To bylo hlavním cílem výroční konference Města a obce 2016, kterou uspořádal 9. června Institut veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.23. 8. 2016, Ostatní

Rada vlády pro veřejnou správu

Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos?24. 8. 2016, Reforma veřejné správy

Veřejné kulturní služby – trendy, vyhlídky a význam místní kultury

Letošní rok je pro českou kulturní politiku přelomový. Vláda schválila několik klíčových strategických dokumentů a zvyšuje prostředky na kulturu. V nynější geopolitické situaci roste na evropské i místní úrovni význam péče o kulturní povědomí a posilování domácí kulturní identity.26. 8. 2016, Ostatní

Aktivity a akce pro děti – DPH?

Rodinná obecní politika je vůči svým občanům vstřícná a snaží se jim všemožně pomáhat. Podpora volnočasových aktivit pro děti je běžnou součástí obecních rozpočtů. Protože k pořádání aktivit a akcí pro děti se na obecní úrovni zpravidla nepřistupuje za účelem dosažení zisku, je dobré už při předběžné kalkulaci o ceně vědět, zda a jak moc ji zatíží daň z přidané hodnoty.29. 8. 2016, Legislativa

Servis městům a obcím nabízí Česká komora architektů

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, na jehož základě byla v roce 1992 založena Česká komora architektů, poměrně přesně definuje okruh její činnosti. Ve vztahu k veřejné správě zákon dokonce přímo uvádí, že do působnosti Komory spadá spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (zákon č. 360/1992 Sb. § 23 odst. 6, písm. l).31. 8. 2016, Ostatní

Kalendář akcí na období září–listopad

8. 9. 2016
Lokální ekonomiky 2016
13.–14. 9. 2016
Příprava projektu a projektová žádost
13. 9. 2016
Energetické úspory místních samospráv
15. 9. 2016
GIS v plánování měst a regionů
15. 9. 2016
Odpady – ekologicky i ekonomicky
15.–16. 9. 2016
Moderní veřejná správa 2016
15. 9. 2016
VII. národní setkání starostů, primátorů, hejtmanů
20. 9. 2016
Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky
21. 9. 2016
Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa
22. 9. 2016
Města bez bariér 2016
22. 9. 2016
Čistá mobilita pro města a obce
22. 9. 2016
Administrativní budovy: součást veřejného prostoru
23. 9. 2016
Olomoucký kraj – Místo k žití, místo k podnikání
27. 9. 2016
Co je cílem sociálního bydlení?
5. 10. 2016
Zákon o sociálním bydlení
6. 10. 2016
Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR
7. 10. 2016
Snižování energetické náročnosti bytových domů
12. 10. 2016
Samospráva, verejná správa a nový loterní zákon
18. 10. 2016
Zeleň ve veřejném zájmu
19. 10. 2016
Veřejné osvětlení
19. 10. 2016
Nový zákon o hazardních hrách
20.–21. 10. 2016
Venkov 2016
2.–4. 11. 2016
Podzimní škola Zdravých měst
3. 11. 2016
Den malých obcí (Prostějov)
7.–11. 11. 2016
Týden Facility Managementu 2016
8. 11. 2016
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
9.–10. 11. 2016
Svatomartinská konference 2016
10.–11. 11. 2016
XIX. celostátní finanční konference SMO ČR
24.–25. 11. 2016
Nové trendy
TOPlist
TOPlist