Přehled za září 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva ČR

V roce 2009 byl zveřejněn dvoudílný článek na výše uvedené téma. Od roku 2009 již uplynulo 5 let a došlo k poměrně výrazným změnám. Po poměrně výrazném a nebývalém růstu (vlivem přirozené měny a migrace) zažila Česká republika výrazný pokles počtu obyvatel (opět vlivem přirozené měny a migrace).1. 9. 2014, Ostatní

Akreditované kurzy s tematikou environmentálně příznivého provozu institucí a soft skills pro úředníky Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Olomouc/Ostrava – V září a říjnu 2014 proběhnou v Olomouckém a Moravskoslezském kraji bezplatné akreditované vzdělávací kurzy pro úředníky územních samosprávných celků a pracovníky ve veřejných institucích jako jsou např. příspěvkové organizace, knihovny či finanční úřady.1. 9. 2014, Ostatní

Co všechno prozradí webové stránky obce

Bydlím v Ostravě-Hrabové. Tento městský obvod má asi 3700 obyvatel. Obec je známa tím, že se zde narodil a prožil dětství spisovatel a básník Vilém Závada. Vzácnou památkou je dřevěný kostelík, který v r. 2002 vyhořel, ale byl opět obnoven.2. 9. 2014, Regiony

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se v posledních měsících opakovaně zabýval stížnostmi provozovatelů loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“) na narušení hospodářské soutěže v důsledku regulatorní činnosti obcí. Častou námitkou provozovatelů loterií byla skutečnost, že jim nebyla předem známa kritéria výběru míst, na nichž by bylo možné takové aktivity na území dané obce provozovat, resp. že tato kritéria byla stanovena diskriminačně. Stížnosti se týkaly především provozování tzv. výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.2. 9. 2014, Legislativa

Hrozí promlčení causy Městské lesy Fulnek, radnice vyzývá policii, aby na případu začala pracovat důkladněji

Fulnek – Causa Městských lesů Fulnek, ve kterých po minulém vedení města zůstala téměř šestimilionová sekera, zůstává i po více než třech letech od podání trestního oznámení na mrtvém bodu. Policie případ už podruhé odložila bez odhalení viníka, město proti tomu stejně jako v prvním případě podalo stížnost. V důsledku postupu či spíše nečinnosti orgánů činných v trestním řízení totiž hrozí promlčení celého případu.3. 9. 2014, Regiony

EIA: Účast veřejnosti na rozhodování s omezením, ale bez nesmyslné byrokracie

Praha – Lidem zůstane právo účastnit se rozhodování o stavbách, které mohou výrazně snížit kvalitu jejich života i cenu nemovitostí – například výstavbou skládek či chemiček v jejich okolí. K dílčímu omezení práv občanů dojde, ale nesmyslné byrokratické překážky zavedeny nebudou. Po drtivé kritice přepracovalo ministerstvo životního prostředí svůj návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).3. 9. 2014, Životní prostředí

Zařaďme architekturu do vzdělávání!

Praha – Nadace Proměny se připojila k iniciativě, která chce zlepšit začleňování architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému. Memorandum, které už na začátku léta společně vydali zástupci nadace a několika dalších organizací, má podpořit potřebné kroky vedoucí k nápravě. Zlepšovat by se mělo i obecné povědomí veřejnosti o souvislostech mezi kvalitou vystavěného prostředí a kvalitou našeho života.4. 9. 2014, Ostatní

Náměstkyně Jana Hanzlíková jednala se zástupci krajské a místní samosprávy o naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec.4. 9. 2014, Sociální problematika

Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade

Prvorepubliková atmosféra podle Vladislava Vančury, romantické výhledy z okolních kopců na řeku, poklidná atmosféra jako z filmu Rozmarné léto, davelské uzeniny a pivo na palubě výletního parníku. To je hlavní davelská devíza, která by se měla dále rozvíjet např. vybudováním nové plovárny spolu se saunou a šlapadly, kterou navrhujeme umístit do parku přímo na řeku.5. 9. 2014, Regiony

Obce a nový občanský zákoník

V tomto článku se v rámci pokračování série informací k dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na souvislosti nového občanského zákoníku a bytového spoluvlastnictví. Nový občanský zákoník zrušil a nahradil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, což má velký vliv na výkon vlastnických práv k bytovým a nebytovým jednotkám, jakož i na chod společenství vlastníků jednotek.8. 9. 2014, Legislativa

Znečištění vzduchu ultrajemným prachem v České republice ohrožuje zdraví lidí

Praha – Výsledky měření ultrajemných prachových částic v České republice ukazují, že mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví obyvatel. Ukazují to výsledky měření, která na pozvání Dánského velvyslanectví v ČR a Centra pro životní prostředí a zdraví provádí v Česku expert Dánské ekologické rady Kaare Press-Kristensen[1]. Ultrajemné částice prachu mohou pronikat do různých částí lidské organismu a podílet na vzniku vážných chorob, zejména nemocí srdce a cév, včetně úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.9. 9. 2014, Životní prostředí

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

V pořadí osmým (a posledním) typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, je z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.10. 9. 2014, Legislativa

Čistírna odpadních vod v Lanškrouně – Moravská Sázava čistější už téměř dvacet let

Kvalita vody v českých řekách stoupá. Významně se na tom podílí fakt, že v posledních dvaceti letech byla vybudována řada čistíren odpadních vod. Jednou z nich je i Čistírna odpadních vod (ČOV) Lanškroun. Nachází se na jihovýchodním okraji města, na konci ulice Lidické v areálu, který má rozlohu 18 060 m2. Čistírnu provozuje společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.11. 9. 2014, Regiony

Zelená infrastruktura zlepšuje přírodní kapitál Evropy

Česká komora architektů (ČKA) podporuje uplatňování tzv. zelené infrastruktury, která do České republiky přichází z Evropské komise. Ta ji vyvíjí jako součást své politiky v oblasti biologické rozmanitosti (biodiverzity) po roce 2010. Podpora principů zelené infrastruktury přináší plné využití přírodního potenciálu a rovněž napomáhá zmírňovat nepříznivé dopady změn klimatu.12. 9. 2014, Životní prostředí

Stát finančně podpoří opravy komunikací ve správě krajů

Kraje na jednání Rady asociace krajů ČR s představitelem vlády – ministrem dopravy Antonínem Prachařem opětovně požádali vládu, aby stát přispíval na opravy silnic ve správě krajů.12. 9. 2014, Doprava

Představitelé krajů jednali s premiérem

V pořadí 15. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které hostily Židlochovice, se zúčastnil také premiér Bohuslav Sobotka. Předseda Asociace krajů Michal Hašek poděkoval předsedovi vlády za jeho premiérovou návštěvu na jednání rady Asociace.15. 9. 2014, Regiony

ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce

Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a za zjištěná pochybení uložil zadavateli sankci ve výši 300 000 Kč. Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní zamítl podaný rozklad a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.15. 9. 2014, Veřejné zakázky

Nová podoba nádraží v Brně musí vzejít z diskuse s odborníky

Referendum, které mělo blíže definovat priority brněnských obyvatel v otázce polohy vlakového nádraží, se nakonec nebude konat ve dnech komunálních voleb 10. a 11. října 2014, ale v dosud neurčeném pozdějším termínu. Krajský soud v Brně totiž odmítl i druhý návrh přípravného výboru referenda na jeho vyhlášení jako předčasný. Česká komora architektů (ČKA) v souvislosti s touto kauzou však upozorňuje především na nedostatečnou odbornou diskusi. Takto důležitá investice si žádá důkladnou přípravu a zapojení expertů z oblasti architektury, urbanismu, dopravní infrastruktury a inženýrství.15. 9. 2014, Regiony

Již pouze 20 % obcí v České republice nemá svůj obecní znak

V České republice je evidováno celkem 6300 obcí, z nichž zhruba 4500[1] již vlastní svůj heraldický znak. Obecní symboly byly obcím přidělovány buď historicky od středověku panovníkem nebo nově od roku 1990 předsedou Poslanecké sněmovny. Za uplynulých 14 let bylo přitom uděleno 3500 nových obecních znaků. Ze stávajícího vývoje je tedy patrné, že stále více obcí si uvědomuje důležitost a význam komunálních symbolů, které odkazují k historii, zajímavostem kraje i místním legendám.16. 9. 2014, Ostatní

Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy

Praha – Mezinárodní kampaň Evropský týden mobility probíhá každý rok v termínu 16.–22. září, zaměřuje se na podporu šetrných forem dopravy a vrcholí Dnem bez aut (22. 9.). Letošní ročník kampaně, do níž se pravidelně zapojují desítky měst, obcí a regionů z České republiky, bude probíhat pod heslem „Naše ulice, naše volba“. Také letos podpoří kampaň Evropský týden mobility, kterou koordinuje Ministerstvo životního prostředí, řada Zdravých měst, obcí a regionů.17. 9. 2014, Doprava

Keltský park v Dolních Břežanech opět boduje

Praha-západ -- Keltský park v Dolních Břežanech získal 3. místo v soutěži Park roku 2014, kterou vyhlašuje a pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně již dvanáctým rokem. Hlavním cílem této soutěže je zvyšovat kvalitu nově realizovaných či rekonstruovaných parků a veřejné zeleně formou vzájemné soutěžní konfrontace zhotovitelů.18. 9. 2014, Regiony

10 důvodů, proč by měla být architektura tématem komunálních voleb

V souvislosti s konáním podzimních voleb Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí ve volebních programech jednotlivých stran i politiků samotných. Péče o bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našeho života, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha. ČKA proto předkládá 10 srozumitelných bodů, které se politikům vyplatí zařadit do svých programů a občané by je od svých zástupců měli vyžadovat.18. 9. 2014, Ostatní

Sprejeři stále vládnou českým městům

Brno – Česká města nemají v současnosti jednotnou koncepci boje proti sprejerům. Například Brno investuje milionové částky do následného odstraňování graffiti, především z centra města, Jihlava nabízí finanční odměnu za poskytnutí informací vedoucích k dopadení sprejera. Problém s graffiti řeší zvlášť i každá městská část Prahy. Některá používá antigraffitinátěry (Praha 6), další se pokouší ochránit majetek zřizováním takzvaných legálů, tj. ploch primárně určených pro sprejery (Praha 4).19. 9. 2014, Regiony

Hodonín oslovoval opakovaně stejné stavební firmy, za diskriminaci zaplatí pokutu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad města Hodonín a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, kterým byla tomuto zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách uložena pokuta ve výši 250 000 Kč.22. 9. 2014, Veřejné zakázky

Časopis Obec a finance 4/2014

V těchto dnech vychází čtvrté číslo časopisu Obec & finance, ve kterém v tomto předvolebním období naleznete především výsledky soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014“ a také výsledky celostátního kola soutěže „Vesnice roku 2014“.23. 9. 2014, Ostatní

Kdy opraví chodník ve vaší ulici? Lanškroun vydal Plán obnovy majetku města

Lanškroun – Občana každého města zajímá, kdy bude opravena ulice, ve které bydlí. V případě, že bydlí ve městském bytě, zajímá ho, kdy se dočká jeho dům zateplení či nové střechy. Úředníci v Lanškrouně připravili v průběhu letošního roku občanům města odpovědi, zastupitelstvo města jejich návrh schválilo. Plán nepřipravovali sami, vedli je při tom odborníci, jejichž služby byly financovány z evropské dotace v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Městském úřadě v Lanškrouně. Už týden je na oficiálním webu města zveřejněn Plán obnovy majetku města. Jeho vydání neuvítají jen občané města, ale i úředníci, kteří budou mít více času na přípravu investičních projektů.24. 9. 2014, Regiony

Brno i Jihlava aktivně budují hřiště a sportoviště

Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil projekty za více než 410 milionů korun dotací pro celkem 15 projektů. Brno získá téměř 125 milionů korun, Jihlava téměř 50 milionů korun. Tři projekty silnic na Vysočině mohou v budoucnu získat až 110 milionů korun, tři projekty na jižní Moravě až 128 milionů korun.25. 9. 2014, Regiony

Webový portál Město a pohyb nabízí obcím inspiraci k podpoře pohybových aktivit

Praha – Národní síť Zdravých měst připravila ve spolupráci s Katedrou rekreologie Univerzity Palackého Olomouc tematický webový portál s názvem Město a pohyb. Portál nabízí zástupcům obcí, ale také dalším zájemcům z řad odborných institucí strukturované informace o možnostech podpory pohybových aktivit pro všechny generace občanů. Na portálu je možné nalézt inspirativní příklady dobré praxe z různých oblastí souvisejících s podporou pohybu ve městě, ale také ukázky strategických plánů obcí a regionů k této tematice.26. 9. 2014, Veřejná správa online

Reakce ČKA na kampaň proti pražským stavebním předpisům

Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje negativní kampaň, která se v souvislosti s pražskými stavebními předpisy objevila v médiích. Česká komora architektů jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení.29. 9. 2014, Ostatní

Mapa s pasporty veřejného osvětlení Eltodo zrychluje pomoc při nehodách a zefektivňuje koordinaci záchranných složek

Praha – Největší správce veřejného osvětlení v České republice společnost Eltodo-Citelum dodala podklady do unikátního projektu internetové mapy České republiky, kterou má v gesci Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). Databáze obsahuje přesné informace nejen o polohách služeben policejního sboru či záchranné služby, ale třeba i o lampách veřejného osvětlení, které v České republice drží prvenství jako nejhustší síť orientačních bodů. Při nehodě a komunikaci s dispečerem operačního a informačního střediska je nahlášený speciální kód lampy jednou z nejjistějších a nejrychlejších cest navigace pro záchranu a pomoc.29. 9. 2014, Ostatní

Dolní Břežany na špici transparentnosti, tentokrát mají cenu za otevřenou diskusi

Obec Dolní Břežany patří dlouhodobě k průkopníkům různých novinek v oblasti transparentního přístupu k poskytování informací občanům a vedení otevřeného dialogu.30. 9. 2014, Regiony

Kalendář akcí na období říjen–prosinec

1. 10. 2014
Plavecká soutěž měst
1. 10. 2014
Monitoring vodohospodářských projektů
1. 10. 2014
Veřejné opatrovnictví
2. 10. 2014
Evropské dotace a jak je získat
7. 10. 2014
Co po nás zbude 2014
7. 10. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
8. 10. 2014
Vývoj cen energií, tepla…
13. 10. 2014
Evropské dotace a jak je získat
15.–17. 10. 2014
Venkov 2014
15. 10. 2014
Vodní toky a retence vody v krajině
22.–25. 10. 2014
Mezinárodní konference Zdravých měst
23. 10. 2014
Region v rozvoji společnosti
23.–24. 10. 2014
Energie (pro) města 21. století
5.–7. 11. 2014
Podzimní škola Zdravých měst
6.–7. 11. 2014
Open Up!
6. 11. 2014
Fair Sourcing Awards 2014
10.–11. 11. 2014
Doprava, zdraví a životní prostředí
10.–14. 11. 2014
Týden Facility managementu 2014
11.–12. 11. 2014
Svatomartinská konference 2014
11.–12. 11. 2014
Bezpečná dopravní infrastruktura
13.–14. 11. 2014
Sídliště, jak dál?
25.–26. 11. 2014
Celostátní konference NSZM
27. 11. 2014
Den malých obcí (Prostějov)
1. 12. 2014
Možnosti využití e-mobility a chytrých sítí v ČR
2. 12. 2014
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
2. 12. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4.–5. 12. 2014
XVII. celostátní finanční konference SMO ČR
13.–14. 4. 2015
ISSS 2015 ISSS 2015
TOPlist
TOPlist