K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za srpen 2019

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Vybrané aspekty hospodaření obcí v roce 2018

Obce (bez Prahy) získaly v roce 2018 do svých rozpočtů 242,2 mld. Kč, což je o 25,7 mld. Kč, resp. o 9,2 % více než o rok dříve. Jejich výdaje dosáhly výše 240,6 mld. Kč, a to je o 38,1 mld. Kč, resp. o 18,8 % více než před rokem. Vzhledem k tomu, že výdaje rostly rychleji než příjmy, vykázaly obce sice přebytek ve výši 1,6 mld. Kč, to je však mnohem nižší hodnota než v roce 2017.1. 8. 2019, Ekonomika

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo tvorbu návrhové části Strategie regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj je aktuálně v závěru příprav Strategie regionálního rozvoje 2021+. Strategie se stane základním rozvojovým dokumentem regionální politiky České republiky a politiky soudržnosti v následujícím programovacím období. Tento příspěvek popisuje návrhovou část strategie podle jejích základních cílů.6. 8. 2019, Regiony

Parkuj, kde můžeš! Jde to i chytře a v klidu

I když v posledních letech roste obliba hromadné dopravy, individuální automobilová doprava si drží své nezastupitelné místo. Jedním z velkých problémů, který s sebou však přináší, je parkování. S největšími obtížemi se potýkají velká města, ale problém zaparkovat je stále běžnější i v menších městech a obcích.8. 8. 2019, Veřejná správa online

Současná kůrovcová kalamita v lesích a její dopady do rozpočtů obcí

Probíhající klimatická změna se projevuje zejména dlouhodobým a výrazným snížením množství srážek a současným zvyšováním průměrné roční teploty. Tyto dva faktory pak výrazně ovlivňují zejména lesní hospodářství, pro které je charakteristická dlouhá doba růstu lesních porostů, daleko přesahující lidský produktivní věk.13. 8. 2019, Životní prostředí

Veřejné zakázky malého rozsahu – smlouva s dodavatelem, který se umístil jako druhý?

V oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se obce (a nejen ony) v roli zadavatele nezřídka dopouštějí více či méně závažných pochybení. Jedním z těchto pochybení je i neuzavření smlouvy s dodavatelem, který předložil nabídku, jež se dle zadaných kritérií umístila jako první.15. 8. 2019, Veřejné zakázky

Venkovské stavby

Pokračujeme druhým dílem seriálu článků o venkovské zástavbě, ve kterém se věnujeme problematice dostavby a přestavby venkovských obcí. Po příkladech lidové architektury si všimneme prostých venkovských staveb, které však vytváří místní ráz a charakter kraje.20. 8. 2019, Regiony

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně každý měsíc vyhodnocuje realizaci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Neustále se ověřuje, zda jsou evropské prostředky využívány k jejich hlavním potřebám a vše se vyvíjí podle plánu. Jako důkaz správnosti a úspěšnosti tohoto postupu slouží jak čísla za měsíc červenec, tak i fakt, že OPZ je dlouhodobě vyhodnocován Ministerstvem pro místní rozvoj jako operační program s nízkou mírou rizika.21. 8. 2019, Sociální problematika

Financování vodárenské infrastruktury

Na téma Financování vodárenské infrastruktury se počátkem letošního roku se konala v Praze konference, kterou uspořádalo sdružení B.I.D. services, s. r. o.22. 8. 2019, Ostatní

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Text pokračuje v popisu jednotlivých aspektů odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon o odpovědnosti za škodu).26. 8. 2019, Legislativa

Nereálné požadavky vlastníků pozemků prodlužují jejich výkup. Vyvlastnění je pro kraje často jediná možná volba

Situace kolem výkupu pozemků je ve většině českých krajů čím dál komplikovanější. Mezi nejčastější důvody, kvůli kterým se nejsou kraje schopné s majiteli pozemků domluvit, patří nereálné požadavky na navýšení kupní ceny. Proces se z těchto důvodů protahuje a zejména u výkupu pozemků, kudy má vést strategická silniční trasa, musí kraje situaci vyřešit vyvlastňovacím řízením.28. 8. 2019, Ostatní

Přeměna chat na rodinné domy?

Zvlášť v zázemí velkých měst je velký zájem měnit rekreační chaty na rodinné domy. Pro obce to přináší řadu problémů, na jejichž řešení neexistuje jednoduchý ani obecně použitelný návod.29. 8. 2019, Bydlení

Kalendář akcí na období září–listopad

5. 9. 2019
Život a doprava v bezpečném a chytrém městě/obci
9. 9. 2019
Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova
12. 9. 2019
Lepší místo pro život
12. 9. 2019
PR Summit 2019
13. 9. 2019
Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova
13. 9. 2019
Workshop pořizovatelů a projektantů k ÚSK
16.–22. 9. 2019
Evropský týden mobility
17.–21. 9. 2019
For Arch 2019
18. 9. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Liberec)
19.–20. 9. 2019
reSITE 2019 REGENERATE
19. 9. 2019
GIS v plánování měst a regionů
20. 9. 2019
Světla měst a obcí
20. 9. 2019
Dotace EU a projektové řízení (H. Králové)
24. 9. 2019
Kyberbezpečnost pro veřejnou správu
24. 9. 2019
DMO – Daně & účetnictví v praxi
24. 9. 2019
Zastupitel v právu
24. 9. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Pardubice)
26. 9. 2019
Program rozvoje venkova 2014–2020
26. 9. 2019
Zažili jsme již vše?
27. 9. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Olomouc)
30. 9.–6. 10. 2019
Týden knihoven 2019
30. 9. 2019
Města budoucnosti 2019
1.–3. 10. 2019
Venkov 2019
1. 10. 2019
Konzultační dny MMR k bytové problematice
2. 10. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Brno)
3.–4. 10. 2019
Odpovědné veřejné zadávání 2019
9. 10. 2019
Dotace EU a projektové řízení (K. Vary)
9. 10. 2019
Setkání (nejen) Zdravých krajů 2019
10. 10. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Ústí n. L.)
15. 10. 2019
Odpovědné veřejné zadávání
16.–17. 10. 2019
Národní dny prevence 2019
17. 10. 2019
Zastupitel v právu
21. 10. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Zlín)
23. 10. 2019
Dotace EU a projektové řízení (Č. Budějovice)
24.–25. 10. 2019
Územní plánování a stavební řád
5. 11. 2019
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
7. 11. 2019
Zastupitel v právu
13.–14. 11. 2019
Svatomartinská konference 2019
14. 11. 2019
Čistá mobilita v chytrých městech
14. 11. 2019
Den malých obcí (Olomouc) Den malých obcí (Olomouc)
TOPlist
TOPlist