Přehled za prosinec 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Financování veřejné dopravy ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů

Tento článek volně navazuje na minulé příspěvky, které se zabývaly legislativní úpravou a financováním veřejné dopravy obecně. Cílem tohoto článku je představit peněžní toky do veřejné dopravy, plynoucí ze všech úrovní veřejné správy v České republice. Poskytne to zároveň jejich vzájemné porovnání.1. 12. 2014, Doprava

Jednání Rady Asociace krajů ve Zbirohu

Hosty 17. jednání Rady AKČR, která se konala v Plzeňském kraji na zámku Zbiroh byli hned tři členové vlády ČR. Prvním s kým hejtmani jednali, byl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.1. 12. 2014, Regiony

Neuchování dokumentace je jedním z nejzávažnějších deliktů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení z moci úřední městu Břeclav sankci ve výši jednoho milionu korun za správní delikt, kterého se jako zadavatel dopustilo tím, že neuchovalo dokumentaci o soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves. Zadavatel podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad.1. 12. 2014, Veřejné zakázky

Jihlava má zmodernizované všechny světelně řízené křižovatky

V Jihlavě je spuštěna telematika, systém, který zajišťuje plynulejší průjezd vozidel MHD přes křižovatky řízené semafory. Fungování systému má pozitivní dopad na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel městské hromadné dopravy na světelně řízených křižovatkách. Zavedení systému je druhou etapou projektu s názvem Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě.2. 12. 2014, Doprava

MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon

Praha/Brno – Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb.2. 12. 2014, Sociální problematika

ČAOH připomínkovala věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila na svém webu 24 připomínek k věcnému záměru nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, přičemž 15 považuje za zásadní. Norma se zabývá nakládáním s použitými výrobky, které dosud spadaly do tzv. režimu zpětného odběru stanoveného zákonem o odpadech (elektro, baterie, apod.). Stávající nastavení bylo kritizováno z mnoha stran, včetně Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který upozornil na netržní fungování systému.2. 12. 2014, Životní prostředí

Téměř tři čtvrtiny Čechů jsou online

V roce 2014 mělo osobní počítač a připojení k internetu 72 % českých domácností. Stále roste obliba přenosných počítačů, doma je měla každá druhá rodina. Polovina Čechů, kteří používají internet, je registrována na sociálních sítích.2. 12. 2014, Veřejná správa online

Pasportizace: Jak získat přehled o majetku obce?

V dalším článku seriálu Obec 21. století blíže probereme téma pasportizace. Dozvíte se mimo jiné, proč je dobré ji provádět, jaké druhy pasportizace je možné provést a v neposlední řadě také to, že v dnešní době už není pasportizací myšlen jen prostý soupis majetku, ale především komplexní geografický informační systém (GIS), který obsahuje kompletní inventář obce včetně stavu jednotlivých položek. Ukážeme vám tedy například, jak si může obec vytvořit a editovat pasportizaci sama za pomoci moderních geoinformačních systémů.3. 12. 2014, Životní prostředí

ÚP ČR je připraven pomoci obcím při odstraňování následků námraz

Starostové obcí, které se potýkají s následky večerní a noční námrazy, a potřebují pomoc při následném odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.3. 12. 2014, Ostatní

Kraje se budou slučovat, alespoň ty francouzské

Francouzský parlament projednává další fázi územní reformy. Z dnešních 22 regionů kontinentální části Francie, které kompetencemi odpovídají českým krajům, by se mělo stát 13 větších územních celků. V důvodové zprávě se uvádí potřeba větších celků kvůli administrativním úsporám, ale především se zdůrazňují lepší podmínky pro efektivní výkon správy.4. 12. 2014, Zahraničí

Tři akutní úkoly pro nového ministra dopravy: Operační program Doprava, zákon o liniových stavbách a mýtný systém

Dopravní federace[1] vidí před novým ministrem dopravy tři akutní úkoly: musí řešit stav čerpání končícího a přípravu nového Operačního programu Doprava, otázku zákona o liniových stavbách a budoucí nastavení mýtného systému.4. 12. 2014, Doprava

Základní registry

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.5. 12. 2014, Veřejná správa online

Dají poslanci zelenou rozhodování bez účasti občanů?

O vyloučení části místních lidí z rozhodování o chemičkách či spalovnách a o zrušení odkladného účinku žalovaných rozhodnutí bude dnes jednat poslanecká sněmovna. Někteří poslanci se postavili proti záměru vlády uvést pravidla pro rozhodování o stavbách do souladu s evropskou směrnicí a odblokovat zastavené financování dopravních staveb z evropských fondů[1].5. 12. 2014, Životní prostředí

Vzdělávání ve veřejné správě

Ideálem, ke kterému se máme blížit, je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vychází účastníkům veřejnoprávních vztahů pokud možno vstříc. Přitom je slušně oblečen, nemá na nohou sandály, vstane, vstoupí-li do místnosti žena nebo starší osoba.8. 12. 2014, Reforma veřejné správy

Pasivní dům po seniory – spojení architektury a ekologie

První pasivní bytový dům pro seniory vyrostl v Modřicích u Brna. Největší pasivní stavba v ČR, postavená a financovaná municipalitou, vznikala rok a půl a stála 70 milionů korun.9. 12. 2014, Regiony

Vláda schválila zvýšení platových tarifů u zdravotníků, vojáků a zaměstnanců v sociálních službách

Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pro několik skupin zaměstnanců, a to jednak pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě, na jehož podobě se v letošním roce vládní koalice shodla s opozičními stranami.9. 12. 2014, Sociální problematika

Milióny lidí žijí ve znečištěném ovzduší, vláda situaci podceňuje

Vláda včera obdržela zprávu ministerstev životního prostředí a zdravotnictví o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích za rok 2013. Nadlimitní znečištění zasahuje více než polovinu lidí. Závěry jsou navíc zkresleny loňskou mírnou zimou a papírové snížení smogu ve velkých městech „zařídilo“ umělé zvýšení hranice pro jeho vyhlašování. Aby se skutečně zlepšilo prostředí, v němž žijeme, musí vláda přijít s vylepšením zákona a také s konkrétními programy, které pomohou vyčistit vzduch.9. 12. 2014, Životní prostředí

Je nutné odstranit kriminalizaci zadavatelů veřejných staveb

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) s Českou komorou architektů (dále jen ČKA) a Svazem měst a obcí České republiky, připravila setkání s novináři v domě ČKAIT na Sokolské ulici v Praze 2. Po vyhodnocení dvouletého období užití zákona o veřejných zakázkách v praxi s jediným kritériem nejnižší cena všechny tři organizace spojuje obava z narůstajících rizik, které vedou k nekvalitní projektové dokumentaci stavby a následně k uživatelsky nehospodárným a problematickým realizacím staveb.10. 12. 2014, Veřejné zakázky

Jihlava zajistila další bezpečnější přechody pro chodce

Jihlava i v roce 2014 pokračovala v systematickém zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. Během roku město zajistilo osvětlení a další úpravy na celkem sedmi přechodech frekventovaných ulic – Seifertova, Rantířovská, Jiráskova, Havlíčkova, další tři přechody byly osvětleny v ulici Romana Havelky. Jihlava zvyšuje bezpečnost přechodů postupně už několik let, v předchozích třech letech radnice zajistila nasvícení jednadvaceti přechodů pro chodce.10. 12. 2014, Regiony

XVII. CFK: Nový systém financování samosprávy musí být efektivní

Praha – Téměř čtyři stovky lidí se zúčastnily XVII. celostátní finanční konference (CFK). Akce, kterou minulý týden v Clarion Congress Hotel Prague uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Na konferenci vystoupili například premiér Bohuslav Sobotka či ministr financí Andrej Babiš. Mimo jiné zaznělo, že by města a obce v budoucnosti neměly doplácet na přenesenou působnost a měly by mít více pravomocí při regulaci hazardu.10. 12. 2014, Ostatní

Financování samospráv na Taiwanu

Každý kraj, jiný mrav, toto známé pořekadlo platí také v oblasti ekonomiky. Každá země má vlastní systém uspořádání veřejné moci i veřejných financí včetně jejich následné redistribuce. Jak systém funguje v zemi vzdálené tisíce kilometrů, Čechy zatím tolik nepoznané, na Taiwanu (anglický oficiální název je Republic of China) se pokusím stručně nastínit v tomto článku.11. 12. 2014, Zahraničí

ČAOH upozorňuje na projednávání Plánu odpadového hospodářství bez znalosti jeho ekonomických dopadů

Praha – Vláda v pondělí 15. prosince projedná nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH), aniž by byly známy jeho dopady na obce a firmy. Na zpracování samostatné ekonomické analýzy dopadů POH a možnosti jejího připomínkování přitom trvalo hned několik klíčových subjektů v rámci vypořádání připomínek (Hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČAOH). Ministerstvo životního prostředí toto přislíbilo, zpracování analýzy zadalo, ale ta zatím nebyla předložena a odborníci neměli možnost se k ní vyjádřit. I přesto je POH nyní na programu jednání vlády.11. 12. 2014, Životní prostředí

Lanškroun získal dotaci na rozvoj IT služeb, poznají to i občané

Rozvoj informatiky je nutno chápat jako součást rozvoje města i celého regionu Lanškrounsko. V době zvýšeného tlaku na efektivní výkon veřejné správy je informatika nepostradatelným nástrojem úspěšného fungování města i obcí v jeho správním území.12. 12. 2014, Veřejná správa online

Poslanci podpořili rychlejší a spravedlivější rozhodování

Praha – Rychlejší a spravedlivější rozhodování o chemičkách či spalovnách dnes podpořila poslanecká sněmovna. Pravidla pro rozhodování o stavbách se tak po letech dostanou téměř do souladu s evropskou směrnicí. Poslanci tak odblokovali zastavené financování dopravních staveb z evropských fondů[1].12. 12. 2014, Životní prostředí

Omezování počtu holubů není jednoduché, Lanškroun se však nevzdává

Lanškroun se stejně jako všechna města potýká s přemnoženými holuby, kteří město znečišťují. Odbor životního prostředí situaci ve spolupráci s odbornou firmou monitoruje. Dle slov jeho vedoucí je po centru města druhým holuby nejvíce znečišťovaným místem prostor mezi prodejnou Albert a kostelem sv. Máří Magdaleny.15. 12. 2014, Životní prostředí

Porota konsensuální konference o bezdomovectví vydala své první stanovisko

Bezdomovectví je mnohovrstevný společenský problém, jenž má vícero příčin. Narůstající počet bezdomovců posiluje na jedné straně iluzorní představu, že problém vyřeší rázné represivní opatření; na druhé straně uvyká většinovou společnost na existenci bezdomovců jako na nezměnitelnou danost. Bezdomovectví škodí i těm, kdo jím přímo postiženi nejsou. Je proto třeba hledat cesty, jak fenomén bezdomovectví omezit a umenšit jeho ničivý dopad jednak na jednotlivce, jenž je skrytým bezdomovectvím ohrožen, či se ve zjevném bezdomovectví již ocitl, tak na společnost.15. 12. 2014, Sociální problematika

Chodov chyboval při uzavírání koncesní smlouvy na rozvod tepla

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž městu Chodov byla uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za nedodržení závazného postupu při uzavírání smlouvy o nájmu rozvodného tepelného zařízení se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., aniž by provedl koncesní řízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci.15. 12. 2014, Veřejné zakázky

Grantová výzva 2014: Příležitost pro rozvoj parku ve vašem městě

Praha – Nadace Proměny vyhlašuje grantovou výzvu a městům z celé České republiky nabízí pomoc při kompletní obnově veřejného, parkově upraveného prostranství. Na vybraný projekt nadace přispěje částkou ve výši až 25 mil. Kč. Žádosti je možné podávat do konce března 2015.15. 12. 2014, Životní prostředí

Roseč – život na vsi

Roseč je jihočeská vesnice nedaleko Jindřichova Hradce. Urbanistické a architektonické vize a studie, zpracované pražským atelierem CityUpgrade Architekti, vychází z historických cest v krajině, vytvořených dlouhodobým životem na venkově. Velká náves, s původně pěti rybníky je základem pro návrh nového jádra obce.16. 12. 2014, Regiony

Platební karta poslouží jako jízdenka, od nového roku i v Brně

Brno – V Česku startuje revoluce ve veřejné dopravě. Mezi cestujícími jsou sice stále oblíbené SMS jízdenky, dopravní podniky však začínají testovat jednoduché a rychlé placení pomocí bezkontaktní platební karty přímo ve vozidle. Zatím takovou možnost v pilotním provozu nabízí pouze Liberec, od nového roku se připojí i Brno. Zdejší dopravní podnik od roku 2015 nainstaluje čtečky bezkontaktních karet celkem do 16 autobusů, mezi nimi například do vozů, které přepravují cizince z letiště.16. 12. 2014, Doprava

Správa místních poplatků

Právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který obsahuje vedle své hmotněprávní části i část procesní.17. 12. 2014, Legislativa

Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpá z Evropského sociálního fondu podle plánu

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je dlouhodobě úspěšné v čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Daří se mu totiž dodržet závazek plynulého čerpání Evropského sociálního fondu (ESF), což v důsledku znamená, že o žádné prostředky z tohoto fondu letos nepřijde.17. 12. 2014, Sociální problematika

Po Novém roce na občany Lanškrouna poprvé promluví nové sirény

O tom, že Lanškroun potřebuje varovný systém, se místní přesvědčili letos o Velikonoční neděli, kdy hořela galvanovna. Už v té době pracovali úředníci Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí na projektu s názvem Varovný systém a digitální povodňový plán města a ORP Lanškroun.18. 12. 2014, Regiony

Jste připraveni na zákon o kybernetické bezpečnosti?

Od 1. ledna příštího roku se Česká republika stane jednou z mála zemí, které mají zvláštní zákony zabývající se kybernetickou bezpečností. Pro řadu firem to může znamenat velmi hektický konec roku, nebo hrozbu vysokých pokut za nedodržování tohoto zákona v roce příštím.18. 12. 2014, Veřejná správa online

Komunální volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí 2014 jsou již historií. Čím byly charakteristické? Zaznamenali jsme dva extrémy. Na jedné straně to byla dosud nejnižší účast voličů (44,46 %). Na druhé straně byl zaregistrován dosud největší počet kandidátů do zastupitelstev všech obcí (233 475).19. 12. 2014, Ostatní

Soutěž o nejhezčí autobusovou zastávku PID má dva vítěze

Praha-západ – Finále soutěže o nejhezčí autobusovou zastávku Pražské integrované dopravy, kterou vyhlásila organizace Ropid, bylo opravdu napínavé. Ve veřejném hlasování se jednoznačně ujaly vedení a o první místo se průběžně „přetahovaly“ zastávky „Dolní Břežany, náměstí“ a „Vestec, U Klimešů“. Vzhledem k těsnému výsledku získaly ocenění obě vítězné zastávky. Počátkem roku 2015 bude na zastávky umístěna pamětní cedule „Nejhezčí autobusová zastávka PID roku 2014“.19. 12. 2014, Regiony

Národní regionální programy pro rok 2015

Obnova a údržba občanské vybavenosti, jako například radnice, školy a předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, obnova a údržba veřejné zeleně, rekonstrukce místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, rekonstrukce drobných sakrálních staveb a hřbitovů.22. 12. 2014, Regiony

Podzimní setkání tajemníků

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR uspořádalo pro vedoucí úřadů XXVIII. valné shromáždění a celostátní odborný seminář. Tradiční podzimní akce se uskutečnila ve dnech 14.–15. září 2014 v Přerově.23. 12. 2014, Ostatní

Česká města jsou v zimě přesvícená, lidé hůře spí, hrozí jim i zdravotní problémy

Zvláště v zimních měsících září v českých městech kromě pouličního osvětlení také reklamní plochy a sváteční výzdoba. Přebytek světla a absence tmy má však podle odborníků na obyvatele měst stále více negativních dopadů. Mezi následky světelného znečištění patří nejen nekvalitní spánek, ale i vážné zdravotní problémy. Světelný smog totiž může odstartovat psychogenní onemocnění a zvýšit riziko vzniku civilizačních chorob, jako jsou rakovina prsu a kardiovaskulární onemocnění.23. 12. 2014, Životní prostředí

Kateřinice – Vesnice roku 2014

Zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku 2014 zvítězili v krajských kolech soutěže, se setkali 3. října ve vítězné obci celostátního kola. Obec Kateřinice (okres Vsetín, Zlínský kraj) byla svědkem slavnostního vyhodnocení soutěže a převzetí cen z rukou organizátorů.29. 12. 2014, Regiony

Nový informační systém pro evropské fondy

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. MS2014+ je základním nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni.30. 12. 2014, Ostatní

Držitelé zelených a oranžových stuh převzali ocenění

Také Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku zná svého letošního výherce. Vítěznou obec Modrá z Uherskohradišťska ocenil 23. září v Senátu Parlamentu ČR na slavnostním vyhlášení náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.31. 12. 2014, Regiony

Kalendář akcí na období leden–březen

13. 1. 2015
Zdravotně-sociální služby v obcích
15.–18. 1. 2015
GO, Regiontour
15. 1. 2015
Právní problematika pro územní samosprávu
15. 1. 2015
Turistická informační centra měst a obcí
19.–22. 1. 2015
Infotherma 2015
22.–24. 1. 2015
Solar Praha
26.–28. 1. 2015
GIS Ostrava 2015
26. 1. 2015
Politici, úředníci a etická pravidla
27. 1. 2015
Biotour 2015 (K. Vary)
3. 2. 2015
Biotour 2015 (H. Králové)
3. 2. 2015
Starostové starostům
3. 2. 2015
Konzultační dny MMR k bytové problematice
5. 2. 2015
Hospodaření v obecních lesích
10. 2. 2015
Biotour 2015 (Č. Budějovice)
10. 2. 2015
Hospodaření v obecních lesích
10. 2. 2015
Zdravotně-sociální služby v obcích
12. 2. 2015
Setkání Zdravých krajů
12. 2. 2015
Městské parky 2015
16.–17. 2. 2015
Dobrá radnice 2015
17. 2. 2015
Biotour 2015 (Zlín)
18. 2. 2015
Biotour 2015 (Ostrava)
24. 2. 2015
Biotour 2015 (Brno)
10. 3. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
10. 3. 2015
Zdravotně-sociální služby v obcích
12. 3. 2015
Setkání Zdravých městských částí
17. 3. 2015
Den malých obcí (Prostějov)
13.–14. 4. 2015
ISSS 2015 ISSS 2015
TOPlist
TOPlist