Přehled za červenec 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Projekt Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec

Svaz měst a obcí ČR realizuje projekt „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec,“ který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.1. 7. 2015, Regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj porušilo zákon při vývoji Národního elektronického nástroje

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“. Prvostupňové rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu v zákonné lhůtě podán rozklad.1. 7. 2015, Veřejné zakázky

Tajemníci v Českých Budějovicích čerpali nové informace

Jihočeská metropole České Budějovice si letos připomíná výročí 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II. Při této příležitosti se vedoucí úřadů měst a obcí sešli ve dnech 17.–19. května 2015 na svém tradičním jarním celostátním semináři právě v tomto krásném městě.2. 7. 2015, Ostatní

Letošní ročník konference reSITE nabídl hvězdy světové architektury i horká témata

Až do pátku 19. června probíhal v prostorách Forum Karlín již 4. ročník mezinárodní urbanistické konference reSITE. Prestižní mezinárodní akce, která včetně svého doprovodného programu, nabídla šest dní zajímavých workshopů, přednášek i filmových projekcí, přilákala na svůj hlavní program více než 800 účastníků a řečníků z 89 měst a 17 zemí. Kromě architektů světových jmen, mezi které letos patřili například James Corner nebo Michael Sorkin, nabídla akce take možnost diskuse odborné veřejnosti nad aktuálními tématy, se kterými se nejenom Praha dlouhodobě potýká.2. 7. 2015, Ostatní

Ohlédnutí za 18. ročníkem konference ISSS

Další ročník konference ISSS je minulostí. Tuto prestižní dubnovou akci, na níž se scházejí politické špičky, šéfové a výkonní úředníci státních i samosprávných orgánů, odborníci na informatizaci veřejné správy i vrcholní manažeři renomovaných firem, letos podvanácté doprovodila mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).3. 7. 2015, Veřejná správa online

Ministr životního prostředí schválil projekty za více než 5 miliard korun

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil koncem ledna projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun.7. 7. 2015, Životní prostředí

Inkaso daně z přidané hodnoty – na výkyvy by obce měly být upozorněny

Daň z přidané hodnoty (DPH) představuje největší podíl na příjmech obcí. Pokud se její inkaso odlišuje od předpokladu, mohou se obecní rozpočty ocitnout v nepříjemné situaci. A jestliže správce daně provádí rozhodnutí, která svým objemem ovlivňují také ostatní subjekty, měl by o nich dostatečně dopředu informovat.7. 7. 2015, Ekonomika

Nejde jen o znalost zákona, ale o pochopení jeho filozofie

Zákon o státní službě (služební zákon) byl dlouho předmětem velkých diskuzí. Zatímco předchozí verze z roku 2002 vůbec nebyla uvedena do života, jeho současná podoba (zákon č. 234/2014 Sb.) je ve stádiu aktivní implementace.8. 7. 2015, Reforma veřejné správy

Historické město roku – Cheb

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014 a titul Historické město roku 2014 získalo město Cheb z karlovarského kraje.9. 7. 2015, Regiony

Pravidla pro elektronické podpisy

Během pražského jednání Technické komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) byla schválena finální verze některých dokumentů podrobně specifikujících pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU. Závazná pravidla by měla vést ke zjednodušení administrativy napříč celou EU – občané, firmy a úřady by mohly snadno a bezpečně vyměňovat elektronické dokumenty s právním účinkem.10. 7. 2015, Veřejná správa online

Dotace pro obce: Operační program Životní prostředí

Od Šluknova po Břeclav, od Aše po Jablunkov. Obce a města z celé republiky mohou v následujících letech využít dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Peněz není málo, Brusel umožní rozdělit mezi žadatele 73 mld. korun. Jaká jsou však pravidla a současný stav programu?13. 7. 2015, Evropské fondy

Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementace – postup prací

Všechny společensky významné oblasti by měly být koncepčně řízeny na základě určité schválené strategie, nejinak je to u veřejné správy. Vzhledem k tomu, že v oblasti veřejné správy nebyla dlouhodobá koncepce schválena, došlo ke zpracování přechodného materiálu, který na analytickém základě připraví podklady pro budoucí strategie ubírání veřejné správy po roce 2020.14. 7. 2015, Reforma veřejné správy

Sídliště, jak dál – současné problémy sídlišť a možnosti jejich řešení

Sídliště tvoří v zemích střední a východní Evropy významný společenský fenomén. U nás jsou součástí většiny měst a obcí a žije v nich až 1/3 obyvatel. V Praze tento poměr dosahuje dokonce téměř jedné poloviny.15. 7. 2015, Bydlení

V4DIS 2015 – dvanáctý ročník visegrádské konference

Souběžně s konferencí ISSS se již podvanácté uskutečnila také tradiční mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Na setkání zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky se po roce opět sešla řada významných hostů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska i z dalších evropských zemí. Osobní záštitu konferenci poskytl podobně jako v předchozích letech místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.17. 7. 2015, Veřejná správa online

720 milionů korun navíc na financování sociálních služeb v celé České republice v roce 2015

Vláda České republiky vyslyšela požadavek Asociace krajů České republiky a schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí.20. 7. 2015, Sociální problematika

Obce jsou tahouny čerpání evropských dotací v Moravskoslezsku

Vzhled a vybavenost obcí v Moravskoslezsku se za posledních sedm let významně změnila. Investiční projekty obcí pokropily miliardy korun z Evropské unie – zejména z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, ale také dalších, centrálně řízených operačních programů.20. 7. 2015, Evropské fondy

Jak může univerzita přispět k rozvoji regionů a obcí?

Na tuto otázku se snažily odpovědět dva mikroprojekty řešené Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Trenčianskou univerzitou a spolupracujícími obcemi a mikroregiony. Jejich realizace v konečném důsledku pomohla několika obcím a mikroregionům při hledání řešení na jejich stávající problémy. V rámci dvou mikroprojektů „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ a „Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů“ se tak řešily dílčí projekty, které obcím například umožní ušetřit zdroje nebo nalézt nový inovativní směr rozvoje.20. 7. 2015, Regiony

Blíží se podzimní výsadba alejí, obce opět mohou žádat o grant

Střední Čechy – Začátkem července odstartovalo druhé kolo grantového řízení Nadace ČEZ „Stromy“, ve kterém mohou obce či městské části žádat o finanční pomoc na výsadbu stromů a alejí. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Grant je otevřený do 31. července.21. 7. 2015, Životní prostředí

Navrhovaná novela stavebního zákona je v rozporu s programem vlády

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zásadní novelu stavebního zákona zavádí řadu složitých výjimek a nových úředních postupů, kterými komplikuje rozhodování, snižuje jeho průhlednost, výrazně omezuje práva občanů a posiluje postavení kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ekologické organizace varují, že výsledkem bude zmatek, nejistota a v konečném důsledku zpomalení rozhodování a spousta soudních sporů.21. 7. 2015, Legislativa

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor

Praha – Na možnost úspor až 361,5 milionu korun poukázala detailní analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Česká republika by mohla ušetřit například na nájemném hrazeném za kancelářské plochy v komerčních prostorech, na výdajích za jejich provoz a údržbu, ale také snížením užívané plochy jak ve státních, tak soukromých objektech.22. 7. 2015, Veřejná správa online

Rozbíhají se participativní rozpočty v obcích

V českých obcích se rozebíhají projekty participativního rozpočtu, který umožní obyvatelům přímo rozhodnout, do čeho by v jejich obci měly být investovány obecní peníze. V Praze 10 a na Zbraslavi pomáhá zavádění participativního rozpočtu nezisková organizace Agora Central Europe. Praha 10 oznámila, že na nápady občanů vyčlenila 5 milionů korun.23. 7. 2015, Regiony

Lidé chtějí úspory energie, říká výzkum

Co by měl stát udělat proto, abychom platili za 10 let méně za energie? Pomáhat zateplit domy a podporovat úspory energií. Myslí si to 42 procent z vybraného vzorku dotázaných obyvatel ČR. Aktuální sociologický výzkum pro Hnutí DUHA provedla agentura FOKUS.24. 7. 2015, Životní prostředí

Čerpání evropských peněz, veřejné zakázky a novelizace zákona o obcích

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj27. 7. 2015, Evropské fondy

Proměny moravského venkova

Ještě jednou se vracíme k publikaci „Obnova vesnic Kloboucka II“, která byla vydaná v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Ukazuje na rozdíly mezi dobou socialistického venkova a dneškem v kraji, zvaném Hanácké Slovácko, což je oblast ležící mezi Brnem, Hodonínem a Břeclaví.28. 7. 2015, Regiony

Centrum pro regionální rozvoj je připraveno začít konzultovat a administrovat Integrovaný regionální operační program

Praha – Evropská komise v červnu schválila většinu z českých operačních programů pro nové programové období 2014–2020. Znamená to, že Česká republika může z evropských fondů čerpat finanční prostředky i v dalších letech. Mezi schválenými programy je také Integrovaný regionální operační program (IROP). První dvě výzvy v rámci tohoto programu vyhlásí v nejbližších dnech Ministerstvo pro místní rozvoj, které odpovídá za řízení celého programu. Každodenní administraci však bude mít na starosti jím řízená příspěvková organizace, Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“).28. 7. 2015, Evropské fondy

O obecních kronikách

Povinnost vedení obecních kronik má u nás dlouholetou tradici. Starší kronikářské záznamy mohou být poučením a inspirací i pro současnou generaci.29. 7. 2015, Ostatní

Od srpna budou i v Jihlavě BUS pruhy

V druhé polovině srpna vzniknou v Havlíčkově ulici dva úseky jízdních pruhů vyhrazených hromadné dopravě, tak zvané BUS pruhy. První úsek o délce asi 200 metrů bude začínat před ZŠ Havlíčkova a končit u okružní křižovatky Havlíčkova–Okružní, za níž naváže druhý úsek o délce asi 150 metrů vedoucí k okružní křižovatce Havlíčkova–Pražská.30. 7. 2015, Doprava

Situační zpráva MV ČR o bezpečnosti

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR zveřejnil periodickou situační zprávu, která mapuje vybrané oblasti bezpečnosti za období od 1. července do 31. prosince 2014. Mezi vybranými oblastmi samozřejmě nechybí ani kybernetická bezpečnost a informační kriminalita. Každé z oblastí je věnována samostatná kapitola, která vždy obsahuje výběr nejdůležitějších událostí, k nimž ve sledovaném období došlo a dále statistická data, týkající se kriminality a mimořádných událostí v probíraném sektoru.31. 7. 2015, Veřejná správa online

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB

Praha – Nové analytické funkce obsažené v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), s jejichž pomocí lze mnohem efektivněji hospodařit při správě kancelářských prostor využívaných státními institucemi, byly hlavním tématem prezentace pro zástupce centrálních úřadů, které se ve čtvrtek konalo v ústředí ÚZSVM v Praze.31. 7. 2015, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období srpen–říjen

20.–23. 8. 2015
Flora Olomouc
27. 8.–1. 9. 2015
Země živitelka
28. 8. 2015
Podpora rozvoje venkova v ČR
10. 9. 2015
GIS v plánování měst a regionů
14.–18. 9. 2015
EnviTech
15.–19. 9. 2015
For Waste & Water
30. 9. 2015
Strategie financování obnovy památek
3. 11. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
5. 11. 2015
Den malých obcí (Prostějov)
TOPlist
TOPlist