Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2016
  1. Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv
  2. Poskytnutí zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření obce

Zpět na Zprávy MF