K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Převod státních pozemků obcím

Datum: 2. 1. 2001, zdroj: OF 5/2000, rubrika: Legislativa

V roce 1999 nabyl účinnosti zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Realizace tohoto zákona probíhá souběžně se zákonem č. 229/1991 Sb., což přináší specifické problémy a komplikace při jeho naplňování a zdlouhavost při řešení převodů zemědělských pozemků. Vzhledem k závažnosti problematiky Pozemkový fond ČR vypracoval podrobné metodické pokyny pro svá pracoviště, které jsou dále upřesňovány. V první fázi začaly uplatňovat požadavky obce podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení převádí Pozemkový fond ČR pozemky především na obce a to na základě písemné žádosti, nebrání-li převodu práva třetích osob.

Zemědělský pozemek, na který obec uplatňuje svou žádost, musí být v jejím katastrálním území a zároveň musí splňovat další podmínky požadované zákonem. Podaná žádost musí odpovídat i zákonu o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů: záměr obce převést pozemky musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 30 dnů před projednáním v orgánech obce, dále musí o převodu rozhodnout zastupitelstvo platným usnesením. Tyto skutečnosti musí být podle zákona zdokladovány spolu s podanou žádostí. Bez těchto náležitostí nemůže Pozemkový fond ČR žádost akceptovat.

Pozemkový fond ČR převádí obcím pozemky do jejich vlastnictví dvojím způsobem: na základě uzavřené kupní smlouvy nebo bezúplatně.

Bezúplatný převod

Bezúplatný převod pozemku podle ustanovení zákona je možné realizovat pouze pro pozemky určené k zastavění stavbami pro bydlení a veřejně prospěšnými stavbami. Tento převod se týká také pozemků, které byly k účinnosti zákona o půdě zastavěny obytnými a hospodářskými budovami nebo stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti. Mohlo jít také o pozemky, které sloužily původní zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícím vodním hospodářstvím. To však platí pouze tehdy, jsou-li tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce.

Pro bezúplatné převody pozemků však platí další omezení zužující Pozemkovému fondu ČR možnost realizace převodů, vyvolávající ze strany obcí časté kritiky a působící nedorozumění. Jsou to ta ustanovení zákona, která určují, co je veřejně prospěšná stavba, co stavba pro bydlení, kdy je nutné doložit územně plánovací dokumentaci a jakou, jak je to s možností získání rozhodnutí o umístění stavby a s jeho uplatněním a definice a dokladování současně zastavěného území obce.

Uvedené pojmy sice užívá zákon č. 95/1999 Sb., ale pro jejich výklad je nutné použít stavební zákon. Aby byla zaručena jejich správná interpretace, byl zpracován výklad, který byl výsledkem jednání Pozemkového fondu ČR s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, podle kterého pracoviště Pozemkového fondu ČR při svém rozhodování postupují.

Zde je nutné upozornit na závažný moment ustanovení zákona, a tím je podmínka, že v případě změny územního plánu nebo rozhodnutí o umístění stavby, které by rušilo důvody dovolující uskutečnění převodu státního pozemku bezúplatně, je obec povinna převést pozemek v zákonem stanovené lhůtě zpět Pozemkovému fondu ČR za stejných podmínek, za jakých ho získala.

Koupě mimo území obce

Obce mohou požádat o prodej zemědělských pozemků i podle dalších ustanovení zákona č. 95/1999 Sb. Jsou to paragrafy 7 a 8, které obcím umožňují koupi zemědělských pozemků i mimo současně zastavěné nebo územním plánem vymezené zastavitelné území obce.

Převody pozemků podle § 5 iniciují samy obce podle svého uvážení, kdežto pozemky prodávané podle ustanovení § 7 a 8 jsou nabízeny v denním tisku s celostátní působností, případně i v tisku regionálním, zveřejněny na INTERNETU na stránkách Pozemkového fondu ČR, na úřední desce obecního úřadu, v jehož katastru se nabízený pozemek nachází, a zároveň na desce příslušného územního pracoviště Pozemkového fondu ČR. Na toto pracoviště musí být také předána žádost o převod pozemku.

Cena pozemků se vždy řídí cenovým předpisem platným ke dni uzavření kupní smlouvy. Tím je vyhláška ministerstva financí o oceňování majetku. Pro převod pozemků na základě prodeje podle § 7 a 8 je cena stanovená touto vyhláškou cenou minimální, protože v těchto případech získává možnost koupě pozemku ten žadatel, který nabídne cenu nejvyšší.

Pomoc obcím

Územní pracoviště Pozemkového fondu ČR jsou připravena pomoci a pomáhají zvláště představitelům malých obcí při podávání a dokladování všech potřebných náležitostí pro správně podanou žádost a následně i při zpracování dokladů pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pomoc a konzultace zástupcům obcí samozřejmě v případě složitějších problémů poskytují pracovníci sekce privatizace výkonného výboru Pozemkového fondu ČR v Praze.

Ústředí Pozemkového fondu ČR
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel. 02/96 16 43 00

Územní pracoviště Pozemkového fondu ČR
Okres Telefon
Benešov 0301/72 65 80
Beroun 0311/63 71 08
Blansko 0506/41 75 38
Brno 05/41 24 10 50
Bruntál 0646/71 19 71
Břeclav 0627/32 29 38-9
Česká Lípa 0425/271 77
České Budějovice 038/741 21 91
Český Krumlov 0337/71 15 32
Děčín 0412/51 34 37
Domažlice 0189/722 52
Frýdek-Místek 0658/351 64
Havlíčkův Brod 0451/267 91-3
Hodonín 0628/266 02
Hradec Králové 049/332 84
Cheb 0166/42 28 11
Chomutov 0396/276 55
Chrudim 0455/62 13 56
Jablonec 0428/229 54
Jeseník 0645/41 15 18
Jičín 0433/52 51 05-7
Jihlava 066 /731 06 83
Jindřichův Hradec 0331/36 16 83
Karlovy Vary 017/323 39 17
Karviná 069/631 36 03
Kladno 0312/60 53 07
Klatovy 0186/222 71
Kolín 0321/285 53
Kroměříž 0634/33 15 90
Kutná Hora 0327/52 43 84
Liberec 048/511 02 71
Litoměřice 0416/73 32 65
Louny 0395/65 26 51-3
Mělník 0206/67 06 94
Ml.Boleslav 0326/220 59
Most 035 /610 44 40
Náchod 0441/243 71
Nový Jičín 0656/70 24 42
Nymburk 0325/51 37 53
Nymburk 0325/51 32 81
Olomouc 068/541 38 60
Opava 0653/69 61 11
Ostrava 069/628 11 11
Pardubice 040/631 03 29
Pelhřimov 0366/33 24 42
Písek 0362/21 43 04
Plzeň 019/722 12 52
Prachatice 0338/31 43 10
Praha 02/80 80 62
Prostějov 0508/243 13
Přerov 0641/20 20 29
Příbram 0306/219 95
Rakovník 0313/51 20 96
Rokycany 0181/72 36 24
Rychnov 0445/234 32
Semily 0431/62 20 14
Sokolov 0168/62 17 40
Strakonice 0342/32 18 18
Svitavy 0461/57 81 11
Šumperk 0649/31 42 83
Tábor 0361/25 36 53-5
Tachov 0184/72 15 30
Teplice 0417/439 96
Trutnov 0439/71 01 15
Třebíč 0618/237 39
Uherské Hradiště 0632/55 65 05
Ústí nad Labem 047/565 11 51
Ústí nad Orlicí 0465/55 31 11
Vsetín 0657/61 80 18
Vyškov 0507/219 19
Zlín 067/337 15
Znojmo 0624/22 60 16
Žďár nad Sázavou 0616/228 15

Ing. Josef Miškovský, předseda výkonného výboru PF ČR

TOPlist
TOPlist