K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úvahy nad některými pohledávkami měst a obcí

Datum: 8. 11. 2000, zdroj: OF 4/2000, rubrika: Ekonomika

Pohledávky jsou majetkem účetní jednotky, kterému v mnoha případech u menších a středních měst nebývá věnována dostatečná pozornost. Stává se, že pohledávky nebývají dostatečně vedeny, a tím se stávají hůře vymahatelnými. Týká se to jistiny nebo její části, ale také úroku či poplatku z prodlení.

Část pohledávek bývá pouze evidována, ovšem bez vazby na účetnictví. Účetní, ale i faktická evidence však nestačí, s pohledávkami je nutno průběžně pracovat, reagovat na změny podmínek a okolností.

Práce s pohledávkami

Za standardní se považuje upomínání dlužníka, jeho zveřejnění a soudní vymáhání pohledávek. Při upomínání je vhodné požadovat po dlužníkovi jeho písemné uznání dluhu ( 558 OZ). Při zveřejňování vybraných skupin dlužníků je třeba zvážit, zda zveřejnění nemůže mít i opačný účinek. Efektivnost vymáhání pohledávky soudní cestou také není jednoznačné. Upuštění od žaloby na zaplacení může vést k zhoršení situace při uplatnění ostatních pohledávek.

Smyslem tohoto textu není popis standardních postupů, ale snaha upozornit na další možnosti řešení. Například určitou prevencí, která omezí budoucí potíže, je kvalitně připravená smlouva a zajištění závazků. Pohledávky po splatnosti je obtížné vymáhat. Proto se např. při pronajímání stává obvyklým přijetí zálohy, kauce, vinkulace vkladů, platba předem a podobně.

Před a po splatnosti

Již před splatností pohledávky, při zhoršení bonity dlužníka, je nutno hledat možnosti a případně smluvně ošetřit její dozajištění.

U pohledávek po splatnosti je možno v některých případech dosáhnout zaplacení využitím přistoupení k závazku (533 a následující OZ). Stane se tak zařazením tohoto přistoupení k závazku do podmínek při vypisovaných výběrových řízeních.

Zajímavé bývá postoupení pohledávky subjektům, založeným městem či obcí. Efekt spočívá především v možnosti jednoduššího odpisu (z části někdy i daňového).

Zapomíná se na sledování úpadců a případné přihlášení splatné pohledávky. Málokdy je pohledávka za podnikatelským subjektem z pronájmů majetku či jiného obchodního styku řešena podáním návrhu na konkurz.

Poplatek z prodlení

Pohledávky u měst a obcí nejen snižují příjmy, ale i časově znehodnocují majetek a zatěžují rozpočet náklady, spojenými s evidencí, vymáháním a soudními výlohami. Mnohdy se zapomíná, že poplatek z prodlení, či úrok z prodlení, je automaticky příslušenstvím pohledávky. Neuplatněním si město krátí svoje příjmy.

Vhodné je automatické vyměření poplatku z prodlení úřadem (po první upomínce). Pokud dlužník požádá před splatností pohledávky o prodloužení splatnosti, může městská rada prodloužit podle závažnosti důvodu splatnost až o 18 měsíců. Pokud tak neučiní, může věřitel po výpočtu a doručení penalizace požádat městskou radu o prominutí (pokud částka nepřesáhne 5000 Kč). Limity se změní po účinnosti nového zákona o obcích. Často je efektivní najít možnost vzájemného zápočtu pohledávek. Schválení odpisu nevymahatelných a neefektivních pohledávek v městském zastupitelstvu vede alespoň k určitému "očištění" pohledávek v účetnictví.

V procesu vymáhání pohledávek mají obce a města značné rezervy, které je možno řešit nejenom standardními postupy.

Lubomír Pryl, SI Asset Management, a. s.

TOPlist
TOPlist