K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
55. Den malých obcí

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV.

(Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV. 4.)

Datum: 21. 11. 2019, zdroj: OF 4/2019, rubrika: Regiony

Otice, Pačejov, Sobíňov, Svojkov

Otice

Moravskoslezský kraj, okr. Opava, starosta Mgr. Vladimír Tancík

Otice
Otice

Obec se nachází asi 1,5 km jihozápadně od Opavy a leží po obou stranách řeky Hvozdnice. Nejvyšším bodem Otic je Kamenná hora s přírodní památkou Otická sopka a naučnou stezkou doplněnou 18 informačními tabulemi. Žije zde 1430 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361.

Za 4 minulé roky se obci podařilo v soutěži Vesnice roku získat 2 diplomy, Oranžovou a Modrou stuhu. Pravidelně se také umísťuje na předních příčkách v soutěži Zlatý erb.

Obec je přirozeným a neformálním předměstím Opavy. V obci se nachází prodejny potravin, pekařských výrobků a výrobků z kysaného zelí, zdravotní středisko a řada provozoven živnostníků – holičství, kadeřnictví, kosmetický salon, 2 automechanické dílny, 2 pohostinství, zámečnictví, zahrádkářská prodejna, pošta apod. Je zde také mateřská škola a základní škola pro 1. stupeň. Vloni byl vybudován nový park v centru obce. Obec je zasíťována všemi standardními sítěmi – plyn, voda, elektřina. Většina občanů je napojena na podtlakovou kanalizaci v majetku obce. Do obce zajíždí MHD města Opavy. Obec připravuje např. rekonstrukci budovy kulturního domu a hasičárny nebo opravu místních komunikací.

V Oticích působí celá řada spolků – hasiči, sportovci, zahrádkáři, ženský pěvecký sbor nebo taneční kroužek. Obec podporuje a rozvíjí tradiční akce, jako je např. Otický karmaš (obdoba hodů) s fotbalovým turnajem místních uličních mužstev, pořádá řadu kulturních a sportovních akcí pro děti – maškarní ples, rej čarodějnic, dětský den, tvořivé dílny v rámci Otického adventu. Otické zelné slavnosti jsou úspěšnou společenskou akcí s 2000 návštěvníky a 40 prodejci tradičního lidového sortimentu a místních kulinářských specialit.

Pačejov

Plzeňský kraj, okr. Klatovy, starosta Ing. Jan Vavřička

Pačejov
Pačejov

Pačejov leží v severní části Šumavského podhůří mezi Horažďovicemi a Nepomukem. Pod obec spadají také Strážovice, Týřovice, Velešice a Pačejov nádraží a žije zde necelých 800 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1227. Dominantou obce je kostel ze 17. století zasvěcený Panně Marii Sněžné.

Soutěže Vesnice roku se Pačejov účastní po třetí, v loňském roce získal Modrou stuhu.

Předností Pačejova je jeho výborná dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zajíždí sem vlak i autobus, obyvatelstvu slouží knihovna, dům s pečovatelskou službou, ordinace několika lékařů, mateřská a základní škola, kulturní dům, pošta, obchod a sportoviště. Krásná okolní příroda a malebná krajina láká milovníky přírody a nabízí pěkné terény pro cykloturisty a v zimě pro běžkaře. Obec má vlastní vodovod a připravuje výstavbu kanalizace. Iniciovala také výstavbu rozhledny na bájném vrchu Slavník. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

V obci působí 12 zájmových spolků. Nejstarším je Včelařský spolek založený již roku 1903, jedním z největších a nejaktivnějších je TJ Sokol. Mezi spolky s dlouhou historií patří také sbory dobrovolných hasičů, myslivecký spolek, Český zahrádkářský svaz, oddíl Junáka a Automotoklub Pačejov, který pořádá známé automobilové rallye. Mezi nejmladší spolky patří sdružení „Jaderný odpad, děkujeme nechceme“, založený roku 2003 jako reakce na záměr vybudovat v této lokalitě úložiště jaderného odpadu. Dále zde působí Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a Tenisový klub Pačejov. Občané se zapojují do bohatého společenského života a podílejí se i na úpravě a obnově obce v rámci dobrovolných brigád.

Sobíňov

Kraj Vysočina, okr. Havlíčkův Brod, starosta Miloš Starý

Sobíňov
Sobíňov

Obec Sobíňov spolu s místními částmi Sopoty, Nová Ves (Huť), Hlína, Markvartice a Zvolanov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou. Obec má přes 700 obyvatel a je vzdálena přibližně 7 km východně od Chotěboře. Nejstarší písemný doklad z roku 1144 se váže k Liběcké obchodní stezce, která vedla obcí, ale počátek obce se datuje od roku 1384, kdy je prvně zmiňována ves a dvůr. V Sopotech se nachází památkově chráněný kostel Navštívení Panny Marie.

Letos soutěží Sobíňov ve Vesnici roku po osmé, v minulosti již získal Zelenou a Oranžovou stuhu.

V obci je mateřská škola, 1. stupeň základní školy, knihovna, pošta, prodejna COOP a kulturní dům. V letošním roce se připravuje projektová studie na vybudování multifunkčního centra, aby stávající kulturní dům měl smysluplné využití. Ke sportovnímu vyžití slouží fotbalové a víceúčelové hřiště, kde je možnost zahrát si fotbal, tenis, odbíjenou nebo nohejbal. Obec má vodovod i plyn, v roce 2012 byla spuštěna do trvalého provozu kanalizace a čistírna odpadních vod. V roce 2017 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a kanalizace do místní části Hlína.

Na činnosti obce se významně podílí osm spolků, např. SDH, TJ Sokol, myslivci nebo Chašben, který vznikl pro oživení a obnovení zapomenutého Mariánského poutního místa v Sopotech. Akce jako např. Velikonoční jarmark, Staročeský jarmark, Mariánská pouť, Nikodémova noc a Svatomartinská jízda jsou hojně navštěvované a známé v širokém okolí. Sobíňov je také zapsán v České knize rekordů, když ve spolupráci se školami, podnikateli a obcemi v Podoubraví vytvořil 1662 metrů dlouhý řetěz kraslic. Tzv. Podoubravské kraslicové stromořadí upozorňovalo na úsilí o záchranu historických varhan.

Svojkov

Liberecký kraj, okr. Česká Lípa, starosta Gustav Pilz

Svojkov
Svojkov

Obec Svojkov se nachází v podhůří Lužických hor v pískovcové pahorkatině. Ke Svojkovu patří bývalé osady Nové Domky a Malý Bor, kde chalupy a chaty slouží převážně k rekreaci. Po osamostatnění obce v roce 1992 zde žilo 92 trvale hlášených obyvatel, dnes 248. Dominantou obce je mohutný skalní pískovcový hřeben. Pod skalami se nachází pozůstatky strážního skalního hrádku z počátku 14. stol., první písemně doložený majitel je z roku 1370.

Svojkov je v soutěži Vesnice roku nováčkem.

V budově obecního úřadu, která prošla celkovou rekonstrukcí, se nachází knihovna, kulturní sál, obecní byt, obchod se smíšeným zbožím a pošta Partner. V roce 2016 zahájila svou činnost ekologicky zaměřená Mateřská škola skřítka Ostružinky, z. s. Pro sportovní aktivity občané využívají areál multifunkčního hřiště, kde si mohou zahrát fotbal, volejbal, nohejbal a tenis, nebo nově vybudovanou cyklistickou dráhu (pumptrack). Téměř celá obec je plynofikována. Je zde vodovod a v rámci rekonstrukce elektrického vedení bylo vyměněno i veřejné osvětlení. V obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace, splašková kanalizace není vzhledem k velké členitosti obce rentabilní.

Areál zámecké zahrady je využíván celoročně pro pořádání celé řady společenských, kulturních a sportovních akcí, při kterých pomáhají místní i chalupáři. Největší akcí je Václavský jarmark, mezi další patří Folkový večer Svojkovská zahrada nebo Vánoční sousedské zpívání v kapli svatého Václava. Funguje zde spolek SK Svojkov s fotbalovým, turistickým a cyklistickým oddílem. Počátky místního SDH sahají až do roku 1874, kdy první velitel sepsal „Stanovy dobrovolných hasičů na Svojkově“. K dnešnímu dni má 73 členů, z toho 23 dětí.

podle podkladů MMR zpracovala Kateřina Pánková

Seriál Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV.

  1. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 I., 4. 11. 2019
  2. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 II., 11. 11. 2019
  3. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 III., 18. 11. 2019
  4. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV., 21. 11. 2019 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist