K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Blíží se volby, které zákony ještě projdou?

Datum: 3. 7. 2017, zdroj: OF 3/2017, rubrika: Legislativa

Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

PaedDr. Milada Halíková
Blíží se konec volebního období, navíc poznamenaný vládní krizí. Které zákony mají vůbec šanci na to, že projdou celým legislativním procesem?
Mnoho jich už asi nebude. Květnová schůze sněmovny rozšířená o červnový týden měla v návrhu pořadu přes 340 bodů. To se ani při svižném projednávání stihnout nedá. Očekávám, že legislativní proces, tedy včetně projednání Senátem a podpisu prezidenta i při případném hlasování sněmovny o vetu, bude ukončen u dvou důležitých zákonů. Tím nejvíce diskutovaným je novela stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj si od sloučení územního řízení, stavebního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí slibuje zrychlení povolování staveb. U menších to může platit, ale třeba u staveb dopravní infrastruktury je to značně nejisté. Vyjádřil se tak i ministr dopravy Dan Ťok. Jeho ministerstvo totiž nepředložilo očekávaný návrh zákona o liniových stavbách, který měl takové zrychlení přinést. Mrzí mě, že neprošlo zavedení institutu předběžné držby, což je běžné např. v Rakousku. U dopravních staveb to umožňuje povolit předběžnou držbu vyvlastňovaného pozemku a začít stavět ještě před vyvlastněním. Přes některé výhrady však považuji novelu za potřebnou, protože příprava nového stavebního zákona bude trvat řadu let.
Druhým zákonem z dílny ministerstva pro místní rozvoj, který již sněmovna schválila, je novela zákona o pohřebnictví.
Tato novela zpřísňuje například vstup nových podnikatelů do oboru. Teď jim na to stačil tzv. víkendový kurz. Nově budou u autorizovaného zkoušejícího skládat teoretickou i praktickou zkoušku. Uchazeč se základním vzděláním by měl mít minimálně deset let praxe, středoškolák poloviční. Zvyšují se postihy za přestupky, zavádí se povinnost provozovatelů pohřebních služeb mít zvláštní místnost přístupnou pozůstalým pro případnou úpravu zesnulého aj. Některé výhrady k návrhu měl také Svaz měst a obcí. Předložila jsem proto několik pozměňovacích návrhů, které však neprošly hlasováním a mé obavy, že novela povede ke zdražení pohřbů pro pozůstalé, nebyly rozptýleny.
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pravidelně pořádá výjezdní zasedání v krajích. Jaké máte poznatky z těchto jednání?
I když končí volební období, máme stále řadu návrhů zákonů, o nichž stojí za to diskutovat se zástupci samosprávy. Ukázalo to i výjezdní zasedání v Pardubickém kraji, kde jsme se setkali jak s představiteli kraje, tak se starosty obcí s rozšířenou působností. Obce nejvíc trápí stav místních komunikací a složitý proces, jak na jejich opravy sehnat peníze. Pomohlo by, kdyby např. ve fondu dopravní infrastruktury byly povinně vyčleněny miliardy pro tyto účely, aby města a obce každý rok nemusely čekat na blahovůli vlády, zda jim nějaké prostředky přidělí.
Dalším často zmiňovaným problémem je oprava kulturních památek. V tomto programovém období se možnost využít evropské fondy zúžila jen na úzce vymezenou skupinu těch nejvýznamnějších. Ministerstvo kultury neoplývá štědrostí, přestože v naší vlasti je řada dalších památek, které by si rekonstrukci zasloužily.
Jak vidíte novelizaci zákon a rozpočtovém určení daní?
Ve sněmovně jsme schválili novelu, která by měla od příštího roku zvýšit podíl měst a obcí z vybrané DPH z 21,4 % na 23,58 %. Podle některých propočtů by to mohlo přinést obcím při současném vývoji ekonomiky přes 8 miliard korun navíc. Myslím, že i to by pomohlo situaci zlepšit. Spoléhat na dotace je ošidné a získat je lze komplikovaně. Při výjezdním zasedání jsme se ale seznámili s příkladem smysluplného využití prostředků z EU, kterým je kulturní, komunitní a vzdělávací centrum Fabrika ve Svitavách.
V koši zřejmě skončí tolik očekávaný zákon o sociálním bydlení. Nebo je ještě naděje na jeho schválení?
Nemyslím. Znovu to potvrdil Andrej Babiš při svém vystoupení na nedávném sjezdu Rady seniorů. Bez ohledu na vyřešení vládní krize již dlouho trvá rozpor mezi ministerstvy práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj. Především jde o rozsah osob, pro něž by bylo určeno sociální bydlení. První čtení návrhu zákona proto bylo opakovaně přerušeno. V příštím volebním období bude potřeba začít na zákonu pracovat okamžitě, nečekat na poslední měsíce. To, co by nová vláda mohla udělat rychle, je obnovit program Státního fondu rozvoje bydlení nazvaný Podpora výstavby družstevních bytů. Je pravda, že v letech 2006–2007 kombinoval dotaci ve výši 100 tisíc korun a úvěr maximálně 700 tisíc korun na jeden byt, splatný do 20 let. Tehdy byla úroková sazba 3 %, teď by jistě byla nižší.
Podpora družstevní výstavby by umožnila zejména mladým získat byt za výrazně příznivějších podmínek než od developerů. A v tom asi bude kámen úrazu. Že by tím došlo k „deformaci“ trhu? Tedy takové, aby se byty konečně prodávaly za cenu, za niž byly postaveny, a za přiměřený zisk. Pak by byly dostupné pro širší okruh zájemců a splácení hypoték by neškrtilo kupujícího prakticky po celý jeho ekonomicky aktivní život. To by mohlo pomoci i městům a obcím, které by tyto rodiny nemusely zachytávat do sociální sítě, kam mohou při koupi drahých bytů na hypotéku snadno spadnout. Jsem přesvědčena, že na seniory s nižšími důchody musí pamatovat právě zákon o sociálním bydlení, který by měl pro obce a města přinést garantované dotace na tuto činnost.
Ve sdělovacích prostředcích se často píše o protestech občanů proti umístění zařízení, která jim připadají nebezpečná. Poznali jste i opačný přístup?
V Pardubickém kraji jsme navštívili Centrum biologické ochrany v Těchoníně a areál muničního skladu v Květné. V Centru výrazně napomohli k řešení celosvětového problému výskytu emboly. V Květné se po událostech ve Vrběticích otevřel rozlehlý muniční areál. Ocenili jsme, že po dohodě s provozovateli a okolními obcemi jejich samosprávy i obyvatelé vyjádřili souhlas s dalším provozem zařízení.
Příští rok budou komunální volby. Mění se něco v zákonu o obcích, krajích a hlavním městě Praze?
Sněmovna schválila novelu, která by při rozhodování rad a zastupitelstev obcí o majetku měla umožnit hlasování i podle jiného důležitého zájmu obce. Tedy třeba prodávat pozemky pro stavby rodinných domků za nižší než obvyklé ceny podle potřeby rozvoje obce. Právě s blížícími se komunálními volbami hrozí, že politický boj se opět povede pomocí trestních oznámení. V debatě ovšem zaznívalo i upozornění, že novela je vlastně deklarací, která moc nepomůže odstranit neúměrně vysokou kriminalizaci komunálních politiků. Zda alespoň zmírní strach řady radních a zastupitelů rozhodovat a přivede do komunální politiky opravdu ty, jejichž hlavním zájmem je zlepšovat život v obcích, městech a krajích, ukáže až čas.
TOPlist
TOPlist