K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Česká pošta – budoucnost poboček a další rozvoj

Datum: 3. 8. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ostatní

Rozhovor s generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem se zaměřil na budoucnost poštovních poboček na venkově, financování univerzální služby a další rozvoj největšího zaměstnavatele v České republice.

Ing. Martin Elkán, generální ředitel České pošty
Ing. Martin Elkán, generální ředitel České pošty
Vláda vzala na vědomí projekt Pošta Partner, čímž mu dala zelenou? Co to pro Českou poštu znamená?
Česká pošta se pohybuje mezi dvěma jasnými mantinely. První je zadání státu, který nechce redukovat pobočkovou síť. Druhým faktem je, že současný počet pošt, kterých je 3217, je dlouhodobě těžko financovatelný. Projekt Pošta Partner je tak jednou z mála cest, jak udržet pobočkovou síť při životě a zároveň odlehčit hospodaření České pošty.
Na jakých pilířích tedy celý projekt stojí?
Je to velmi jednoduché. Česká pošta uzavře smlouvu se svým partnerem, kterým bude obec nebo podnikatel. Ti poté na základě dohody budou provozovat Poštu Partner buď na obecním úřadě, kde ji může obsluhovat například některý z jeho zaměstnanců. Často lidé také naleznou Poštu Partner v místním obchodě. Tento model vychází ze zahraničních zkušeností a není v Evropě ničím novým.
Proč by měli podnikatelé nebo obec přebírat vaše pobočky, když stát deklaroval, že je rušit nechce?
Neznám žádného starostu, pro kterého by pošta nebyla stěžejní téma. Ať už se to týká menších obcí nebo velkých měst. Navíc je zde řada benefitů pro naše partnery i pro občany. Asi největší výhodou je možnost upravit si hodiny pro veřejnost podle situace v daném místě. Obce nejlépe ví, co jejich občané vyžadují. Finanční odměňování je rozděleno na fixní část a motivační podle nabízených služeb. Navíc oproti původnímu nastavení projektu jsme odměnu pro naše partnery navýšili zhruba o 30 %. Důležité je, že základní služby, jako jsou listovní nebo balíkové a finanční služby, budou dostupné na každé Poště Partner. Česká pošta je kontaktem občana se státem, proto je přirozené, že našimi partnery budou zejména obce. I kvůli faktu, že poskytují služby Czech POINTu, stejně jako Česká pošta.
Na jaké období je celý projekt koncipován?
Ostrou část už jsme spustili. Převody poboček na Pošty Partner jsou rozvrženy do deseti let. Cílový počet franšíz v roce 2025 by měl být přibližně 2500, páteřní síť poboček České pošty bude čítat 700 pošt. Podstatné je, že celkový rozsah sítě se nezmění. Pouze jeho struktura. Pro klienta nebude změna představovat žádné problémy.
Dotkne se tato změna zaměstnanců České pošty?
Část zaměstnanců poboček, kterých se změna bude týkat, přejde na jiné pozice v rámci firmy, část najde uplatnění u našich smluvních partnerů, řada zaměstnanců přirozeně odejde do důchodu. Takže propouštění určitě nebude dramatickou, masivní záležitostí.
Zmínil jste, že projekt Pošta Partner je jednou z mála cest, jak snížit náklady vaší společnosti. Jakým způsobem by mělo být zajištěno financování Pošty? Je zrušení kompenzačního fondu správnou cestou?
Novelu zákona o poštovních službách, dnes schválila Vláda ČR, samozřejmě vítáme. Přispěje ke stabilizaci trhu poštovních služeb a tím pádem i dominantního hráče na trhu, tedy České pošty. Česká pošta dlouhodobě na nefunkčnost dosavadního zákona upozorňovala. Česká pošta jako jediná poskytuje na trhu poštovních služeb univerzální službu, kterou si u ní stát objednává. Měl by tedy také uhradit náklady na tuto službu. V současné době je pro tyto úhrady zřízen kompenzační fond, který ale nefunguje. Podobně jako v oblasti telekomunikací, kde jsou platby poskytovány prostřednictvím státního rozpočtu. Novela poštovního zákona v tomto ohledu narovnává situaci na trhu poštovních služeb. Z evropského srovnání vyplývá, že členské státy EU, které poskytují poskytovatelům všeobecných poštovních služeb kompenzaci, tak činí ve většině případů s využitím svých veřejných rozpočtů a nikoliv prostřednictvím kompenzačního fondu.
Jak velká bude částka, kterou Česká pošta dostane z kompenzačního fondu?
Jedná se o sumu, jejíž maximální výše bude vycházet z novely zákona o poštovních službách. V tomto ohledu se postup nemění. Česká pošta vypočítá své náklady na službu objednanou státem a ČTÚ ji posoudí. Státem budou hrazeny záležitosti spojené s poskytováním univerzální služby, což znamená např. doručovat každý pracovní den na každou adresu, zajistit pokrytí celého území sítí kamenných poboček, doručit minimálně 92 % listovních zásilek v režimu D+1, zajistit požadovanou dostupnost kamenných pošt či síť poštovních schránek. Částka se ročně bude mj. snižovat podle toho, jak postupně budou přibývat Pošty Partner.
Je pro vás garance úhrady ze strany státu dostatečným příjmem, nebo budete hledat i další zdroje?
Management České pošty už svými stávajícími kroky dal jasně najevo, že pouze nečeká na úhradu nákladů za univerzální službu, ale že bez ohledu na výši úhrady hledá další zdroje příjmu i možnosti úspor. Hledáme nové cesty při spolupráci s aliančními partnery.
Můžete uvést nějaké příklady?
Například se jedná o budoucí formu poskytování bankovních služeb. Připravujeme i další rozšíření portfolia, konkrétně o služby zdravotních pojišťoven apod. I tyto instituce by se mohly přiblížit díky pobočkové síti České pošty svým zákazníkům. Dále připravujeme pro smluvní partnery velmi jednoduchý proces objednávek jejich zboží prostřednictvím přepážek České pošty. Kromě toho také smysluplně rozvíjíme doplňkový prodej tak, aby byl atraktivní pro naše klienty a souvisel se službami, které nabízíme.
I tady určitě budete konkrétní
Obecně se Česká pošta orientuje na takové služby a výrobky, které souvisí s poštovními službami. Konkrétním příkladem je PohledniceOnline, která využívá velkého zájmu o aplikace na chytrých telefonech s dodáním klasické pohlednice do schránky. V tradičních službách zákazníci ocenili novou nabídku Odvoz balíků, chystáme možnost pojištění služeb SIPO. V elektronických službách jsme zavedli velmi úspěšnou mobilní aplikaci PoštaOnline s 23 tisíci stažení od začátku roku a připravuje personifikované ovládání poštovních služeb, např. elektronickou možnost změny místa doručení či příjemce. Zároveň se soustředí na zvýšení kvality, např. v oblasti balíkových služeb jsme za rok realizovali 300 tisíc kontrolních telefonátů ohledně kvality doručení.
Často se mluvilo o případné roli České pošty jako zajišťovatele dalších služeb státu…
Velmi úspěšné jsou datové služby, zájem o datové schránky roste, jen za rok 2014 bylo odesláno 71 mil. datových zpráv. To představuje meziroční nárůst o 29 %. Bylo zřízeno 70 tisíc nových schránek. Rekordním měsícem byl březen 2015, kdy odešlo 7,9 mil. zpráv, o 1,3 mil. více než v dosud rekordním měsíci. Česká pošta pokračuje např. ve službě DINO, která pomáhá dlužníkům řešit jejich závazky tak, aby předešli potenciálním soudním přím a exekucím. Probíhá spolupráce se státní správou, konkrétně se jedná o CEPR – centrální elektronický platební rozkaz, a další. Projekt virtuální operátor byl ukončen vzhledem k situaci na trhu i vzhledem k jednáním s případnými partnery.
Jakým směrem se chce Česká pošta ubírat v oblasti počtu svých zaměstnanců. Jste největší zaměstnavatel, mzdové náklady jsou jistě významnou položkou ve vašich výdajích.
Osobní náklady jsou pro Českou poštu klíčové, protože představují cca 62 % celkových nákladů podniku. V posledních pěti letech pošta snížila stav o přibližně 4700 zaměstnanců, to vedlo k úsporám ve výši 1,4 mld. Kč. Další pokles je limitován zákonnými povinnostmi ČP vyplývajícími z poskytování univerzální služby i kvalitou poskytovaných služeb. V oblasti administrativy poklesly stavy zaměstnanců o 33 %. Ve vedoucích pozicích došlo mezi roky 2013 a 2014 o 20 % snížení.
Budete v budoucnu dále poskytovat služby svých aliančních partnerů, nebo se soustředíte především na poskytování poštovních služeb a na zajištění služeb státu?
Česká pošta je obchodní a logistická firma. Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí, ve kterém se pohybuje, vyhledává, jak už bylo zmíněno, nové obchodní příležitosti, která jí budou přinášet zisk. Ve spolupráci s aliančními partnery bude Česká pošta pokračovat.

Děkujeme ze rozhovor.

TOPlist
TOPlist