K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Proměny moravského venkova

Datum: 28. 7. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Regiony

Ještě jednou se vracíme k publikaci „Obnova vesnic Kloboucka II“, která byla vydaná v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Ukazuje na rozdíly mezi dobou socialistického venkova a dneškem v kraji, zvaném Hanácké Slovácko, což je oblast ležící mezi Brnem, Hodonínem a Břeclaví.

Škoda, že takové příklady obnovy venkova nejsou publikovány častěji i z jiných částí naší země. Z uvedené knihy tentokrát podrobněji představíme Borkovany, Boleradice, Krumvíř a Šitbořice. Publikaci je možno stáhnout z webových stránek Spolku pro obnovu venkova.

Borkovany

Obecní úřad a hasičská zbrojnice byla nedávno rekonstruována, zateplena a získala novou podobu
Obecní úřad a hasičská zbrojnice byla nedávno rekonstruována, zateplena a získala novou podobu

Obec se snaží držet a rozvíjet své kulturní dědictví. Udržují se tradiční hody a církevní svátky. Byla otevřena stálá expozice místních kraslic. Obecní knihovna je vedena pečlivě a moderně. Na mnoha projektech se podílejí děti a mládež. Skupina zapálených aktivistů organizuje každoročně festival rockové a heavymetalové hudby. Daří se tradičnímu vinohradnictví, spolek přátel vína spojuje vinohradníky s milovníky vína. Obec rekonstruovala a zateplila obecní budovy, zřídila třídění odpadu, provozuje komunitní kompostárnu a svoz bioodpadu, vybudovala nový sportovní areál. Opravují se místní komunikace, vznikly nové cyklostezky. Dotace z Evropské unie umožnily obnovu devastované krajiny: byla rekultivována skládka domovního odpadu. Také byla dokončena první etapa protierozních opatření a byl vybudován poldr. Všechna díla doprovázela výsadba stovek stromů a keřů.

Muzeum kraslic obsahuje stálou expozici borkovanských kraslic, která je spojena s dílnou lidových řemesel
Muzeum kraslic obsahuje stálou expozici borkovanských kraslic, která je spojena s dílnou lidových řemesel
Nový sportovní areál zahrnuje víceúčelové hřiště, dráhu pro inline bruslení, skatepark, fitnes a dětské hřiště
Nový sportovní areál zahrnuje víceúčelové hřiště, dráhu pro inline bruslení, skatepark, fitnes a dětské hřiště
Zdejší rodák František Navrátil – akademický sochař, který po sobě zanechal rozsáhlé dílo
Zdejší rodák František Navrátil – akademický sochař, který po sobě zanechal rozsáhlé dílo
Chráněné území Randle – krajina s původním stepním společenstvím udržovaná ručním sečením
Chráněné území Randle – krajina s původním stepním společenstvím udržovaná ručním sečením
Rekultivace skládky komunálního odpadu z 80. let minulého století řeší devastaci rozsáhlého území
Rekultivace skládky komunálního odpadu z 80. let minulého století řeší devastaci rozsáhlého území
Dokončené dílo – celé území bylo zatravněno, byly vysázeny stovky keřů a území bylo navráceno přírodě
Dokončené dílo – celé území bylo zatravněno, byly vysázeny stovky keřů a území bylo navráceno přírodě

Boleradice

Budovy na upravené návsi byly dostavbou radnice a nadstavbami sjednoceny do jednotného komplexu včetně parkové úpravy
Budovy na upravené návsi byly dostavbou radnice a nadstavbami sjednoceny do jednotného komplexu včetně parkové úpravy

Primárním úkolem obce po roce 1989 bylo vybudování vodovodní a plynovodní sítě, stavba radnice, úprava a dostavba veřejných budov, úprava prostranství v centru obce. Významná byla rekonstrukce školy a dostavba bývalé orlovny, z níž se stala divadelní budova. Nové sportovní zázemí a zavlažované hřiště získal Sokol, vznikly tenisové kurty, dětská hřiště, hudební pavilon. Stálá péče je věnována veřejným a zeleným plochám.

Do společenského života je zapojeno 10 spolků, škola a obecní knihovna. V té se konají také besedy a výstavy. Občané navštěvují plesy spolků, krojový ples, divadelní bál, maškarní bál. Největším svátkem jsou tradiční vavřinecké hody, které pořádá krojovaná mládež. Vinařský spolek pořádá výstavu a košt vín, kde účinkují dvě mladé cimbálové muziky. Lásku k folkloru od dětství pěstuje dětský soubor Polehrádek. Občanské sdružení Nedánov je zaměřeno na činnost školní mládeže a rodiny. Spolek Technosport vybudoval naučné stezky a k výročí příchodu Cyrila a Metoděje pořídil jejich sousoší. Nejvýraznějším spolkem je Divadelní soubor bratří Mrštíků. Jeho činnost je rozsáhlá a umělecky úspěšná. V divadle se koná až 70 představení ročně. Kultura v obci je bohatá a živá díky aktivitě občanů i mladé generace. Vytváří tak ducha pospolitosti obce.

U komunikace na návsi byla postavena nová čekárna a upravena hasičská zbrojnice, kostel prošel generální opravou
U komunikace na návsi byla postavena nová čekárna a upravena hasičská zbrojnice, kostel prošel generální opravou
Rozhledna byla vybudována v r. 2009 na vrcholu kopce Nedánov u turistické cesty vedoucí k rezervaci Velký Kuntínov
Rozhledna byla vybudována v r. 2009 na vrcholu kopce Nedánov u turistické cesty vedoucí k rezervaci Velký Kuntínov
Divadlo bylo vybudováno z původní orlovny a dostavba z roku 2004 vytvořila kvalitní podmínky pro kulturní život obce
Divadlo bylo vybudováno z původní orlovny a dostavba z roku 2004 vytvořila kvalitní podmínky pro kulturní život obce
Kulturní dům patří na Velikonoční neděli vinařům, výstava vín s koštem je doprovázená cimbálovými muzikami a patří k vrcholným každoročním slavnostem v obci
Kulturní dům patří na Velikonoční neděli vinařům, výstava vín s koštem je doprovázená cimbálovými muzikami a patří k vrcholným každoročním slavnostem v obci

Krumvíř

Radnice stojí na návsi, kterou tvoří hlavní silnice mezi Brnem a Hodonínem
Radnice stojí na návsi, kterou tvoří hlavní silnice mezi Brnem a Hodonínem

Obec má pohnutou historii; byla několikrát vypleněna a zničena, avšak vždy znovu rozkvetla. Z původní přírody zůstala chráněná přírodní rezervace „Louky pod Kumstátem“. Podle územního plánu je připraveno území pro stavbu nových rodinných domů. Řada občanů vyjíždí za prací mimo obec, část pracuje v zemědělství a vinařství. V obci jsou vynikající pěstitelé vína, kteří získávají ocenění v evropských soutěžích; Josef Valihrach je trojnásobným držitelem titulu Vinař roku a v roce 2014 se ve francouzském Maconu stalo jeho Chardonay světovým šampionem. Obec má také nadějné sportovce a dlouhou hudební tradici, vytvořenou řadou lidových zpěváků a hudebníků i profesionálních umělců. V současné době v ní působí chrámový sbor, dětský soubor Pantlička, sbor mužáků a lidový soubor Vonica, který reprezentuje lidové umění Hanáckého Slovácka na koncertech a festivalech u nás i v zahraničí. Na národopisném stadionu se každé dva roky koná folklorní festival zvaný Kraj beze stínu, který umožňuje amatérským souborům regionu vystoupit na veřejnosti. Součástí festivalu je též soutěž o nejlepšího verbíře – tanečníka verbuňku. Tento tanec zařadilo UNESCO mezi mistrovská díla nehmotného dědictví lidstva.

Budova základní školy byla upravena a zateplena. Před ní stojí kříž a pomník padlým s bustou TGM od akademického sochaře Martina Poláka, místního rodáka.
Budova základní školy byla upravena a zateplena. Před ní stojí kříž a pomník padlým s bustou TGM od akademického sochaře Martina Poláka, místního rodáka.
Svěcení obecního praporu – znak obce znázorňuje modrý hrozen, nůž sv. Bartoloměje a dva symboly: dva červené pruhy připomínající vypálení obce a zelená plocha šťavnaté louky
Svěcení obecního praporu – znak obce znázorňuje modrý hrozen, nůž sv. Bartoloměje a dva symboly: dva červené pruhy připomínající vypálení obce a zelená plocha šťavnaté louky
Místní muzeum bylo otevřeno v roce 2012, provozuje je Spolek pro muzeum
Místní muzeum bylo otevřeno v roce 2012. Provozuje je Spolek pro muzeum, viz www.promuzeum.cz
Kraj beze stínu – folklorní festival se koná v Krumvíři každé dva roky. Zahajují krumvířští mužáci.
Kraj beze stínu – folklorní festival se koná v Krumvíři každé dva roky. Zahajují krumvířští mužáci.

Šitbořice

Radnice vznikla rekonstrukcí budovy bývalého národního výboru. Ještě předtím byla hospodářským objektem.
Radnice vznikla rekonstrukcí budovy bývalého národního výboru. Ještě předtím byla hospodářským objektem.

Obec v roce 2006 oslavila 750. výročí svého založení. Historické budovy – kostel, fara a bývalá škola – byly opraveny, a veřejné budovy – radnice, orlovna, sokolovna, hasičská zbrojnice – byly upraveny a přestavěny. Položení inženýrských sítí bylo dokončeno včetně čistírny odpadních vod. Pro mladou generaci bylo připraveno území pro výstavbu nových rodinných domů. Rozšířen a upraven byl sportovní areál. Činnost spolků je bohatá. K tradičním hodům na sv. Václava a Martina přibyly ještě babské hody a dětské hody. V chrámu působí sbor mladých „Schola SchOK“, rozsáhlá je spolupráce obce se základní školou a jejím sborem Colorada. Školní dívky se staly v r. 2012 mistryněmi republiky ve florbalu. Oddíl kolové TJ Sokol vychoval již 6 dvojic mistrů republiky v kategorii žáků, významné úspěchy dosáhli na mezinárodní úrovni junioři. Každoročně se v obci koná turnaj mistrů světa v kolové. V obci je řada drobných vinařů a firma Zemax, produkující špičková vína. Úspěšnými podniky jsou zemědělské družstvo a firma Pramos – výrobce plastových profilů, oken a dveří. Obec vydává čtvrtletně zpravodaj Štengaráček. Občané mají rádi květiny a komise soutěže Vesnice roku udělila obci diplom za kvalitní květinovou výzdobu.

Sokolovna je po generální opravě, tradičně se zde odehrává Turnaj mistrů světa v kolové.
Sokolovna je po generální opravě, tradičně se zde odehrává Turnaj mistrů světa v kolové.
Společenský dům – orlovna po rekonstrukci vedle víceúčelového sálu a restaurace zahrnuje i lázně, jež využívají místní minerální pramen Štengar.
Společenský dům – orlovna po rekonstrukci vedle víceúčelového sálu a restaurace zahrnuje i lázně, jež využívají místní minerální pramen Štengar.

Jan Kruml

TOPlist
TOPlist