K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastavme legislativní hurikán, říkají města a obce na krajských setkáních

Datum: 4. 5. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Regiony

Šestitýdenní maratón jménem Krajská setkání 2015 uspořádal Svaz měst a obcí od 16. února do 25. března. Tradiční akce určené pro starostky a starostky nezávisle na politické příslušnosti či členství ve Svazu se postupně konaly ve všech třinácti krajích včetně Prahy. Začaly v Liberci a skončily v Ostravě.

Cílem těchto každoročních setkání letos bylo informovat o činnosti Svazu, upozornit na problémy v legislativě a rozproudit debatu o připravovaných právních předpisech. Navštívilo je na 1300 zástupců obcí a měst, kteří intenzivně debatovali o aktuálních problémech samospráv a hledali cesty, jak co nejlépe společně hájit zájmy měst a obcí.

Zabránit živelným změnám zákonů

Velká část programu krajských setkání se věnovala měnící se legislativě. Například v Ústeckém kraji účastníci akce vyzvali zástupce Parlamentu ČR, aby brali v potaz jejich podněty a snažili se zastavit legislativní smršť. Tak, aby bylo možné samosprávu i stát jako takový rozumně spravovat. Starostky a starostové shodně uvedli, že od zákonodárců požadují operativní komunikaci, nutnost naslouchat potřebám samospráv a upozornili na to, že by samosprávy měly mít možnost ještě více ovlivňovat připravované právní předpisy.

Předseda SMO ČR Dan Jiránek na setkání v Kraji Vysočina
Předseda SMO ČR Dan Jiránek na setkání v Kraji Vysočina

„Dnes je to bohužel často tak, že se ani nestačíme vzpamatovat a zákony, co platily nedávno, mají zcela jinou podobu. Na krajských setkáních proto zazněla slova jako legislativní smršť či dokonce hurikán a také potřeba apelovat na zákonodárce, aby neustálou modifikaci právních předpisů zastavili,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Vezmeme-li jen rozpočtová pravidla, kolik tyto právní předpisy už absorbovaly novel? Nebo kontroly – dnes samosprávy podléhají sedmi kontrolám od různých subjektů a přibýt by měla další rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ by měl navíc kontrolovat účelnost a hospodárnost vynaložených peněz. Jenže jak to posoudí, když nezná situaci v místě?“

Samosprávy mají méně peněz z daní

Otázka finančních prostředků se během krajských setkání objevila i v kontextu s rozpočtovým určením daní. Řada měst a obcí, ale i krajů, má totiž méně peněz než dříve, za leden a únor je celostátní inkaso daní, zejména pak daně z přidané hodnoty, nižší o 14 miliard korun. To je o 22 % méně ve srovnání s rokem 2014. Zásadní otázka pro veřejnou správu tedy je, kdy jí rozpočtově určené příjmy z daní přijdou. A současně, kdy stát vrátí 17 % příspěvku na výkon státní správy odebraných obcím v roce 2010. O nižším příjmu samosprávě z daní jednali koncem března s vládou hejtmani, kteří nechyběli ani na krajských setkáních Svazu.

„Jsem rád, že jsme zejména v poslední době našli společnou řeč s Asociací krajů ČR. Díky tomu si vše potřebné vyřešíme nejdříve mezi sebou a pak s tím můžeme jít společně za zákonodárci,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák a dodává: „Takto například budeme prosazovat, aby stát samosprávě pomohl při zajišťování vyšší kvality zpracování odpadů, kterou požaduje. Společná máme i evropská témata, například Evropský dům.“

Společný Evropský dům

Setkání v Ústí nad Labem
Setkání v Ústí nad Labem

Evropský dům by měl být v každém kraji a mělo by se jednat o jednotné informační místo, které se bude starat také o všechny programy. Podporuje ho Svaz měst a obcí ČR i Asociace krajů ČR, tato instituce by totiž velmi usnadnila život samosprávám, a tedy občanům.

„Evropský dům má v současné době podporu Ministerstva pro místní rozvoj. Ostatní resorty se k němu bohužel staví spíše vlažně, chtějí si dotace řešit po vlastní linii,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Je to škoda, dříve se i v rámci ministerstev víc táhlo za jeden provaz s ohledem na potřeby měst a obcí. V této souvislosti jsem rád, že alespoň co se týče Regionální stálé konference k dotačním programům, má Svaz velmi významné zastoupení.“

Regionální stálá konference v kontextu s programovým obdobím 2014–2020 je komunikační a koordinační platformou mezi regionálními aktéry územního rozvoje, tj. mezi kraji, městy a dalšími subjekty, a Ministerstvem pro místní rozvoj. Evropských dotací se přitom týkalo memorandum, které před časem podepsaly Svaz měst a obcí ČR s Asociací krajů ČR. Spolupráce a komunikace veřejné správy má mimo jiné vést k tomu, aby Česká republika byla skutečně Evropou regionů, nikoliv si na to jen hrála. I v této souvislosti jsou velmi důležité evropské projekty Svazu Odpovědný zastupitel a na podporu meziobecní spolupráce, zkráceně Obce sobě. Co se v nich aktuálně děje, zaznělo také na krajských setkáních.

Meziobecní spolupráce pokračuje

Projekt na podporu meziobecní spolupráce, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, má za cíl finančně podporovat obce, a tím i jejich obyvatele. Tak aby efektivně, hospodárně a ve vzájemné součinnosti zajišťovaly kvalitní služby veřejnosti.

„Projekt na podporu meziobecní spolupráce je v podstatě v závěrečné fázi, protože podle původního termínu měl být dokončen do 30. června,“ říká ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech a dodává: „My ovšem usilujeme po shodě s poskytovatelem dotace, tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí, o prodloužení do října letošního roku. Abychom co nejlépe dokončili všechny potřebné práce a zajistili výstupy maximálně přínosné pro naše občany.“

V rámci projektu byly mimo jiné zpracovány příklady dobré praxe, vyšla brožura „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, uskutečnila se mezinárodní konference a finišuje oponentní řízení k analyticko-strategickým materiálům, které popisují situaci v území v hlavních oblastech projektu, kterými jsou školství, sociální služby a odpady, a v jednom vybraném doplňkovém tématu.

Zlepšit péči o slabé a nemocné

Starostové měst a obcí Středočeského kraje jednali na pražském magistrátu
Starostové měst a obcí Středočeského kraje jednali na pražském magistrátu

Během Krajských setkání 2015 se hodně mluvilo také o veřejném opatrovnictví. Samosprávám kvůli němu každý rok vzniká vnitřní dluh zhruba miliarda korun a mnoho starostů zejména malých obcí tuto činnost zadarmo vykonává ve svém volnu. Pro péči o lidi s omezenou způsobilostí navíc chybí jasný zákon. Proto se schyluje k ústavní žalobě, stát totiž svou nečinností ohrožuje ústavou dané právo na samosprávu. A to i přes to, že města a obce už před časem daly jasně najevo, co je třeba dělat tak, aby lidé s omezenou způsobilostí dostali včas služby, které skutečně potřebují. Mimo jiné je důležité, aby veřejným opatrovníkem mohly být i nadále obce všech typů.

Zejména v řídce osídlených oblastech je složitá také zdravotní péče. Udržet si lékaře například na Vysočině či Karlovarsku znamená velké úsilí a mnoho jednání. „Průměrný věk praktických lékařů v České republice je v současné době 53–54 let a například u zubařů je situace taková, že více lidí odchází do důchodu, než začíná studovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: „Jde o demografický problém, který je třeba co nejdříve řešit. Proto jednáme s Ministerstvem zdravotnictví.“ Například se hledá způsob, jak z evropských dotací financovat vybavení ordinací. Rovněž se připravuje změna úhradové vyhlášky, aby méně atraktivní lokality, kde lékaři působí, byly bonifikovány.

Občan je od slova obec

Na Krajských setkáních 2015 také zaznělo, že s ohledem na občany se jako neakceptovatelné jeví aktuální znění koncepce sociálního, resp. dostupného, bydlení. Mimo jiné proto, že cílové skupiny, které definuje, jsou velmi široké a nerozděluje se zaviněná a nezaviněná bytová nouze. Takový přístup může ve výsledku jen zhoršit na mnoha místech už nyní napjatou sociální situaci. Navíc se v koncepci dosud neobjevilo vyčíslení nákladů, které si úkoly z ní plynoucí vyžádají, ani to, kdo to bude platit. I proto Svaz spolu s Občanským sdružením majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR nedávno podepsal prohlášení, v kterém žádá o přepracování materiálu a posunutí termínů pro předložení věcného a paragrafového znění zákona.

Rovněž je třeba zrychlit práce na jednotném povolovacím řízení, aby se mohli lépe lákat investoři, kteří přinášejí nová pracovní místa a přispívají k rozvoji území. Svaz měst proto jedná s ministerstvy a zákonodárci tak, aby mimo jiné podpořil připravenost a naplňování průmyslových zón. Průběžně se zabývá a komunikuje i celou řadu dalších témat. S cílem pomoci samosprávám a zvýšit tak kvalitu života lidí, kteří ve městech a obcích žijí. Konec konců starosta se má starat o občana, který je od slova obec.

TOPlist
TOPlist