K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hospodaření obcí v roce 2014 a rozpočet na rok 2015

Datum: 23. 3. 2015, zdroj: OF 1/2015, rubrika: Ekonomika

Podle odhadovaných předběžných výsledků hospodaření za loňský rok byly celkové příjmy obcí 263,4 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení na úroveň 102,8 %, celkové výdaje dosáhly 251,8 mld. Kč, tedy zvýšení proti roku 2013 na úroveň 105,5 %. Hospodaření obcí tedy skončilo přebytkem ve výši 11,6 mld. Kč, celkové saldo je však o třetinu nižší než v roce předchozím (17,5 mld. Kč).

Pokud jde o daňové příjmy, uvádíme srovnávací tabulku podle skutečnosti za jedenáct měsíců posledních dvou let. Celkové daňové příjmy v porovnání s rokem 2013 vzrostly o 6,9 mld. Kč, což je nárůst o 4,8 %. Nejvíce rostly příjmy obcí zásluhou daně z přidané hodnoty (růst o téměř 4 mld. Kč, což je 106,8 %), naopak ostatní daňové příjmy byly proti roku 2013 poloviční, jejich podíl na celkových daňových příjmech je však zanedbatelný. Podrobněji viz tabulka 1.

Tab. 1. Porovnání skutečných daňových příjmů obcí 11/2013 a 11/2014 (mil. Kč)
Ukazatel Období Meziroční srovnání
11/2013 11/2014 mil. Kč %
Daňové příjmy 144 936 151 856 6 919 104,8
z toho DP fyzických osob 32 121 33 661 1 540 104,8
z toho ze závislé činnosti 26 831 28 245 1 414 105,3
ze samostatné VČ 2 447 2 210 −236 90,3
z kapitálových výnosů 2 842 3 204 362 112,8
DP právnických osob 32 967 33 754 787 102,4
z toho DP právnických osob 27 398 27 908 510 101,9
DP PO za obce 5 569 5 845 276 105,0
DP PO za kraje - - - -
Daň z přidané hodnoty 58 463 62 460 3 996 106,8
Daně a poplatky 14 393 14 801 408 102,8
z toho v oblasti živ. prostředí 2 310 2 249 −60 97,4
místní poplatky 4 947 4 893 −53 98,9
ostatní odvody 4 927 5 330 402 108,2
správní poplatky 2 207 2 328 120 105,4
Daň z nemovitostí 6 990 7 178 187 102,7
Ostatní daňové příjmy 0,5 0,2 −0,2 48,9
Stav bankovních účtů 81 926 87 793 5 866 107,2

Zákon o státním rozpočtu na rok 2015 (č. 345/2014 Sb.) byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku a počítá s celkovými výdaji státního rozpočtu ve výši 1 218 mld. Kč při schváleném schodku hospodaření ve výši 100 mld. Kč.

Státní rozpočet na rok 2015 počítá pro obce včetně hlavního města Prahy s celkovými dotacemi ve výši 25,81 mld. Kč, z toho 8,9 mld. Kč jsou dotace z kapitoly VPS – všeobecná pokladní správa a dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu představují částku 16,91 mld. Kč. Rozhodující dotační položkou v kapitole VPS pro obce je příspěvek na výkon státní správy (7,411 mld. Kč) – jeho rozdělení do jednotlivých krajů je patrné z tabulky 2.

Tab. 2. Příspěvek na výkon státní správy (Kč)
Kraj Úhrn
Středočeský 1 070 827 200
Jihočeský 511 331 000
Plzeňský 483 595 600
Karlovarský 233 143 500
Ústecký 599 350 500
Liberecký 328 811 800
Královéhradecký 439 168 500
Pardubický 418 376 600
Kraj Vysočina 430 100 300
Jihomoravský 1 013 406 500
Olomoucký 475 752 500
Zlínský 461 535 800
Moravskoslezský 945 979 200
Celkem 7 411 379 000

Zadluženost obcí a krajů má v posledních letech stabilizující tendenci. Zatímco zadlužení krajů v letech 2005 až 2009 dramaticky rostlo (z úrovně 2,9 mld. Kč až na 20,9 mld. Kč) od roku 2010 se tempo zadlužení snižuje, přesto se však celkový dluh blíží hranici třiceti miliard korun. Zadlužení obcí od roku 2005 až do roku 2011 kolísalo kolem částky 80 mld. Kč a od roku 2012 se drží stabilně úrovně 90 mld. Kč. Přesné částky celkového dluhu a tempa jeho změn včetně predikce na rok 2015 jsou patrné z uvedené tabulky 3.

Tab. 3. Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRE 2015
Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 19,1 22,3 24,5 26,8 28,1 29,1
Index (%) 193 265 134 141 143 91 116 110 109 104 103
Obce 79,0 81,0 79,3 80,1 80,6 83,3 82,4 90,0 92,2 90,3 90,2
Index (%) 105 102 98 101 100,1 103 99 109 102 98 100
TOPlist
TOPlist