K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora venkova musí být komplexní

Datum: 15. 1. 2015, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Regiony

V kulturním domě v Konstantinových Lázních se konal od středy 15. do pátku 17. října 2014 již šestý ročník celorepublikové akce věnované venkovu. Konference Venkov 2014 byla zaměřena na témata, která se dají shrnout do pojmů Kostel – Škola – Hospoda – Statek.

Venkov 2014
Venkov 2014

Těmto oblastem byla věnována hlavní sdělení i hojně navštívené panelové diskuze. Účastníci se k hlavním tématům vyjadřovali z pohledu pojmů Kreativita, Inovace, Spolupráce a Rozvoj. Hovořilo se o živé kultuře na venkově, o památkových objektech a jejich ochraně. Důležitým tématem bylo zapojení dětí a mládeže do venkovského života, stejně jako dostupnost a kvalita služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování, …) na venkově. Mimo pozornost nezůstal současný vývoj zemědělství, vztah k půdě, prostupnost krajiny a místní zaměstnanost.

Na konferenci vystoupili mimo jiných ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, plzeňský biskup František Radkovský a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala.

Zhruba 350 účastníků konference formulovalo z výstupů jednotlivých panelových diskuzí tyto závěry, ze kterých jsou patrné zásadní problémy současného venkova:

  • zaměstnanost,
  • základní služby (škola, obchod, doprava, lékař, pošta)
  • velké množství historických památek ve špatném stavu,
  • ztráta původní funkce venkovského stavebního fondu (kostely, fary, školy, hospody, zemědělské objekty),
  • potřeba zachování venkovských škol (nedostatek kvalifikovaných pedagogů),
  • využití volného času a vyžití dětí a mládeže,
  • oslabení významu rodiny,
  • podpora malých a rodinných podniků (zejména farem),
  • vysoká administrativní náročnost a zatěžující kontrolní systém (jejich četnost, duplicita, malichernost apod.),
  • ochrana zemědělského půdního fondu (vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, eroze, vodní režim, …).

Neřešení těchto problémů povede k pokračujícímu vylidňování a stárnutí venkova. K uvedeným problémům je nutno přistupovat komplexně a souběžně, a to vzhledem k jejich vzájemné podmíněnosti a provázanosti.

Celkovým závěrem konference je následující prohlášení:

Řešením je komplexní průřezová meziresortní podpora stabilizace a rozvoje venkova formou přímých i nepřímých nástrojů včetně samostatných krajských programů.

TOPlist
TOPlist