K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podzimní setkání tajemníků

Datum: 23. 12. 2014, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR uspořádalo pro vedoucí úřadů XXVIII. valné shromáždění a celostátní odborný seminář. Tradiční podzimní akce se uskutečnila ve dnech 14.–15. září 2014 v Přerově.

Struktura semináře byla rozdělena na několik tematických bloků a každý ze 130 posluchačů si na semináři nalezl nejméně jedno téma, které pro něho bylo klíčové.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy

Setkání tajemníků v Přerově
Setkání tajemníků v Přerově

České republiky pro období 2014–2020 představila Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Pro koordinaci rozvoje veřejné správy Vláda ČR svým usnesením č. 680 ze dne 27. srpna 2014 zřídila radu vlády pro veřejnou správu. Do činnosti této rady vlády, jejích řídících a pracovních výborů se při koordinaci ze strany STMOÚ ČR aktivně zapojilo několik desítek tajemníků z nejrůznějších typů úřadů a všech krajů. Rada by měla pomoci s tvorbou implementačních plánů strategického rámce, jejich realizací a zpětné vazby. První implementační plán by měl být připraven a následně projednán vládou ještě do konce tohoto roku. Všechny zapojené odborníky proto v uplynulých týdnech pohltila časově i expertně velmi náročná práce, která bude pokračovat i v příštím roce.

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem

podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku byly jedním ze stěžejních témat. Lektorem stejnojmenného semináře byl odborník na slovo vzatý – Adam Furek, vedoucí legislativně právního oddělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV. Posluchače seznámil se základními dopady nového občanského zákoníku na města a obce, například neplatnost právních jednání pro porušení zákona o obcích nebo změny v oblasti zveřejňování záměru. Velmi zajímavé byly informace o změnách v oblasti funkční příslušnosti obecních orgánů, účastníky zaujala i problematika právní odpovědnosti volených představitelů samospráv. A. Furek upozornil i na připravované změny ve znění a aplikační praxi zákoníku a připravované zpřesnění vzájemné provazby se zákonem o obcích. Změny by se měly týkat úpravy zveřejňování záměrů v oblasti hmotných nemovitých věcí, pachtů a výpros, úpravy funkční příslušnosti zastupitelstev při rozhodování o nemovitých věcech či neplatnosti majetkoprávní operace při neodůvodnění odchylky od obvyklé ceny.

Integrovaný regionální operační program

pro období 2014+ (IROP) – informace o přípravě a obsahové náplni IROP pro následující programovací období přednesl David Zeisel z řídícího orgánu Integrovaného operačního programu (Ministerstvo pro místní rozvoj). Posluchače seznámil se strukturou programu, která zahrnuje 4+1 prioritní osy v návaznosti na devět tematických cílů Evropské unie.

Prioritními osami budou

  • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

V IROP je alokováno 142 mld. Kč, což je pětina všech prostředků ze strukturálních fondů pro Českou republiku, spolufinancování by mělo být 85 % EFRR (95 % pro CLLD) a 15 % bude hradit příjemce svým spolupodílem. Projekty by měly být financovány ex-post po jednotlivých etapách. První výzvy z IROP lze očekávat již v první polovině příštího roku.

David Zeisel rovněž seznámil tajemnice a tajemníky s průběhem výzvy č. 22 z IOP na zavádění ICT v územní veřejné správě. Výzva byla otevřena v období únor–červen 2014, o alokovaných 400 mil. Kč se ucházelo 215 projektů, z nichž bylo možné podpořit zhruba polovinu. Upozornil na nejčastější chyby v projektech a připomněl základní podmínky čerpání podpory v tomto programu.

Valné shromáždění

Součástí semináře bylo i samotné valné shromáždění STMOÚ ČR, kde si členové sdružení schválili úpravy rozpočtu sdružení (spolku) pro letošní rok, rozpočet pro rok příští a plán činnosti sdružení na roky 2015 a 2016.

Na dvoudenní setkání navázal další den, 16. září 2014, celostátní seminář v oblasti energetiky v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí. Projekt realizuje STMOÚ ČR v letošním roce za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – programu EFEKT. S výstupy z tohoto semináře a novými povinnostmi pro města a obce seznamuje samostatný článek v tomto časopise.

Celostátní seminář se uskutečnil necelý měsíc před volbami do zastupitelstev obcí, tento fakt měl vliv na nižší počet účastníků, kteří však ze stejného důvodu projevili velký zájem o aktuální odborné informace. Konání semináře bylo podpořeno neinvestičním finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerov. Veškeré výstupy, prezentace a ostatní dokumenty z odborného semináře jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení www.tajemnici.cz.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist