K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stromy v obcích – radost i starost

Datum: 27. 11. 2014, zdroj: OF 4/2014, rubrika: Životní prostředí

Pozitivní vlivy stromů na prostředí obývané lidmi asi není nutné rozebírat. Estetický efekt vzrostlých stromů, ovlivňování mikroklimatu, redukce koncentrace prachových částic i hlukové zátěže – to jsou základní vlivy, které pozitivně ovlivňují kvalitu života lidí. Je pravděpodobné, že v případě průzkumu veřejného mínění by se většina obyvatel vyjádřila pro zachování nebo zvýšení množství stromů na veřejně přístupných plochách.

Vlastníci a správci pozemků na nichž stromy rostou ovšem často řeší problémy zcela opačné. Přítomnost vzrostlých stromů představuje odpovědnost, kterou je nutné řešit systémem kontrol a pěstebních opatření. V následujícím textu se budeme zabývat hlavními okruhy, jejichž zajištění by nemělo chybět při správě populací stromů.

Zdůvodňování kácení

Přítomnost plodnic dřevních hub může indikovat významné problémy v oblasti stability stromů.
Přítomnost plodnic dřevních hub může indikovat významné problémy v oblasti stability stromů.

Jednoznačnou prioritou při péči o stromy je jejich zachování po co nejdelší dobu na stanovišti v plně funkčním stavu. To znamená vitální, minimálně poškozené a s druhově typickým habitem. Pokud ovšem dojde k takovému narušení stavu stromů, že již nelze zajistit jejich perspektivu či provozní bezpečnost, je nutné provést jejich odstranění a náhradu novou výsadbou.

Kácení stromů je ovšem často velmi negativně vnímané veřejností. Diskuse o tom, zda kácení je či není adekvátní, jsou téměř pravidlem – a to jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Velmi často je nepochopení mezi oběma skupinami (zastánci a odpůrci kácení) pouze ve vyjasnění argumentů. Napomoci pak může například publikace popisu stavu stromů – dendrologického průzkumu – kde je zřejmé jaké defekty či poškození vedly k rozhodnutí daný strom odstranit a nahradit.

Přímo povinnost tohoto typu má kdokoli, kdo podává žádost o pokácení dřevin orgánu ochrany přírody na základě zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. O vlastním povolení či zákazu kácení na základě předložených argumentů pak rozhoduje odborný pracovník. V komplikovanějších případech je vhodné oslovit firmu zabývající se konzultační činností, případně soudního znalce s odpovídající specializací.

Provozní bezpečnost

Stromy v prostředí využívaném lidmi nesmí představovat nadměrné riziko. Slovo „nadměrné“ je zde zcela na místě, protože jisté riziko s sebou nese sama existence stromů. Přítomnost staticky významných defektů je ovšem důvodem k provedení stabilizačních zásahů a v extrémním případě i k odstranění defektních jedinců.

Nekontrolované zarostlé bezpečnostní vazby jsou známkou dlouhodobě zanedbávané péče o stromy.
Nekontrolované zarostlé bezpečnostní vazby jsou známkou dlouhodobě zanedbávané péče o stromy.

Z tohoto pohledu by správce či vlastník stromů měl mít vedenou inventarizaci s popisem stability stromů a návrhem pěstebních opatření, která je třeba postupně realizovat. Absence inventarizace může představovat značný problém v případě, kdy dojde k pádu s následkem hmotných škod či újmy na zdraví.

Specifickou skupinou stromů, které je naprosto nutné evidovat a každoročně kontrolovat, jsou stromy s instalovanými bezpečnostními vazbami. U takovýchto jedinců byla v minulosti konstatovaná destabilizace a vazba představuje jedno z řešení tohoto defektu. Pokud neprobíhá kontrola, může dojít např. k přetržení vazby nebo k šíření defektu. Následný pád pak může být klasifikovaný jako vědomá nedbalost.

Výchova mladých stromů

V posledních letech došlo k masivní podpoře výsadeb stromů z nejrůznějších finančních zdrojů. Naneštěstí často není povýsadbová péče součástí finanční pomoci a zůstává tak plně v rukách vlastníků stromů. Provedení výchovných řezů na mladých stromech je jedním ze zásadních způsobů, jak můžeme předcházet vzniku staticky významných defektů v dospělosti. Výchovné řezy jsou relativně velmi levným zásahem s dalekosáhlým pozitivním vlivem. S jistým zjednodušením lze říci, že bez výchovy v mládí nelze udržet perspektivní velkokorunný strom do dospělosti.

Výše zmíněné problémy napomáhá řešit internetový portál www.stromypodkontrolou.cz, který garantuje Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s řadou profesionálních arboristických firem. Soubor služeb portálu umožňuje vlastníkům (většinou obcím a městům, ale i soukromým vlastníkům pozemků) získat přehled o stavu stromů, o nutných zásazích a o již provedených stabilizacích. Účelem portálu je informovat pravidelně o potřebných zásazích a optimalizovat nutné výdaje.

Registrace na portále je jediným krokem, který vlastník či správce stromů musí učinit.

Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., Arboristická laboratoř, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

TOPlist
TOPlist